Híreink

Mi olvasható a Védelem októberi számában?

2019. szeptember 23. 08:36

A Védelem 2019/5. számának 21 cikke néhány kiemelkedő témára koncentrál. Egy doktori disszertáció és egy díjnyertes pályamű után a téves jelzések minden eddi­git felülmúló részletes elemzését olvashatják. Az időjárási jelenségek katasztrófavédelmi összefüggéseit három nézőpontból vizsgáljuk, mellette a tűzvizsgálat új lehetőségeit és az ezzel kapcsolatos fejlesztést mutatjuk be. A megelőzés három aktuális cikke mellett az átjelző eszköz innovációjára hívjuk fel a figyelmet.


Tanulmány

Varga Ferenc A mentő tűzvédelem fejlesztési lehetőségeinek kutatása I.   

A tudományos értekezés célkitűzése a mentő tűzvédelem lehetséges fejlesztési irányainak vizsgálata, amelyben kiemelt szerepet kap az önkéntes tűzoltói szerepvállalás. Az értekezés a hazai és nemzetközi tapasztalatok alapul vételével, a szervezeti, szabályozási, gazdasági és műszaki vonatkozások elemzésével, komplex módon közelíti meg a címben foglalt célkitűzést. A napi gyakorlatban jól használható, rövidtávon eredményt hozó megoldási javaslatokat igyekszik nyújtani, emellett közép- és hosszú távú koncepciót is felvázol.

 

Dombrády Gábor Az ajtónyitási technikák fejlesztési lehetőségei I.

A Dr. Balogh Imre emlékpályázat 2019. évi nyertes pályázata a tűzoltás és műszaki mentés során az ajtónyitás technikáinak fejlesztési lehetőségeit vizsgálta. A lezárt helyeknél a gyors bejutás a beavatkozás feltétele, ami életmentő lehet. A megerősített ajtók és bonyolult zárak világában szerzőnk olyan új lehetőségeket mutat be, amelyek megkönnyíthetik a beavatkozók dolgát, illetve – ami szintén fontos – kisebb károkozással is járhatnak.

 

Fókuszban

Daruk Anita, Vénosz Miklós

  • Téves jelzések – öt év adatainak elemzése A káreseményekkel kapcsolatos téves jelzések elemzése
  • Beépített oltóberendezésből származó téves tűzjelzések – öt év adatainak elemzése
  • Telefonon érkezett téves és szándékos tűzjelzések – öt év adatainak elemzése              
  • Téves jelzések a világban – Nemzetközi kitekintés
  • Téves jelzések – Következtetések és intézkedési javaslatok

A BM OKF Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség koordinálásával, a katasztrófavédelmi szervek a téves jelzések számának csökkentéséhez alapos elemzésre van szükség. A vizsgálatát, a 2014 – 2015 közötti . január 1. és 2018. december 31. (5 év) közötti, illetve bizonyos esetekben a 2019. május 31-ig terjedő időszak adatainak elemzésével tra végezték el. Az elemzést a beavatkozásokkal összefüggésben rendszeresen gyűjtött adatok (a Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program (továbbiakban: KAP on-line)), a katasztrófavédelmi igazgatóságoktól bekért számadatok, továbbá a BM OKF különböző szakterületei által szolgáltatott információk alapján végeztük. Tanulmányoztáuk szerzőink a téves jelzések alakulását, tendenciáit, lehetséges okait. E hatalmas adathalmaz alapján, következtetéseket vontaunk le és javaslatokat fogalmaztaunk meg a téves jelzések számának csökkentése érdekében.

 

Megelőzés

Bónusz János Villamos gyártmányok kiválasztása robbanásveszélyes környezetbe 

A robbanásveszélyes és veszélyes munkaterületek, az éghető gázok, gőzök viselkedése, a robbanásveszélyes térségek zóna­besorolása, kockázatelemzé­s, kockázati mátrix, rb. zónák után az ilyen terekbe szükséges villamos gyártmányok kiválasztásáról olvashatnak szerzőnktől.

 

Lestyán Mária Kivitelezés építési engedély nélkül – jogi környezet III.

Az építési engedély nélkül végezhető kivitelezési tevékenységeknek milyen tűzvédelmi hatósági engedélyezési, tűzvédelmi tervezési vonatkozásai vannak? – teszi fel a kérdést szerzőnk összegzésünk harmadik részében.

 

Pivarcsi István Zsolt Vizuális módszerek alkalmazása a tűzérzékelésben

A mesterséges intelligencia fejlődésével és alkalmazásával az elektronika és az IT világ térnyerésébe illeszkedő biztonságtechnikai eszközök az irányadók a fejlesztésben és egyre inkább a használatban is. Milyen lehetőségei vannak a képi tartalom elemzésével végzett tűzdetektálásnak? Ezt vizsgálta szerzőnk.

 

Tűzoltás – műszaki mentés

Kirovné Dr. Rácz Réka Az extrém csapadékhullás katasztrófavédelmi vonatkozásai               

Egyre gyakoribbak, intenzívebbek és egyre meglepőbb vonásokkal bírnak a szélsőséges időjárási események, mint például a hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék hullása vagy az adott évszakra egyáltalán nem jellemző csapadék megjelenése (például 2017. áprilisi havazás). A csapadékjellemzők extremitása és a katasztrófák, illetve a különböző - a természetes vagy az épített környezetben bekövetkező - káresemények kockázatának növekedése között, egyértelmű a törvényszerűség.

 

Leskovics Zoltán Pusztító vihar Szabolcsban – a kárfelszámolás tapasztalatai

2019. június 27-én egy rendkívül heves zivatarvonal érte el az északkeleti országrészt, közte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét is és vonult dél felé, szinte párhuzamosan a keleti országhatárral. A vihar átvonulása súlyos károkat okozott épületekben, járművekben, infrastruktúrában, elsősorban az áramszolgáltatásban és a közlekedésben. Az orkán erejű széllel és jégesővel kísért zivatarcellák (szupercellák) által okozott károk nagyságrendje jóval meghaladta a 2009. júniusában illetve a 2016. júniusában a megyében bekövetkező viharkárok mértékét.

 

Horváth Ákos, Simon André A tapadó hó és az ónos eső hatása az infrastruktúrára

Napjaink társadalma rendkívül érzékeny az infrastruktúrára, azon belül is az áramszolgáltatásra és a közlekedésre. A hazánkban előforduló szélsőséges időjárási helyzetek éppen ezt két területet veszélyeztetik legjobban. Cikkünk a téli időjárási helyzetekben előforduló, az infrastruktúrát jelentősen károsító vegyes halmazállapotú csapadékkal foglalkozik. 

 

Vizsgálat

Fentor László IT-s térfigyelő kamera rendszerek adatainak felhasználása a tűzvizsgálatokban          

A tűzvizsgálatokban egyre nagyobb szerepet kapnak a különböző térfigyelő kamerarendszerek felvételei, adatai. Az utóbbi időben több tűzeset vizsgálata során a térfigyelő kamerák által rögzített képsorok segítették a tűzvizsgálót a tűzkeletkezés körülményeinek megállapításában. A térfigyelő kamerák felvételeinek tűzvizsgálatokban való felhasználási lehetőségeit mutatja be szerzőnk.

  

Nagy Péter A készenléti állomány szerepe a tűzvizsgálati eljárásban I

A tűzvizsgáló kiérkezése előtt, a beavatkozási időszakban is rendkívül nagy jelentősége van a tűzjelzéstől a tűzvizsgálati helyszíni szemle befejezéséig tartó munkának. Szerzőnk a beavatkozó állomány különböző szolgálati beosztású tagjainak szemszögéből elemzi a folyamatot. Ugyanazok az információk mást jelentenek a beavatkozó tűzoltók, a tűzoltásvezetők és a tűzvizsgáló számára. Ezt a „beosztásfüggő” szemléletmódot szélesíteni cikkében.

 

Technika

Szabó Attila Műszaki fejlesztés a Katasztrófavédelmi Kutatóintézetben

A 2013 tavaszán megszületett laboratóriumfejlesztési koncepció 2019. június végén az átadással fejeződött be. Mindennek anyagi fedezetét a KEHOP „Katasztrófavédelmi központi labor fejlesztése” című támogatási programja teremtette meg. Ennek eredményeként javultak az elhelyezés feltételek, a vizsgálati- és laboratóriumi mérési lehetőségek, különösen az iparbiztonsági és tűzvizsgálati területek analitikai, anyagvizsgálati háttere. Egyben komoly támogatást nyújt terepen dolgozóknak mintavételben, a műszaki- és analitikai támogatásban.

 

Ozsváth Ádám Rosenbauer Florian MB Vito gyorsbeavatkozó

2019. május végén adták át egy kecskeméti létesítményi tűzoltóságnak az egyedileg kialakított Florian Vito-t. A kis jármű egy műszaki mentő és gyorsbeavatkozó felszereltségével bír, s különlegessége a flexibilis belső kialakítása, aminek révén a beépített elemek bármikor eltávolíthatóak.

 

Fórum

POLON-ALFA – Ügyféltámogatás felsőfokon

A legoptimálisabb rendszer-konfigurációk, központok, érzékelők, eszközök kiválasztásától kezdve a telepítésen, beüzemelésen, képzésen át a kimagaslóan kedvező garanciaszolgáltatásig támogatja partnereit már több, mint 10.000 darabos érzékelő-raktárkészlettel a Polon-Alfa Magyarország Kft. A POLON-ALFA hazai képviseleténél ez jelenti a teljes körű ügyféltámogatást.

 

Kovács Zoltán A modern átjelző eszköz már több mint egy "kommunikátor"

A szakmában vagy ügyfelekkel beszélgetve szinte minden alkalommal előkerül a kérdés: az IntelliAlarm milyen kommunikátort használ? Ilyenkor mindig elmagyarázom a partnernek, hogy az már nagyon régen volt, a modern átjelző eszköz már inkább egy távközlési cégek által is használt router-nek felel meg. – írja szerzőnk. Milyen ma egy modern átjelző eszköz?

 

Adorján Attila Egészségügyi kockázatok minimalizálása a tűzoltásban III.

Előző lapszámunkban a tűzoltásban résztvevőket érintő egészségügyi kockázatokkal foglalkoztunk. Szerzőnk a folytatásban a kontamináció forrásait részletezi.

 

Kitekintés

Védelem nélküli acéltartók R 30 – tűzihorganyzással

Az épületek tartószerkezeteinek tűz esetén az előírt időig meg kell felelni statikai követelményeknek, ahhoz, hogy hogy lehetővé váljon az emberek menekülése vagy mentése, valamint a tűzoltóság biztonságos beavatkozásának feltételeit is meg kell teremteni. Egy új tanulmány kutatásai azt mutatják, hogy az acélszerkezetek tűzihorganyzása jelentősen hozzájárulhat azok tűzállóságához.

 

Védelem Katasztrófavédelmi Szemle előfizetés, korábbi számok megrendelése

 

 

                      

Vissza

Ezt a hírt eddig 1035 látogató olvasta.