Szabályozás

Szabványok

A 2017. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT, FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

*MSZ EN 1102:2017 Textíliák és textiltermékek. Égési viselkedés. Függönyök és sötétítőfüggönyök. Részletes eljárás függőleges próbadarabok lángterjedésének meghatározására
(SzK: 2.)

*MSZ EN 15269-5:2014+A1:2017 Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 5. rész: Forgó- vagy csuklópántos, fémkeretes üvegezett ajtók és nyitható ablakok tűzállósága (MSZ EN 15269-5:2014 helyett; SzK: 3.)

 

A MEGHIRDETETT – KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT – FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE 

MSZ EN 671-1:2013 Beépített tűzoltó berendezések. Tömlőberendezések. 1. rész: Tömlődob alaktartó tömlővel (SzK: 1.)

MSZ EN 671-2:2013 Beépített tűzoltó berendezések. Tömlőberendezések. 2. rész: Falitűzcsap-szekrények lapostömlővel (SzK: 1.)

MSZ EN ISO 19353:2016 Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem (SzK: 3.)

 

A MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK HELYESBÍTÉSE

*MSZ EN 62305-1:2005 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (helyesbítés jelzete EN 62305-1:2011/AC:2016, November; SzK: 1.)

*MSZ EN 62305-4:2005 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben (helyesbítés jelzete EN 62305-4:2011/AC:2016, November; SzK: 1.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.

 A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
*MSZ EN ISO 7010:2012/A6:2017 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések- 6. módosítás  
(MSZ EN ISO 7010:2013 módosítása; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 13204:2017 Tűzoltáshoz és műszaki mentéshez használt, kettős működésű hidraulikus mentőeszközök. Biztonsági és teljesítmény követelmények (MSZ EN 13204:2004+A1:2013 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 16763:2017 A tűzvédelemi és biztonsági rendszerekre vonatkozó szolgáltatások (SzK: 5.)
 
*MSZ EN ISO 16852:2017 Lánggátló berendezések. Működési követelmények,  vizsgálati módszerek és használati korlátok (MSZ EN ISO 16852:2011 helyett; SzK: 5.)
 
*MSZ EN 1839:2017 Éghető gázok és gőzök robbanási határainak és oxigén-határkoncentrációjának (LOC) meghatározása (MSZ EN 1839:2013 és az MSZ EN 14756:2007 helyett, amelyek azonban 2018.01.11-ig még érvényesek; SzK: 5.)
 
*MSZ EN 14986:2017 Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben működő ventilátorok kialakítása (MSZ EN 14986:2007 helyett, amelyek azonban 2020.01.31-ig még érvényes; SzK: 5.)
 
*MSZ EN 60079-29-1:2017 Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (MSZ EN 60079-29-1:2008 helyett, amelyek azonban 2019.12.23-ig még érvényes; SzK: 5.)
 
*MSZ EN ISO/IEC 80079-38:2017 Robbanóképes közegek. 38. rész: Föld alatti bányák robbanóképes közegeiben használt berendezések és részegységek (MSZ EN 1710:2005+A1:2009 helyett; SzK: 5.)
 
*MSZ EN 13163:2012+A2:2017 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előírások (MSZ EN 13163:2012+A1:2015 helyett, amelyek azonban 2018.08.31-ig még érvényes; SzK: 5.)
 
*MSZ EN ISO 15025:2017 Védőruházat. Láng elleni védelem. A korlátozott lángterjedés vizsgálati módszere (MSZ EN ISO 15025:2003 helyett; SzK: 6.)
 
*MSZ EN ISO 9151:2017 Védőruházat hő és láng ellen. A láng általi hőátvitel meghatározása (MSZ EN 367:1995 helyett; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 16809-2:2017 Épületek hőszigetelő termékei. Helyszínen kialakított termékek ömlesztett expandált polisztirol- (EPS-) gyöngy és kötött expandált polisztirolgyöngy kitöltőanyagból. 2. rész: A kötött és ömlesztett kitöltőanyagok beépítés utáni előírásai (SzK: 6.)
 
*MSZ HD 60364-6:2016/A11:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (MSZ HD 60364-6:2016 módosítása; SzK: 6.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE 
 
MSZ EN 1755:2016 Targoncák. Biztonsági követelmények és igazolás. Kiegészítő követelmények robbanásveszélyes környezetben való üzemeléshez (SzK: 4.)
 
MSZ EN 60669-2-6:2014 Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. 2-6. rész: Kiegészítő követelmények. Tűzeseti kapcsolók külső és belső téri jelzésekhez és világításhoz (SzK: 4.)
 
*Angol nyelven jelentek meg.
 


 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

*MSZ EN 54-5:2017 Tűzjelző berendezések. 5. rész: Hőérzékelők. Pontszerű hőérzékelők (az MSZ EN 54-5:2003 és az MSZ EN 54-5:2000/A1:2003 helyett, amelyek azonban 2021. 02. 28-ig még érvényesek; SzK: 7.)

*MSZ EN 54-13:2017 Tűzjelző berendezések. 13. rész: A rendszer részegységeinek kompatibilitási és összekapcsolhatósági értékelése (MSZ EN 54-13:2005 helyett; SzK: 7.)

*MSZ EN 60695-1-21:2017 A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-21. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Gyúlékonyság. A vizsgálati módszerek összefoglalása és fontossága (SzK: 7.

*MSZ EN 60695-8-1:2017 A tűzveszélyesség vizsgálata. 8-1. rész: Hőleadás. Általános útmutató (az MSZ EN 60695-8-1:2008 helyett, amely azonban 2019. 12. 20-ig még érvényes; SzK: 7.)

*MSZ EN 60695-10-3:2017 A tűzveszélyesség vizsgálata. 10-3. rész: Rendellenes meleg. Az alakváltozás vizsgálata a megömlesztési feszültségek csökkentésével (az MSZ EN 60695-10-3:2002 helyett, amely azonban 2019. 10. 12-ig még érvényes; SzK: 7.)

*MSZ EN 50402:2017 Villamos gyártmányok éghető vagy toxikus gázok vagy gőzök, vagy oxigén érzékelésére és mérésére. A gázérzékelő rendszerek működésbiztonsági követelményei (az MSZ EN 50402:2006 és az MSZ EN 50402:2005/A1:2009 helyett, amelyek azonban 2020. 02. 04-ig még érvényesek; SzK: 7.)

MSZ HD 60364-6:2017 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (az MSZ HD 60364-6:2016 és az MSZ HD 60364-6:2016/A11:2017 helyett; SzK: 7.)

*MSZ EN 60695-1-10:2017 A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-10. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Általános irányelvek. (az MSZ EN 60695-1-10:2010 helyett, amely azonban 2019. 12. 23-ig még érvényes; SzK: 8.)

*MSZ EN 60695-8-2:2017 A tűzveszélyesség vizsgálata. 8-2. rész: Hőleadás.  Vizsgálati módszerek összefoglalása és fontossága (SzK: 8.)

*MSZ EN 1366-10:2011+A1:2017 Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 10. rész: Füstcsappantyúk (az MSZ EN 1366-10:2011 helyett; SzK: 8.)

*MSZ EN 12101-2:2017 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 2. rész: Természetes füst- és hőelvezető berendezés (az MSZ EN 12101-2:2004 helyett, amely azonban 2018. 12. 31-ig még érvényes;; SzK: 8.)

*MSZ EN 50849:2017 Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez (az MSZ EN 60849:2000 helyett; SzK: 8.)

*MSZ EN ISO 7010:2012/A7:2017 Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések. 7. módosítás (az MSZ EN ISO 7010:2013 módosítása; SzK: 9.)

*MSZ EN 60695-1-30:2017 A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-30. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Előválasztásos vizsgálati folyamat. Általános irányelvek. (az MSZ EN 60695-1-30:2009 helyett, amely azonban 2020. 03. 28-ig még érvényes; SzK: 9.)

*MSZ EN ISO 4589-1:2017 Műanyagok. Az égési viselkedés meghatározása oxigénindexszel. 1. rész: Általános követelmények. (az MSZ EN ISO 4589-1:2000 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN ISO 4589-2:2017 Műanyagok. Az égési viselkedés meghatározása oxigénindexszel. 2. rész: Környezeti hőmérsékletű vizsgálat. (az MSZ EN ISO 4589-2:2000 és az MSZ EN ISO 4589-2:1999/A1:2006 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN ISO 4589-3:2017 Műanyagok. Az égési viselkedés meghatározása oxigénindexszel. 3. rész: Emelt hőmérsékletű vizsgálat. (az MSZ EN ISO 4589-3:1999 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN 60079-30-1:2017 Robbanásveszélyes közegek. 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati követelmények. (az MSZ EN 60079-30-1:2007 helyett,amely azonban 2020. 03. 06-ig még érvényes; SzK: 9.)

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

*MSZ EN 14851:2006 Aeroszol palackok. Aeroszol hab éghetőségi vizsgálata (SzK: 9.)

*MSZ EN 14852:2006 Aeroszol palackok. A permetsugár meggyulladási távolságának meghatározása (SzK: 9.)

*MSZ EN 14853:2006 Aeroszol palackok. A meggyulladás vizsgálata zárt térben (SzK: 9.)

*Angol nyelven jelentek meg.

 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN 60695-11-5:2017  A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-5. rész: Vizsgálólángok. Tűlángos vizsgálati módszer. A berendezés, az igazolóvizsgálat elrendezése és irányelvek (az MSZ EN 60695-11-5:2005 helyett, amely azonban 2020. 06. 16-ig még érvényes; SzK: 10.)

*MSZ EN 16689:2017          Védőruházat tűzoltók részére. A műszaki mentésre használt védőruházat teljesítménykövetelményei (SzK: 10.)

*MSZ EN 1364-5:2017         Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szellőzőrácsok (SzK: 11.)

*MSZ EN 60079-30-2:2017  Robbanóképes közegek. 30-2. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási útmutatója (az MSZ EN 60079-30-2:2007 helyett, amely azonban 2020. 04. 03-ig még érvényes; SzK: 11.)

*MSZ EN 16282-7:2017       Nagykonyhai berendezések. Nagykonyhák szellőztetésének alkatrészei. 7. rész: Rögzített tűzelfojtó rendszerek telepítése és használata. (SzK: 11.)

*MSZ EN ISO 13943:2017   Tűzbiztonsági szakszótár (MSZ EN ISO 13943:2011 helyett; SzK: 12.)

*MSZ EN 13915:2017          Előregyártott gipszkarton lemezpanelek üreges papírkarton maggal. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 13915:2007 helyett, amely azonban 2019. 04. 30-ig még érvényes; SzK: 12.)

*MSZ EN 14353:2017          Fém tartóváz és kiegészítő profilok gipszkarton lemezekhez. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 14353:2007 +A1:2010 helyett, amely azonban 2019. 04. 30-ig még érvényes; SzK: 12.)

*MSZ EN 14353:2017          Gipszalapú ragasztók hő- és hangszigetelő rétegelt panelekhez és gipszlemezekhez. Fogalommeghatáro-zások, követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 14496:2006 helyett, amely azonban 2019. 04. 30-ig még érvényes; SzK: 12.)

*MSZ EN ISO 13943:2017   Tűzbiztonsági szakszótár (MSZ EN ISO 13943:2011 helyett; SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 54-3:2014   Tűzjelző berendezések. 3. rész: Riasztóegységek. Hangjelzők (SzK: 12.)

MSZ EN 1363-1:2013           Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények (SzK: 12.)

MSZ EN 1364-1:2016           Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak (SzK: 12.)

MSZ EN 13830-1:2015         Függönyfalak. Termékszabvány (SzK: 12.)

MSZ EN 16361:2013+A1:2016        Gépi működtetésű, gyalogos közlekedésre szolgáló ajtók. Termékszabvány, teljesítményjellemzők. Gyalogos közlekedésre szolgáló, nem nyíló típusú, eredetileg gépi működtetésű beépítésre tervezett ajtószerkezetek (SzK: 12.)

MSZ EN ISO 11925-2:2011 Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Egylángú gyújtóforrásos vizsgálat (SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK HELYESBÍTÉSE

 

MSZ EN 60529:2015 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kód) Hiba helye a címoldalon (SzK: 12.)

*MSZ EN 1026:2016 Ablakok és ajtók. Légzáróság. Vizsgálati módszer Hiba helye a címoldalon (SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2017. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

MSZ EN 357:2005     Építési üveg. Átlátszó vagy áttetsző üvegtermékeket tartalmazó, tűzálló, üvegezett elemek. A tűzállóság osztályozása (SzK: 12.)

 

*Angol nyelven jelentek meg.

Lezárva: 2017. december 31.

Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő