Híreink

Dr. Balogh Imre Emlékpályázat – 2024

2024. január 29. 15:15

Immár 24. alkalommal hirdeti meg a BM OKF főigazgatója a Dr. Balogh Imre Emlékpályázatot, amelyre – ahogyan eddig is – a tűzvédelem fejlődését előremozdító dolgozatokat várnak 2024. május 15-ig. A Védelem Online ismét figyelemmel kíséri a pályázat eredményeit. Terveink szerint a legjobb eredményt elért szakmunkákat ismét közzétesszük tanulmánytárunkban.


A pályázatra a katasztrófavédelemnél dolgozó hivatásos tűzoltókon kívül tanulmányait folytató leendő tűzoltó, illetve civil szakemberek is jelentkezhetnek. Elvárás, hogy a dolgozat jelenítse meg azt, hogy a legújabb technikai, műszaki vagy informatikai vívmányok, a technika javítását, karbantartását célzó megoldások miként alkalmazhatóak a katasztrófavédelem mindennapjaiban, de a pályaművek foglalkozhatnak a tűzoltószakmához kapcsolódó egyéb aktuális kérdésekkel is.

Az elbírálásnál nagy súllyal esik latba a szakmai tartalom, az újszerűség és az alkalmazhatóság. Az elektronikus és nyomtatott formában leadott dolgozatokat elsődlegesen szakmai, másodlagosan pedig formai követelmények alapján ítéli meg a zsűri.


Tavaly Csicsely János tű. őrgy. „Az oxigénterápia veszélyei tűzvédelmi szempontból” című írását díjazta a zsűri. A pályamű három részletben jelent meg a Tűzvédelem hasábjain, a 2023/5., 2023/6. és a 2024/1. számban (ez utóbbi hamarosan ott lesz előfizetőinknél).


A pályázati felhívás szövege alább olvasható.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója Dr. Balogh Imre özvegyének felajánlása alapján pályázatot hirdet a tűzvédelmi prevenció, vagy kárelhárítás területét érintő, a szakterület fejlődését, fejlesztését támogató pályamű elkészítésére.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja a tűzvédelemi területen olyan aktuális témák igényes feldolgozása, amelyek elősegítik a terület fejlődését.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

 • A pályázaton a katasztrófavédelemnél dolgozó hivatásos tűzoltó-, illetve civil tűzvédelmi szakemberek, felsőoktatási intézmények hallgatói, vagy tanulmányokat folytató tűzoltók, önkéntes, önkormányzati vagy létesítményi tűzoltók vehetnek részt.
 • Pályázni egyénileg lehet.
 • Pályázni a tűzmegelőzés, tűzoltás, műszaki mentés, tűzvizsgálat témájához kapcsolódó dolgozattal lehet. A dolgozatban ki lehet fejteni többek között a műszaki technikai fejlesztéshez, a meglévő javító, karbantartó rendszer működéséhez, az informatika vívmányainak alkalmazhatóságához, a humán erőforrás gazdálkodáshoz, vagy a tűzoltó szakmához kapcsolódó más aktuális kérdést is.
 • A dolgozat tartalmilag, formailag rendszerezett, logikus felépítésű legyen, összefoglalást is tartalmazzon. A dolgozathoz mellékletek is csatolhatók (ábrák, grafikonok, táblázatok, fotók stb.), amelyek nem számítanak a mű terjedelmébe.
 • A pályázat terjedelme maximum 30 gépelt oldal lehet, A/4-es formátumban, 14-es betűnagysággal, 1.5-es sortávolsággal, oldalanként 30 sorral.
 • A pályázat során a kijelölt bírálóbizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe: formai követelmények – maximálisan adható 10 pont, stilisztikai színvonal – maximálisan adható 10 pont, szakmai tartalom – maximálisan adható 50 pont, szakmai újszerűség –maximálisan adható 20 pont, gyakorlati alkalmazhatóság – maximálisan adható 20 pont.
 • A pályaműveket elektronikus adathordozón és nyomtatott formában, egy példányban (kötve vagy fűzve) zárt borítékba helyezve kell benyújtani. A borítólapon a pályázat megnevezését, a mű címét és a jeligét kell feltüntetni, egyéb a beazonosításra alkalmas jelölést, adatot nem tartalmazhat.
 • A pályázati anyagokhoz jeligével ellátott zárt borítékot kell elhelyezni, amelyben a következő adatokat kell feltüntetni:
 1. jelige
 2. a mű címe
 3. a pályázó neve
 4. anyja neve
 5. születési helye és ideje
 6. rendfokozata
 7. szolgálati helye
 8. beosztása; munkaköre
 9. állandó lakcíme és telefonszáma
 • A pályaműveket az alábbi címre kell eljuttatni: 

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Hivatal Igazgatási Főosztály
1149 Budapest, Mogyoródi út. 43.

Beküldési határidő: 2024. május 15.

 • A kijelölt határidő után beérkezett, vagy az előírásoktól eltérő formában benyújtott dolgozatokat a pályázat kiírója kizárja a pályázatból. A beérkezett pályaműveket nem lehet kiegészíteni, illetve módosítani.
 • A jeligés pályaműveket bíráló bizottság értékeli és választja ki a nyertes pályaművet.
 • A nyertes pályázó díja egy bevésés nélküli aranygyűrű.
 • A díj átadására előreláthatóan 2024. június 20-án a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság székhelyén (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.) kerül sor.
 • A benyújtott pályaműveket a BM OKF megőrzi, illetve felhasználhatja. Megjelentetés esetén a szerzői jogi jogosultságok a szerzőt illetik.

 

Dr. Balogh Imre, az egykori Nehézipari Minisztérium néhai főosztályvezetője elkötelezett pártolója volt a tűzvédelmi szakterületnek. Özvegye neki állított emléket akkor, amikor 2000. június 23-án megállapodást kötött a főigazgatósággal és egy meghatározott összeget ajánlott fel, hogy abból elkészüljön a pályázat díja, egy bevésés nélküli aranygyűrű.

Vissza

Ezt a hírt eddig 238 látogató olvasta.