Híreink

Mi olvasható a Tűzvédelem 2024/1. számában?

2024. január 25. 08:02

Tizenöt tanulmány. Régi kérdések új nézőpontból: az erdőtűz hatása a talajra, önkéntes tűzoltóságok fejlesztése, acélszerkezetek tervezése, veszélyes anyag tárolása, erőgéptüzek, Szilvay Kornél. Új kérdések friss szemmel: drónok, napelemek és biztonságos beavatkozás, anyagmozgatás, energiahatékonyság, Eurocode alkalmazása és tűzvédelem, az oxigénterápia veszélyei, elektronikus naplózás.


Tanulmány

Hajdu Flóra, Beke Dóra, Hajdu Csaba, Környei László, Kuti Rajmund Erdőtűz talajra gyakorolt hatásainak vizsgálata számítógépes szimulációval I.

Milyen hatása van az erdőtüzeknek a talajra? Hogyan modellezhetők ezek?  Milyen modellek alkalmazásával végezhetők el számítógépes szimulációk? Mi történik a mélyben?

A tűz során képződő hőterhelés talajra gyakorolt hatásainak vizsgálata az erdőterületek megóvása és erdőtüzek utáni újraművelés szempontjából is fontos.

 

Szilvási László Drónok – Mikor, hogyan alkalmazhatók a Tűz- és Katasztrófavédelemben? II.

Szerzőnk cikke előző részében bemutatta ennek az új területnek az alapkérdéseit. A célok, alapelvárások, az elvárt speciális képességek megfogalmazása után, az oktatás, képzés, gyakorlás lehetőségeit, lehetséges elvárásait összegzi. Mit hoz a jövő? Milyen eszköznél, milyen költségekre kell tervezni?

 

Fókuszban

Napelemes konferencia – Mikor biztonságos a tűzoltói beavatkozás?

Az október 16-i napelemes konferencia végén a résztvevők között aktív párbeszéd alakult ki, ahol mindenki a saját nézőpontjából, de a jobbítás szándékával közelítette meg a napelemek telepítésével és tűzvédelmével kapcsolatos kérdést. Az ilyen viták segítenek megvilágítani a napelemes rendszerekkel kapcsolatos tűzvédelem komplexitását, amit az előadások is kiemeltek.

 

Napelemek: Mi kell a tűzoltói beavatkozáshoz?

A legfontosabb feltétel a beavatkozás során a tűzoltó biztonságának és a beavatkozás hatékonyságának megteremtése. Mit jelent ez a gyakorlatban? Milyen követelményeket kell teljesíteni, ahhoz, hogy a két feltétel egyidejű teljesítéséről beszéljünk? Milyen kapcsolat van a két feltétel között?

 

Hő-és füstelvezetők és napelemek a tetőn – Ki, kit akadályoz?

A Balatonföldvári napelemes konferencia végén egy aktív párbeszéd alakult ki. Ennek egyik mellékszála a napelemek kontra hő-és füstelvezetők elhelyezése volt. Ez a mellékszál nagyon fontos gazdasági, életvédelmi és használati kérdéseket érint, miközben felhívja a figyelmünket arra, hogy mérnöki kérdések csak mérnöki módszerekkel kezelhetők. A hozzászólásokból érzékelhetővé vált, hogy a különböző szakterületek közötti szakmai párbeszéd milyen fontos.

 

Szervezet

Dobson Tibor Önkéntes tűzoltóságok – a továbbfejlesztés lehetőségei

Az ország mentő tűzvédelmi helyzetének és a tűzoltás hatékonyságának javítása az MTSZ tagszervezeteinek nagyobb bevonásával lehetséges. Ebben, valamint az önkéntes tűzoltóságok támogatásában előrelépés történt az elmúlt években. A továbbfejlesztésre a jelenleg közreműködőként elismert 689 önkéntes tűzoltó egyesület többségének rendszerbe illesztésével tesz javaslatot szerzőnk, amivel nézete szerint a jelenlegi vonulási idők jelentősen csökkenthetők.

 

Megelőzés

Szakál Regina Optimális tűzvédelmi megoldás tervezése acélszerkezetekre I.

Az acélszerkezetű épületek tervezése – előnyös tulajdonságaik miatt – reneszánszát éli. Ugyanakkor ezek a szerkezetek tűzvédelmi szempontból sebezhetők. Az acélszerkezetű épületek tűzeseteinek elemzése és a védelmi módok bemutatása után (Tűzvédelem 2023/4-5.) a védelmi módok tervezésének lehetőségeit mutatja be szerzőnk. Mindez a felderítéshez a beavatkozó tűzoltóknak is iránymutatásul szolgálhat.

 

Bónusz János Veszélyes anyagok tárolása – Tárolható mennyiség, darabszám, alapterület?

Egészen gyakorlati következményekkel járó kérdést boncolgat szerzőnk. Miért kell mindezzel ezzel foglalkozni? Azért, mert nem mindegy hogy literben (ami ráadásul hőmérsékletfüggő) vagy kilogramban határozzuk meg a tárolható mennyiséget. Vannak azonban olyan veszélyes anyagok is ahol nem a volumen, hanem az alapterület, a térfogat, a tűzterhelés, a méter vagy a darabszám szerint kell a tárolással foglalkozni. Sőt az együtttárolásra vonatkozóan a veszélyességi bárcák figyelembevétele a mértékadó. Mi következik mindebből a gyakorlati szakember számára?

 

Budavári Dávid Anyagmozgatás tűz- és füstszakasz határon keresztül

Az anyagmozgatás, anyagmozgató berendezések és a tűzvédelmi követelmények között számos ütközéspont van. Hogyan lehet az ipari környezetben használt anyagmozgató berendezések működését harmonizálni a tűzvédelemi előírásokkal? Milyen lehetőségeink vannak erre?

 

Lestyán Mária Energiahatékonyság – tűzvédelemi vonatkozások és a tulajdonosi értékvédelem II.

Az előző számban azt vizsgáltuk, hogy a tulajdonosi értékvédelmi célok milyen módon hathatnak ki az OTSZ által elvárt biztonsági szinten felüli tűzvédelmi célokra? Az energiahatékonysági beruházások ugyanis a meglévő épületek átalakításakor növekvő tűzvédelmi kockázatot hordoznak. Az elvárt biztonsági szintet komplex módon kielégíteni képes műszaki megoldások választása a tűzvédelmi tervező szakmai értékelésén múlik! Társasházak esetén pedig a többet elvárásoknak kell megfelelnie.

 

Módszer

Fenyvesi Zsolt EUROCODE alkalmazása a gyakorlatban

Téves tűzgörbe, nem ismert számítási mód, hibás alapadatok, ilyen és más hibákat követhetünk el az Eurocode szabványok alkalmazása során. Ráadásul olyan jellegű felkérések is elhangzanak, amelyek az Eurocode szabványok nem megfelelő értelmezését mutatják. Szerzőnk elsősorban a céges és a hatósági területen dolgozókat segítő szándékkal mutatja be e szabványok alkalmazásának lehetőségét és korlátait.

 

Kutatás

Csicsely János Egészségügyi intézmények – az oxigén terápia veszélyei tűzvédelmi szempontból III. – Megelőzési javaslatok

A Covid világjárvány alatt a kórházak terhelése látványosan megnőtt, és ugrásszerűen emelkedett a bekövetkezett tűzesetek száma is. Ezek többnyire kórtermekben, oxigénterápia alkalmazásakor történtek. A célszerű megelőző intézkedésekre tesz javaslatot szerzőnk.

 

Tűzvizsgálat 

Ozsvár Zoltán Mezőgazdasági géptüzek – az égésnyomok elemzése, a hőhatás vizsgálata

A gépek, közöttük a mezőgazdasági munkagépek tűzvizsgálata komplex feladat, melynek során az esemény apró darabokból álló építőköveit logikai sorrend szerint kell összerakni ahhoz, hogy rekonstruálhatóak legyenek a történtek, melynek alapján megállapítást tehetünk a tűz keletkezésének helyére és okára. Egy kiégett munkagép egy végbement fizikai és kémiai folyamat végállapotát tükrözik, melyből a legtöbb esetben a keletkezett égésnyomok alapján visszafejthető, hogy mi történt a valóságban.

 

História

Dr. Gáti József Szilvay Kornél tűzoltó tiszt mérnöki innovációi – a kezdetek

A magyar tűzvédelem egyik emblematikus alakjának életútjának megismerése egyben betekintés a műszaki fejlesztésbe. A kezdeteket mutatja be technikatörténész szerzőnk.

 

Fórum

Indulnak az elektronikusan vezetett naplózás képzései

Négy éve már, hogy OTSz-TvMI szerint lehetősége van üzemeltetőknek elektronikusan vezetett naplót használni, mely megoldás számos további előnyt nyújt és teljesen egyenértékű a papír alapú naplók használatával. A megfelelő és optimális használatról képzések indultak 2024-től. Lássuk, kinek és miért lesz hasznos ezek elvégzése!

 

Előfizetési információk

Vissza

Ezt a hírt eddig 325 látogató olvasta.