Híreink

Tűznek ellenálló épületek és a fenntarthatósági célok – PV panelek tűzkockázata

2023. szeptember 27. 08:39

A PV, azaz fotovoltaikus rendszerek fejlesztése gőzerővel zajlik. A zöld energia biztosítása érdekében ezek egyre szélesebb körben és megoldási módban jelennek meg az épületek homlokzatain, tetőin. Úgy vagyunk ezzel, mint az építőipari termékek hatalmas ütemben zajló fejlesztéseivel. A különbség, hogy az épültre épített vagy az épületszerkezetbe integrált fotovoltaikus rendszerek, további eddig feltáratlan, bevitt tűzkockázatot jelentenek. Hogyan lehet erre felkészülni?


Tervezői felelősség és alapelvek

Az már szinte közhely, hogy a gyorsan változó műszaki környezet és a zöld energia biztosítását szolgáló megoldások jelentős és eddig kevésbé feltárt tűzvédelmi kockázatokat hordozhatnak. Ennek kivédésére három megoldás tűnik kézenfekvőnek:

 • az alapelvekre épülő tűzvédelmi szabályozás és ezek tudatos oktatása;
 • a megfelelő tűzteszteken alapuló kockázatok valós értékelése és megismerése;
 • az alapelvek és a kockázatok mentén az adott projektben a felelős tervezői döntés.

A szabályozásnak ezekre a kihívásokra fel kell készülnie. Ennek egyik elemeként Magyarországon a jelenleg tervezetben lévő OTSZ előírása a homlokzatokon alkalmazható napelemes rendszerekre vonatkozóan is változik. A homlokzati tűzterjedési határérték követelményre vonatkozó alapelvek megtartása mellett bővíti azon lehetséges esetek körét, amikor a külső falszerkezet burkolattal, bevonattal, hőszigetelő rendszerrel való ellátása esetén nem kötelező az A1-A2 tűvédelmi osztályú szerkezet, termék alkalmazása.  Pontosítja azon szerkezetek körét, amelyek a homlokzati tűzterjedést elősegíthetik és emiatt azokkal szemben a szabályozás a tűzterjedés korlátozását várja el. Lehetővé teszi, hogy meghatározott rendeltetésű és kiterjedésű épület esetén a homlokzati tűzterjedés elleni védelem alternatív kialakítással biztosítható legyen. 

A napelemekkel kapcsolatban lényeges változás, hogy

 • a jelenlegi szabályozás szerint a homlokzaton elhelyezett napelemnek az adott épületre vonatkozó homlokzati tűzterjedési határértéket kellett biztosítani,
 • az új szabályozás szerint a homlokzaton, vagy homlokzatban alkalmazott napelemet úgy kell elhelyezni, kialakítani, hogy ne befolyásolja kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet.

Mindez koherens a homlokzat előtt alkalmazott egyéb (növényfuttató, árnyékoló, akusztikai, reklámcélú, stb.) szerkezetekre vonatkozó követelményekkel is.

 

Kockázatok és értékelésük

Annak szakmai értékelése, hogy az adott kialakítás ne befolyásolja kedvezőtlenül a homlokzati tűzterjedés elleni védelmet, szakmai elemzést igényel. Ebben – a műszaki megoldásokhoz igazodva – a nemzetközi szakirodalom szakkifejezései is folyamatosan bővülnek, amelyeket részben már a hazai szabályozás is alkalmaz, (lásd. homlokzaton, homlokzatban) mivel a termék és rendszerminősítések is ebbe az iránya hatnak:

 • PV                 photo-voltaic module, solar panel
 • BIPV             building integrated photovoltaics system
 • BAPV            building attached photovoltaic systems

Megkülönböztetik az épületre épített valamint az épületszerkezetbe integrált rendszereket, melyekhez a szabályozási rendszereket is folyamatosan igazítani szükséges, mivel az új technológiák új kockázatokat hoznak nem csak az új, hanem meglévő épületek átalakítása során is. A magyarországi szabályozás még igen szűkszavú a napelemek területét érintően, melynél a jövőben szükséges lesz beépíteni az e területen végbement fejlesztésekhez igazodó alkalmazási feltételeket is.

 

Tűztesztek és valós káresetek felmérése

A nemzetközi tűzvédelmi szervezetek, köztük az NFPA is, számos tanulmányt készített a kockázatok elemzése és csökkentése érdekében. A legfrissebb 2020-ban megjelent a „zöld” épületek tűzvédelmi kihívásait tartalmazza, bemutatva a napelemes rendszerek hozta új kockázatokat is.

A legnagyobb kockázatot a tetőfelületeken elhelyezett napelemek jelentik. Nyilván nem függetlenül attól, hogy ez a legelterjedtebb megoldás. Mindez annak újragondolását igényli, hogy a tetők tűzvédelmi teljesítményét a belső tér felől vizsgálják, nem külső tűzhatásra. Külső tűzhatásnál, csak röptűz elleni védelemre kell a burkolati rendszereknek minősítéssel rendelkezniük. A tetőfelületeken alkalmazott PV rendszerek viszont külső tűzhatás kockázatát hordozzák, mivel az elektromos meghibásodások következtében jelentős tűzterhelés léphet fel!

A tanulmány több tényezőt is feltárt, amelyek tűzesetek kialakulásához vezettek, beleértve a termékhibát, a tervezési hibát, a kivitelezési hibát és külső hatást. (Laukamp et al., 2013)

A PV rendszerek okozta többletkockázatok a tetőkön:

 • Külső tűzhatás kockázata
 • Többlet teher miatt csökken a szerkezet tűzvédelmi teljesítménye (különösen meglévő épületek esetében lehet ez jelentős, ahol korábban nem terveztek vele)
 • Leeső tárgyak, elemek kockázata
 • Tűzoltói beavatkozás megnehezítése, korlátozása pl. tetőn.
 • Jelentősebb épületkár

Mára már a biztosítótársaságok is kiemelt területként kezelik a PV rendszerek jelentette tűzkockázatokat.

Jól mutatja a kockázat nagyságát az USA egyik legnagyobb napelemes rendszerrel összefüggésben keletkezett tűzesete. A New Jersey-i Delancoban, 2013 szeptemberében egy raktárcsarnok tetején megközelítőleg 7000 PV panel helyezkedett el, mely majdnem a teljes tetőfelületet (28.000 m2) befedte. Az épület szinte teljesen megsemmisült. Az épületen belüli sprinkler rendszer csak a belső tűz ellen véd, az ilyen tetőtűz esetén gyakorlatilag hatástalan!


Előtte-utána: a 2013 szeptemberi tűz képei

A biztosító társaságok, szövetségek szigorú ajánlásokat fogalmaznak meg a napelemes rendszerek kialakítása során, ezek a külföldi példák és a nyomukban kidolgozott ajánlások – mivel a kockázatok Magyarországon is ugyanazok – a tervezők számára nagy segítséget jelenthetnek a hazai tervezési munkáikban. Ilyen pl. az FM Global 1-15 számú adatlapja is az ingatlan károk megelőzéséről, amelyet az alábbi linken lehet elérni. https://www.fmglobal.com/research-and-resources/fm-global-data-sheets

 

Lestyán Mária
ROCKWOOL Hungary Kft.
Szakmai kapcsolatokért felelős igazgató, szakújságíró

(A cikk eredetileg a Védelem 2022/1. számában jelent meg.)

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 297 látogató olvasta.