Híreink

Megújultak az EPS- és XPS-termékek teljesítménykövetelményeit megadó szabványok

2021. április 06. 08:49

Tűzvédelmi szempontból is fontosak az MSZT által 2021. március 1-jén közzé tett MSZ 7573:2021 és MSZ 7574:2021 szabványok, melyek az érvényben lévő európai termékszabványok és forgalomba hozatali szabályok szerint, az előző szabványok korszerűsített változatai, így megadják az EPS- és XPS-termékek teljesítménykövetelményeit.


Mindkét szabvány:

  • az időközben korszerűsített európai termékszabványoknak és tűzvédelmi osztályozási szabványoknak; valamint
  • az aktuális jogszabályi környezetnek (CPD helyett CPR)

megfelelően lett korszerűsítve.

A főbb változások mindkét szabványban:

  • alkalmazási előírások és a leggyakoribb építőipari felhasználási területek helyett a termék alkalmasságára adnak meg előírásokat, a felhasználási területek szerinti elvárt teljesítménykövetelmények formájában, emiatt módosult többek között a cím, valamint az 1. és a 4. fejezet;
  • a termék jellemzőivel és teljesítményével kapcsolatos új szakkifejezések;
  • új táblázat adja meg a vonatkozó harmonizált termékszabványokban felsorolt termékjellemzőket és rövidítéseiket, magyarázó példákkal együtt;
  • a szabvány megfelelőségigazolás helyett a teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP) szerinti teljesítményigazolásra hivatkozik.

Mindkét szabvány leglényegesebb része a 2. táblázat, amely megadja és ábrákkal értelmezi a releváns felhasználási területeket, valamint az ezekre vonatkozó teljesítménykövetelményeket. Mindkét szabvány esetében módosult a fejléc, amely tartalmazza, hogy az adott jellemző esetén azt maximális vagy minimális értékként kell értelmezni, valamint ehhez kapcsolódóan új megjegyzéssel bővült a táblázat lábjegyzete.

A táblázatokban új felhasználási területek jelentek meg, valamint több ponton korszerűsítették a meglévő értékeket. Az MSZ 7574 esetében módosult a „Fagyasztással-kiolvasztással szembeni ellenálló képesség” megadása, amely történhet FTCDi- vagy FTCIi-értékkel is, ehhez kapcsolódóan új lábjegyzettel bővült a 2. táblázat.

Az MSZ 7573 az EPS-termékek, az MSZ 7574 az XPS-termékek minimálisan elvárt műszaki teljesítményét határozza meg a leggyakoribb építőipari felhasználási területekre. Ennek megfelelően az alábbi szabványokkal való együttes alkalmazás szerint készült:

  • az EPS-termékek harmonizált termékszabványa: MSZ EN 13163:2012+A2:2017 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírások;
  • az XPS-termékek harmonizált termékszabványa: MSZ EN 13164:2012+A1:2015 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. Műszaki előírások;
  • a hőszigetelő termékekre vonatkozó tűzvédelmi osztályozási szabvány: MSZ EN 13501-1:2019 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok során kapott eredmények felhasználásával.

Összefoglalva, a most megjelent szabványok a meglévő szabványok korszerűsítései és egyben előfutárai a további hasonló szabványoknak, amelyek az MSZT/MB 105 szándéka szerint megadják a leggyakoribb hőszigetelő termékekre vonatkozó, felhasználási területek szerinti elvárt teljesítménykövetelményeket, és segítik a szabványok alkalmazóit, elsősorban a lakossági szereplőket a megfelelő termékek kiválasztásában.

Forrás: MSZT

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 789 látogató olvasta.