Híreink

Közúti villamos járművek töltése

2023. május 19. 08:23

A forgalomban lévő villamos meghajtású közúti járművek számának ugrásszerű növekedésével a töltőpontok iránt is fokozódó igény mutatkozik. A megfelelő sűrűséggel elhelyezkedő vezetékes töltőrendszerek kialakítása kulcsfontosságú, melyeknek számos követelményt kell teljesíteniük. Erre vonatkozóan tartalmaz előírásokat két, májusban magyar nyelven megjelent szabvány is.


Az MSZ EN IEC 61851-1:2020 Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 1. rész: Általános követelmények (IEC 61851-1:2017) szabvány a közúti villamos járművek töltésére szolgáló, legfeljebb 1000 V váltakozó áramú vagy legfeljebb 1500 V egyenáramú, névleges tápfeszültségű, és legfeljebb 1000 V váltakozó áramú vagy 1500 V névleges kimeneti egyenfeszültségű, villamos járművet tápláló berendezésekre vonatkozik.

A szabvány a következő szempontokat veszi figyelembe:

  • a villamos járművet tápláló berendezés jellemzői és működési feltételei;
  • a villamos járművet tápláló berendezés és a villamos jármű közötti kapcsolat specifikációja;
  • a villamos járművet tápláló berendezés villamos biztonsági követelményei.

A szabvány nem tartalmazza a villamos járművet tápláló berendezésekben használt villamos eszközökre és alkatrészekre vonatkozó követelményeket, azokat az adott termékszabványok tárgyalják.

A dokumentum nem vonatkozik az alábbiakra:

  • karbantartással kapcsolatos biztonsági szempontok;
  • trolibuszok, vasúti járművek, ipari targoncák és elsősorban terepi használatra tervezett járművek töltése;
  • a villamos járműveken található berendezések;
  • olyan, a villamos járműhöz csatlakoztatott berendezés EMC-követelményei, amelyeket az MSZ EN 61851-21-1 fed le;
  • villamos jármű fedélzetén kívüli újratölthető energiatároló rendszerek töltése;
  • egyenáramú, villamos járművet tápláló berendezés, amely kifejezetten kettős/megerősített szigetelésen, vagy III. áramütés elleni védelmi osztályú áramütés elleni védelmen alapszik.

Az MSZ EN ISO 17409:2020 Villamos meghajtású közúti járművek. Vezetékes energiaátvitel. Biztonsági követelmények (ISO 17409:2020) szabvány meghatározza a villamos hajtású közúti járművek külső villamos áramkörökhöz való vezetőképes csatlakoztatására vonatkozó villamos biztonsági követelményeket, valamint tartalmazza az MSZ EN IEC 61851-1-ben meghatározott 2., 3. és 4. töltési módra és a fordított irányú energiaátvitelre vonatkozó követelményeket. A 4. töltési módra az MSZ EN 61851-23 szerinti, villamos jármű szigetelt egyenáramú töltőállomásához való csatlakozásra vonatkozó követelményeket adja meg. A szabvány a jármű tápellátó áramkörének fedélzeti részeire, valamint a jármű külső villamos áramkörhöz való csatlakoztatásához használt, az energiaellátás vezérlésére szolgáló célzott funkciókra vonatkozik.

Fontos kiemelni, hogy a szabvány nem tartalmaz átfogó biztonsági információkat a gyártó, karbantartó és javító személyzet számára, valamint az Y-kapacitás korlátozása egyszeres hibaállapot esetén az áramütés elleni védelem érdekében már nem alkalmazható hibavédelmi intézkedésként, ha a jármű vezetőképes, egyenáramú villamos kapcsolatban áll egy külső villamos áramkörrel.

MSZT Kámán Gergely, Nagy Gábor

2023. május

Vissza

Ezt a hírt eddig 500 látogató olvasta.