Híreink

Tűzvédelmi kihívások! – Egyenlő esélyű hozzáférés tervezése

2023. március 23. 08:45

Hogyan kell a fogyatékos emberek igényeit is figyelembe venni a tervezés során? Melyek a védendő célok és a működési követelmények? Hogyan lehet értékelni az ennek való megfelelést? A márciusban magyar nyelven megjelent MSZ EN 17161:2019 és az MSZ EN 17210:2021 szabványok, valamint két angol nyelvű európai műszaki jelentése hívjuk fel a figyelmet.


MSZ EN 17161:2019 Egyetemes tervezés. A termékekhez, árucikkekhez és szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés az „egyetemes tervezés” megközelítés szerint. A használók körének kibővítése

A dokumentum követelményeket és ajánlásokat fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy a használók legszélesebb körének igényeit, beleértve a fogyatékos emberek igényeit is, figyelembe vegyék egy termék vagy szolgáltatás gyártása, vagy kifejlesztése során. Ezek kiegészíthetik a meglévő szervezeti irányítási, valamint működési folyamatokat, amelyek általában egy irányítási rendszer, mint például az MSZ EN ISO 9001 részei. A dokumentum előíró szakaszai tág értelemben a széles körben alkalmazott „Tervezés-Megvalósítás-Ellenőrzés-Intézkedés” („Plan-Do-Check-Act”, PDCA-, kontrollciklus-) modellt tükrözik.

MSZ EN 17210:2021 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Működési követelmények

A dokumentum fő célja, hogy hozzájáruljon a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény (UNCRPD) európai bevezetéséhez és alkalmazásához. A szabvány meghatározza azokat a működési követelményeket és ajánlásokat, valamint az elérendő célokat, amelyek a használók széles körének sokféleségén alapulnak (védendő célok), és amelyek kritériumként használhatók a közbeszerzési szerződések odaítélése során (a közbeszerzési irányelvek támogatására), valamint más célokra, pl. az egyenlő esélyű hozzáféréshez kapcsolódó szabályozásokhoz.

Az MSZ EN 17210 részletesen leírja az egyenlő esélyű hozzáférésre és használatra vonatkozó működési követelményeket és ajánlásokat az épített környezetet alkotó szerkezetek elemeire és összeszerelésére, belsőépítészeti elemekre, alkotóelemekre és szerelvényekre vonatkozóan, valamint azokat, amelyek lehetővé teszik a helyváltoztatást segítő kerekes eszközök használatát az épített környezetben. 

MSZ CEN/TR 17621:2023 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Műszaki teljesítőképességi kritériumok és előírások

Ez a műszaki jelentés példákat ad arra, hogy milyen műszaki teljesítőképességi kritériumok és előírások betartásával lehet megfelelni az MSZ EN 17210-ben megfogalmazott követelményeknek, követve annak struktúráját. Paraméterekkel megadott követelményeket tartalmaz, amelyek konkrét és egyértelmű módon segítik a tervezők munkáját és a használók mindennapjait. A műszaki kritériumok többnyire az MSZ EN 17210-en és az ISO 21542-n alapulnak, de több más szabványhoz és egyéb útmutatáshoz is kapcsolódnak. A műszaki jelentést célszerű együtt alkalmazni az MSZ EN 17210-zel.

MSZ CEN/TR 17622:2023 Egyenlő eséllyel hozzáférhető és használható épített környezet. Megfelelőségértékelés

A dokumentum megadja, hogy hogyan lehet értékelni az MSZ EN 17210-nek való megfelelést. Útmutatást ad arra, hogy mikor és hogyan kell végiggondolni az épített környezethez való egyenlő esélyű hozzáférést és annak használatát az építmények bármely szakaszában a tervezéstől az üzemeltetésig új és meglévő épületek felújítása esetén egyaránt.

Forrás: MSZT

 

 

 

Vissza

Ezt a hírt eddig 695 látogató olvasta.