Híreink

Fa alapanyagú lemezek és lapok tűzzel szembeni viselkedés szerinti osztályai

2022. április 25. 07:30

Az OSB lemez lett az építőipar új csodafegyvere. Hogyan felelnek meg az OTSZ tartószerkezetekre, külső-belső fal-és mennyezetburkolatokra és a padlóburkolatokra vonatkozó követelményeinek a fa alapú lemezek? Ennek eldöntésében egyértelmű eligazítást ad a 2007/343/EK 1. táblázata. Ezek a csodafegyverek esetenként E, tűzvédelmi osztályúak is lehetnek. Szerzőnk, Parlagi Gáspárné, az ÉMI vizsgáló mérnöke összeállítását közöljük.


Besorolás – négy feltétel

Amint a táblázatból látható a vizsgálat nélküli besorolási lehetőség csak

  • sűrűség és
  • vastagság megkötésekkel, továbbá
  • a hozzájuk rendelt beépítés móddal és a táblázatok utolsó sorában megfogalmazott
  • szerelési vagy bevonatokra vonatkozó előírásokkal együtt érvényesek.

A tűzvédelmi tervezőknek és a hatósági szakembereknek e négy feltétel alapján kell a faszerkezetet ellenőrizni.

Ha a fa vagy faalapú termék paraméterei nem fedik le az előírtakat, a terméket minden esetben vizsgálni kell a tűzzel szembeni viselkedési osztályba soroláshoz, az MSZ EN 13501-1[1] osztályozási szabványhoz tartozó MSZ EN ISO 11925-2[2] és MSZ EN 13823[3] szabványok szerint.

2007/343/EK 1. táblázat (megegyezik az MSZ EN 13986:2004+A1:2015 szabvány – Építési célú, fa alapanyagú lemezek. Jellemzők, a megfelelőség értékelése, jelölés – 8. táblázatával).

Termék

EN termék-szabvány

Beépítés módja (6)

Minimum-sűrűség (kg/m3)

Minimum vastagság (mm)

Osztály (7) (kivéve padlóburkolatok)

Osztály (8) 
(padlóburkolatok)

cementkötésű forgácslap (1)

EN 634-2

a lemez mögött légrés nélkül

1 000

10

B-s1, d0

Bfl-s1

farostlemez, kemény (1)

EN 622-2

a fa alapanyagú lemez vagy lap mögött légrés nélkül

900

6

D-s2, d0

Dfl-s1

farostlemez, kemény (3)

EN 622-2

a fa alapanyagú lemez vagy lap mögött legfeljebb 22 mm-es zárt légréssel

900

6

D-s2, d2

forgácslap (1), (2), (5)

EN 312

a fa alapanyagú lemez vagy lap mögött légrés nélkül

600

9

D-s2, d0

Dfl-s1

farostlemez, kemény és középkemény (1), (2), (5)

EN 622-2 EN 622-3

közepes sűrűségű farost-lemez (MDF) (1), (2), (5)

EN 622-5

OSB-lemez (1), (2), (5)

EN 300

rétegelt lemez (1), (2), (5)

EN 636

 

-“-

 

400

9

D-s2, d0

 

Dfl-s1

kemény falemez (1), (2), (5)

EN 13353

12

lenlemez (1), (2), (5)

EN 15197

-“-

450

15

D-s2, d0

Dfl-s1

forgácslap (3), (5)

EN 312

 

 

a fa alapanyagú lemez vagy lap mögött legfeljebb

22 mm-es zárt vagy nyitott légréssel

 

 

 

 

600

9

D-s2, d2

 

 

 

 

farostlemez, kemény és közép-kemény (3), (5)

EN 622-2 EN 622-3

MDF (3), (5)

EN 622-5

OSB-lemez (3), (5)

EN 300

rétegelt lemez (3), (5)

EN 636

 

-“-

 

400

9

D-s2, d2

 

kemény falemez (3), (5)

EN 13353

12

forgácslap (4), (5)

EN 312

 

 

 

a fa alapanyagú lemez vagy lap mögött zárt légréssel

 

 

 

 

600

 

 

 

 

15

D-s2, d0

 

 

 

 

Dfl-s1

farostlemez, közép-kemény (4), (5)

EN 622-3

MDF (4), (5)

EN 622-5

OSB-lemez (4), (5)

EN 300

rétegelt lemez (4), (5)

EN 636

 

-“-

 

400

 

15

D-s2, d1

 

Dfl-s1

kemény falemez (4), (5)

EN 13353

D-s2, d0

lenlemez (4), (5)

EN 15197

-“-

450

15

D-s2, d0

Dfl-s1

 

 

Termék

EN termékszabvány

Beépítés módja (6)

Minimum sűrűség (kg/m3)

Minimum vastagság (mm)

Osztály (7) (kivéve padlóburkolatok)

Osztály (8) (padlóburkolatok)

forgácslap (4), (5)

EN 312

a fa alapanyagú lemez vagy lap mögött nyitott légréssel

 

600

 

18

 

D-s2, d0

 

Dfl-s1

farostlemez, közép-kemény (4), (5)

EN 622-3

MDF (4), (5)

EN 622-5

OSB-lemez (4), (5)

EN 300

rétegelt lemez (4), (5)

EN 636

 

-“-

400

18

D-s2, d0

Dfl-s1

kemény falemez (4), (5)

EN 13353

lenlemez (4), (5)

EN 15197

-“-

450

18

D-s2, d0

Dfl-s1

forgácslap (5)

EN 312

 

bármely

 

600

 

3

E

Efl

OSB-lemez (5)

EN 300

 

MDF (5)

EN 622-5

 

-“-

400

3

E

Efl

250

9

E

Efl

rétegelt lemez (5)

EN 636

-“-

400

3

E

Efl

farostlemez, kemény (5)

EN 622-2

-“-

900

3

E

Efl

farostlemez, közép-kemény (5)

EN 622-3

-“-

400

9

E

Efl

farostlemez, lágy

EN 622-4

-“-

250

9

E

Efl

(1) Legalább 10 kg/m3 sűrűségű, légrés nélkül közvetlenül A1 vagy A2-s1, d0 osztályú termékekre erősítve vagy legalább 400 kg/m3 sűrűségű, legalább D-s2, d2 osztályú termékek.

(2) Legalább E osztályú cellulózalapú szigetelőréteg is bevonható, ha közvetlenül a fa alapanyagú lemezre vagy lapra van erősítve, padlóburkolatok kivételével.

(3) Hátul légréssel ellátva. Az üreg hátsó bevonata legalább 10 kg/m3 sűrűségű, legalább A2-s1, d0 osztályú termék.

(4) Hátul légréssel ellátva. Az üreg hátsó bevonata legalább 400 kg/m3 sűrűségű, legalább D-s2, d2 osztályú termék.

(5) A furnérozott, fenol- és melamin bevonatú lemezek beletartoznak a padlóburkolatok nélküli osztályba.

(6) Legfeljebb 0,4 mm-es és legfeljebb 200 g/m2 tömegű párazáró réteg építhető be a fa alapanyagú lemez vagy lap és a felület közé, ha nincs köztük légrés.

(7) A 2000/147/EK határozat mellékletének 1. táblázatában előírt osztály. *

(8) A 2000/147/EK határozat mellékletének 2. táblázatában előírt osztály.*

* A 2000/147/EK határozatot hatályon kívül helyezték. Helyette a 2016/364/EU határozat lépett életbe. A hatályon kívül helyezett határozatra történő hivatkozásokat a 2016/364/EU a rendeletre történő hivatkozásként kell értelmezni. (a szerző megjegyzése)

 

Figyelem

Szabványokból még részletek sem emelhetőek ki, azokat vagy meg kell vásárolni vagy betekintési jogot kell venni az MSZT-től, míg a bizottsági határozatok ingyenesen és magyar nyelven is elérhetőek az Eur-lex honlapról.

Megjelent a Védelem 2021/6. számában, ahol témáról részletesen is olvashatnak. 

 


[1] MSZ EN 13501-1:2019 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok során kapott eredmények felhasználásával

[2] MSZ EN ISO 11925-2:2020 Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra

[3] MSZ EN 13823:2020 Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatai. Egyetlen égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a padlóburkolatok kivételével

Vissza

Ezt a hírt eddig 1207 látogató olvasta.