Híreink

Tűzoltó habképzőanyagok – Mit tilos tűzoltásra felhasználni?

2021. január 08. 07:30

Az ipari üzemeket és a tűzoltóságokat jelentősen érintő kérdésre hívjuk fel a figyelmet. Az Európai Bizottság 784/2020. rendelete, a környezetben tartósan megmaradó vegyi anyagok gyártását, felhasználását és további kezelését szabályozza. Ez alapján bizonyos habképző anyagokat 2020. júliustól nem szabad tűzoltásra felhasználni, 2025. július 4-ig pedig csak olyan helyeken engedélyezett, ahol a teljes elfolyó oldatmennyiség összegyűjtése és ártalmatlanítása megoldott.


EU-s és hazai jogszabályok – korlátozás

A környezetvédelmi korlátozások a tűzoltó habképző anyagokat is elérték. Az Európai Bizottság 784/2020. rendelete olyan kémiai termékekkel és szennyezőkkel foglalkozik, amelyekről ismertté és bizonyítottá vált, hogy képesek a környezetben tartósan megmaradni, élő szervezetekben hajlamosak felhalmozódni és a tápláléklánc bármely pontján előfordulhatnak, jelenlétük pedig genetikai és más toxikológiai hatásokkal jár. A kötelező EU rendelettel kapcsolatos korlátozások hazai végrehajtási szabályait, eljárási rendjét és szankcióit a Kormány 376/2020. (VII.30.) sz. rendelete pontosítja.

Ezek a jogszabályok számos vegyület mellett szabályozzák a PFOS és PFOA tartalmú termékek további alkalmazhatóságát. (PFOS - perfluoroktilszulfonát, PFOA - perfluoroktán sav)

A PFOS és annak sói a filmképző tűzoltó habképzőanyagok kiemelkedő oltóképességét biztosító komponensként alkalmazott vegyületek. A PFOA vegyületcsoport pedig a PFOS gyártása során képződő szennyező melléktermék, amely szintén jelen lehet a filmképző és filmképző/alkoholálló habképzőanyagokban, ezen túlmenően hosszabb tárolás során is keletkezhet a PFOS vegyületek átalakulásával.

A rendeletek megszabják a PFOS /PFOA tartalom azon határértékeit, amely felett az ilyen termékek (ezáltal egyes tűzoltó habképzőanyag koncentrátumok) további készenlétben tartása és akár tűzoltási célú felhasználása is tiltott.

Tilos használni:

  • PFOS tartalmú terméket: 10 ppm - 10 mg/kg termék határérték felett.
  • PFOA vegyülettel érintett terméket: 25 ppb - 0,025 mg/kg megengedett határérték, ami rendkívül alacsony (2020-tól).

A 376/2020. (VII.30.) sz. kormányrendeletben meghatározott adatközlésen kívül, szükséges a tulajdonosnak készletei rendszerből történő kivonásáról és biztonságos tárolásáról, valamint ártalmatlanításáról intézkedni.

Az állami adatgyűjtés célja az Uniós jelentési kötelezettségen túl, hogy a környezetvédelemért felelős miniszter nemzeti intézkedési tervet dolgozzon ki a szabályozásban érintett készletek felszámolásról.  Ennek tartalma várhatóan kijelöli az ilyen anyagot birtoklók által követendő intézkedéseket.

 

Adatszolgáltatási kötelezettség

A 376/2020. (VII.30.) sz. kormányrendelet alapján a szabályozott ipari vegyianyagok ellenőrzésében "a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok járnak el."   
A szabályozott vegyületeket tartalmazó termékek tulajdonosai, felhasználói adatszolgáltatásra kötelezettek. Az adatgyűjtéshez szükséges útmutatót a környezetvédelemért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján közzé teszi.

  • Felelős minisztérium: Agrárminisztérium.
  • Az adatgyűjtést nem, vagy hibásan teljesítőkkel szemben 200-500 ezer forintig terjedő bírság szabható ki.

 

A tulajdonosok feladatai

Felmérés, adatszolgáltatás

  • Az adatszolgáltatási kötelezettség érdekében fel kell mérni, pontosítani a készletek szerkezetét.
  • Különösen a következő információk ismeretére van szükség: készenlétben, málhán és raktárban tárolt habképzőanyag koncentrátum kereskedelmi neve, (esetleg sarzs száma), gyártási éve és mennyisége.

Kivont készletek pótlása

  • A PFOS/PFOA tartalom miatt használatból kivont készletek pótlására olyan oltóanyagot kell beszerezni, amely garantáltan nem érintett a környezetvédelmi korlátozásban és megfelel a kivonni szükséges oltóanyag eredeti teljesítmény kategóriájának. Az AFFF vagy AFFF/AR habképzőanyagok kategóriáiban már most is forgalomban és rendszeresítve van olyan 6 szénatom-számú fluortenzidet tartalmazó habképzőnyag, amely hasonló tűzoltási képességekkel rendelkezik, mint a régebbi anyagok, de nem tartalmaz környezetvédelmi szempontból tiltott vegyületet.
  • Zöld termékek 
    A fluormentes habanyag koncentrátumok fejlesztése minden gyártónál kiemelt célkitűzés. Környezetvédelmi szempontból hosszútávon ezektől várható tartós használhatóság. Jelenleg csak egy-két zöld termék képes elérni azt az oltásteljesítményt, amelyre akár oltásteljesítmény, akár visszagyulladás gátló képesség szempontjából a fluortenzid tartalmú termékek képesek voltak. 

Az érintett fajtákról, a vizsgálati lehetőségekről a Védelem Katasztrófavédelmi Szemle 2020/6. számában Szabó Attila tű. alezredes, a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet vezetőjének írásából részletesen tájékozódhatnak.

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 937 látogató olvasta.