Híreink

Klórtechnológiák és veszélyek

2019. augusztus 13. 09:07

A klór, veszélyessége ellenére, az egyik leggyakrabban alkalmazott anyag. A tapasztalatok szerint nemcsak a tárolók (palack, hordó) és az adagoló berendezések műszaki problémáinál, hanem a kezelésénél – különböző anyagok vegyítésekor – is számos esetben okozott balesetet. A jelzéskor kevés adat áll tűzoltóság rendelkezésre, ezért célszerű egyes, terjedést modellező szoftverek adatait felhasználni az első beavatkozási döntések során.


Mérgezés és tűzveszély

Mit tehetnek a beavatkozók? Lehetőség szerint már a jelzéskor törekedni kell az elsődleges döntéshez szükséges fő információk megszerzésére. Ezek

 • Palackból, tartályból áramlik, azon milyen méretű sérülés keletkezett?
 • Agyagok vegyítésekor keletezett?
 • Keletkezett tűz a palackok környezetében?

A legnagyobb veszély a mérgezés, mivel belélegezve halált okozhat, ezért az embereknek a veszélyeztetett területről való kimentése a fő feladat, miközben tűz esetén a palackok felhasadását a környezeti tűz oltásával meg kell akadályozni.

Nem a palackokat kell hűteni, hanem a tüzet eloltani!

Palack/hordó sérülésekor a fő feladat a kiáramlás mielőbbi megszüntetése vagy csökkentése, a gyújtóforrások megszüntetése. A tartályt el kell távolítani a tűz környezetéből, vagy védett helyről vízzel kell hűteni.

 

A veszélyekre figyelmeztető mondatok

 • H330 : Belélegezve halálos.
 • H270 : Tüzet okozhat, vagy fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású.
 • H319 : Súlyos szemirritációt okoz.
 • H315 : Bőrirritáló hatású.
 • H280 : Nyomás alatt lévő gázt tartalmaz; hő hatására robbanhat.
 • H335 : Légúti irritációt okozhat.
 • H400 : Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

A legnagyobb problémát a mérgezésveszélyes terület körülhatárolása okozza, amit már vonulás közben végig kell gondolni, majd a felderítés során méréssel meghatározni. Itt azonban a felderítés adataira nem lehet várni, ezért a különböző kutatási eredményeken alapuló adatokat kell felhasználni a döntéshez.

Ilyen az USA-beli ALOHA program, amely számos vegyi anyagra meghatározott bevetési értékeket. Ezeknél a bevetésekhez 60 perces behatási adatokkal számol a veszélyeztetett terület meghatározásánál. A beavatkozók és mentésvezetők számára ezek az AEGL értékek tekinthetők a legalkalmasabb veszélyeztetettségi mutatóknak, mert érzékeny embercsoportokra (idősek, kisgyermekek, betegek) határozták meg őket, ezért, jól használhatók a döntéstámogatásban.

 

A klór értékei:

 • >= 20 ppm = AEGL-3(60 min)
 • >= 2 ppm = AEGL-2(60 min)
 • >= 0.5 ppm = AEGL-1(60 min)

 

Mit jelentenek az AEGL veszélyszintek?

AEGL 1 – A veszélyes anyagnak a levegőben mérhető azon koncentrációja, amely fölött a veszélyes anyag az emberre enyhe, visszafordítható hatást okoz.

AEGL 2 - A veszélyes anyagnak a levegőben mérhető azon koncentrációja, amely fölött valószínűsíthető, visszafordíthatatlan vagy hosszantartó egészségkárosodást, vagy a menekülési képesség csökkenését okozza.

AEGL 3 - A veszélyes anyagnak a levegőben mérhető azon koncentrációja, amely fölötti mennyiségben a veszélyes anyag életveszélyes hatásokat vált ki, vagy halált okoz.

Mindhárom AEGL értéket öt expozíciós időtartamra (10 perc, 30 perc, 1 óra, 4 óra, 8 óra) határozzák meg.

 

Kimentettek és a környezet védelme

A mentők kiérkezéséig a veszélyterületről kimentetteket friss levegőn, melegen kell tartani. A légzés leállása esetén mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, szembe jutáskor pedig a szemet azonnal, legalább 15 percig vízzel öblíteni. A szennyezett ruhát le kell vetni és a bőrrel érintkező felületet ugyancsak 15 percig vízzel áztatni.

A tünetek:

 • Enyhe esetben köhögés, nehézlégzés, orrfolyás, nyáladzás, könnyezés.
 • Súlyosabb esetekben görcsös köhögés, nehézlégzés, orrfolyás, nyáladzás, könnyezés mellett mellkasi fájdalom.
 • Nagy koncentrációban a gége záróizmainak és a hörgők izmainak azonnali és súlyos görcse miatt perceken belül bekövetkezhet a fulladásos halál.

Mivel a gőzöket porlasztott vízsugárral kell lecsapatni, egyúttal meg kell akadályozni, hogy az elfolyó víz csatornába, pincébe, munkagödörbe jusson.

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 763 látogató olvasta.