Híreink

Hogyan kezelik a téves jelzéseket külföldön?

2022. március 21. 08:11

Az elmúlt évben közel 19 ezer téves tűzeseti jelzés volt hazánkban. A külföldi szervezetek is sok esetben magas számot jeleznek. Hogyan kezelik ezt? Milyen módszereket dolgoztak ki a téves jelzések számának csökkentése érdekében? Mit tesznek a sorozatosan téves jelzést indukáló szervezetekkel illetve azok tűzjelző rendszerével?


Lemondó rendszer – szankciók

A beépített tűzjelző berendezésekkel kapcsolatban a magyarországi lemondó rendszerhez hasonlóan

 • 9 országban (55,6%-nál) van lehetősége az ügyfélnek lemondani a téves jelzést,
 • 3 országban nincs,
 • 4 ország az egyéb kategóriát jelölte meg.

A válaszadók 50%-a megkülönbözteti a téves tűzjelzéssel kapcsolatos vonulási költség megtérítését az egyéb szankcióktól. Az országok 44,6%-a nem különbözteti meg, tehát ott a szankció maga a vonulási költség kiszámlázása, 5,4%-a más választ jelölt.

 

A válaszadók

 • 22,2%-nál minden esetben meg kell téríteni a téves jelzést követő vonulás költségét,
 • 33,3%-nál „különleges” esetben,
 • 33,3%-nál nem kell fizetni vonulási költséget, és
 • 11,1%-nál pedig egyéb kategória került megjelölésre.

A téves jelzések esetén alkalmazandó szankciók országonként eltérőek, öt országban pénzbírságot szabnak ki a jogi szabályozók alapján, vagyis jogszabályban rendezett, hogy mennyit kell fizetni a téves jelzésre történő vonulásért. Van olyan ország, ahol a téves tűzjelzést adó személyt büntetőjogi felelősség is terheli.

 

Sorozatos téves jelzések kezelése

Az eljárás, illetve a gyakorlat országonként eltérő, amikor téves jelzések sora érkezett ugyanabból a létesítményből. A válaszoló országok eljárásrendjére az alábbi „gyakorlatok” a jellemzőek:

 • Dániában felveszi a tűzoltóság a kapcsolatot a létesítménnyel, és egyeztetést kezdeményez vele a további téves jelzések megakadályozása érdekében.
 • Szlovákiában, ha a téves jelzések száma a szerződésben meghatározott számot meghaladja, a létesítmény ideiglenesen leválasztják a tűzátjelzést fogadó központról.
 • Ausztriában szintén részlegesen vagy teljesen „üzemen kívül helyezik” a létesítményt.
 • Hollandiában a vonulás megkezdése előtt mindig felhívják a létesítményt. 2021-ben akár 5 percet is lehetővé tettek a létesítmény felhívására. Ez hozzávetőleg 85%-kal csökkenti a kivonulások számát. Ez a gyakorlat persze kockázatokkal is jár.
 • Csehországban
  • A tűzoltó egység minden egyes kivonulását árjegyzék szerint kiszámlázzák.
  • Ha több téves jelzés érkezik egy létesítményből a tűzoltóság javasolja a berendezés felülvizsgálatát/karbantartását.
  • Ha a tűzvédelmi jogszabály megsértésének gyanúja merül fel, a régió tűzoltósága ellenőrzi a tűzvédelmi előírások betartását is.
 • Bulgáriában felszólítást küldenek a létesítmény cégtulajdonosának, aki az abban meghatározott határidőre köteles a hibákat megszüntetni.
 • Észtországban, abban az esetben, ha egy hét alatt egymás után három téves riasztás érkezik ugyanabból a létesítményből, a létesítmény e-mailben értesítést kap az Észt Mentőszolgálattól, az ismételt téves riasztásokról szóló írásos magyarázat kérésével. Az írásbeli magyarázó levelet három nap múlva kell benyújtani a hatósághoz.
 • Finnországban a tűzoltóság térítési díjat küldhet, ha egy évben több mint 2 téves riasztás van az adott létesítményből.
 • Lengyelországban az Állami Tűzoltóság kerületi tűzoltósági tisztjei a tűzvédelmi előírások felügyeletének részeként felügyelik a tűzjelző rendszerekből származó téves jelzések számát. Téves jelzések esetén a következő intézkedéseket hajtják végre:
  • a létesítmény tulajdonosát felszólítják, hogy nyújtson be magyarázatot a téves jelzések azonosított okairól és a lehetséges a jelző- és riasztóberendezésekkel felszerelt tűzjelző rendszer teljes műszaki és funkcionális hatékonyságának biztosítása érdekében tett intézkedéseiről. Ha ezek a műveletek nem csökkentik a téves jelzések számát, a 2. pontban említett intézkedéseket kell végrehajtani;
  • ellenőrzés végrehajtása:
 • a beépített tűzjelző berendezés tervdokumentációjának felülvizsgálata;
 • a beépített tűzjelző berendezés műszaki ellenőrzési és karbantartási tevékenységének felülvizsgálata;
 • ellenőrzik a létesítményben a tűzvédelem megszervezésének módját, beleértve az épületben tartózkodók tűzvédelmi oktatását.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 952 látogató olvasta.