Híreink

Mi lesz a kéményseprőkkel és a kéménysepréssel?

2024. június 28. 09:24

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény, hatósági tevékenységgel kapcsolatos előírásai következetesen piacfelügyeleti hatóságot és tűzvédelmi hatóságot jelölnek meg, egy kivételével, amelyet 2024.10.01-től megváltoztatnak. A tűzvédelmi hatóságot illetően inkább tágul a kormány mozgástere.


2024. évi XXIX. törvény az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló törvény 40. pontja tartalmazza „A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény” módosítását.

A szövegben pirossal jelöltük a régi törlendő és kövér betűkkel az új szöveget.

 

Piacfelügyelet

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 5. § (8) bekezdése úgy változik, hogy a „hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve” szövegrész helyébe a „kormányrendeletben meghatározott szerv” szöveg lép.

Az eredeti jogszabályi szövegben:

(8) A nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése során keletkező szén-monoxid érzékelésére szolgáló berendezés műszaki előírásoknak való megfelelősége tekintetében a hivatásos katasztrófavédelmi szerv központi szerve kormányrendeletben meghatározott szerv piacfelügyeleti hatóságként jár el jogszabályban meghatározottak szerint.

 

Első- és másodfokú tűzvédelmi hatóság

Ezeket a kormányt érintő megkötéseket valamennyi érintett rendeletben megváltoztatták. Így hatályát veszti a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. § (1) bekezdés a) pontjában az „első és másodfokú” szövegrész.

8. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg * 

a) a kéményseprő-ipari tevékenységet ellátó kéményseprő-ipari szervet, valamint a kéményseprő-ipari szakkérdésben eljáró első és másodfokú tűzvédelmi hatóságot;

 

A hírek szerint a kéményseprők maradnak a katasztrófavédelem szervezetén belül a jelenlegi formában, azonban a piacfelügyeleti és a tűzvédelmi hatóság várhatóan változik. Maga a kéményseprési tevékenység nem.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 359 látogató olvasta.