Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN 16712-4:2019 Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható, habbal oltó berendezés. 4. rész: Nagy tágulású PN16 habgenerátorok (SzK: 1.)

*MSZ EN ISO 1716:2019 Termékek tűzveszélyességi vizsgálata. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása (MSZ EN ISO 1716:2011 helyett; SzK: 1.)

MSZ 447:2019 Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakoztatás (MSZ 447:2009 helyett; SzK: 2.)

*MSZ EN ISO 22315:2019 Társadalmi biztonság. Tömeges evakuálás. Irányelvek a tervezéshez (SzK: 3.)

*MSZ CEN/TS 54-14:2019 Tűzjelző berendezések. 14. rész: Irányelvek a tervezéshez, kivitelezéshez, létesítéshez, üzembe helyezéshez, használathoz és karbantartáshoz (SzK: 3.)

*MSZ CEN/TS 54-32:2019 Tűzjelző berendezések. 32. rész: Vészhangosító rendszerek tervezése, kivitelezése, létesítése, üzembe helyezése, használata és karbantartása (SzK: 3.)

*MSZ EN IEC 60332-3-10:2019 Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-10. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. Vizsgálóberendezés. (MSZ EN IEC 60332-3-10:2010 helyett, amely azonban 2021. 08. 17-ig még érvényes; SzK: 3.)

*MSZ EN IEC 60332-3-21:2019 Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-21. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. A F/R kategória (MSZ EN IEC 60332-3-21:2010 helyett, amely azonban 2021. 08. 17-ig még érvényes; SzK: 3.)

*MSZ EN IEC 60332-3-22:2019 Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-22. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. A kategória (MSZ EN IEC 60332-3-22:2010 helyett, amely azonban 2021. 08. 17-ig még érvényes; SzK: 3.)

*MSZ EN IEC 60332-3-23:2019 Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-23. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. B kategória (MSZ EN IEC 60332-3-23:2010 helyett, amely azonban 2021. 08. 17-ig még érvényes; SzK: 3.)

*MSZ EN IEC 60332-3-24:2019 Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-24. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. C kategória (MSZ EN IEC 60332-3-24:2010 helyett, amely azonban 2021. 08. 17-ig még érvényes; SzK: 3.)

*MSZ EN IEC 60332-3-25:2019 Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-25. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. D kategória (MSZ EN IEC 60332-3-25:2010 helyett, amely azonban 2021. 08. 17-ig még érvényes; SzK: 3.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. I. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 16775:2016  Szakértői tevékenységek. A szakértői szolgáltatásokra vonatkozó általános követelmények (SzK:2)

MSZ EN 81-20:2014 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teherfelvonók. (SzK: 3.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. I. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

 

MSZ EN ISO 5923:2013   Tűzvédelem. Oltóanyag. Szén-dioxid (SzK: 1.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.
Lezárva: 2019. március 31.
Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő

  

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN 50136-1:2012/A1:2019 Riasztórendszerek. Riasztásátviteli rendszerek és berendezések. 1. rész: A riasztásátviteli rendszerek általános követelményei (MSZ EN 50136-1:2012 módosítása; SzK: 4.)

*MSZ CLC/RT 60079-32:2019 Robbanóképes közegek. 32-1. rész: Elektrosztatikai veszélyek útmutató (SzK: 4.)

*MSZ EN 16985:2019 Szórófülkék szerves bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények (MSZ EN 12215:2004+A1:2009, MSZ EN 12981:2005+A1:2009 és az MSZ EN 13355:2004+A1:2009 helyett; SzK: 4.)

*MSZ HD 60364-5-56:2019 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (MSZ HD 60364-5-56:2010, MSZ HD 60364-5-56:2010/A1:2102, MSZ HD 60364-5-56:2010/A11:2013 és az MSZ HD 60364-5-56:2010/A12:2018 helyett; SzK: 4.)

*MSZ EN 15288-1:2019 Közhasználatú fürdők. 1. rész: A tervezés és a kivitelezés biztonsági követelményei (MSZ EN 15288-1:2008+A1:2011 helyett; SzK: 4.)

*MSZ EN 15288-2:2019 Közhasználatú fürdők. 2. rész: Az üzemeltetés  biztonsági követelményei (MSZ EN 15288-2:2009 helyett; SzK: 4.)

*MSZ EN 13501-1:2019 Építési termékek és épületszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával (MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 helyett amely azonban 2020.09.30-ig még érvényes; SzK: 5.)

*MSZ EN 13501-6:2019 Építési termékek és épületszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Osztályba sorolás az erősáramú, jelző- és távközlőkábelek tűzzel szembeni viselkedésének vizsgálata során kapott eredmények felhasználásával (MSZ EN 13501-6:2014 helyett amely azonban 2020.09.30-ig még érvényes; SzK: 5.)

*MSZ EN 15254-4:2019 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 4. rész: Üvegezett szerkezetek  (MSZ EN 15254-4:2008+A1:2011 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 16925:2019 Beépített tűzoltó berendezések. Lakóépületek automatikus sprinklerberendezései. Tervezés, kivitelezés és karbantartás (SzK: 6.)

MSZE 50341-2:2019 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabadvezetékek. 2. rész: Nemzeti előírások (MSZE 50341-2:2014 helyett, SzK: 6.)

*MSZ EN 17064:2019 Személyszállításra tervezett kötélpálya-berendezések biztonsági követelményei. A tűz megelőzése és oltása

( SzK: 6.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN ISO 13943:2017 Tűzbiztonság. Szakszótár (SzK:4)

 

*Angol nyelven jelentek meg.
Lezárva: 2019. június 30.
Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

*MSZ EN 17084:2019 Vasúti alkalmazások. Tűzvédelem vasúti járműveken. Anyagok és alkatrészek toxicitási vizsgálata (SzK: 7.)

*MSZ EN 13200-1:2019 Nézőtéri berendezések. 1. rész: A nézőtéri terület általános jellemzői (MSZ EN 13200-1:2013 helyett; SzK: 7.)

*MSZ EN 54-3:2011+A1:2019 Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők (MSZ EN 54-3:2014 helyett, amely azonban 2022.03.31-ig még érvényes; SzK: 8.)

*MSZ EN 12259-9:2019 Beépített tűzoltó berendezések. Sprinkler- és nyitott szórófejes, vízzel oltó berendezések részegységei. 9. rész: Elárasztószelepek (SzK: 8.)

*MSZ EN 15004-1:2019 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések 1. rész: Tervezés, kivitelezés és karbantartás (MSZ EN 15004-1:2008 helyett; SzK: 8.)

*MSZ EN 15276-1:2019 Beépített tűzoltó berendezések. Sűrített aeroszollal oltó rendszerek 1. rész: Részegységek követelményei és vizsgálati módszerei (SzK: 8.)

*MSZ EN 15276-2:2019 Beépített tűzoltó berendezések. Sűrített aeroszollal oltó rendszerek 2. rész: Tervezés, kivitelezés és karbantartás

( SzK: 8.)

*MSZ EN 1047-2:2019 Biztonságos értéktárolók. Tűzállósági osztályozás és vizsgálati módszerek. 2. rész: Adattároló termek és adattároló konténerek (MSZ EN 1047-2:2009+A1:2013 helyett; SzK: 8.)

*MSZ EN ISO 4126-2:2019 A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 2. rész: Hasadótárcsás biztonsági szerkezetek (MSZ EN ISO 4126-2:2003 helyett; SzK: 8.)

*MSZ EN ISO 19353:2019 Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem (MSZ EN ISO 19353:2016 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN 1366-13:2019 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 13. rész: Kémények (SzK: 9.)

*MSZ EN 15269-11:2018+AC:2019  Ajtók redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 11. rész: Működtetett függönykapuk tűzállósága (MSZ EN 15269-11:2018 helyett; SzK: 9.)

MSZ EN ISO 14731:2019 Hegesztési felügyelet. Feladatok és felelősség (MSZ EN ISO 14731:2007 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN IEC 60079-15:2019 Robbanóképes közegek. 15. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel (MSZ EN IEC 60079-15:2011 helyett, amely azonban 2022.04. 19-ig még érvényes; SzK: 9.)

*MSZ EN 1992-1-2:2004/A1:2019 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra (MSZ EN 1992-1-2:2013 módosítása; SzK: 9.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

*MSZ EN ISO11612:2016 Védőruházat. Hő- és lámg ellen védő ruházat. Minimális teljesítménykövetelmények (SzK: 8.)

*MSZ EN 494:2012+A1:2016 Szálerősítő cement tetőfedő hullámlemezek és idomelemek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek. (SzK: 8.)

 

Az MSZT nemzeti szabványosító bizottsága a következő szabványok programba vételét tervezi:

MSZ 9607-1 Égéskésleltető szerrel kezelt fa- és fahelyettesítő anyagok vizsgálata. Az égéskésleltetés hatékonyságának vizsgálata és minősítésa Lindner-módszer alapján

MSZ 14800-6 Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton.

 

*Angol nyelven jelentek meg.

Lezárva: 2019. szeptember 30.

Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő

 


 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

MSZ IEC 60050-461:2019 Nemzetközi elektrotechnikai szótár. 461. rész: Villamos kábelek és vezetékek (MSZ IEC 50-461:2017 és az MSZ IEC 60050-461:20184/A2 helyett alkalmazható; SzK: 10.)

*MSZ EN 13665-1:2019 Beépített tűzoltó berendezések. Habbal oltó berendezések. 1. rész: A részegységek követelményei és vizsgálati módszerei (MSZ EN 13665-1:2013+A1:2008 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 13665-2:2018+AC:2019 Beépített tűzoltó berendezések. Habbal oltó berendezések. 2. rész: Tervezés, kivitelezés, karbantartás (MSZ EN 13665-2:2009 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 50194-2:2019 Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére lakóhelyiségekben. 2. rész: Lakójárművek és hasonló lakóhelyiségek helyhez kötött berendezéseiben lévő, folyamatos üzemű villamos gyártmányok. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények (MSZ EN 50194-2:2007 és MSZ EN 50194-2:2006/A1:2016 helyett, melyek azonban 2022. 03. 18-ig még érvényesek; SzK: 10.)

*MSZ EN 1443:2019 Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények. (MSZ EN 1443:2003 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 13216-1:2019 Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések vizsgálati módszerei. 1. rész: Általános vizsgálati módszerek. (MSZ EN 13216-1:2007 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 81-28:2018+AC:2019 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere (MSZ EN 81-28:2018 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN IEC 60331-1:2019 Villamos kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. Az áramkör integritása. 1. rész: A legfeljebb 0,6/1,0 kV névleges feszültségű és legalább 20 mm külső átmérőjű kábelek és vezetékek tűzállósági vizsgálati módszere, legalább 830 °C hőmérsékleten (MSZ EN IEC 50362 helyett, amely azonban 2022.07.19-ig még érvényes; SzK: 12.)

*MSZ EN 13381-7:2019 Szerkezeti elemek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 7. rész: Járulékos tűzvédelem faszerkezetekhez (MSZ ENV 13381-7:2003 helyett, amely azonban 2021.03.31-ig még érvényes; SzK: 12.)

*MSZ EN 15254-3:2019     Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 3. rész: Könnyű válaszfalak (SzK: 12.)

*MSZ EN 15269-1:2019  Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Általános követelmények (MSZ EN 15269-1:2010 helyett;       SzK: 12.)

*MSZ EN 1127-1:2019  Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan (MSZ EN 1127-1:2012 helyett, amely azonban 2022.02.28-ig még érvényes; SzK: 12.)

*MSZ HD 60364-4-41:2017/A12:2019  Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41. rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (MSZ HD 60364-4-41:2008 módosítása; SzK: 12.)

*MSZ EN 50291-2:2019 Villamos készülékek szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben. 2. rész: Lakójárművek és hasonló lakóhelyiségek, valamint a lakóhajók helyhez kötött berendezéseiben lévő, folyamatos üzemű villamos készülékek. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények (MSZ EN 50291-2:2011 helyett, amely azonban 2022.04.26-ig még érvényes; SzK: 12.)

*MSZ EN IEC 61400-24:2019 Szélenergia-termelő rendszerek. 24. rész: Villámvédelem (MSZ EN IEC 61400-24:2011 helyett, amely azonban 2022.08.27-ig még érvényes; SzK: 12.)

MSZ 18014:2019 Alapozásföldelők. Tervezés, kivitelezés és dokumentáció (SzK: 12.)

*MSZ IEC 60633:2019 Nagyfeszültségű egyenáramú (HVDC-) átvitel. Szakszótár (MSZ EN 60633:2002, MSZ EN 60633:1999/A1:2010, MSZ EN 60633:1999/A2:2016 helyett, melyek azonban 2022.07.19-ig még érvényesek; SzK: 10.)

*MSZ EN IEC 62040-1:2019 Szünetmentes energiaellátó rendszerek (UPS). 1. rész: Biztonsági követelmények (MSZ EN IEC 62040-1:2009, MSZ EN IEC 62040-1:2008/A1:2013 helyett, melyek azonban 2022.07.19-ig érvényesek; SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

MSZ EN ISO 2719:2016 A lobbanáspont meghatározása. Pensky-Martens zárt tégelyes módszer (SzK: 11.)

MSZ EN 61851-1:2012   Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 1. rész: Általános követelmények (SzK: 12.)

MSZ EN 61851-23:2014   Villamos jármű vezetékes töltőrendszere. 23. rész: Villamos jármű egyenáramú töltőállomása (SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2019. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK HELYESBÍTÉSE

*MSZ EN IEC 62561-2:2018 Villámvédelmi rendszer elemei (LPSC). 2. rész: A vezetők és földelők követelményei. (helyesbítés jelzete EN IEC 62561-2:2018/AC:2019, September; SzK: 11.)

 

Közlemény szabványok programba vételéről

MSZ 7573 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások (SzK: 10.)

MSZ 7574 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. Alkalmazási előírások (SzK: 10.)

MSZ 9607-1 Égéskésleltető szerrel kezelt fa- és fahelyettesítő anyagok vizsgálata. Az égéskésleltetés hatékonyságának vizsgálata és minősítése Lindner-módszer alapján

(SzK: 10.)

MSZ 14800-6 Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton (SzK: 10.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.

Lezárva: 2019. december 31.

Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő