Híreink

Miért KivÉT®-eles az E-HFR, a hő és füst elleni védelem programozható automatika rendszere?

2021. január 26. 07:30

A hő és füst elleni védelemben alkalmazható egyetlen magyar fejlesztésű és gyártású automatika rendszer azért kivételes, mert programozható eszközei és kiegészítő rendszerelemei által képes a hő és füst elleni védelem (HF) rendszerét szabályozni, vezérelni és a rendszer jelzéseit feldolgozni, megjeleníteni és továbbítani, mint független szervezet által vizsgált és minősített, gyártói teljesítménynyilatkozattal rendelkező vezérlőközpont.


Az természetes, hogy tűzvédelmi célú építési készletként rendelkezik Nemzeti Műszaki Értékeléssel, de az már korántsem, hogy képességeiért és többletszolgáltatásaiért 2015-ben elnyerte a Kiváló Építési Termék® minősítést!

 

Az igény és a tapasztalat találkozása

A fejlesztés és a technikai megoldás nem jöhetett volna létre, ha az ELCON ELECTRONIC Kft. nem szerez hosszú évek alatt tapasztalatot az épületgépészeti automatika rendszerek tervezésében, kivitelezésében, üzembe helyezésében és karbantartásában, továbbá a programozható elektronikus szabályozó és vezérlő készülékek fejlesztésében és gyártásában. Tevékenységünk során azt tapasztaltuk, hogy a hő és füst elleni védelem egyre összetettebb rendszereinek elsősorban villamos működtetési vezérlési, szabályozási és jelzési igényei miatt szükség van egy olyan szabadon programozható rendszerelemekből álló készülékcsoportra, amelyek biztonságos működésükkel megfelelnek a tűzbiztonság műszaki követelményeinek.

Fejlesztésünk azért is különleges, mert a kidolgozott rendszert a vonatkozó nemzetközi előírások mellett a hazai speciális követelményeknek és a hasonló biztonsági területeken szerzett tapasztalataink alapján keletkezett „helyes automatika gyakorlat” -ként alkalmazott elvárásainknak is megfeleltettük.

A rendszer megalkotása során maximálisan figyelembe vettük elsősorban az alábbi előírásokat:

 • szabványok: prEN 12101-9:2008, ISO 21927-9:2012,
  MSZ EN 54-2:2009 és MSZ EN 54-4:2010,
 • jogszabályok: Tűzvédelmi törvény (Ttv.), Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ),
  az EU 305/2011 számú (CPR) építési termékekre vonatkozó rendelete és
  a 275/2013. Korm. rendelet.

A nemzeti és a nemzetközi követelmények betartása irányt mutatott a tervezőinknek és a programozóinknak, és amikor azt gondoltuk, hogy készen vagyunk, akkor kezdődött el a független vizsgálat és a minősítés, tanúsítás, azaz az engedélyeztetés folyamata. Egyszóval az E-HFR rendszerünk kifejlesztése és a forgalomba hozatal feltételeinek megteremtése hosszú, a mai napig is tartó és a jövőbe mutató folyamatok eredménye, így ma elmondhatjuk, hogy a sikeres Nemzeti Műszaki Értékelés mellett a termékeinket alapvetően tartalmazó építési készlet 2015-ben elnyerte a Kiváló Építési Termék® minősítést!

 

Az E-HFR bemutatása

Ma már általánosan tapasztalható, hogy az építmények jelentős részében az életvédelem, mint fő tűzvédelmi tervezési alapelv megköveteli aktív tűzvédelmi rendszerek betervezését és beépítését.
A hő és füst elleni védelemben a beavatkozó rendszerelemek sokszor természetes működést lehetővé tevő szerkezetek, esetleg kényszerített levegőmozgatást okozó gépi berendezések, de leggyakrabban ezek kombinált alkalmazásával működő összetett megoldások. Ezeknek a rendszereknek egymással harmonikusan együttműködve kell üzemelniük vészhelyzetben, amikor nem lehet hiba.

Ennyi bevezető után lássuk, hogy mire alkalmazható az ELCON Electronic Kft. által 2014-ben kifejlesztett E-HFR rendszer megoldása?

Jogszabályi követelmény alapján a hő és füst elleni védelem rendszerének a célja, hogy tűz esetén:

 • a megfelelő magasságú füstszegény légréteg kialakulását elősegítse,
 • megakadályozza a füst és a hő átterjedését a szomszédos füst-, illetve tűzszakaszokra,
 • biztosítsa a kiürítés és a tűzoltói beavatkozás életvédelmi feltételeit,

tömegtartózkodásra szolgáló, vagy más nagyobb alapterületű építményrészekben, jelentősebb méretű pinceszinti helyiségekben és a menekülési útvonalakon, lépcsőházakban, átriumokban, folyosókon, előterekben, garázsokban, a menekülésre számításba vett egyéb terekben, esetleg aknákban és minden más helyen is, ahol a tűzvédelmi hatóság előírja.

Az E-HFR rendszer képes a hő és füst elleni védelem rendszereivel és rendszerelemeivel összefüggésben az összehangolt működtetésre, szabályozásra és vezérlésre:

 • a tűzszakaszok, füstszakaszok, HF vezérlési zónák készenléti és tűzeseti állapotainak létrehozására,
 • a túlnyomásos építményrészek nyomásszabályozására,
 • az aktív füstszakaszolás vezérlésére és működésének ellenőrzésére,
 • a különböző végrehajtó és beavatkozó rendszerelemek működtetésére és vezérlésére,
 • a HF rendszerelemek és szerkezetek, berendezések állapot-, üzem-, figyelmeztető és hibajelzéseinek, méréseinek érzékelésére, feldolgozására, megjelenítésére, rögzítésére, visszakereshetőségére, értékelésére, jegyzőkönyvezésére és
 • a jelzések épületfelügyelet, külső adatbázis, vagy távfelügyelet felé továbbítására, valamint
 • a megfelelő tűzeseti és szünetmentes energiaellátás biztosítására,

azaz az elvárt működés és az ehhez szükséges vezérlés és energiaellátás követelményeinek a biztosítására. Ezt a képességét minősített programozható elektronikus készülékekkel és a feladathoz kapcsolódó kiegészítő rendszerelemek összefüggő és ellenőrzötten együttműködő rendszerével valósítja meg.

http://elcon.hu/hu/projektek/ho-es-fustelvezeto-rendszer

 

Az E-HFR rendszer vezérlő központként történő alkalmazásának szükségessége:

A vonatkozó nemzetközi szabvány szerint HF vezérlő központo(ka)t, vagy az erre a funkcióra tervezett egyedi, speciális vezérlőberendezéseket szükséges alkalmazni minden olyan építmény esetében, ahol az önálló és független vezérlési igényű HF területek (HF vezérlési zónák) száma kettő, vagy több!

Az E-HFR alkalmazásának előnyei:

 1. Egyszerűsíti a hagyományos tervezési, kivitelezési üzemeltetési és karbantartási gyakorlatot.
 2. Nagyobb rugalmasságot biztosít a tűzvédelmi hatóság építményre jellemző kéréseinek megvalósításához.
 3. A sugaras kábelezési struktúra átalakításával és a terephez közelebb kerülő decentralizált vezérléssel csökkenti a felhasználásra kerülő funkciómegtartó kábelek és tartószerkezeteik hosszát, keresztmetszetét és mennyiségét.
 4. A vezérlések széles körű lehetőségeivel és a jelzések információkban gazdag megvalósításával hatékony támogatást ad az üzemeltetés, a tűzoltói beavatkozás, a hibakeresés és a karbantartás területén.
 5. A bonyolult, huzalozott logikájú vezérlési rendszereket egyszerűbb, átláthatóbb és ellenőrizhetőbb programrendszerrel valósítja meg.
 6. Biztosítja a hatályos OTSZ és a TvMI-k (elsősorban: HF, villamos, kiürítés, tűzterjedés) rendelkezéseinek betartását.

Ha egyszerűen akarunk fogalmazni, a fejlesztés eredménye egy olyan HF automatika rendszer, mely a követelményeknek megfelel és az eddig felmerült igényeket teljesen kielégíti, továbbá a jövőbeni igényekhez rugalmasan illeszthető gyors, olcsó, biztonságos és hatékony megoldás!

Az E-HFR a hő és füst elleni védelem olyan automatika rendszere, melynek képességeit teljesítménynyilatkozat igazolja! – E-HFR teljesítménynyilatkozat letöltése

 

További részleteket a következő hírlevélben olvashatnak. (szerk.)

 

Belányi Zsolt okleveles villamosmérnök, főmérnök
folyamatirányítás, automatika és beépített tűzjelző berendezés tervező
építményvillamossági szakértő, tervező és felelős műszaki vezető

Elcon Electronic Kft.
Mobil: +36-209-649-941
Tel.: +36-1-260-13-99
Email: belanyi_zsolt@elcon.hu, e-hfr@elcon.hu
www.elcon.hu

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1085 látogató olvasta.