Híreink

Újdonságok a Védelem 2021 augusztusi számában

2021. augusztus 05. 08:50

A kánikula és a szabadságok után az augusztusi Védelem 22 cikkének kulcsszava az ÚJ! Új laktanyák építési elvei, új szakképzési rendszer szeptembertől, megújult szabvány és TvMI-k, az OTSZ alkalmazásának új módszerei, új vizsgálati e-szemle, tűzmegelőzési megoldások, új technikai eszközök – Komondor, Tűzmadár, Bronto – bevetésre készen. Légzésvédelem, gázérzékelés és felhő alapú tűzvédelem. Ráadásként: kórháztűz és betegek mentése.


Tanulmány

Péli Ferenc László Új tűzoltólaktanyák – tervezési alapelvek, építészeti arculat

Kis őrsök és nagy laktanyák látványosan tanúskodnak a közel egy évtizednyi fejlesztésről. Az új laktanyáknak többféle elvárásnak kell egyidejűleg megfelelniük: belső funkció, külső megjelenés, gazdaságos üzemeltetés. Mindegyik egyaránt fontos, de más célcsoportot szolgál ki. Míg a belső térrendezés az épületben szolgálatot teljesítőknek, a külső látvány elsősorban az ügyfeleknek, a település lakóinak, a gazdaságos fenntarthatóság pedig az üzemeltető szervezetnek fontos. Szerzőnk a tervezés fő szempontjait mutatja be

 

Fókuszban

Dr. Papp Antal Szakképzési rendszer átalakítása – a XXI. század kihívásai

A rendszerváltást követően rövid időn belül jelentős változások következtek be a tűzoltóságok, és a polgári védelem történetében. Hogyan jelentkezett ez a szakképzésben? Milyen tényezők befolyásolták a képzések alakulását?

 

Dr. Papp Antal A szakképzés megújítása – napjaink változásai

A „Szakképzés 4.0 – „a szakképzés és felnőttképzés megújí[1]tásának középtávú szakmapolitikai stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira” című Kormány stratégia után újabb a szakmában dolgozókat érintő jelentős változás tanúi lehetünk.

 

Jövőbeli feladatok a szakképzés átalakításában 

A képzés átalakítása mindenkire hatással lesz. Mi várható a jövőben? Mit kell még megoldani?

 

A KOK belső szakmai képzései 

A szakmai képzések mellett továbbra is megmarad a saját ál[1]lomány részére bejelentési kötelezettség mellett végzendő belső képzések rendszere, amelyek alapvetően két nagy kategóriába soroltak. Egyik a speciális szakfeladatok ellátására jogosító, a másik a speciális szaktechnika kezelésére jogosító képzések köre.

 

Szabályozás

Tóth Péter László Új nemzeti szabvány a homlokzati tűzterjedés vizsgálatára - MSZ 14800-6:2020

A 2020 decemberében megjelent új vizsgálati szabvány a korábbi MSZ 14800-6:2009 szabvány továbbfejlesztésével jött létre. Az új szabvány számos változást hozott! Ezekről számol be szerzőnk.

 

Badonszki Csaba Mi változott a Kiürítés TvMI-ben?     

A munkacsoportok a COVID-19 járványhelyzetre való tekintettel online dolgoztak, aminek eredményeként 2021. július 5-én megjelentek és 2021. július 15-től alkalmazható a módosított TvMI. Milyen változások történtek a Kiürítés TvMI-ben? Ezt foglalja össze szerzőnk.

 

Badonszki Csaba Mi változott az Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TvMI-ben?   

A TvMI-ben az első szembetűnő változás a címben található, a felülvizsgálat és karbantartás kiegészült az ellenőrzéssel, amivel már a címben is szeretnék hangsúlyozni az üzemeltetői ellenőrzés fontosságát. Milyen változások történtek a TvMI-ben? Ezt foglalja össze szerzőnk.

                                 

Tűzoltás-műszaki mentés

Geiger Zoltán, Somogyi Gábor Kórháztűz és betegek mentése Székesfehérváron

2021. március 11-én 02:13-kor automatikus tűzjelző készülékről érkezett jelzés az ügyeletre a székesfehérvári Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Hotel épületének 5. emeletén található 449-es kórterméből. Mi történt, hogyan avatkoztak be?

 

Módszer

Wagner Károly Óvoda és bölcsőde azonos kockázati egységben

A Védelem 2021/1 számában „OTSZ és TvMI: rugalmasság a gyakorlatban” címmel megkezdett sorozatot folytatva, a szerző újabb, a gyakorlatból vett példák ismertetésével mutat rá a jogszabály alkalmazásának lehetőségeire, a tervezői mozgástérre. Elsőként az óvodai, bölcsődei tervezési gyakorlatból.

 

Wagner Károly Nagylégterű helyiségek hő- és füstelvezetése – arányosítani vagy sem?

A Védelem 2021/1 számában „OTSZ és TvMI: rugalmasság a gyakorlatban” címmel megkezdett sorozatot folytatva, a szerző a méretezési módszerből adódó lehetőségeket villantja fel. 

 

Wagner Károly Lépcsőtér füstelvezetése – Mi minősül menekülési útvonalnak?

Mi minősül menekülési útvonalnak? Mi minősül lépcsőháznak? Hogyan számoljuk a menekülési útvonalat a kiürítés időtartama vagy az útvonal hossza alapján?

 

Vizsgálat

Fentor László Az E szemle bevezetésének tapasztalatai          

Hosszabb fejlesztési folyamat eredménye az az e-Szemle applikáció, amelyet 2021. január elsejétől használnak a tűzvizsgálók a helyszíni szemle jegyzőkönyv elektronikus formátumú készítésére. A program fejlesztését, tesztelését és használatának tapasztalatait mutatja be szerzőnk.

 

Megelőzés

Lestyán Mária Tűznek ellenálló épületek és a fenntarthatósági célok V. – a tűzesetek társadalmi hatásai

Ahogy korábban összefoglaltuk a fenntarthatósági célok és a zöld intézkedések új megvilágításba helyezik és kitágítják a tűzállóság fogalmát. Ugyanakkor ENSZ cél, hogy a fejlesztések ne sodorják veszélybe a jövő generációit. Energiahatékonyság, élettartam, fenntarthatóság és tűzvédelem EU szabályozási viszonyában ugyancsak más megvilágításba kerül a tűzesetek társadalmi hatása. Hogyan függenek össze tűzesetek hatásai a fenntarthatósági célokkal és a társadalmi, gazdasági érdekekkel? Mit mutatnak a tűzesetek?

 

Kotormán István Trapézlemezes tetőfödémek tűzállósági teljesítménye

A Védelem korábbi számában (2019/2. szám, 25-27. oldal) az acél alapanyagú építési termékek tűzvédelmi jellemzőit és azok meghatározási módját foglaltuk össze. A II. részben pedig (2019/3. szám, 5-8. oldal) pedig a tűzállósági jellemző meghatározására mutattunk be konkrét példákat az építési termékekre és szerkezetekre. Most egy másik gyakori alkalmazási példát elemzünk: a magasbordás trapézlemezzel épített, könnyűszerkezetes tetőfödémek tűzállósági teljesítményének meghatározásával és minősítési dokumentumaival foglalkozunk részletesebben, különös tekintettel a teherbírási („R”) kritériumra.

 

Fórum

Adorján Attila Sisak és légzőkészülék a Drägertől: ki vigyáz a tűzoltókra?

A tűzoltókról kialakult általános vélekedés az, hogy a nehéz munkájuk miatt sokrétű terhelést kell elviselniük: a feladatuk káros anyag kitettség, nehéz felszerelés, kemény körülmények miatt embert próbáló. A Dräger ugyanakkor régóta igyekszik leszámolni ezekkel a sztereotípiákkal. A mostani számunkban a vírushelyzet miatt elmaradt bemutatkozó fórumok virtuális pótlásáról, illetve egy új irányvonal két képviselőjéről lesz szó.

 

Figura Máté A gázérzékelés következő lépcsőfoka 

A Polon-Alfa Magyarország Kft 2018-tól forgalmazza az SDG-6000 gázérzékelő rendszer családot, amely az elmúlt évek tapasztalatai alapján számos fejlesztésen esett keresztül, mind szoftveresen mind hardveresen. Amelynek eredménye, hogy a 2021-től, az SDG-6000 család új központokkal és eszközökkel bővült.

 

Tűzvédelem a felhőből: Connected Life Safety Services

A jóslatok, melyek szerint a közösségi távolságtartás felgyorsít bizonyos innovációkat, igaznak bizonyultak. A Honeywell júniusban hivatalosan is piacra dobta saját, Connected Life Safety Services (CLSS) nevű, felhőalapú megoldását, mellyel lehetővé válik a tűzvédelmi rendszerek távolról történő menedzsmentje és diagnosztikája, jelentősen megkönnyítve ezzel a fenntartók dolgát.

 

Technika

Ocskay Gábor, Zsitnyányi Attila Különleges megoldások az S3 kategóriájú KOMONDOR járművekben                                                                     

2020-ben átadott három, S3 kategóriájú, RDO 4336 KOMONDOR MPV típusú, dupla fülkés, többcélú, speciális cserefelépítményes jármű és eszközök fejlesztését mutatják be szerzőink. A hordozó jármű a Gamma Műszaki Zrt. által korábban létrehozott KOMONDOR - könnyű páncélvédettségű járműcsalád tagjaként lett kifejlesztve.

 

Nemetz Péter S3 kategóriájú gépjárművek – Komondorok az iskolapadban

Alapvetően új feladatot jelentett az S3 kategóriájú, RDO 4336 KOMONDOR-GAMMA MPV típusú, dupla fülkés, többcélú gépjárművek oktatása. A tapasztalatok alapján a legújabb fejlesztésű erdőtűzoltó és műszaki mentő gépjárművet mutatja be szerzőnk.

 

Kozma Sándor, Taskó Attila, Varga Norbert Bemutatkozik a Tűzmadár járőrhajó

2021. május 1-én szolgálatba állt a katasztrófavédelem legújabb büszkesége, a ’Tűzmadár’ járőrhajó. Iparbiztonsági rendeltetésű speciális szerként fő feladata a Duna magyarországi folyamszakaszán a belvízi veszélyes áru szállítmányok ellenőrzése. A Mohácsi Határkikötőben állomásozó járőrhajó átadása méltán tekinthető mérföldkőnek.

 

Az új városi használatra alkalmas Bronto F32 TLK magasból mentő

A 21. század egyik legnagyobb kihívása az egyre inkább beépítetté váló városi környezetben történő hatékony tűzoltás. A szűk utcákon hatékonyan bevethető gyorsbeavatkozó gépjárművek mellett még mindig – vagy mondjuk úgy, egyre nagyobb – szükség van olyan emelőkosaras gépjárművekre, amelyek hasonló helyeken, bevethetők, anélkül, hogy komolyabb kompromisszumot kellene kötni a képességek terén.

 

Megrendelés, információk

Vissza

Ezt a hírt eddig 728 látogató olvasta.