Híreink

Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem szabvány magyarul

2021. március 03. 07:48

Újabb alapszabvány érhető el magyar nyelven. A Magyar Szabványügyi Testület 2021. február 1-jén tette közzé az MSZ EN 1127-1:2019 Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan magyar nyelvű változatát. Erre hívjuk fel a figyelmet.


A szabvány 
  • módszereket határoz meg a robbanásveszélyes helyzetek felismeréséhez és értékeléséhez, 
  • leírja a megfelelő tervezési és gyártási intézkedéseket a szükséges biztonság eléréséhez, 
  • általános módszereket ad a tervezésre és a kialakításra annak érdekében, hogy segítsék a tervezőket és a gyártókat a robbanásvédelemre vonatkozóan a készülékek, a védőrendszerek és az alkatrészek tervezésekor. 
Ezt az európai szabványt kell alkalmazni az összes olyan készülékre, védőrendszerre és alkatrészre, amelyet robbanásveszélyes közegben, légköri körülmények között fognak használni. Ez az európai szabvány nem vonatkozik:
1. az orvosi területen rendeltetésszerű használatra szánt gyógyászati gyártmányokra;
2. azokra a gyártmányokra, védőrendszerekre és alkatrészekre, amelyek esetén a robbanásveszélyt kizárólag robbanóanyagok vagy kémiailag instabil anyagok jelenléte okozza;
3. azokra a gyártmányokra, védőrendszerekre és alkatrészekre, amelyek esetén a robbanás a levegő oxigénjétől eltérő más oxidálószerek anyagreakciója miatt vagy más veszélyes reakciók, illetve a légköritől eltérő más körülmények miatt következhet be;
4. a háztartási és a nem kereskedelmi környezetben való használatra tervezett gyártmányokra, amelyekben robbanásveszélyes közeg csak ritkán és csupán az éghető gáz nem szándékolt kiáramlása következtében keletkezhet;
5. az (EU) 2016/425 rendelet hatálya alá tartozó egyéni védőeszközökre;
6. a tengeri hajókra és a mozgó part menti egységekre, valamint ezeknek a hajóknak vagy a berendezéseknek a fedélzeti felszereléseire;
7. a szállítóeszközökre, vagyis azokra a járművekre és a hozzájuk tartozó pótkocsikra, amelyek rendeltetése kizárólag személyszállítás levegőben, közút- és vasúthálózaton vagy vízi úton, továbbá azokra a szállítóeszközökre, amelyeket levegőben, nyilvános közút- és vasúthálózaton vagy vízi úton való anyagszállításra terveztek; a robbanásveszélyes közegben használt járművek nincsenek kizárva;
8. az olyan rendszerek tervezésére és kialakítására, amelyek szándékos, vezérelt égési folyamatokat tartalmaznak, kivéve, ha azok gyújtóforrásként hatnak a robbanásveszélyes közegekben.
 
Forrás: MSZT 2021. 02. 

Vissza

Ezt a hírt eddig 855 látogató olvasta.