Híreink

A Védelem Tudomány 2022. évi tanulmányai

2023. január 04. 09:36

Az elmúlt évben a Védelem Tudomány hetedik évfolyamának négy számában 81 szerző 51 tanulmánya, 1070 oldalon jelent meg. A műfaji sokféleséget az egyes rovatok is jól tükrözik, ahol a Tűzvédelem témakörben 15, az Iparbiztonságban 11, a Polgári Védelemben 9, a Vízügy, vízvédelemben 5, a Humán igazgatás, képzés területén 4, a Fórum rovatban pedig 7 tanulmány gazdagította szakmai ismereteinket. Kitől, mit olvashattunk a Védelem Tudomány honlapon?


Tűzvédelem

Tóth Péter László A HOMLOKZATI TŰZTERJEDÉS VIZSGÁLATI MÓDSZERÉNEK TOVÁBBFEJLESZTÉSE

Nagy László Zoltán LAKÁSTÜZEK KELETKEZÉSE ÉS TERJEDÉSE

Nagy Rudolf TAKARMÁNYOK ÖNGYULLADÁSI PARAMÉTEREINEK STANDARTIZÁLT KÍSÉRLETI MEGHATÁROZÁSA

Erdélyi Péter Gábor  A SZÉLSŐSÉGES IDŐJÁRÁS KÖVETKEZMÉNYEI A TŰZOLTÓI MUNKA SORÁN

Huszka Zsolt – Rácz Sándor – Bodnár László TŰZOLTÓI BEAVATKOZÁSOK VESZÉLYFORRÁSAI ÉS MUNKABIZTONSÁGA

Debreceni Péter Az erdőtűz megelőzés hazai tudományos szakirodalmának áttekintése

Krepuska, András István – Nagy, Rudolf STUDY OF THE TECHNICAL REQUIREMENTS OF FUNCTIONALITY RETENTION CABLE SYSTEMS (MŰKÖDŐKÉPESSÉG-MEGTARTÓ KÁBELRENDSZEREK MŰSZAKI-TECHNIKAI KÖVETELMÉNYEINEK VIZSGÁLATA)

Oláh Krisztián Sándor A SÍKBÓL KIMOZDÍTOTT ÉPÜLETHOMLOKZATOK HOMLOKZATI TŰZTERJEDÉSI VIZSGÁLATA MÉRNÖKI MÓDSZEREKKEL

Érces Gergő, Vass Gyula OKOS ÉPÜLETEK, OKOS VÁROSOK TŰZVÉDELMÉNEK ALAPJAI III. RÉSZ

Somogyi Tamás, Bérczi László HATÉKONY ÉS KOMPLEX TŰZVÉDELEM LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZEREK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK ESETÉBEN  

Fehérvári Sándor ELTÉRŐ KORBAN HŐTERHELT HOMOGÉN ÉS HETEROGÉN CEMENTKÖVEK TULAJDONSÁGAINAK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Komlai Krisztina - Kerekes Zsuzsanna KŐFURNÉR BURKOLATOK TŰZVÉDELMI VIZSGÁLATA HOMLOKZATI KÖVETELMÉNYEK SZERINT

Dr. Takács Lajos Gábor, Szikra Csaba, Zsitva Attila HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉSSEL ELLÁTOTT CSARNOKÉPÜLETEK LÉGPÓTLÁSRA IS FIGYELEMBE VETT DOKKOLÓKAPUINAK ÁRAMLÁSI VIZSGÁLATA

Mihály István TÚLNYOMÁSOS FÜSTMENTES LÉPCSŐHÁZAK LÉGTECHNIKAI MÉRÉSEINEK TAPASZTALATAI 

Gyöngyössy Éva - Kerekes Zsuzsanna HŐSZIGETELŐ ÉS DEKOR TEXTLÍÁK, MINT ÉPÍTŐANYAGOK

 

Iparbiztonság

Lakatos Bence Roland  A KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGI FELADATRENDSZER MŰSZAKI, TECHNOLÓGIAI HÁTTERÉNEK AZ ELEMZÉSE, A TOVÁBBFEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA

Balogh Róbert A HATÓSÁGI FELÜGYELET SZEREPE A BELVÍZI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

Bognár Balázs – Farkas János – Kiss Péter A VÉPI VASÚTI BALESET VIZSGÁLATA IPARBIZTONSÁGI SZEMPONTBÓL

Nagy Rudolf – Sütő Norbert PESZTICIDEK VESZÉLYEI A SZERVES FOSZFORSAV-ÉSZTER ALAPÚ ROVARÍRTÓ SZEREK TÜKRÉBEN

Shayla Clarke, David Williams LIMITED ENGLISH PROFICIENCY PREPAREDNESS (KORLÁTOZOTT ANGOL NYELVTUDÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS A KATASZTRÓFAELHÁRÍTÁS SORÁN)

Szalkai István A PILÓTA NÉLKÜLI LÉGI JÁRMŰVEK ALKALMAZÁSA KISMAGASSÁGÚ MULTISPEKTRÁLIS TÁVÉRZÉKELÉSI FELADATOKBAN

Barina Balázs József Magyarországi nukleáris reaktorok katasztrófavédelmi szempontú bemutatása

Somogyi Tamás TERMÉSZETI VESZÉLYEK ÉS KEZELÉSÜK A LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZEREK ÉS LÉTESÍTMÉNYEK VÉDELMÉBEN

Szendi Rebeka AZ IPARBIZTONSÁG NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ MEGELŐZÉSI-, FELKÉSZÜLÉSI ÉS BALESET-ELHÁRÍTÁSI ELJÁRÁSOK, ESZKÖZÖK ÉS MÓDSZEREK – A VÉDELMI TERV GYAKORLATOK HIÁNYOSSÁGAI

Szalkai István VESZÉLYES ÜZEMEK VIZSGÁLATA DRÓN ESZKÖZÖKKEL  

Vásárhelyi Örs László MEZŐGAZDASÁGBAN ALKALMAZOTT NITRÁT ALAPÚ MŰTRÁGYÁK VESZÉLYFAKTORAI

 

Polgári Védelem

Bérczi László, Kállai Krisztina A KLÍMAVÁLTOZÁS KÖVETKEZTÉBEN MEGJELENŐ TERMÉSZETI KATASZTRÓFÁK KEZELÉSE A SENDAI KERETEGYEZMÉNY ÁLTAL MEGFOGALMAZOTT IRÁNYELVEK ALAPJÁN

Győző-Molnár Árpád OPERATION OF DISASTER MANAGEMENT OPERATIONAL STAFF DURING THE ELIMINATION OF EXTRAORDINARY WEATHER EVENTS (KATASZTRÓFAVÉDELMI OPERATÍV TÖRZSEK MŰKÖDÉSE A RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁSI ESEMÉNYEK FELSZÁMOLÁSA SORÁN)

Teknős László  A TERMÉSZETI EREDETŰ KATASZTRÓFÁK ÉS ESEMÉNYEK NÖVEKVŐ TENDENCIÁINAK VIZSGÁLATA, ELEMZÉSE, KATASZTRÓFAVÉDELMI SZEMPONTÚ ÉRTÉKELÉSE

Papp Bendegúz VESZÉLYES HELYEN ÉLÜNK? KÖZÉP-EURÓPA KATASZTRÓFAVESZÉLYEZTETETTSÉGI VIZSGÁLATA

Meen B. Poudyal Chhetri  GROWING NEED OF INTERNATIONAL COOPERATION IN DRR (Növekvő nemzetközi együttműködési igény a katasztrófakockázat csökkentésében)

Égető Szilárd A GRIMPDAY NEMZETKÖZI KÖTÉLTECHNIKAI VERSENY EURÓPAI ÉS ÁZSIAI SZAKMAI TAPASZTALATAI

dr. Mezősi Tamás A RUS3 OROSZ MENTŐSZERVEZET ENSZ INSARAG MINŐSÍTÉSÉNEK MINŐSÍTŐI TAPASZTALATAI

Hábermayer, Tamás A SIQUAKE 2020 PROJEKT ÉS GYAKORLAT TAPASZTALATAI

Ossó János A NEMZETI MINŐSÍTÉSI RENDSZER BÚVÁR TEVÉKENYSÉG SZAKTERÜLETÉNEK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

 

Vízügy, vízvédelem

Chidinma Iheanetu, Roman Tandlich WATER PROVISION UNDER THE COVID19 LOCKDOWN CONDITIONS: SNAPSHOT OF MICROBIAL QUALITY OF ALTERNATIVE SOURCES, THE ASSOCIATED COSTS AND CARBON FOOTPRINTS (VÍZELLÁTÁS A COVID19 OKOZTA LEZÁRÁSOK IDEJE ALATT: PILLANATFELVÉTEL AZ ALTERNATÍV FORRÁSOK MIKROBIÁLIS MINŐSÉGÉRŐL, A KAPCSOLÓDÓ KÖLTSÉGEKRŐL ÉS A KARBONLÁBNYOMRÓL)

Mrekva László MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSI VIZIKÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁK SZEMPONTJÁBÓL I.

Mrekva László MODELLEZÉSI LEHETŐSÉGEK VIZSGÁLATA A TELEPÜLÉSI VIZIKÖZMŰ INFRASTRUKTÚRÁK SZEMPONTJÁBÓL II.

Parrag Tamás Károly, Gál Henrik Norbert MIKROMŰANYAGOK A VIZEKBEN, VALAMINT AZOK EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSAINAK VIZSGÁLATA

Elek Barbara ÍVÓVÍZTÁROZÓ, MINT LÉTFONTOSSÁGÚ RENDSZERELEM KOCKÁZATELEMZÉSE 

 

Humán igazgatás, képzés

Ürmösné dr. Simon Gabriella, Kovács Éva AZ ONLINE OKTATÁS HATÉKONYSÁGA A RENDÉSZETTUDOMÁNYI KARON AZ OKTATÓK ÉS A HALLGATÓK SZEMÜVEGÉN KERESZTÜL – EGY KVANTITATÍV KUTATÁS EREDMÉNYEI

Antal Papp, Imre Berki, Galina Vlagyimirovna Horváth THE HISTORY OF HUNGARIAN FIREFIGHTER TRAINING FROM THE BEGINNING TO THE CHANGE OF REGIME (A MAGYAR TŰZOLTÓKÉPZÉS TÖRTÉNETE A KEZDETEKTŐL A RENDSZERVÁLTÁSIG)

Lenkai Nóra  KATALIZÁTOR SZEREPŰ TÁRSADALMI INNOVÁCIÓ A HUMÁN ERŐFORRÁS OPTIMÁLIS FEJLESZTÉSÉT LEHETŐVÉ TEVŐ OKTATÁSI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁRA

Antal Papp  TASKS RELATED TO THE TRANSFORMATION OF THE HUNGARIAN VOCATIONAL TRAINING SYSTEM IN DISASTER MANAGEMENT EDUCATION, FROM THE CHANGE OF REGIME TO PRESENT DAYS (A MAGYAR SZAKKÉPZÉSI RENDSZER ÁTALAKÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS FELADATOK A KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSBAN, A RENDSZERVÁLTOZTATÁSTÓL NAPJAINKIG)

 

Fórum

Hózer Benjámin MAGASBÓL MENTŐ ESZKÖZÖK FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉSE II.

Zezhao Liu, Rui Ma, Huijia Wang THRESHOLD TESTING BASED ON PUBLIC SAFETY RISK: AN EXPERIMENTAL SIMULATION BY SUPPORT VECTOR MACHINE METHOD AT THE REGIONAL LEVEL, CHINA (KÖZBIZTONSÁGI KOCKÁZATON ALAPULÓ KÜSZÖBVIZSGÁLAT: KÍSÉRLETI SZIMULÁCIÓ SZUPPORT VEKTORGÉPI MÓDSZERREL REGIONÁLIS SZINTEN KÍNÁBAN)

Chidinma Iheanetu, Iveta Zvercová, Felix K. Donkor, Martin Krause, Roman Tandlich  CITIZEN SCIENCE AS AN ETHICAL AND MULTI-DISCIPLINARY APPROACH FOR DISASTER RISK MANAGEMENT AND IMPLICATIONS FOR EDUCATION OF HUMANITY DURING COVID19 (A POLGÁRI TUDOMÁNY ETIKUS ÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS MEGKÖZELÍTÉSE A KATASZTRÓFAKOCKÁZAT-KEZELÉSBEN, VALAMINT JELENTŐSÉGE AZ OKTATÁSBAN A COVID19 IDEJÉN)

 

Zeidler Sándor REFLEXIÓ HÓZER BENJÁMIN: TŰZOLTÓSÁGI HELYTÖRTÉNETI EMLÉKEINK KUTATÁSA

Leczovics Péter TERMÉSZETI ANALÓGIÁK A HADI és VÉDELEMTECHNIKÁKBAN III.

Farid Ajang – Farkas Csaba Bence – Petrétei Dávid DVI 2022 – AZ ÁLDOZATAZONOSÍTÓ ELJÁRÁS FEJLŐDÉSE AZ ELSŐ HAZAI BEVETÉS ÓTA

Berki Imre A FŐVÁROSI TŰZOLTÓK HELYTÁLLÁSA AZ 1956-OS FORRADALOMBAN

 

Védelem Tudomány

Vissza

Ezt a hírt eddig 496 látogató olvasta.