Híreink

Habképzők: Kinek kell adatot szolgáltatnia? Meddig és mit?

2021. január 12. 07:30

A tavaly megjelent szép hosszú nevű jogszabályban találhatjuk a válaszokat a címben feltett kérdésekre. 376/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1021 európai parlamenti és a tanácsi rendelet végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezésekről.


Akinek habképző anyag van, annak mindenképpen meg kell vizsgálnia, hogy az általa használt anyagok mennyiben esnek a jogszabályhatálya alá. A rendelet 1. számú melléklete szerint ide tartoznak egyes habképzőanyagokban található:

  • 1.6. Perfluoroktán-szulfonsav és származékai (PFOS)
  • 1.13. Perfluor-oktánsav (PFOA), a PFOA sói és a PFOA-rokon vegyületek.

Ez a vizsgálat pedig a gyártó, forgalmazó megkeresésével kezdődhet, aki a vegyületekről tud információt adni.

 

Kinek kell adatot szolgáltatni?

Azoknak a szervezeteknek, amelyek ilyen habképzőanyagot tárolnak, felhasználnak. Azaz ilyenek lehetnek:

  • tűzoltóságok (hivatásos, létesítményi, önkormányzati, önkéntes)
  • beépített habbal oltóberendezést készenlétben tartók
  • habképzőanyag tárolására kötelezett cégek
  • habbal oltó tűzoltó készülék karbantartók

 

Mikor? Kinek?

A rendelet 9. § szerint a készlet birtokosa az adatokat, az azokat alátámasztó dokumentációval együtt a területi környezetvédelmi hatóságnak évente, a tárgyévet követő év március 30. napjáig megküldi.

 

Milyen adatokat kell benyújtani?

A rendelet 3. melléklete szerint a készletre vonatkozó adatok:

1. Tárgyév
2. Adatszolgáltatásban feltüntetett adatok érvényességének dátuma
3. Címzett szervezet
4. Adatokat alátámasztó dokumentáció megléte
5. A készlet birtokosának adatai természetes személy esetén
  5.1. KÜJ azonosító
6. A készlet birtokosának adatai jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet esetén
  6.1. KÜJ azonosító
  6.2. KSH statisztikai számjel
  6.3. Rövid név
  6.4. Teljes név
  6.5. Székhely címe
    6.5.1. Irányítószám
    6.5.2. Település neve és KSH területi számjele
    6.5.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám
    6.5.4. Ország
  6.6. E-mail-cím
  6.7. Telefonszám
7. A készlet birtokosának elérhetősége jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet esetén
  7.1. Értesítés címe
    7.1.1. Irányítószám
    7.1.2. Település neve és KSH területi számjele
    7.1.3. Közterület neve, közterület típusa, házszám
    7.1.4. Ország
  7.2. E-mail-cím
  7.3. Telefonszám
8. A készlet jellege
9. A készlet mennyisége a tárgyév első napján (kg)
10. A tárgyév közben beszerzett készlet mennyisége (kg)
11. A tárgyév közben felhasznált, továbbadott vagy hulladékká vált készlet mennyisége (kg)
12. A készlet mennyisége a tárgyév utolsó napján (kg)
13. A készlet tárolásának helye
  13.1. KTJ azonosító
  13.2. Irányítószám
  13.3. Település neve és KSH területi számjele
  13.4. Közterület neve, közterület típusa, házszám
  13.5. Ország

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1220 látogató olvasta.