Híreink

Mi olvasható a Védelem áprilisi számában?

2022. március 23. 12:22

Meglévő tudásunk újragondolva, tudományosan igazolva, új minőségben az áprilisi szám 20 cikkében. Milyen a modern tűztorony, a hő- és füstelvezetés, az erdőtűzoltás, a hangjelzés, a légzőpalack töltés? Hogyan olthatók és előzhetők meg az akkumulátortüzek, a szendvicspanelek homlokzati tűzterjedése? Mit tanulhatunk a tűzkárstatisztikából, az autóbusztüzekből és a WTC katasztrófából?


Tanulmány

Karsa Róbert Tűzesetek felderítésének új lehetőségei – a modern tűztorony

Az elmúlt évszázadokban a tűz elleni védekezés ikonikus szimbóluma volt a tűztorony, ahonnan a toronyőrök észlelték a tüzet és vigyáztak a biztonságra. A környezet megfigyelése, ellenőrzés alá vonása évszázados törekvés, a módszerek azonban változnak. Mit tekinthetünk a modern kor tűztornyainak?

 

Fókuszban

Nagy Katalin Tudományos vizsgálat a hő-és füstelvezetésről 

2018 – 2020 között egy komplex vizsgálatban 113 nagyméretű teszttel, 400 számítógépes szimulációval született a hő- és füstelvezetés legújabb eredményeit bemutató összegzés a Francia Tűzvédelmi Szakmai Szövetség (FFMI) kiadásában. Célja az addigi tapasztalatokra alapuló szabályozás és módszerek tudományos, valós tesztekkel, számítógépes modellekkel történő, átfogó elemzése.

 

Nagy Katalin Hő- és füstelvezetés kutatás – láthatóság és hőmérséklet

A komplex vizsgálatban a természetes füstelevezetés hatékonyságát a láthatóság fenntartása, az elviselhető hőmérsékleti küszöbértékek megtartása szempontjából elemezték. Szoros összefüggést állapítottak meg a nyílásfelület mérete és a két céltényező között.

 

Nagy Katalin Hő- és füstelvezetés kutatás – Tűzterhelés, termikus huzathatás, füstszakaszolás

A hő-és füstelvezetés szorosan kapcsolódik az épület struktúrájához, vagyis füstszakaszok és a légutánpótlás kialakításával, valamint sprinklerhálózat telepítésével jár. Szakmailag különösen érdekes lehet, hogy a tanulmányok szintézise erre a három, a hatékony tűzvédelemtől elválaszthatatlan berendezésre összpontosít. A füstszakaszolást ismertetjük.

 

Nagy Katalin Hő- és füstelvezetés kutatás – Milyen hatással van a légpótlás a füstelvezetés hatékonyságára?

A légpótlás szerves része a hő-és füstelvezetésnek, ráadásul kialakítása nagyon függ az épület struktúrájától és persze a füstszakaszoktól. Milyen tényezőket kell figyelembe vennünk a légutánpótlás kialakításánál? Hol, milyen méretben célszerű azokat tervezni?

 

Nagy Katalin Hő- és füstelvezetés kutatás – Sprinklerek + hő-és füstelvezetők együttműködése

Milyen hatással vannak egymásra? Korlátozzák a sprinklerek a hő-és füstelvezetők működését vagy hő-és füstelvezetők a sprinklerekét? Képes a két aktív tűzvédelmi rendszer hatékonyan együttműködni? Ha igen, hogyan?

 

Nagy Katalin Hő- és füstelvezetés kutatás – A tanulmány tanulságai

Két szempontból is nagyhatású vizsgálatról beszélhetünk. Egyrészt az eddigi korlátozott vizsgálatokat, egy több mint 3 éven át végzett átfogó vizsgálat követte, másrészt a számítástechnika és a modellezés fejlődése lehetővé tette a mérnöki tervezés során használt szimulációs modellek pontosságának ellenőrzését és az előírások tudományos validálását.

 

Tűzoltás-műszaki mentés

Dombrády Gábor Az erdő- és vegetációtüzek során alkalmazható tűzoltási technikák és taktikák fejlesztési lehetőségei

A klímaváltozással az erdő- és vegetációtüzek olyan új kihívásokkal szembesítenek, amelyek az eddigiektől merőben eltérő beavatkozás taktikákat és eszközhasználatot és egyúttal új gondolkodást és új eszköz beszerzését igénylik. Szerzőnk ezekre a megoldásokra fókuszál.

 

Megelőzés

Kovács Márk, Mohai Ágota Zsuzsanna Hangjelzők kiosztása – Hogyan függ az építőanyagok és szerkezetek hangcsillapítási tulajdonságaitól? – II.

Egy épületrészen elemzik szerzőink, hogy milyen módon és mértékben befolyásolják a választott építőanyagok adott térben a tűzjelző rendszer hangjelzését. Összehasonlítják, hogy a különböző tulajdonságokkal bíró építési anyagok választása miként változtatja meg a szükséges hangjelzők mennyiségét.

 

Lestyán Mária Tűznek ellenálló épületek és a fenntarthatósági célok – PV panelek tűzkockázata II.         

Hogyan lehet felkészülni az épültre épített vagy az épületszerkezetbe integrált fotovoltaikus rendszerek által okozott tűzkockázatra?

 

Kiss Attila A homlokzati tűzterjedés szendvicspanelekkel – szakmai tapasztalatok

Mikor termék, építményszerkezet, építési készlet? A hőszigetelt szendvicspanelek homlokzatként történő beépítésében jelentős áttörést történt. Különös tekintettel a nyílásos homlokzatokra, ahol homlokzati tűzterjedés követelmény is van. Minden új megoldásnál a gyakorlat számos részletet, tisztázandó fogalmi kérdést vet fel. Ezeket köti csokorba szerzőnk.

 

Milyen keretbe kerüljön a hő- és füstelvezető szerkezet?

Eddig, azt mondtuk, hogy a keret legyen nem éghető és lett acélkeret. Ez jól megfelelt a tűzvédelmi elvárásainknak. Közben néhány dolog nagyon megváltozott. Az energiatakarékosság révén a tűzvédelem új mezőbe került. Megnövekedett a hőszigetelés vastagsága, és számos más tényező. Biztos, hogy jó a megszokott nem éghető acélkeret? Ha nem, akkor mi lehet helyette?

 

Hogyan előzhetők meg a veszélyes akkumulátortüzek az adatközpontokban?

Az adatközpontok üzemeltetőinek a nem tervezett üzemszünetek esetén anyagi veszteségekkel és az ügyfeleik bizalomvesztésével is számolniuk kell. A cél az ilyen esetek kiküszöbölése, ebben pedig a szünetmentes tápegységeknek kulcsfontosságú szerepe van, amelyeknél szintén számolni kell hibákkal, ráadásul a lítiumion-akkumulátorok komoly tűzkockázatot jelenthetnek.

 

Ténykép

Korbely László, Igaz-Danszky Tamás, Dr. Hesz József Mentő tűzvédelem 2021. – Továbbra is koronavírus, de oltással és nyitással               

2020 – 2021: nem volt még két ilyen, egymást követő év, amely ennyire megközelítő számokat hozott volna. Mindez annak fényében meglepő, hogy a koronavírus járvány alaposan átírta a gazdaság és a mindennapok megszokott rendjét.

 

Vizsgálat

Ozsvár Zoltán Autóbusztüzek vizsgálata III. – Elektromos áram hőhatására keletkezett tüzek              

A hőterjedés iránya, a gyulladási hőmérsékletre való felmelegedés hőforrása után a műszaki hibából keletkezett tűzeseteket veszi sorra szerzőnk, elsőként az elektromos áram hőhatására bekövetkezőket.

 

Kitekintés

Épületinformáció-modellezés – Mi a helyzet a gyakorlatban?

Az épületinformációs modellezést (BIM) a jövő munkamódszerének tekintik az épületek tervezésében, építésében és üzemeltetésében. A buildingSMART nemzetközi nonprofit szervezet égisze alatt Németországban már egy olyan speciális csoport alakult, amely a BIM elterjesztését tűzte ki célul a tűzvédelemben. Hogyan áll ez a projekt? Mi a helyzet nálunk?

 

Fórum

Adorján Attila, Dr. Pimper László FER Tűzoltóság – Légzőpalackok töltése

Minden tűzoltó tudja, hogy a légzési levegő mennyisége milyen fontos a bevetések során. Rövidtávon élet-halál kérdése. Arra már nem gondolunk azonban, hogy mennyire fontos a légzési levegő tisztasága, azt ugyanis adottnak vesszük. Biztos, hogy mindig megfelelő minőségű levegőt töltünk a légzőpalackjainkba?

 

Bagoly Etelka Good PRO – Prémium kategóriás tűzoltó védőruha

Az elmúlt időszak egyik Cseh sikertörténete a kiváló tűzoltó védőruhákat kifejlesztő GoodPRO sro. céghez kötődik. Ennek a fejlesztésnek az egyik eredménye az a védőruha is, ami tavaly decembertől OKF engedélyes prémium kategóriás védőeszközként Magyarországon is elérhető. Mit tud ez a védőruha?

 

Technika

Elektromos autók akkumulátorainak oltása – Új oltórendszer

Az Euro 7 emissziós szabvány javasolt határértékeinek bevezetésével teljes egészében az elektromos autózás felé terelik az autógyártókat. Az elektromos autók nagyfeszültségű akkumulátorai pedig feladják a leckét a tűzoltóknak. Az akkumulátorcellák hűtésére – legalábbis úgy tűnt – a járművek konténerekbe helyezése lesz a megoldás. Aztán jött a Rosenbauer teljesen új elgondolása, amellyel azért foglalkozunk ismét, mert úgy véljük, ez a jövő útja.

 

História

Veres György Húsz éves évforduló – Mi történt a WTC 4, 5 és 6 épületével?

WTC katasztrófa kapcsán többnyire az ikertornyokról beszélünk. Sorozatunkban most a WTC 3 után a kisebb WTC 4, 5 és 6 épületei nyolc- és kilencemeletes irodaházakról írunk, amelyek a WTC 1 és 2 közvetlen közelsége miatt súlyos törmelék becsapódási károkat szenvedtek el, amikor a tornyok összeomlottak, valamint a törmelékből tüzek keletkeztek.

 

 

A Védelem 2022-es előfizetési információhoz kattintson ide.

Vissza

Ezt a hírt eddig 922 látogató olvasta.