Híreink

MMK Pap Zoltán Tűzvédelmi Nívódíjat kapott dr. Bánky Tamás

2021. szeptember 14. 16:45

A Magyar Mérnöki Kamara Tűzvédelmi Tagozata (TűzT) alapításának tizedik évfordulója alkalmából TŰZVÉDELMI NÍVÓDÍJAT alapított, ami az épített környezet tűzvédelmével kapcsolatos különösen kimagasló mérnöki teljesítményt jutalmazza. A díjat a Tagság javaslatára Pap Zoltánról nevezte el, amit első alkalommal dr. Bánky Tamásnak adományoztak.


Dr. Bánky Tamás 1946. augusztus 11-én született Pécsett, műszaki értelmiségi családban.

A hazai építészeti tűzvédelem nemzetközileg elismert szakértője, tanszékvezető egyetemi tanár, számos tudományos társaságban képviseli hazánkat. Tűzvédelmi pályafutását megelőzően az élsportban – mint a magyar tornász válogatott tagja – is letette névjegyét. Hivatásos tűzoltói szolgálat után az építészeti tűzvédelem meghatározó kutató műhelyében, az ÉMI-ben vált vezető tűzvédelmi szakértővé.

1971 óta nős. Felesége, dr. Előd Erzsébet vegyészmérnök, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ny. vezető főtanácsosa. Négy gyermeket neveltek.

A Budapesti Műszaki Egyetemen folytatta, 1971-ben szerzett vegyészmérnöki oklevelet, egyidejűleg abszolválta a mérnök-tanári fakultást is. 1974-ben eredményesen elvégezte a BM Tűzoltó Tisztképző Iskolát.

1971-1977 között a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság kötelékében szolgál, mint kiemelt tűzmegelőzési főelőadó. (1966 és 1975 között a magyar tornász válogatott-keret tagja.) Aktív sport pályafutásának befejezése után 1977-ben tű. főhadnagyi rendfokozattal leszerel, és került következő munkahelyére, az Építésügyi Minőségellenőrző Intézetbe (jelenleg ÉMI Nonprofit Kft.).

1981-1982-ben ösztöndíjasként kutatómunkát végez a Berkeley-i Kaliforniai Egyetemen.

1989-ben „summa cum laude” minősítéssel védte meg a BME-n doktori disszertációját.

1990-től az ÉMI Tűzvédelmi Osztályának tudományos osztályvezetője, 1998-tól az intézet tudományos igazgatója, 2010-től 2011. július 31-ig pedig a vezérigazgatója.

1978 óta kutatóként foglalkozik az építéstechnikai tűzvédelemmel, a szakterület nemzetközileg elismert szaktekintélye. Számos nemzetközi szervezetben tevékenykedik, mint nevesített magyar szakértő, illetve választott tisztségviselő.

108 publikációja van, magyar, illetve angol nyelven. Aktív a hazai szakemberképzésben, egyetemen oktat, rendszeres szervezője, résztvevője, előadója a hazai és nemzetközi tűzvédelmi konferenciáknak. Széles körű a szakértői és szakirodalmi aktivitása. Építési és vegyipari szakterületen regisztrált tűzvédelmi szakértő. 1971 óta részt vesz a hazai és a nemzetközi építési szabványok kidolgozásában, külföldi szakkönyvek, köztük az ILO világenciklopédia megírásában.

 

Ki volt Pap Zoltán?

Röviden: a magyar automatikus tűzjelzés atyja.

Korábban az Orion gyár fejlesztő mérnöke volt. 1959-ben lépett be a Műszeripari Kutató Intézetbe. Itt is fejlesztési feladatokat oldott meg, sok újítás, találmány fűződik nevéhez.

Az 1970-es évektől az általa vezetett részlegben létrehozta és kidolgozta a korszerű, füstérzékelőkre alapozott tűzjelző rendszert. Megalkotta az ún. impulzusüzemű protokollt, amely a jelzésverifikációval és a rövid idejű zavarok (pl villámlás, elektromos hálózati zavarok) kiszűrésével a téves riasztások csökkentését szolgálta. Ezt a protokollt később más hazai fejlesztő, a Munkavédelmi Kutató Intézet is alkalmazta.

Az impulzusüzemű csatolómodult az érzékelőaljzatba, kézi jelzésadó házba lehetett beépíteni, ezáltal a klf. gyártók (többek között Cerberus, Nittan, MMG AM) eszközei, (automatikus érzékelők és kézi jelzésadók) egységes felületen kommunikáltak a Pap Zoltán vezetésével és irányításával létrehozott IGNIMIK tűzjelző központtal. A rendszernek része volt a grafikus tabló is.

A tűzjelző, tűzoltó berendezés és a vagyonvédelmi riasztó tervező képzést a BME Mérnöktovábbképző Intézettel együttműködve megszervezte.

A képzés tananyagát összeállította, az előadókat a szakma legfelkészültebb tagjaiból választotta ki. A képzés alapvetően a mérnöki módszerek alkalmazásán alapult, szakmai kapcsolatai révén számos előremutató tervezési módszerhez hozzáfért, és ezeket megosztotta tanítványaival.

Közvetlen munkatársai közül többen önállóan is jelentős szakmai eredményeket értek el.

Pap Zoltán emberségével, szakmai elkötelezettségével és előremutató mérnöki innovációs tevékenységével mutatott példát a jelen és jövő mérnök nemzedékeinek.

A díjazottat Decsi György, az MMK TűzT elnöke hirdette ki és ismertette méltatását.

 

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 708 látogató olvasta.