Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

*MSZ EN IEC 60695-4:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 4. rész: Az elektrotechnikai termékek tűzállóság-vizsgálati terminológiája (MSZ EN IEC 60695-4:2013 helyett, amely azonban 2024.07.28-ig még érvényes; SzK: 01.)

*MSZ EN 14972-14:2022 Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 14. rész: A 260 m3-nél nagyobb zárt terekben lévő gázturbinákat védő nyitott szórófejes oltóberendezések vizsgálati eljárása (SzK: 01.)

*MSZ EN 14972-15:2022 Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 15. rész: A legfeljebb 260 m3-es zárt terekben lévő gázturbinákat védő nyitott szórófejes oltóberendezések vizsgálati eljárása (SzK: 01.)  

*MSZ EN 50710:2022 Tűzvédelmi rendszerek és biztonsági rendszerek biztonságos távoli szolgáltatásnyújtási követelményei (SzK: 01.)

*MSZ CLC/TS 50576:2022 Villamos kábelek. A tűzzel szembeni viselkedés vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása (SzK: 01.)

*MSZ CLC IEC/TS 60079-39:2022 Robbanóképes közegek. 39. rész: Gyújtószikramentes rendszerek elektronikusan vezérelt szikraidőtartam-korlátozással (SzK: 01.)

*MSZ CLC IEC/TS 60079-43:2022 Robbanóképes közegek. 43. rész: Gyártmányok kedvezőtlen üzemi körülmények között (SzK: 01.)

*MSZ EN 81-22:2022 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 22. rész: Ferde hajtású személy- és személy-teher felvonók (MSZ EN 81-22:2014 helyett, amely azonban 2023. 09. 30-ig még érvényes; SzK: 01.)

*MSZ EN 15882-5:2022 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 5. rész: Kombinált átvezetések tömítései (SzK: 02.)

*MSZ EN ISO 13688:2013/A1:2022 Védőruházat.  Általános követelmények. 1. módosítás (MSZ EN ISO 13688:2013 módosítása; SzK: 02.)

*MSZ EN 14373:2022 Robbanáselfojtó rendszerek (MSZ EN 14373:2006 helyett, amely azonban 2022. 11. 30-ig még érvényes; SzK: 03.)

*MSZ EN ISO 15384:2020/A1:2022 Védőruházat tűzoltók részére. Terepi tűzoltóruházat laboratóriumi vizsgálati módszerei és teljesítménykövetelményei. 1. módosítás (MSZ EN ISO 15384:2020 módosítása; SzK: 03.)

MSZ 24203-7:2022 Nevelési és oktatási épületek tervezési előírásai. 7. rész: Bölcsődék (SzK: 03.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. I. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

MSZ EN 81-72:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók (SzK: 02.)

MSZ EN 81-73:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén (SzK: 02.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.

Lezárva: 2022. március 31.

Összeállította: Vágvölgyi László építész tűzvédelmi szakértő

 

Felvonókkal kapcsolatos szabványok magyar nyelven

2022. február 1-jén megjelentek az MSZ EN 81-20:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók és az MSZ EN 81-50:2020 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonórészegységek tervezési előírásai, számításai, ellenőrzései és vizsgálatai szabványok magyar nyelvű változatai.

Ez a két szabvány alapvető fontosságú a felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai szempontjából. Az Európai Bizottság – az M/549 szabványosítási megbízással– felkérte a CEN-t, hogy vizsgálja felül az EN 81-20:2014 és az EN 81-50:2014 harmonizált szabványokat.

A felülvizsgálat célja a szabványok hozzáigazítása a 2014/33/EU irányelvhez, ezáltal a jogbiztonság és az egyértelműség fokozása, többek között a ZA melléklet pontosabb megszövegezése és dátummal ellátott rendelkező hivatkozások bevezetése révén. Fontos kiemelni, hogy a felülvizsgálat során érdemi műszaki módosításra nem került sor.

A felülvizsgálat eredményeként kidolgozott két szabvány tartalma röviden a következő:

Az MSZ EN 81-20:2020 az új, állandó jelleggel beépített, villamos üzemű, hajtótárcsás, alakzáró (dobos vagy láncos) vagy hidraulikus hajtású, meghatározott állomásszinteket kiszolgáló és kötelekre vagy láncokra függesztett, vagy munkahengerrel emelt személyek vagy személyek és terhek szállítására való, a függőlegessel legfeljebb 15°-ot bezáró vezetősínek között mozgó fülkéjű felvonókra vonatkozó biztonsági előírásokat tartalmazza. Lényeges, hogy e szabvány nem alkalmazható olyan személy- és személy-teher felvonókra, amelyeket e szabvány kiadása előtt építettek be.

Az MSZ EN 81-50:2020 a felvonórészegységeknek azokat a tervezési előírásait, számításait, ellenőrzéseit és vizsgálatait határozza meg, amelyekre más szabványok hivatkoznak. Ezeket a dokumentumokat a személyfelvonók, személy-teher felvonók, teherfelvonók és más hasonló emelőberendezések tervezésekor kell alkalmazni.

MSZT
Kámán Gergely

 A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN ISO 10286:2022 Gázpalackok. Szakszótár (SzK: 04.)

*MSZ CEN/TS 17159:2022 Társadalmi és polgári biztonság. Útmutató az egészségügyi létesítményekben előforduló veszélyes anyagok (CBRNE-k) biztonságához (SzK: 04.)

*MSZ CEN/TS 16595:2022 CBRN. A sérülékenység értékelése és a veszélynek kitett személyek védelme (SzK: 04.)

*MSZ EN IEC 60695-2-13:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-13. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Anyagok izzóhuzalos gyulladási hőmérsékletének (GWIT) vizsgálati módszere (SzK: 04.)

*MSZ EN IEC 60695-9-2:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 9-2. rész: A láng felületi terjedése. A vizsgálati módszerek összefoglalása és fontossága (SzK: 04.)

*MSZ EN 1366-3:2022 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai. 3. rész: Átvezetések áttörésihézagtömítései (SzK: 04.)

*MSZ EN 1366-11:2018+A1:2022 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai. 11. rész: Kábelrendszerek tűzvédelmi szerkezetei és kiegészítő komponensei (SzK: 04.)

*MSZ EN IEC 60695-6-1:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 6-1. rész: A füst láthatóságot csökkentő hatása. Általános útmutató (SzK: 04.)

*MSZ CLC/TR 60079-33:2022 Robbanóképes közegek. 33. rész: Gyártmányok védelme különleges védelemmel, „s” (SzK: 04.)

*MSZ EN IEC 60695-2-12:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-12. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Anyagok izzóhuzalos éghetőségi indexének (GWFI) vizsgálati módszerei (SzK: 05.)

*MSZ EN 50171:2022 Központi biztonsági energiaellátó rendszerek (SzK: 05.)

*MSZ EN 17616:2022 Kültéri gyertyák. A tűzbiztonság előírása (SzK: 05.)

*MSZ EN 15967:2022 A gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásának és a nyomásnövekedés legnagyobb sebességének meghatározása (MSZ EN 15967:2012 helyett; SzK: 06.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT – KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT – FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

MSZ EN 1365-1:2013 Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak (SzK: 06.)

MSZ EN ISO 1716:2019  Termékek tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása (SzK: 06.)

MSZ EN 16475-1:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 1. rész: Hangtompítók. Követelmények és vizsgálati módszerek (SzK: 06.)

MSZ EN 16475-6:2020 Égéstermék-elvezető berendezések. Tartozékok. 6. rész: Tisztító- és ellenőrző nyílások. Követelmények és vizsgálati módszerek (SzK: 06.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022-BEN  MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

MSZ 15688:2009 A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme (SzK: 05.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.

Lezárva: 2022. június 30.
Összeállította: Vágvölgyi László építész tűzvédelmi szakértő

 A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN IEC 60695-2-10:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-10. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Izzóhuzalos vizsgálóberendezések és általános vizsgálati eljárások (MSZ EN IEC 60695-2-10: 2014 helyett, amely azonban 2024. 12.02-ig még érvényes; SzK: 07.)

*MSZ EN IEC 60695-2-11:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-11. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Végtermékek izzóhuzalos éghetőségvizsgálati módszerei (MSZ EN IEC 60695-2-11: 2015 helyett, amely azonban 2024. 12.02-ig még érvényes; SzK: 07.)

*MSZ EN IEC 60695-5-1:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 5-1. rész: A füst és/vagy égési gázok által előidézett korróziós károsodás hatásai. Általános útmutató (MSZ EN IEC 60695-5-11: 2003 helyett, amely azonban 2024. 12.02-ig még érvényes; SzK: 07.)

*MSZ EN IEC 60695-7-2:2022 A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-2. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. A vizsgálati módszerek összefoglalása és fontossága (MSZ EN IEC 60695-7-2: 2013 helyett, amely azonban 2024. 12.12-ig még érvényes; SzK: 07.)

*MSZ EN ISO 9488:2022 Napenergia. Szakszótár (MSZ EN ISO 9488:2000 helyett; SzK: 08.)

*MSZ EN 14972-10:2022 Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. 10. rész: Átriumot védő, oldalfali, nyitott szórófejes oltóberendezések vizsgálati eljárása (SzK: 08.)

*MSZ EN ISO 8130-4:2022 Porlakkok. 4. rész: Az alsó robbanási határérték kiszámítása (MSZ EN ISO 8130-4:2011 helyett; SzK: 08.)

*MSZ CEN/TR 16793:2022 Útmutató a lánggátló berendezések kiválasztásához, alkalmazhatóságához és használatához (SzK: 08.)

*MSZ EN 12101-6:2022 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 6. rész: Nyomáskülönbség elvén működő rendszerek műszaki előírása. Szerelvények (MSZ EN 12101-6:2005 helyett, amely azonban 2024.01.31-ig még érvényes; SzK: 08.)

*MSZ EN 12101-13:2022 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 13. rész: Nyomáskülönbség elvén működő rendszerek (PDS). Tervezési és számítási módszerek, átvételi vizsgálat, rutinvizsgálat és karbantartás (MSZ EN 12101-6:2005 helyett, amely azonban 2024.01.31-ig még érvényes; SzK: 08.)

*MSZ EN 17624:2022 Gázok és gőzök robbanási határainak meghatározása megnövelt nyomáson, megnövelt hőmérsékleten vagy levegőtől eltérő oxidálószerekkel való felhasználás esetén (SzK: 08.)

*MSZ EN ISO 20345:2022 Egyéni védőeszközök. Biztonsági lábbeli (MSZ EN ISO 20345:2012 helyett, amely azonban 2023.03.31-ig még érvényes; SzK: 08.)

*MSZ EN ISO 20346:2022 Egyéni védőeszközök. Védőlábbeli (MSZ EN ISO 20346:2014 helyett, amely azonban 2023.03.31-ig még érvényes; SzK: 08.)

*MSZ EN ISO 20347:2022 Egyéni védőeszközök. Munkalábbeli (MSZ EN ISO 20347:2012 helyett, amely azonban 2023.03.31-ig még érvényes; SzK: 08.)

*MSZ EN ISO 7010:2020/A2:2022 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések. 2. módosítás (SzK: 09.)

*MSZ EN ISO 7010:2020/A3:2022 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések. 3. módosítás (SzK: 09.)

*MSZ EN 60079-29-1:2016/A1:2022 Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (SzK: 09.)

*MSZ EN 60079-29-1:2016/A11:2022 Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (SzK: 09.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

MSZ EN 15254-3:2019 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 3. rész: Szerelt (könnyűszerkezetes) válaszfalak (SzK: 07.)

MSZ EN 15254-7:2018 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó mennyezetek. 7. rész: Fém szendvicspanelek (SzK: 07.)

MSZ EN ISO 11925-2:2020 Tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Vizsgálat „egyetlen láng” gyújtóforrással (SzK: 07.)

MSZ EN 13830:2015+A1:2020 Függönyfalak. Termékszabvány (SzK: 09.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK, MÓDOSÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE

MSZ EN 13501-1:2019 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedési vizsgálatok során kapott eredmények felhasználásával (SzK: 07.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

MSZ 537:1997 SZIKETHERM hő-, hangszigetelő és tűzvédelmi bevonat (SzK: 07.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.

Lezárva: 2022. szeptember 30.

Összeállította: Vágvölgyi László építész tűzvédelmi szakértő

 A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

*MSZ EN 12259-14:2020+A1:2022 Beépített tűzoltó berendezések. Sprinkler és vízpermetező berendezések részegységei. 14. rész: Lakóépületekben használatos sprinklerek (az MSZ EN 12259-14:2020 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN ISO 12863:2022 A cigaretták tűzokozó hatásának értékelése szabványos vizsgálati módszerrel (ISO 12863:2022) (az MSZ EN ISO 12863:2010 és az MSZ EN ISO 12863:2010/A1:2016 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 81-21:2022 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületben (az MSZ EN 81-21:2018 helyett, amely azonban 2024. 05. 31-ig még érvényes; SzK: 10.)

*MSZ EN 81-28:2022 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere (az MSZ EN 81-28:2018+AC:2019 helyett, amely azonban 2024. 06. 30-ig még érvényes; SzK: 10.)

*MSZ EN 81-58:2022 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata (az MSZ EN 81-58:2018 helyett, amely azonban 2024. 05. 31-ig még érvényes; SzK: 10.)

*MSZ EN 17352:2022 Gépi működtetésű bejárati ajtók ellenőrző eszközei. Használati biztonság. Követelmények és vizsgálati módszerek (SzK: 11.)

*MSZ EN IEC 60598-2-22:2022 Lámpatestek. 2-22. rész: Kiegészítő követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (az MSZ EN 60598-2-22:2015 és az MSZ EN 60598-2-22:2014/A1:2020 helyett, amelyek azonban 2025. 06. 24-ig még érvényesek; SzK: 11.)

*MSZ EN 61347-2-7:2012/A2:2022 Lámpaműködtető eszközök. 2-7. rész: (Független) tartalék-világításhoz használt, biztonsági berendezések villamos tápforrásáról (ESSS) táplált elektronikus működtetőeszközök kiegészítő követelményei (az MSZ EN 61347-2-7:2012 módosítása; SzK: 11.)

*MSZ EN 81-70:2021+A1:2022 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személyteher felvonók különleges alkalmazásai. 70. rész: Fogyatékossággal élők által is igénybe vehető felvonók (az MSZ EN 81-70:2021 helyett, amely azonban 2024. 07. 31-ig még érvényes; SzK: 11.)

*MSZ EN IEC 62660-3:2022 Lítiumion akkumulátorcellák villamos közúti járművek hajtásához. 3. rész: Biztonsági követelmények (az MSZ EN 62660-3:2017 helyett, amely azonban 2025. 04. 05-ig még érvényes; SzK: 11.)

*MSZ EN 13823:2020+A1:2022 Építési termékek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálatai. Egyetlen égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a padlóburkolatok kivételével (az MSZ EN 13823:2020 helyett; SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT – KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT – FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 54-29:2015 Tűzjelző berendezések. 29. rész: Multiszenzoros tűzérzékelők. Füst- és hőérzékelők kombinációjából álló pontszerű érzékelők (SzK: 10.)

MSZ EN 81-40:2021 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy- és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára (SzK: 11.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2022. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK, MÓDOSÍTÁSA, HELYESBÍTÉSE

MSZ EN 1993-1-2:2013 Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra (SzK: 10.)

MSZ EN 15269-20:2021 Ajtó-, redőny- és nyitható ablakszerkezetek, valamint szerelvényeik/vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 20. rész: Ajtó-, redőny-, működtetett függönykapu- és nyitható ablakszerkezetek füstgátlása (EN 15269-20:2020/AC:2022, September; (SzK: 11.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.

Lezárva: 2022.dcecember 31.

Összeállította: Vágvölgyi László építész tűzvédelmi szakértő