Híreink

Mi olvasható a Védelem augusztusi számában?

2019. augusztus 01. 09:03

Mire lejárnak a szabadságok, 26 új cikkel jelentkezik a Védelem. A tervezett OTSZ változásai mellett a tűzérzékelést járjuk körül, miközben figyelemre méltó anyagokat közlünk a tervezés és a használat, a tűzoltás és műszaki mentés gyakorlatából. A továbbiakban pedig kitekintés Ausztriára, robbanásvédelem, akkumulátorok veszélyessége, kikötők tűzvédelme, elektronikus üzemelési napló, légtechnikai rendszerek tisztítása és újdonságok olvashatók.


Tanulmány

Magyar Zoltán Tűzvédelem: tervezés és használat – Egy megépült csarnok tapasztalatai II.

Szerzőnk az Aktuál Bau Kft. műszaki igazgatójaként a beruházó és a kivitelező szemével egy megépült csarnok tűzvédelmi tervezési, kivitelezési tapasztalatait osztja meg olvasóinkkal. A három csomópontból a beépített oltóberendezés, tartószerkezet után (Védelem 2019/3 – old.) most a füstszakaszolást, azon belül a füstkötény kialakítás lehetséges megoldásait mutatja be, nem a megszokott módon.           

 

Szabályozás

Juhász Attila Változások a hő-és füst elleni védelemben

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban a hő és füst elleni védelem témaköre mindig is hangsúlyosan jelen volt, ugyanis az OTSZ fő prioritása az életvédelem, az ezt szolgáló kiürítés és a tűzoltói beavatkozás mellett a szerkezetvédelmet is nagymértékben segíti.

  

Sándor Roland Használati, karbantartási szabályok változása az OTSZ tervezett módosításában           

A tűzvédelmi követelmények használatra vonatkozó szabályrendszere a gyakorlati tapasztalatok és a fejődés által generált módosítási igényeknek megfelelő finomra hangolása valósul meg a szabályozás tervezetében.

 

Juhász Attila A tűzoltó beavatkozást érintő tervezett változások és azok hatásai

A tűzvédelmi szabályzóknak, mint például az OTSZ-nek is feladata, hogy a tűzoltáshoz szükséges feltételek mindig fenn álljanak, és minél hatékonyabban megtörténhessen a tűzoltói beavatkozás. Az OTSZ és a kapcsolódó TvMI-k módosításánál együttesen kell a szükséges feltételeket megteremteni.

 

Juhász Attila Változások az építmények, szabadterek kiürítésének szabályozásában

Az építmények, szabadterek esetében, a fő cél az életvédelem érdekében, elsődleges szempont, hogy biztonságosan kiüríthetők legyenek. Ezt szem előtt tartva kell mindig eljárni, ami az OTSZ alapelveiből eredően erőteljesen ki is rajzolódik.

 

Szabados László Beépített tűzjelző és tűzoltó berendezésekre vonatkozó változások és hatásaik

A beépített tűzjelző és tűzoltó berendezésekre vonatkozó XIV-XVI. OTSZ fejezetek, valamit az azokhoz szorosan kapcsolódó 14. mellékletben a sokszor hangoztatott „finomhangolás” apróbb pontosításokat jelent. Ezek azonban sokszor lényegi elemeket és számos könnyítést is tartalmaznak.

 

Ténykép

Kétmilliót közelítő tűzjelző érzékelő 2000-től

Egyre nő a tűzjelző berendezéssel ellátott létesítmények száma. 2000-óta, az elmúlt tizenkilenc évben közel kétmillió, egészen pontosan 1.906.504 darab tűzjelző érzékelőt telepítettek a szakemberek összesen 16.015 rendszerbe. Mindez 119 érzékelőt jelent egy-egy átlagos tűzjelző rendszerben. Mit mutatnak a számok? Milyen érzékelő típusokat favorizálnak a telepítők? Hogyan változott az egyes típusok telepítési aránya?

 

Fókuszban

Pivarcsi István Zsolt A tűzérzékelés lehetőségei – a tűzérzékelők csoportosítása

Nagy út vezetett az elsőként megjelenő ionizációs elven működő füstérzékelőtől, a vizuális módszerekkel történő detektálási lehetőségek alkalmazásáig. Az út célja az élet- és vagyonbiztonság javítása. Ez utóbbi, vizuális módszerek skálája széles és egyre kiterjedtebb arzenált vonultatnak fel. Ezeket is beillesztve a jelenlegi érzékelő típusokat csoportosítja szerzőnk.

 

Kreutzer András Modernizáció és integráció, avagy az okos tűzjelző rendszer

Mit jelent ma a modernizáció és az integráció a tűzvédelemben? Milyen kihívásokra kell válaszolni? Milyen válaszok lehetségesek? Fusson a biztonsági őr az érzékelő jelzését ellenőrizni, vagy van más megoldás? Erre keresi a válaszokat szerzőnk, aki biztonságtechnikai mérnökként és közgazdászként komplex biztonságtechnikai rendszerekkel, üzletfejlesztéssel és projektek vezetésével foglalkozik.

 

Balázs Gábor  Liftaknák felügyelete – mitől éghet? 

A lift nem tűzveszélyes üzem, mondjuk reflexből. Pedig az újépítésű irodaházakban, egy liftaknában általában három vagy akár több lift is üzemelhet. Persze teherlift hiányában minden átalakítás, bérlőváltás ezeken zajlik. Aki már volt ilyen épületben láthatja, hogyan védik ezeket a lifteket ilyenkor. Nem is marad el az „eredmény”, ami maga a tűz.        

 

Rejtő Gábor Nagy terek füstérzékelése – más dimenzióban

Mi a közös a sevillai és az exeteri Bazilika, a londoni Tower, a felcsúti stadion és a Suzuki esztergomi gyára között? Mindenütt nagy terek vannak, amelyek tűzvédelme, tűzérzékelése bonyolultabb megoldásokat indokol, mint a hagyományos vonali füstérzékelés. A bonyolult nagy terek és a téves riasztások kiküszöbölése alapvetően más megoldásokat kíván ezekben.

 

Kitekintés

Ausztria – az önkéntes tűzoltók hazája

Ausztriában az önkéntes tűzoltók nem kiegészítik a mentő tűzvédelmet – az egész rendszer szó szerint rájuk épül. Az adatok szerint minden 25. lakos egyben önkéntes tűzoltó is. Ausztria 2000 településén 4.400 önkéntes tűzoltó egyesület tevékenykedik, a települések tűzvédelmi kötelezettsége mellett. Milyen szervezési elvek alapján épül fel a szomszédos ország mentő tűzvédelme?

 

Megelőzés

Bónusz János Robbanásveszélyes környezetben alkalmazott berendezések és védelmi rendszerek vizsgálata    

A robbanásveszélyes és veszélyes munkaterületek, az éghető gázok, gőzök viselkedése és a robbanásveszélyes térségek zóna­besorolása után a robbanásveszélyes környezet kockázatelemzé­séről, a kockázati mátrixról és a zónákról olvashatnak szerzőnktől.

 

Mohai Ágota Vitorlás hajók és jachtok kikötői védelme mobil tűzjelző rendszerrel

A hajózás egyre népszerűbb, de akár vitorláson, akár jachton szeljük a habokat, nem olcsó mulatság. A hajók bekerülési költsége és fenntartása is hatalmas összegekre rúg. A kereskedelmi hajózásban a biztonság kérdése szigorúan szabályozott, ezen a területen viszont, a fejlődés ellenére sem kap elég figyelmet, csak ha megtörténik a baj.

 

Bónusz János Waterles akkumulátor veszélyei   

A kevesebb vizet használó un. Water Less akkumulátorok vizsgálata alapján, azok töltéséről, a hidrogén keletkezéséről és a robbanásveszélyes zónájának kiterjedéséről, a szellőzésről összegzi tapasztalatait szerzőnk.      

 

Lestyán Mária Mikor kell kivitelezési dokumentációt készíteni? II.

Az előző részben bemutattuk, milyen bemenő adatokat kell tisztázni annak érdekében, hogy el tudjuk dönteni az építési tevékenységgel összefüggésben milyen jogszabályi kötelezett­ségek állnak fenn, illetve, hogy ez alapján mikor lehet szükség tűzvédelmi tervező, szakértő bevonására, tűzvédelmi hatósági engedély beszerzésére, olyan építési tevékenységek esetében, melyek építési engedélyezési eljárás nélkül végezhetők.

 

Tűzoltás – műszaki mentés

Oláh Péter, Dr. Bérczi László Beavatkozás mélygarázsban

Az ingatlanfejlesztések ma már természetes módon tartalmazzák a mélygarázs kialakítását. Ezek tűzmegelőzési szempontból kiemelt figyelmet kapnak. Milyen taktikai feladatokat kell megoldani a talajszint alatti gépjármű tárolókban bekövetkező tűzeseteknél?

 

Kovács Zoltán Szabad területi tüzek oltásának taktikája

A szabad területi tüzek és azon belül is az erdőtüzek minden évben jelentős számban fordulnak elő. Az elmúlt 10 évben átlagosan az összes tűzesetnek közel 50 %-át tették ki. Ennek ellenére a tűzoltói gyakorlatban az elméleti és gyakorlati felkészítésben nem foglalja el a megfelelő súllyal a helyét. Ezért a természeti értékek védelme és a hatékony tűzoltás érdekében szükséges foglalkoznunk a témával. A Védelem lapjain is jelentek meg a keletkezett események számát és az okozott károkat elemző cikkek, azonban a tűzoltói taktika ritkán került terítékre.

                         

Balogh Tibor, Dr. Bérczi László Autópálya gyakorlat Hajdu-Biharban  

Bővülő gyorsforgalmi úthálózat, a közlekedésben résztvevők emelkedő száma, a közelgő szabadságolási időszak forgalom növekedése – mindez együtt indokolta a 2019. május 09-én az OKF és a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság katasztrófa-felszámolási együttműködési gyakorlatát.

 

Fórum

fiREG: Jön az elektronikus üzemeltetési napló?

Az Ipar4.0 megállás nélkül robog előre. A nagyvállalatok esetében már nem is kérdéses az irány. Egyre több szenzort, önmagát vezérlő berendezést telepítenek. Mint tudjuk, a nagyvállalatok eszközei előbb-utóbb a kisebb vállalkozások mindennapjaiban is fellelhetők lesznek. A digitalizáció, a felhő, a BIM kulcsszavak. Az okostelefon mint munkaeszköz futótűzként terjed a haladó vállalkozások körében. A tervezett OTSZ már lépett.

 

Subasitz Mihály Bank Center irodaház – légtechnikai rendszerek tisztítása

A tervezett OTSZ változatlanul követelményként írja elő a légtechnikai rendszerek tisztítását, a változás a tisztítási időközök növekedésében van. Ugyanakkor a gyakorlatban sajnos sok helyen még a tisztítást sem kezdték meg illetve a papíron tisztítanak. Ezért is mutatunk be egy jó gyakorlatot, ahol a működtető felelősen és egyben gazdaságosan, vagyis lépésenként folyamatosan végezteti a munkát.

 

Adorján Attila Egészségügyi kockázatok minimalizálása a tűzoltásban I.

Előző lapszámunkban (Védelem 2019/3., 58. old.) beszá­moltunk egy Szlovéniában, 2019. április 16–17-én zajló szim­póziumot, amelynek középpontjában a tűzoltásban jelentkező egészségügyi kockázatok álltak. Szerzőnk egy háromrészes cikksorozatban ismerteti a Dräger szakértői által ebben a témá­ban kidolgozott szakmai háttéranyagait (ún. whitepaperjeit).

 

Szilva Balázs Mi lesz veled, MSA?

Közel harminc év magyarországi tevékenység után, 2017. december 31-én, az MSA Safety felszámolta hazai, hivatalos kereskedelmi képviseletét. Mit jelent ez a hazai piacra nézvést? Búcsúznunk kell az MSA termékeitől?

 

Névjegy

Polon-Alfa: sikerek Debrecenben is

A Polon-Alfa Magyarország Kft. nagy hangsúlyt fektet partnerei támogatására, ezért is nyitotta meg 2018 őszén debreceni regionális képviseletét. Azóta telepítők sokasága profitálhatott abból, hogy a képviselet – szakértőivel, bemutatótermével, oktatásaival – helyben segíti partnereit céljaik elérésében.

 

História

Veres György Céhek – tűzoltói szolgálatban Magyarországon III.

A céhrendszer Magyarországon is hamar elterjedt, a céhek tűzoltói szolgálatban való részvételére mégsem találunk olyan régi időkből adatokat. Ennek oka, hogy országunk évszázadokon keresztül állandó hadszíntér volt, így a levéltárak nagy része megsemmisült. A tűzoltói és tűzrendészeti szabályrendeletek azonban sok helyen fennmaradtak.

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle – előfizetési információk itt

Vissza

Ezt a hírt eddig 893 látogató olvasta.