Híreink

Mire használható az üzemeltetői e-matrica a tűzvédelemben?

2023. augusztus 28. 07:00

A már elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési naplót használó üzemeltetők QR-kód segítségével, okostelefonnal dokumentálják a tűzvédelmi eszközök ellenőrzését. Felhasználói igény nyomán készül az ún. üzemeltetői e-matrica, melynek használata segíteni fogja az üzemeltetők és az ő felügyeleti szerveik, biztosítóik, auditoraik munkáját. Mit is jelent ez a gyakorlatban és miért kérték ezt a fejlesztést üzemeltetők?


Mint ismeretes, 2020. január 22. óta az üzemeltetők megválaszthatják, hogy papír alapú vagy elektronikusan vezetett naplót használnak tűzvédelmi eszközeik felülvizsgálatának dokumentálása során. Az elektronikusan naplózásra alkalmas fiREG platform nyilvántartása szerint mára az ország közel 25 ezer üzemeltetőjénél közel 40 ezer helyszínen találkozhatunk elektronikusan naplózott eszközökkel, darabszámuk közelíti a 700 ezret.


 A fiREG platform QR-kódokat javasol az elektronikusan vezetett naplóban szereplő eszközök beazonosítására

 

Az elektronikus naplózást segítő, a tűzvédelmi eszközökre ragasztható QR-kódok leolvasása alapvetően publikus információkat hordoz. Ezek az adatok a jelenlegi jogszabályok szerint az eszközre ragasztható matricákról is leolvashatóak kell legyenek. Azt gondolhatnánk, hogy ez esetben nem sok értelme van a digitális változatnak, de tévednénk!

Az üzemeltetők felismerték, hogy a kódok leolvasása nagyszerű lehetőség a belső ellenőrzések gyorsítása és egyszerűsítése érdekében. De a különböző minőségügyi ellenőrzések, auditok, biztosítói bejárások, hatósági ellenőrzések alkalmával is hasznosak az üzemeltetők szerint.

Az üzemeltetői ellenőrzéseket sok esetben a tűzvédelmi eszközre ragasztott egyedi matricákon történő jelzéssel vezetik. De láthatunk tűzoltó készülékre aggatott különféle papírlapokat is, melyre az üzemeltetői ellenőrzéssel megbízott személy dátumot, aláírást helyez el.

Ezeket kiváltandó igényeltek az üzemeltetők a fiREG platform fejlesztőitől olyan funkciót, mely rövidesen minden felhasználó számára elérhetővé válik.


És mi a funkció hozadéka?

Az üzemeltetői ellenőrzések célja meggyőződni arról, hogy az adott tűzvédelmi berendezés a helyén van, működőképes, képes ellátni a feladatát, megfelelő táblával, jelzéssel rendelkezik-e, stb. Erről a felelős abban az esetben tud meggyőződni, ha valóban odamegy az eszközhöz és szemrevételezi azt.

– Több, mint 300 vállalati tűzvédelmi felelőst meghallgatva elmondható, hogy az üzemeltetői ellenőrzéseket vezetői szándék szerint meg kell tenni és ehhez az erőforrások is többnyire biztosítottak. Azonban az ellenőrizhetősége kérdéses, mely a legtöbb vállalatnál bizonytalanságot szül, ez egyáltalán nem elfogadható a felelős számára – számolt be Fekete Attila, a fiREG platform fejlesztési vezetője a tapasztalatairól.

Az üzemeltetők – az eszközökön található QR-kódok kötelező leolvasását kérve munkatársaiktól – meggyőződhetnek róla, hogy a megbízott ott járt, szemrevételezést tartott. A kód leolvasását követően azonnal dokumentálhatja a készenléti helyen tapasztaltakat, akár fotóval illusztrálva. Az elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési napló pedig gombnyomásra készül. A digitális rendszerben rögzített adat akár azonnali beavatkozást tesz lehetővé, mely a tűzbiztonságot jelentősen növelheti.

A fent említett felügyeleti bejárások, szúrópróbaszerű ellenőrzések színvonalát emelendő készül el az üzemeltetői e-matrica fejlesztés.

A QR-kódot leolvasva a felhasználó a saját okoseszközén, szigorúan olvasási joggal olvashat üzemeltetői ellenőrzésekről adatokat. (Dátum, jogosult személy, Elvégezve formátumban.)

– Az üzemeltetők szerint a digitális rendszerek célja többek között a papírmentesítés, de a magasabb szintű tűzbiztonság elérése is. Ebben segít számukra a rövidesen elérhető új fejlesztés rendszerünkben, melyet az élesítést követően közel ezer hazai üzemeltetői helyszínen (telephelyen) be is fogunk kapcsolni. Az elektronikusan vezetett naplók, valamint a feladatokhoz kapcsolódó matricák ügyében további fejlesztések várhatók, melyek várhatóan jelentős szakmai fejlődést hoznak – mondta el a fejlesztési vezető.

 

További információk az elektronikusan vezetett tűzvédelmi üzemeltetési naplókról: www.fiREG.hu

Vissza

Ezt a hírt eddig 438 látogató olvasta.