Híreink

A hő és füst elleni védelem működését biztosító megoldások rendszere (HFMBMRR) - II.

2021. március 26. 07:49

A hő és füst elleni védelem rendszerének (HFR) működtetésében kiemelkedő szerepe van az erre a célra kifejlesztett automatika rendszernek (HF automatika). Hol és hogyan alkalmazzuk? Melyek a rendszer funkcionális elemei? Milyen rendszerelemekből épül fel ez a komplex vezérlő rendszer? Ezekre a kérdésekre kaphattunk válaszokat előző cikkünkben. A folytatásban a HF automatika rendszer feladatait, annak funkcionális részeit és a konkrét termékeket tekintjük át.


Emlékeztetőül:

A hő és füst elleni védelem automatika rendszere olyan komplex automatika rendszer, amely:

 • biztosítja a hő és füst elleni védelem szerkezeteinek és berendezéseinek működtetését,
 • szabályozza és vezérli a HF zónákat (rendszerrészeket, füstszakaszokat),
 • létrehozza és fenntartja a HF szerkezetek és berendezések aktuálisan elvárt állapotait,
 • biztosítja az üzemi és a hiba állapotok jelzéseit.

 

Hogyan határozzuk meg általában a HF automatika feladatait?

Az egyre bonyolultabb építményeinkben több rendszerrész és alrendszer együttműködését kell automatikus működésekkel összehangolni. Ilyen fontos rendszer a hő és füst elleni védelem rendszere is, melynek működtetését a hő és füst elleni védelem automatika rendszere biztosítja.

A HF rendszer tekintetében az automatizálás részéről az alábbi feladatok jelentkeznek a HF zónák hő- és füstelvezetési, légpótlási, füstmentesítési és füstszakaszolási célú szerkezeteivel és berendezéseivel, valamint az egyéb rendszerelemeivel összefüggésben:

 • szabályozás, vezérlés,
 • zárlat- és túlterhelésvédelem,
 • a rendszerelemek kapcsolataival összefüggő jelterjedés biztosítása,
 • az üzemi és hiba állapotok érzékelése, jelátvitel, jelfeldolgozás, jeltovábbítás és jelátadás,
 • fény-, hang- és a működéssel összefüggő egyéb jelzések létrehozása, megjelenítése és a kezelői beavatkozás „kikényszerítése”,
 • kezelői hozzáférés jogosultság szerinti biztosítása,
 • az oltásvezetői, vagy kezelői kézi helyi, vagy távoli beavatkozás elsődlegességének a biztosítása,
 • az energiaellátás közvetítése, egyes esetekben a szünetmentes energiaforrás biztosítása,
 • további kiegészítő, üzemvitelt támogató információfeldolgozási, adattárolási és adminisztrációs feladatok.

A fenti feladatok miatt a HF automatika az elvárt és a megfelelő működés vonatkozásában a létesítmény terveiben meghatározott feltételek és működések biztosításáért, valamint a megfelelő vezérlési jelterjedés és az energiaátvitel biztosításáért felelős!

 

Melyek a HF automatika legfontosabb feladatai az építmény hő és füst elleni védelmi zónáinak üzemi és hiba állapotaival kapcsolatosan?

Az előzőekben leírtuk, hogy a vezérlésben HF zónánként szükséges megkülönböztetnünk két elsődleges üzemi állapotot, melyek készenléti és tűzeseti állapotok lehetnek. A működtetés, vezérlés legfontosabb feladata, hogy ezeket az aktuálisan elvárt állapotokat

 1. alakítsa ki és
 2. tartsa fenn.

a) Az aktuálisan elvárt állapot kialakítása azt jelenti, hogy az automatikus vezérlések (tűzjelző berendezés) és a helyi, vagy távoli kézi vezérlések (menekülő személyek, beavatkozó állomány) a tűzeseti vezérlési mátrixban előre meghatározott összefüggések szerint érvényre tudjanak jutni.

Az aktuálisan elvárt állapot kialakítása konkrétabban azt is jelenti, hogy a HF automatika intézkedik a vezérelt HF zóna meghatározott (az adott állapothoz tartozó) funkcióinak be-, illetve kikapcsolásáról (pl. tűzeseti állapotba vezérlés esetén füstelvezető kupolát, légpótló kaput, füstcsappantyút nyit, ventilátort indít, nyomásszabályozási munkapontot alakít ki stb.).

Az aktuálisan elvárt állapot kialakítása során a vezérlő jelek (azaz a kézi indítás, vagy a tűzjelzés) megjelenése és a zóna elvárt állapotának beállása közötti idő kevesebb kell legyen, mint 100 másodperc, mely időn belül, ha nem sikerül kialakítani a HF zóna aktuálisan elvárt állapotát, akkor a HF zónát vezérlő központnak a vezérelt zóna hibáját kell jeleznie.

b) Az aktuálisan elvárt állapot fenntartása azt jelenti, hogy az elvárt állapot elérése, kialakulása után a HF automatika az állapot OTSZ-ben meghatározott ideig történő fenntartása érdekében a lehetőségei szerint (pl. mechanikai rögzítés kialakítása-oldása, szünetmentes energiaellátás stb.) gondoskodik a zónában elhelyezett aktív rendszerelemek működtetéséről, azaz a megfelelő elektromos, vagy pneumatikus energia rendelkezésre állása esetén annak átadásáról, az elvárt állapot rögzítéséről és a rendszerelemek állapotának megfigyeléséről, valamint a zóna állapotának folyamatos értékeléséről annak érdekében, hogy az aktuálisan vezérléssel érintett HF zóna (zónák) esetében a zóna szerepe, funkciója a hő és füst elleni védelemben a tervezett és az aktuálisan elvárt módon, továbbá biztonságosan meg tudjon valósulni.

 

A kezelő személy (beavatkozó tűzoltó, üzemeltető, karbantartó) tájékoztatása

A HF zónaállapotok felügyelhetősége, ellenőrizhetősége érdekében a HF automatika egyértelmű jelzésekkel tájékoztatást ad a kezelő részére minden egyes HF zóna vonatkozásában és összevontan is:

 • a tényleges üzemi állapotokról
 • a kiadott vezérlésekről (állapotváltás megkezdődése és a folyamat felügyelete)
 • a vezérlések megtörténtéről
 • a szabályozások megfelelő munkaponti működéséről
 • a meghatározott időn túli átmeneti állapotban tartózkodásról és
 • minden olyan eseményről, hibáról, vagy hiba jellegű állapotról mely az aktuálisan kiadott vezérlés végrehajtását, azaz a kívánt állapot elérését és fennmaradását, fenntartását valamilyen módon akadályozza, vagy akadályozhatja.

 

Melyek a hő és füst elleni védelem automatika rendszerének funkcionális részei?

Elsősorban a tervezési és a kivitelezési határok egyértelműsége miatt szükséges meghatároznunk a hő és füst elleni védelem automatikájának, azaz a HF rendszer szabályozó és vezérlő berendezésének és központjainak a funkcionális részeit, a jelátviteli és az energiaellátási, energiaátviteli határait.

A kérdésre adott válasz érdekében segítenek a vezérlő központra vonatkozó szabványok,                        
a prEN 12101-9:2008 és az ISO 21927-9:2012, melyek alapján a rendszerrészek és a rendszerhatárok az alábbiak szerint értelmezhetők:

Az ábrán egy „C” típusú HF vezérlő központ látható az alábbi jelmagyarázat szerint:

Kimenetek:

1. jelzőeszközök, fényjelzők, hangjelzők
2. potenciálmentes kimeneti érintkezők
3. HF szerkezetek és berendezések

Bemenetek:

2. jelforrások potenciálmentes érintkezői 
kivéve, ha a jeladók a központ részeiként értelmezettek
4. szél- és esőérzékelők
5. energiaellátás 230 V AC, vagy 400 V AC 
kivéve, ha a P.S.E. (energia ellátó egység) a központ részeként értelmezett
6. tűzjelző berendezés érzékelője
7. kézi vezérlő eszköz
8. komfort szellőztetést vezérlő nyomógombok
9. tűzjelző berendezés

A piros kerettel és kiemeléssel jelölt rendszerelemek olyan külső eszközök vagy berendezések, melyeket általában nem tekintünk a HFMBMRR, azaz a HF automatika részének (a lehetséges kivételeket lila kerettel jelöltük), mivel ezekre a rendszerelemekre más szabványok vonatkoznak.

 

Hol vannak hő és füst elleni védelem automatika rendszerének a határai?

a) A HF automatika rendszer határai tehát az előző ábra szerint pontosítva:

1. bemeneti határok:

 • a tűzjelző berendezés (9) vezérlő kimenetei, vagy vezérlő moduljainak kimeneteinek a csatlakozási pontjai,
 • a HF rendszer tűzvédelmi célú eszközeinek, berendezéseinek az állapotjelzésükre szolgáló kimeneteiknek (2) a csatlakozási pontjai

2. kimeneti határok:

 • a HF szerkezetek végrehajtó eszközének bemeneti csatlakozási pontjai, vagy a HF berendezések, illetve egyéb tűzvédelmi célú gépészeti eszközök (pl. ventilátorok, motoros tűz-, vagy füstcsappantyúk) bemeneti csatlakozási pontjai (3)

3. energiaellátási határok:

 • az építmény villamos berendezésének tűzeseti fogyasztók részére kialakított elektromos csatlakozási pontjai (5)
 • a tápegység (P.S.E.), mely a HF központ külső, vagy belső energiaellátását biztosítja, szinte minden esetben a HF automatika, vagy a HF vezérlő központ része

4. jelátviteli és energiaellátási vezetékek határai:

 • a HF vezérlő berendezéshez tartoznak a különböző rendszerelemekhez csatlakozó jelátviteli vezetékek a nyomvonalaikkal, melyek felügyeletét (vezetékszakadás, vagy zárlat vizsgálata) a HF vezérlő központ kell, hogy ellássa a szabványban meghatározott esetekben

b) A HF automatika rendszer a HF zónák szerkezeteinek és berendezéseinek, de ugyanakkor a beavatkozó tűzoltónak és az üzemeltetőnek is a „kiszolgálója”, a rendszerben megkülönböztethetők az alábbi funkcionális részek és feladataik az előzőekben leírtakkal összhangban:

 1. az energiaellátás alrendszere: megtáplálás, tápegység, energiaátvitel
 2. a működtetés alrendszere: a végrehajtó, beavatkozó elemeken az energiaellátás ki-, be- és átkapcsolása, a teljesítményük, helyzetük megfelelő beállítása
 3. a szabályozás és vezérlés alrendszere: részegységek, kimenetek és csatlakozásaik, melyek az energiaátvitel kapcsoló- és szabályozó elemeinek a vezérlési bemeneteit a megfelelő jelekkel látják el
 4. a jelzés- és jelátvitel alrendszere: jelátviteli közeg a jelforrástól a jelvevőig, vezetékek és rögzítéseik, erősítők, jelátalakítók
 5. a működési és vezérlési logika alrendszere: információfeldolgozás, logikai hálózati elemek, programozott vezérlőegységek, programstruktúra, algoritmusok
 6. a kezelői beavatkozás és a megjelenítés alrendszere: kapcsolók, nyomógombok, állapot-, üzem- és hibajelzések, komplex ember-gép interfészek

 

Melyek azok a konkrét termékek, melyekből felépíthető a HF automatika rendszer?

Alább felsoroljuk azokat a konkrét termékeket, melyek meghatározott feltételek és szabályok szerinti összeépítésével és ezek megfelelő együttműködésével, azaz a HF automatika rendszerébe integrálásukkal meg tud valósulni valamennyi, a hő és füst elleni védelem automatika rendszerétől elvárt feladat, működés, funkció:

 1. Érzékelők és jeladók: hőmérséklet, nyomás- és nyomáskülönbség érzékelők
 2. Kézi jelzésadók, indító nyomógombok
 3. Nyitott és csukott állapotot érzékelő végállás és helyzetkapcsolók
 4. Időjárás (szél, eső) érzékelők
 5. Vezetékszakadás és vezetékzárlat érzékelők
 6. HF vezérlőközpontok
 7. Programozható elektronikus vezérlőkészülékek
 8. Frekvenciaváltók, lágyindítók
 9. Kommunikációs hálózati, eszközök
 10. Jelátviteli és energiaátviteli kábelek, vezetékek és tartószerkezeteik
 11. Tápegységek és szünetmentes tápegységek (UPS)
 12. Fényjelzők és hangjelzők
 13. Egyéb kiegészítő eszközök (pl. kötődobozok, tokozatok, rögzítőelemek stb.)
 14. Villamos erőátviteli és automatika kapcsoló- és elosztóberendezések.

 

Mely építmények esetében szükséges a HF vezérlésekben HF vezérlő központot alkalmazni?

A HF vezérlésekben szinte valamennyi esetben vezérlő központokat szükséges alkalmazni.

A vonatkozó szabvány 5.2.4.2.1. pontja határozza meg, hogy vezérlő központ helyett csak abban az esetben alkalmazható egyszerű vezérlőpanel (jelfogókkal, vagy relékkel kialakított egyszerű vezérlés) amikor kizárólag 1 db vezérlő jel fogadásával és feldolgozásával megoldható a teljes HF vezérlési feladat, azaz az építményben csak 1 db HF vezérlési zóna van kialakítva.

Minden egyéb esetben szükséges a szabvány szerint minősített vezérlő központ alkalmazása.

A fentiek alapján az építményekben a HF automatika kialakításának a hő és füst elleni védelem rendszerének összetettségéhez (HF zónák száma) kell igazodnia, mely a legegyszerűbb esettől
(1 vezérlő jel) eltekintve HF vezérlő központokkal, vagy vezérlő központokat tartalmazó és a szabvány elvei szerint tervezett HF vezérlő berendezésekkel kell megoldani.

 

Milyen dokumentumok, nyilatkozatok szükségesek a HF automatika betervezéséhez és beépítéséhez?

A HF vezérlő központ tűzvédelmi célú építési termék, ezért már a betervezéséhez, de később a beépítéséhez is a jelenlegi jogszabályi követelmények szerint vagy gyártói teljesítménynyilatkozat, vagy OKF alkalmazási engedély szükséges, melyek hátterében minden esetben független vizsgálatok és folyamatos gyártásellenőrzés áll. A vizsgálatok alapja általában harmonizált európai (EN) szabvány, a HF vezérlő központok esetében ilyen szabvány hiánya miatt európai, vagy nemzeti műszaki értékelés (ETA, NMÉ).

Abban az esetben, ha valamely HF rendszerelem egy konkrét alkalmazásban a HF vezérlő központ része, akkor a központ teljesítménynyilatkozatának tartalmaznia kell a rendszerelemet, mely bizonyítja a megfelelőségét, hiszen ebben az esetben a központtal együtt lett vizsgálva és minősítve. Ha pedig valamely rendszerelem egy HF szerkezet, vagy berendezés része (pl. ablaknyitó motor és ablak, vagy ventilátor és frekvenciaváltó), akkor a HF szerkezettel, berendezéssel együtt minősített eszköznek kell lennie! A frekvenciaváltó, vagy a szünetmentes energiaforrás lehet a vezérlő központ, vezérlő berendezés részeként tekintett rendszerelem is.

Továbbá a HF vezérlő központok, valamit a velük felépített HF automatika rendszerek betervezése, beépítése és üzembe helyezése esetében nyilatkozó tervezők és felelős műszaki vezetők részéről a 13. tűzvédelmi szakvizsga megléte elvárható és szükségszerű kellene, hogy legyen.

 

Belányi Zsolt okleveles villamosmérnök, főmérnök
folyamatirányítás, automatika és beépített tűzjelző berendezés tervező
építményvillamossági szakértő, tervező és felelős műszaki vezető

ELCON ELECTRONIC Kft.
Mobil: +36-209-649-941
Tel.: +36-1-260-13-99
Email: belanyi_zsolt@elcon.hu, e-hfr@elcon.hu
www.elcon.hu

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1380 látogató olvasta.


Kapcsolódó információk: