Híreink

Elfogadta az Európai Parlament a CPR módosított szövegét

2024. május 17. 15:10

Új feladatot jelent a tűzvédelemben is, hogy az Európai Parlament 2024. április 10-én elfogadta az építési termékekről szóló rendelet (Construction Product Regulation, CPR) módosított szövegét, így egy lépéssel közelebb kerültünk ahhoz, hogy megjelenhessen az építései termékek forgalomba hozataláról szóló új rendelet, amely komoly hatással lesz a harmonizált szabványokra és a tűzvédelemre is.


305/2011/EU rendelet (CPR) a 89/106/EGK irányelvet (CPD) felváltva már több mint egy évtizede tölt be központi szerepet az építési termékekkel való, Európai Unión belüli kereskedelemben, megadva a CE-jelöléssel kapcsolatos jogszabályi követelményeket. A rendelet „az építési termékek teljesítményének a termékek alapvető jellemzői tekintetében történő kifejezésével és a CE-jelölés építési termékeken történő használatával kapcsolatos harmonizált szabályok meghatározásával megállapítja az építési termékek forgalomba hozatalának vagy forgalmazásának feltételeit.” (CPR, 1. cikk).

Azonban a CPR alkalmazása során az elmúlt években többek között a következő problémák merültek fel: nem valósult meg teljes mértékben az építési termékek egységes piaca; a végrehajtás nem optimális, mivel a piacfelügyeleti tevékenységek tagállamonként nagyon eltérőek; a jogi keret túl bonyolult, továbbá nem képes megvalósítani a zöld- és a digitális átállást. Ezek kezelésére az új rendelet megalkotásakor a következő főbb módosításokat építik be:

  • bővül a hatókör, megjelennek az újrafelhasznált és 3D-nyomtatott építési termékek, valamint az előregyártott családi házak;
  • új környezetvédelmi, funkcionális és biztonsági termékkövetelmények;
  • a piac széttagoltságának csökkentése és a tagállamoknak az építési szabályozáshoz fűződő jogos érdekei közötti egyensúly megteremtése érdekében létrejön az ún. „harmonizált övezet” és egy előzetes engedélyezési mechanizmus, amely lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy az egészség, a biztonság vagy a környezetvédelem kényszerítő indokai alapján eltérő követelményeket határozzanak meg;
  • erősebb végrehajtási jogkörök a piacfelügyeleti hatóságok számára, valamint közvetlenebb építőipar termékkapcsolati pontok a gazdasági szereplők hatékonyabb támogatása érdekében;
  • új rendszer a rendelet esetleges megsértéséhez kapcsolódó panaszok vagy jelentések számára;
  • a „teljesítménynyilatkozat (DoP)” helyét felváltja a „teljesítmény- és megfelelőségi nyilatkozat (declaration of performance and conformity, DoPC)”, valamint lehetőség lesz elektronikus úton tájékoztatást adni;
  • a „teljesítmény állandóságának értékelése és ellenőrzése (AVCP)” helyett „értékelési és ellenőrzési rendszer (Assessment and verification systems, AVS)” szerint kell biztosítani a megfelelőséget, az 1+, 1., 2+, 3+, 3. vagy 4. rendszer alapján;
  • ambiciózusabb környezeti fenntarthatósági követelmények, továbbá összhang a fenntartható termékek környezettudatos tervezéséről szóló rendelettel (ESPR), valamint az EU „körvonalazódó digitális termékútlevél (Digital Product Passport)” koncepciójával.

A 305/2011/EU rendelet (CPR) megadja a harmonizált szabványok szerepét a CE-jelölés elkészítésének folyamatában.

Eszerint, ha az Európai Unió Hivatalos Lapja (Official Journal of the European Union) ekként hivatkozik meg egy harmonizált szabványt, akkor az adott szabvány tartalmazza az alkalmazási területébe tartozó termékhez kapcsolódó teljesítménynyilatkozat (DoP) és a CE-jelölés elkészítésének szabályait. 

A módosított rendelet ezt az eljárást továbbra is fenntartja, mint elsődleges eljárást, azonban a folyamat a jelenlegihez képest jóval egyértelműbb és több kötelező elemet tartalmaz. 

Ezenkívül létrejön egy olyan tartalék megoldásnak tekinthető jogi út is, ahol a Bizottság közvetlenül határozhat meg műszaki jellemzőket, lásd az Európai Parlament álláspontja 6. cikkének (1) bekezdését:

„Jóllehet a szabványok kidolgozásának elsőbbséget kell biztosítani, […] a Bizottság e rendelet 5. cikkével összhangban olyan végrehajtási jogi aktusokat fogadhat el, amelyekben egy vagy több termékcsaládra vagy ezeken belül egy vagy több termékkategóriára vonatkozóan meghatározza az alapvető jellemzőket, azok értékelési módszereit és műszaki részleteit.”

Reméljük, hogy a rendelet végleges elfogadásához szükséges további lépések (az Európai Unió Tanácsa általi jóváhagyás) minél hamarabb lezárulnak, és a piac a lehető legrövidebb idő alatt át tud állni az új kereskedelmi környezetre.

Forrás:

Az Európai Parlament honlapján lévő tájékoztatás az elfogadott módosítások szövegével:

MSZT, 2024. május

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 408 látogató olvasta.