Híreink

Hő és láng ellen védő ruházat – magyarul

2019. augusztus 21. 13:36

Ahogy jeleztük, 2019. augusztus 1-jével magyar nyelven megjelent, „MSZ EN ISO 11612:2016 Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat. Minimális teljesítménykövetelmények” című szabvány az olyan hajlékony anyagokból készített védőruházat* teljesítménykövetelményeit írja le, amelyet arra terveztek, hogy a hőtől és/vagy a lángtól védje meg viselőjét (a kéz kivételével).


A védőruházati cikkek közül csak a lábszárvédők, a kámzsák és a lábbeli védők tartoznak a szabvány alkalmazási területébe. A kámzsák esetében azonban nincsenek megadva követelmények az álarcokra és a légzésvédő eszközökre.

Az MSZ EN ISO 11612-ben felsorolt teljesítménykövetelmények széles körben viselhető védőruházatra alkalmazhatók, ahol szükség van a korlátozott lángterjedési tulajdonságokkal bíró ruházatra, és ahol a felhasználó ki lehet téve sugárzó, konvektív vagy kontakthőnek, illetve olvadt fém fröccsenésének.

A szabványban felsorolt számos veszélyen belül három teljesítményszint van:

  • 1-es szint: kis kockázatnak való kitettség;
  • 2-es szint: közepes kockázatnak való kitettség;
  • 3-as szint: nagy kockázatnak való kitettség.

A különösen nagymértékű sugárzó hőnek való kitettség elleni védelemhez van egy negyedik teljesítményszint is, figyelembe véve egyes nagy teljesítményű, pl. az alumíniumbevonatú anyagokat.

láng- és a hőátviteli vizsgálatokat, a hozzájuk tartozó betűkódokat (és a vizsgálati szabványokat) összefoglalóan a 8. táblázat tartalmazza, amelynek egy részletét itt közöljük:

Korlátozott lángterjedés

A1 vagy (A1 és A2)

Konvektív hő

B1-től B3-ig

Sugárzó hő

C1-től C4-ig

Megolvadt alumínium fröccsenése

D1-től D3-ig

Megolvadt vas fröccsenése

E1-től E3-ig

Kontakthő

F1-től F3-ig

 

 

Minden, ennek a szabványnak megfelelő ruhadarabot meg kell jelölni az A1, vagy az A1 és A2 betűkóddal, és legalább egy további, B, C, D, E vagy F betűkóddal, melyet az elért teljesítményszintet jelző szám követ.

Az 1. ábra pedig bemutatja azt a grafikus jelképet, amelyet az ISO 7000-2417 szerint használni kell a védőruha megjelöléséhez:

 

A1 vagy A1 + A2, B(x), C(x), D(x), E(x), F(x)

 

A hővel és/vagy lánggal szembeni teljes védelemhez szükséges lehet a fej, az arc, a kezek és/vagy lábak megfelelő egyéni védőeszközzel való védelme, illetve néhány esetben gondoskodni kell megfelelő légzésvédelemről is.

A szabványnak ez a harmadik kiadása és az előző kiadáshoz képest a változásokat a Nemzetközi előszó részletesen felsorolja, amelyekből itt csak néhány példát említünk:

  • módosítja a ruhadarabok átfedésére és a védőöltözet által fedett testterületre vonatkozó kialakítási követelményeket;
  • módosítja a mintavételi követelményeket;
  • módosítja az utánlángolási és az utánizzási követelményt a lángterjedésre vonatkozóan;
  • módosítja a címkék, jelvények és a fényvisszaverő anyagok lángvizsgálatának eljárását.

*Olyan ruházat, amely fedi vagy helyettesíti a személyes ruházatot, és amelyet arra terveztek, hogy védelmet nyújtson a viselője felső és alsó törzsének, nyakának, karjainak és lábszárainak.

Forrás: MSZT Czimer Gáborné

2019. augusztus

Vissza

Ezt a hírt eddig 981 látogató olvasta.