Híreink

Július – szabványdömping

2022. július 18. 08:09

Július elsején dömping volt! 303 szabványváltozás történt. 162 új szabvány jelent meg, 123-at visszavontak, 12-őt magyar nyelven adtak közre és 5-öt helyesbítettek. Ebből a szakterületünket négy új, két visszavont, három magyar nyelvű és egy helyesbített szabvány érinti. A riasztórendszerek szabványsorozat közvetve érinti munkánkat, ezért felhívjuk rájuk a figyelmet.


Új szabványok

13 Környezet. Egészségvédelem. Biztonság

MSZ CLC/TS 50131-11:2022 Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 11. rész: Támadásjelző eszközök MSZ CLC/TS 50131-2-9:2022 Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 2-9. rész: Behatolásérzékelők. Aktív infravörös sugaras érzékelők

MSZ CLC/TS 50131-2-11:2022 Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 2-11. rész: Behatolásérzékelők. ALDDR

MSZ CLC/TS 50131-5-4:2022 Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 5-4. rész: Felügyelt helyiségekben található behatolás- és támadásjelző berendezések rendszer-kompatibilitási vizsgálata

MSZ CLC/TS 50131-9:2022 Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 9. rész: Riasztás-ellenőrzés. Módszerek és alapelvek

MSZ CLC/TS 50131-12:2022 Riasztórendszerek. Behatolás- és támadásjelző rendszerek. 12. rész: Módszerek és követelmények a behatolásjelző rendszerek (IAS) be- és kikapcsolásához

29 Elektrotechnika

MSZ EN IEC 60695-2-10:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-10. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Izzóhuzalos vizsgálóberendezések és általános vizsgálati eljárások (IEC 60695-2-10:2021)

MSZ EN IEC 60695-2-11:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-11. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Végtermékek izzóhuzalos éghetőségvizsgálati módszerei (GWEPT) (IEC 60695-2-11:2021)

MSZ EN IEC 60695-5-1:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 5-1. rész: A füst és/vagy égési gázok által előidézett korróziós károsodás hatásai. Általános útmutató (IEC 60695-5-1:2021)

MSZ EN IEC 60695-7-2:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-2. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. A vizsgálati módszerek összefoglalása és fontossága (IEC 60695-7-2:2021)

Visszavont szabványok

79 Faipar

MSZ 6771-13:1987 Faanyagvédelem. A védőszer fakorróziós hatásának vizsgálata

91 Építőanyagok és építés

MSZ 537:1997 SZIKETHERM hő-, hangszigetelő és tűzvédelmi bevonat

 

Helyesbítések

A szabvány hivatkozási száma, címe

A hiba helye

Nyomtatva

Helyesen

MSZ EN 13501-1:2019

Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok során kapott eredmények felhasználásával

14. oldal

3.1.33. szakasz

2. megjegyzés

kW/m-2

kW/m2

15. oldal

3.1.34. szakasz

1. megjegyzés

kW/m-2

kW/m2

 

Magyar nyelven megjelent szabványok

MSZ EN 15254-3:2019* Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 3. rész: Szerelt (könnyűszerkezetes) válaszfalak

MSZ EN 15254-7:2018 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó mennyezetek. 7. rész: Fém szendvicspanelek

MSZ EN ISO 11925-2:2020 Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Vizsgálat „egyetlen láng” gyújtóforrással (ISO 11925-2:2020)

Vissza

Ezt a hírt eddig 570 látogató olvasta.