Híreink

Érces Ferenc tű. ezredes – egy nagy reformer 38 éve szolgálatban

2021. április 01. 09:31

A hazai tűzvédelmi szabályozás három kiemelkedő eseménye: 1788. II. József tűzvédelmi pátense, az 1936. évi X. törvénycikk a tűzrendészet fejlesztéséről, az OTSZ és a tejes tűzvédelmi szabályozás új alapokra helyezése 2014-ben. Ez utóbbival írta be magát Érces Ferenc tűzoltó ezredes a hazai tűzvédelmi szabályozás történetébe, aki 38 év tűzvédelemi szolgálat után – kérelmére – a mai nappal rendelkezési állományba került.


Ez a szolgálat 1983-ban kezdődött, amikor édesapja nyomdokaiba lépve, a fővárosi tűzoltósághoz belépett.

Építész-, építőmérnöki, majd tűzvédelmi mérnöki végzettséget szerzett. Tűzmegelőzéssel 1985-től a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság XX-XXIII. kerületi parancsnokságán kezdett foglalkozni.

1987-től már vezetői beosztást látott el: először parancsnokhelyettesként, majd 1995-től a kerület tűzoltóparancsnokaként. Mind a hatósági, mind a vezetői tapasztalatait magasabb szinten kamatoztathatta 2001-től, amikor az FTP Tűzmegelőzési Főosztályának élére került. Főosztályvezetői tevékenységének elején zajlott le a fővárosi tűzmegelőzési tevékenység megújítását célzó átszervezés, a tűzmegelőzési régiók megalakítása, amely szervesen illeszkedett Budapest Tűzvédelmi Koncepciójába. Ebben az időszakban számos olyan jó gyakorlat alakult ki irányításával és vezetőinek támogatásával, amely később mintaként szolgált a tűzvédelmi hatósági tevékenység fejlesztése során. Ilyen például a Tűzmegelőzési Tevékenység Rendje c. fővárosi parancsnoki intézkedés, amely a hatósági feladatellátás elemeit foglalta össze, vagy egyes, tűzvédelmi szempontból összetettebb, speciálisabb épületek (pl. Művészetek Palotája, Westend, New York Palota stb.) engedélyezésének főosztályi szintű végzése.

Szorgalmazta a kapcsolatépítést külföldi tűzoltóságokkal, s az ott tapasztaltakat a gyakorlatba átültették. Ilyen volt pl. a frankfurti tűzoltóság a magasházak tűzvédelmével kapcsolatos szabályozása, amely segítette a budapesti magasépületek hatósági kontrollját.

A továbbképzésben is újított, az általa bevezetett gyakorlatorientált továbbképzésekkel, amelyeken az újonnan átadott létesítmények korszerű tűzvédelmi megoldásait tekintethették meg a megelőzési kollégák. A továbbképzést szolgálták a tűzmegelőzési vetélkedők is, amelyeken az első helyezettek – csapatként és egyéni versenyzőként – külföldi szakmai úton vehettek részt. A látókör szélesítését, tapasztalatok szerzését segítette elő, hogy a megelőzési kollégák 24 órás szolgálatot láthattak el a Tűzoltási Csoportnál.

Az általa vezetett fővárosi Tűzmegelőzési Főosztály kivette a részét a tűzvédelmi jogszabályok megalkotásában is.

 

Az egységes katasztrófavédelem megalakulásakor a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgató-helyettese lett, de rövid idő elteltével érkezett az újabb felkérés a BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség Tűzvédelmi Főosztályának vezetésére. Ebben a beosztásában kezdődött meg irányításával az Országos Tűzvédelmi Szabályzat megújítása, amely a tűzvédelmi szabályozást alapjaiban változtatta meg. A nagyléptékű jogszabályalkotás a tűzvédelmi tervezés, a mérnöki gondolkodásmód előtérbe helyezésére tette a hangsúlyt: ennek szellemében indult meg az elvárt biztonsági szintet megfogalmazó OTSZ mellett a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek kidolgozása. A szemléletformálás érdekében minden érintettre kiterjedő felkészítés, konferenciák sora vette kezdetét.

A Tűzvédelmi Főosztályon a fővárosban bevált szemléletet és elvárásokat vitte tovább és ültette át országos szintre. Elkészült el az egységes hatósági munkát támogató főigazgatói intézkedés, országos tűzmegelőzési vetélkedő sorozat indult, a hatósági munkát végzők megismerkedhettek a kiemelt beruházások helyszíneivel, tűzvédelmi kialakításával.

2016-ban a BM OKF szervezetén belül megalakuló Megelőzési és Engedélyezési Szolgálat Tűzmegelőzési Főosztályának vezetője lett, majd két évvel később a Szolgálat vezetését kapta meg feladatul. Új beosztásában is a szokásos lendülettel és alapossággal végezte munkáját. A „szokásos napi” engedélyezési tevékenységen kívül számos nagyobb ívű, átfogóbb jellegű feladat végrehajtását irányította. (OTSZ finomhangolása, kiemelt beruházások – pl. a Puskás Ferenc Stadion, az Eiffel Műhelyház, a metrófelújítás).

Szakmai tevékenységét számos jutalommal ismerték el, így többek között 2008-ban Budapest tűzvédelméért elismerésben, 2014-ben pedig „Az év tűzoltója” belügyminiszteri díjban részesült.

Vezetőként mindig nagy hangsúlyt fektetett a jó munkaköri légkör kialakítására, a csapatépítésre. Aktív résztvevője volt a közös bográcsozásoknak, kirándulásoknak, évzáró vacsoráknak és az FTP-s csocsóviadaloknak. Munkatársainak előmenetelét példaértékűen egyengette, az önképzést, a látókör szélesítését támogatta, a problémák megoldása során segítő kezet nyújtott.

A biztonságot, az emberi élet védelmét előtérbe helyező szemlélete – amely a közel négy évtizedes pályaívet végig áthatotta – példaértékű mindenkinek, aki tűzvédelemmel foglalkozik, akár hatósági, akár „civil” oldalon.

Köszönjük, Ezredes Úr!

Hgy

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 1338 látogató olvasta.