Híreink

Energiahatékonyság – tűzvédelemi vonatkozások és a tulajdonosi értékvédelem

2024. március 20. 07:00

Melyek a legnagyobb kockázatok egy épület felújítása során? Milyen szerepe lehet a kockázatok kezelésében a tulajdonosi döntésnek? Mi a feladata ebben a tűzvédelmi tervezőnek? Miben különbözik a tulajdonosi és a közösségi értékvédelem? Szerzőnk a létfontosságú kérdéseket nagyon is gyakorlati megközelítésben mutatja be.


Speciális tulajdon – speciális veszélyek  

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat által meghatározott elvárt biztonsági szint elsődlegesen az életvédelmi célokat szolgálja, a speciális tulajdonosi értékvédelmi célokat a tervezés során szükséges figyelembe venni. Különös figyelmet igényelnek azok az esetek, amikor a tulajdonosi viszonyok összetettek, és az emberek speciális tulajdonáról, a lakásukról van szó. Különösen ilyenek a társasházak.

A Polgári törvénykönyv 6:251 (2) ebben is ad eligazítást. „A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére.”

Az összetett tulajdonosi viszonyoknál kellő körültekintéssel javasolt megvizsgálni az értékvédelmi célokat egy lehetséges tűzesettel összefüggésben, hogy a vállalt kockázatokkal minden tulajdonos tisztában lehessen. Különösen igaz ez meglévő épületek átalakítása során.

Az OTSZ szerint a tulajdonosi értékvédelmi célokhoz tartozik különösen

a) a működés, üzemelés folyamatosságának fenntartása,

b) a tulajdon, raktárkészlet, állatállomány védelme,

c) az eszközök, berendezések védelme, működőképességük fenntartása,

d) a piacvesztés elkerülése és

e) a tulajdonosi, biztosítási, üzemeltetési költségek optimalizálása.

Az OTSZ fontosnak tarja kiemelni ebből a körből a közösségi értékvédelmi célokat (lakás, létfontosságú rendszerek, alapvető ellátást biztosító intézmények, kulturális örökség, környezet). Amelyet a funkció, az egyediség, a fontosság és biztosíthatóság, helyreállíthatóság mátrixában érdemes vizsgálni. A lakásunk egy ilyen fontos létesítmény, amely az épület méretével arányosan nagyobb kockázatnak van kitéve.

 

Tűzeseti tapasztalatok alapján

  • a napelemek elhelyezése,
  • a gépjármű tárolók átalakítása,
  • gépészeti aknák korszerűsítése,
  • klímaberendezések padlástéri elhelyezése valamint
  • a homlokzati felújítások jelentik leginkább azokat a kockázatos területeket.

Ezeknél az épületeknél olyan mértékben érintett lehet egy tűzeset során a közös tulajdonban lévő épületszerkezeti elem, amely a teljes tulajdonosi körre kihatással lehet. Ha pl. egy gépjármű tárolóban keletkezik tűz, ami a teljes épület rendeltetésszerű használatára, állékonyságára is kihatással lehet, a tulajdonosi értékvédelmi kérdések vizsgálata elemi követelmény!

 

Tanulságos tűzeset

Erre a kockázat elemzési kötelezettségre hívja fel a figyelmet Varsóban 2020. október 16.-án keletkezett tűzeset, amely bárhol nálunk is bekövetkeztetett volna. Itt egy viszonylag új építésű társasház teremgarázsában történt elektromos eredetű tűzeset. A tűzben több mint 50 autó égett ki részben, egészében. Bár a tűz a gépjármű tárolóban keletkezett mégis 47 lakásból több mint egy évre ki kellett költözniük a lakóknak. Itt lép kitüntetett szerepbe az OTSZ által kiemelt tulajdonosi értékvédelem.

A gépjármű tárolóban a helyreállítás során végzett feladatok:

  • a lakások alatti födémek rekonstrukciója, megerősítése;
  • a teraszfödém teljes cseréje;
  • az épület teherhordó elemeinek és szerkezeteinek megerősítése, valamint
  • a villany-, fűtés- és vízvezetékek rekonstrukciója.

Az épület tűz előtti állapotának helyreállítása körülbelül 7 millió PLN-be (cca. 600 millió Ft.) került. A biztosító nem fedezte a teljes kárt, csak 5,5 millió PLN került kifizetésre. Így kb. 130 millió forintnyi költség, vagyis lakásonként 2,8 millió forint a társasházra maradt.


Elektromos eredetű tűzeset – a mélygarázsban ötven autó égett ki

 


Károsodott födém (balra), és a tűz előtt (jobbra)

 

Energiahatékonyság és kockázatok

Az energiahatékonysággal összefüggésben a tűzvédelmi kockázatok folyamatosan nőnek, miközben az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásai enyhülnek. Ezek ugyanis elsődlegesen az életvédelmet szolgálják. Ezért a könnyítések természetesen nem hathatnak ki a mentés, menekítés, menekülés, beavatkozás feltételeinek a biztosítására vagy a szomszédos ingatlanok védelmének elhagyására. Az egyetlen lehetőség a könnyítésekre, ha a tulajdonosi értékvédelem szabályozási elemeit elhagyják, azzal, hogy majd a tulajdonos a biztosítójával karöltve kvázi kockázatelemzéssel meghatározzák a jogszabályi minimumon felüli közös elvárásaikat. Ez a tudatos szemléletmód jelenleg nem csak a tűzvédelmi tervezésből, de a tulajdonosi szempontrendszerek közül is hiányzik. A kockázatok növekedésével, különösen a meglévő épületek átalakítása, korszerűsítése, felújítása kapcsán minél inkább előtérbe kell, hogy helyeződjön. Különösen azért indokolt mindez, mert a meglévő épületeink tűzvédelmi helyzete sok esetben már eleve létesítési és használati szempontból is elavult, tűzvédelmi hiányosságokkal bír, amelyhez ezek az új kockázatok csatlakozva, új minőséget teremtenek.

Ott ahol a tulajdonosi szerkezet ezt indokolja (pl. társasházak esetében) vizsgálni szükséges a közös tulajdonú szerkezetek, területek valamint a közös kötelezettségek összefüggéseit. A közös területeken, szerkezeteken keletkező tűzesetek érinthetnek közös feladatokat ellátó közmű rendszereket, állékonyságot biztosító műszaki megoldásokat, rendeltetésszerű használathoz kapcsolódó elemeket, magántulajdont (pl. gépjárműveket).  Az OTSZ 5. §. (4) szerint ezek is tűzvédelmi tervezési szempontok!

Ezekre a kihívásokra a szakmai válaszokat meg kell keresnünk.

 

Lestyán Mária építésztervező szakmérnök, szakújságíró
ROCKWOOL Hungary Kft.

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 195 látogató olvasta.