Híreink

Új eltérési lehetőségek az OTSZ-től

2022. november 14. 09:48

A Magyar Közlöny 2022. évi 171. számában jelent meg a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása. Ennek következtében az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet egyes létesítési és használati szabályaitól való eltérési lehetőség változik.


A jogszabály szövege

7. A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

27. § A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4.  § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tűzvédelmi hatóság az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ) 4.  § (1)  bekezdésében szereplő létesítési, használati és a  tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos előírásoktól – más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében – kérelemre eltérést engedélyezhet.

Kivétel

az OTSZ 1–15. §-a, 19. § (3) bekezdése, 79. § (3)–(5) bekezdése, 80. § (1) és (4) bekezdése, 81. §-a, 123. § (2) bekezdése, 135. § (3) és (4) bekezdése, 139. §-a, 145. §-a, 154. § (1) bekezdés b) pontja, 165. §-a, 166. § (2) és (3)  bekezdése, 172.  § (8)  bekezdése, 175.  § (1)  bekezdése, 176.  §-a, 177.  § (1)–(3)  bekezdése, 184.  § (1) bekezdése, 185. § (1) bekezdése, 186. §-a, 187. § (1) bekezdése, 190. § (2) bekezdése, 191. § (6)–(8) bekezdése, 193. § (1) bekezdése, 194. § (3) bekezdése, 195. § (1) bekezdése, 196. § (3) bekezdése, 197. § (2) bekezdése, 198. § (1) bekezdése, 199. §-a, 200. § (1) bekezdése, 201. §-a, 202. § (5)–(7) bekezdése, 203. § (1) és (6) bekezdése, 205. § (1) bekezdése, 207. § (1) bekezdése, 219. §-a, 237. § (1) bekezdése, 253. § (2)–(4) bekezdése, 262. § (1) bekezdése, 263.  §-a, 264.  § (2)  bekezdése, 266.  §-a, 267.  § (1) és (2)  bekezdése, 269.  § (1)  bekezdése, 270.  § (5)  bekezdése.”

Ezzel november 1-jétől van mód eltérési engedélyt kérni

  • az OTSZ 109. §-ától, a speciális építmények létesítésénél
  • az OTSZ 140. § (1) a villámvédelem létesítésénél.

Ezzel november 1-jétől nem lehet eltérési engedélyt kérni

·az OTSZ 177. § (1) bekezdésétől, ami a  használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályokat jelenti

·az OTSZ 203. § (6) bekezdésétől, ami szerint hibajelzésről a távfelügyelet haladéktalan értesíteni köteles az adott létesítmény üzemeltetőjét.

Hosszabb ellenőrzési ciklusok

  • A kutatóreaktor, a kiégett nukleáris fűtőelemek átmeneti száraz tárolója, valamint a tároló létesítmény területén 3 helyett 5 évente kell átfogó tűzvédelmi ellenőrzést tartani.
  • Az atomerőművekben pedig az eddigi 3 helyett 5 éves ciklusidejű átfogó ellenőrzési ütemtervet készít a tűzvédelmi hatóság.

A jogszabály szövege

28. § A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 5.  § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha az  atomenergiáról szóló törvény szerinti engedélyes az  atomerőmű, a  kutatóreaktor, a  kiégett fűtőelemek átmeneti száraz tárolója és a tároló létesítmény tűzvédelmét

a) a Nukleáris Tűzvédelmi Szabályzatban, illetve a Radioaktívhulladék-tároló Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltaktól eltérően kívánja biztosítani, vagy

b) más tűzvédelmi jogszabályban foglaltaktól eltérően kívánja biztosítani, akkor az  azon jogszabályban megengedett eltérés engedélyezési eljárása során az eltéréssel érintett építményre, műszaki megoldásra elkészített, a  vonatkozó jogszabályban meghatározott tűzkockázat-elemzéssel alátámasztottan kell igazolnia, hogy a választott megoldás nem jelent kockázatnövekedést, valamint a tűzkockázat-elemzésben meg kell határoznia az indokolt és szükséges ellensúlyozó intézkedéseket.”

29. § A tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól szóló 489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 6. § (1) bekezdésében a „3 éves” szövegrész helyébe az „5 éves” szöveg,

b) 8. §-ában a „3 évente” szövegrész helyébe az „5 évente” szöveg

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 954 látogató olvasta.