Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

MSZ 1027:2016 Tűzoltómászóöv (MSZE 1027:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 1059:2016 A kézi tűzoltó sugárcsövek kiegészítő követelményei (MSZE 1059:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 1092:2016 Tűzoltó kapcsok (MSZE 1092:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 1185:2016 Tűzoltó tömlők. Vízzáró lapos nyomótömlők és szerelt tömlők tűzoltó szivattyúkhoz és -járműveikhez (MSZE 1185:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 1025:2016 Műanyag tűzoltó kupakkapcsok (MSZE 1025:2009 helyett; SzK: 1.)

MSZ 9783:2016 Szén-dioxiddal oltó berendezés (MSZE 9783:2009 helyett; SzK: 1.)

*MSZ EN 1364-1:2016 Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak (MSZ EN 1364-1:2000 helyett; SzK: 1.)

MSZ 15606:2016 A tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata, illetve karbantartása (MSZE 15606:2009 helyett; SzK: 1.)

*MSZ EN ISO 11612:2016 Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat. Minimális teljesítménykövetelmények (MSZ EN ISO 11612:2009 helyett; SzK: 2.)

*MSZ EN ISO 14116:2016 Védőruházat. Láng ellen védvédelem. Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyag-összeállítások és ruházat  (MSZ EN ISO 14116:2008 helyett; SzK: 2.)

*MSZ EN 16712-1:2016 Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható habbal oltó berendezés. 1. rész: PN 16 induktorok (SzK: 3.)

*MSZ EN 16712-2:2016 Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható habbal oltó berendezés. 2. rész: Adagolócsövek (SzK: 3.)

*MSZ EN 16712-3:2016 Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható habbal oltó berendezés. 3. rész: Kis és közepes tágulású, kézi habosító PN 16 sugárcsövek (SzK: 3.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. I. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE 

MSZ EN 54-25:2008 Tűzjelző berendezések. 25. rész: Rádiós kapcsolatot használó részegységek (SzK: 1.)

MSZ EN 13015:2001+A1:2009 Felvonók és mozgólépcsők karbantartása. A karbantartási utasítások követelményei (az MSZ EN 13015:2002 helyett, SzK: 2.)

 


A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. I. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK HELYESBÍTÉSE

*MSZ EN 12845:2005 Beépített tűzoltó berendezések. Sprinklerberendezések. Tervezés kivitelezés, karbantartás (helyesbítés jelzete EN 12845/AC:2016, January; (SzK: 3.)


A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. I. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK TERVEZETT VISSZAVONÁSA

MSZ-05-50.7042:1988 Autóbuszok tűzbiztonsági követelményei (SzK: 2.)

MSZ 15640:1982 Gépjárműfecskendő (SzK: 2.)

MSZ-07-4050:1991 Közúti jármű szerelőaknák, emelt járműállások létesítési és biztonsági követelményei (SzK: 2.)

MSZ-07-4055:1991 Gépjármű fényező-szárító fülke biztonságtechnikai  követelményei (SzK: 2.)

MSZ EN 3-3:1994 Hordozható tűzoltó készülékek.  3. rész: Felépítés, nyomásállóság mechanikai vizsgálatok (SzK: 3.)


Lezárva: 2016. március 31.
Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértőA SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN 60332-1-1:2004/A1:2016 Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-1. rész: Egyedül álló szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata (MSZ EN 60332-1-1:2005 módosítása; SzK: 4.)

*MSZ EN 60332-1-2:2004/A1:2016 – Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-2. rész: Egyedül álló szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Vizsgálati előírás 1 kW-os előkevert lánggal (MSZ EN 60332-1-2:2005 módosítása; SzK: 4.)

*MSZ EN 60332-1-3:2004/A1:2016 – Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-3. rész: Egyedül álló szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Eljárás égő cseppek/részecskék meghatározására (MSZ EN 60332-1-3:2005 módosítása; SzK: 4.)

*MSZ EN 61340-2-1:2016 – Elektrosztatika. 2.1. rész: Mérési módszerek. Az anyagok és termékek sztatikus villamos töltést eloszlató képessége (MSZ EN 61340-2-1:2003 helyett, amely azonban 2018.10.02-ig még érvényes; SzK: 4.)

*MSZ EN 45545-2:2013+A1:2016 – Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűzvédelme. 2. rész: Anyagok és részegységek tűzállósági követelményei (MSZ EN 45545-2:2013 helyett; SzK: 4.)

*MSZ EN 45545-2:2013+A1:2016 – Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűzvédelme. 5. rész: Villamos járművek tűzvédelmi követelményei, ideértve a trolibuszokat sínautóbuszokat és mágneses lebegtetésű járműveket (MSZ EN 45545-5:2013 helyett; SzK: 4.)

*MSZ EN 597-1:2016 – Bútorok. Matracok és kárpitozott ágybetétek éghetőségének értékelése. 1. rész: Tűzforrás: parázsló cigaretta (MSZ EN 597-1:2000 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 597-1:2016 – Bútorok. Matracok és kárpitozott ágybetétek éghetőségének értékelése. 2. rész: Tűzforrás: gyufalángnak megfelelő tűzforrás (MSZ EN 597-2:2000 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 14973:2016 – Szállítószalag-hevederek föld alatti létesítmé-nyekhez. Villamossági és lángállósági biztonsági követelmények (MSZ EN 14973:2016+A1:2008 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 50200:2016 – Vészhelyzet idején üzemelő áramkörökben használt, védelem nélküli, kisátmérőjű kábelek tűzállóságának vizsgálati módszere (MSZ EN 50200:2007 helyett, amely azonban 2018. 09. 14-ig még érvényes; SzK: 5.)

*MSZ EN 50577:2016 – Villamos kábelek. Védelem nélküli (P-osztályú) villamos kábelek tűzállóságának vizsgálata (SzK: 5.)

*MSZ EN 1539:2016 – Szárítók és kemencék, amelyekben éghető anyagok szabadulhatnak fel. Biztonsági követelmények (MSZ EN 1539:2010 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 60079-6:2016 – Robbanóképes közegek. 6. rész: Gyártmányok folyadék alatti védelemmel „o” (MSZ EN 60079-6:2007 helyett, amely azonban 2018. 03. 27-ig még érvényes;; SzK: 5.)

*MSZ EN 60079-7:2016 – Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védeleme fokozott biztonsággal „e” (MSZ EN 60079-7:2007 helyett, amely azonban 2018. 07. 31-ig még érvényes;; SzK: 5.)

*MSZ EN 60079-10-1:2016 – Robbanóképes közegek. 10-1. rész: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (MSZ EN 60079-10-1:2009 helyett, amely azonban 2018. 10. 13-ig még érvényes;; SzK: 5.)

*MSZ EN 12779:2016 – Famegmunkáló gépek biztonsága. Beépített forgács- és porelszívó rendszerek. Biztonsági követelmények (MSZ EN 12779:2004+A1:2009 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 60695-1-11:2016 – A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-11. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. A tűzveszélyesség értékelése (MSZ EN 60695-1-11:2011 helyett, amely azonban 2017.11.12-ig még érvényes; SzK: 6.)

*MSZ EN ISO 12127-1:2016 – Ruházat hő és láng elleni védelemhez. A kontakthőátvitel meghatározása védőruházatom vagy annak összetevő anyagain. 1. rész: Fűtött henger által előállított kontakthő (MSZ EN 702:1998 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN ISO 11623:2016 – Gázpalackok. Kompozit szerkezet. Időszakos ellenőrzés és vizsgálat (MSZ EN ISO 11623:2002 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN ISO 9094:2016 – Kishajók. Tűz elleni védelem (MSZ EN ISO 9094-1:2003 és az MSZ EN ISO 9094-2:2003  helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-1:2016 – Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 1. rész: Terminológia (MSZ EN 15947-1:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-2:2016 – Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 2. rész: Tűzijátéktest kategóriái és típusai (MSZ EN 15947-2:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-3:2016 – Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 3. rész: Minimális címkézési követelmények (MSZ EN 15947-3:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-4:2016 – Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 4. rész: Vizsgálati módszerek (MSZ EN 15947-4:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 15947-5:2016 – Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. F1., F2. és F3 kategória. 5. rész: Konstrukciós és működési követelmények. (MSZ EN 15947-5:2011 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 16265:2016 – Pirotechnikai eszközök. Egyéb pirotechnikai eszközök. Gyújtószerkezetek (SzK: 6.)

*MSZ EN 1873:2014+A1:2016 – Előre gyártott tetőtartozékok. Egyedi műanyag tetővilágítók. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 1873:2014 helyett; SzK: 6.)

*MSZ EN 13084-6:2016 – Szabadon álló égéstermék-elvezető berendezések 6. rész: Acél béléscsövek. Tervezés és kivitelezés (MSZ EN 13084-6:2005 helyett; SzK: 6.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 54-1:2011 – Tűzjelző berendezések. 1. rész: Bevezetés (SzK: 4.)

MSZ EN 1089-3:2011 – Szállítható gázpalackok. A palackok megjelölése (az LPG kivételével). 3. rész: Színjelölés (SzK: 4.)

MSZ EN 1838:2014 – Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás (SzK: 4.)

MSZ EN 81-21:2009+A1:2013 – Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvomók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben (SzK: 5.)

MSZ EN 60079-14:2014 – Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (SzK: 6.)

MSZ EN 60079-17:2014 – Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (SzK: 6.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK HELYESBÍTÉSE

 

*MSZ EN 60079-14:2014 – Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (helyesbítés jelzete: EN 60079-14:2014/AC:2016, February; SzK: 4.)

*MSZ EN 60095-11-20:2015 – A tűzveszélyesség vizsgálata 11-20. rész: Vizsgálólángok. Vizsgálati módszerek 500 W-os lánggal (helyesbítés jelzete: EN 60095-11-20:2015/AC:2016, February; SzK: 4.)

*MSZ EN 60079-2:2015 – Robbanóképes közegek. 2. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással „p” (helyesbítés jelzete: EN 60079-2:2014/AC:2015, July; SzK: 6.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

 

MSZ EN 14593-2:2005 – Légzésvédők. Nyomólevegős légzésvédő készülékek tüdőautómatával. 2. rész: Készülékek túlnyomásos félálarccal. Követelmények, vizsgálat, megjelölés (SzK: 5.)

MSZ EN 14600:2006 – Tűzálló és/vagy füstgátló tulajdonságú ajtók, kapuk és nyitható ablakok. Követelmények és osztályba sorolás –  (SzK: 5.)

 

Lezárva: 2016. június 30.

Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő

 


 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

MSZ EN 54-28:2016 – Tűzjelző berendezések. 28. rész: Nem visszaálló vonali hőérzékelők (SzK: 7.)

MSZ EN 81-73:2016 – Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén (MSZ EN 81-73:2005 helyett, amely azonban 2018.08. 31-ig még érvényes; SzK: 8.)

MSZ EN 1755:2016 – Ipari targoncák. Biztonsági követelmények és igazolásuk. A robbanásveszélyes környezetben való üzemelés kiegészítő követelményei (MSZ EN 1755:2000+A2:2013 helyett, amely azonban 2017.11. 30-ig még érvényes; SzK: 8.)

MSZ EN ISO 17881-1:2016 – Textíliák. Bizonyos égésgátló anyagok meghatározása. 1. rész: Brómozott égésgátló anyagok (SzK: 8.)

MSZ EN ISO 17881-2:2016 – Textíliák. Bizonyos égésgátló anyagok meghatározása. 2. rész: Foszfortartalmú égésgátló anyagok (SzK: 8.)

MSZ EN 50545-1:20011/A1:2016 – Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére parkolókban és alagutakban. 1. rész: Általános működőképességi követelmények és vizsgálati módszerek szén-monoxid és nitrogén-oxidok érzékelésére és mérésére (SzK: 9.)

MSZ EN ISO 19353:2016 – Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem (MSZ EN 13478:2001+A1:2008 helyett; 9353:2016SzK: 9.)

MSZ EN 54-31:2014+A1:2016 – Tűzjelző berendezések. 31. rész: Multiszenzoros tűzérzékelők. Füst-, szén-monoxid- és adott esetben hőérzékelők kombinációját alkalmazó pontszerű érzékelők (MSZ EN 54-31:2015 helyett, amely azonban 2017.12.31-ig még érvényes; SzK: 9.)

MSZ EN 50575:2014/A1:2016 – Erősáramú, jelző- és távközlőkábelek. Építmények általános alkalmazású kábelei a tűzállósági követelményeknek való megfelelés szempontjából (MSZ EN 50575:2014/ módosítása; SzK: 9.)

MSZ EN ISO/IEC 80079-20-2:2016 – Robbanóképes közegek. 20-2. rész: Anyagjellemzők. Gyúlékony porok vizsgálati módszerei (MSZ EN 61241-2-2:01999 helyett; SzK: 9.)

MSZ EN ISO 80079-36:2016 – Robbanóképes közegek. 36. rész: Robbanóképes közegben használt nem villamos berendezések. Alapmódszer és követelmények (MSZ EN 13463-1:2009 helyett; SzK: 9.)

MSZ EN ISO 80079-37:2016 – Robbanóképes közegek. 37. rész: Robbanóképes közegben használt nem villamos berendezések. Nem villamos szerkezetbiztonsági védelem „c”, védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével „b”, folyadék alatti védelem „k” (MSZ EN 13463-5:2012 az MSZ EN 13463-6:2005 és az MSZ EN 13463-8:2004 helyett; SzK: 9.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 16034:2015 – Bejárati ajtók, ipari, kereskedelmi, garázsajtók és nyitható ablakok. Termékszabvány, teljesítményjellemzők. Tűzállósági és/vagy füstgátlási jellemzők  (SzK: 7.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK HELYESBÍTÉSE

 

MSZ EN 60598-2-22:2015 – Lámpatestek. 2.22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (helyesbítés jelzete: EN 60598-2-22:2014/AC:2016, May; SzK: 7.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

 

MSZ-05-50.7042:1988 – Autóbuszok tűzbiztonsági követelményei (SzK: 7.)

MSZ 15640:1982 – Gépjárműfecskendő (SzK: 8.)

 

Közlemény újbóli érvénybelépésről

MSZ EN 469: 2007 – Védőruházat tűzoltók részére. Tűzoltási védőruházat teljesítménykövetelményei (SzK: 7.)

 

Lezárva: 2016. szeptember 30.

Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő

 


 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN ISO 12863:2010/A1:2016   A cigaretták tűzokozó hatásainak értékelése szabványos vizsgálati módszerrel (MSZ EN ISO 12863:2010 módosítása; SzK: 10.)

*MSZ EN 50399:2011/A1:2016 – Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Kábelek és vezetékek hő- és füstkibocsátásának mérésére a lángterjedési vizsgálat során. Vizsgálóberendezés, vizsgálati eljárások, eredmények (MSZ EN 50399:2011 módosítása;        SzK: 10.)

*MSZ EN 50194-2:2006/A1:2016 – Éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos gyártmányok lakóhelyiségekben. 2. rész: Lakójárművek és hasonló lakóhelyiségek helyhez kötött berendezéseiben lévő, folyamatos üzemű villamos gyártmányok. Kiegészítő vizsgálati módszerek és működési követelmények (MSZ EN 50194-2:2007 módosítása; SzK: 10.)

*MSZ EN 50244:2016 – Éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos készülékek háztartási helyiségekben. Kiválasztási, telepítési, használati és karbantartási útmutató (MSZ EN 50244:2000 helyett, amely azonban 2019. 03. 14-ig még érvényes; SzK: 10.)

*MSZ EN 16728:2016 – LPG-berendezések és- tartozékok. A hagyományosan hegesztett és forrasztott acélpalackoktól eltérő szállítható, újratölthető LPG-palackok. Időszakos ellenőrzés (MSZ EN 1440:2008+A1:2012 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN ISO 16148:2016 – Gázpalackok. Újratölthető, varratnélküli acél gázpalackok és –csövek. Akusztikus emissziós vizsgálat (AT) és az azt követő ultrahangos vizsgálat (UT) Időszakos ellenőrzéshez és vizsgálathoz (MSZ EN ISO 16148:2006 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 60695-1-20:2016 – A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-20. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Gyúlékonyság. Általános útmutató (SzK: 11.)

*MSZ EN 13501-2:2016 – Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőző rendszerek kivételével (MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 13501-4:2016 – Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek elemei tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-4:2007+A1:2010 helyett, amely azonban 2018. 03. 31-ig még érvényes; SzK: 11.)

*MSZ EN 13501-5:2016 – Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 16733:2016 – Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Az építési termékek folytonos izzásra való hajlamának meghatározása (SzK: 11.)

*MSZ EN 13119:2016 – Függönyfalak. Terminológia (MSZ EN 13119:2007 helyett; SzK: 12.)

*MSZ EN 60332-1-2:2004/A1:2016 – Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-2. rész: Egyedül álló szigetelt vezetékek vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Vizsgálati előírás 1 kW-os előkevert lánggal (MSZ EN 60332-1-2:2005 módosítása; SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN IDEGEN NYELVEN BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 60598-2-22:2015 – Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (SzK: 11.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA

 

MSZ-08-0513:1988 – Növényvédő szerek lobbanáspontjának meghatározása

(SzK: 11.)

MSZ 12485-6:1995 – Veszélyes anyagok vizsgálata. Szilárd anyagok öngyulladó képességének meghatározása (SzK: 11.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2016. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK HELYESBÍTÉSE

 

*MSZ EN 60598-2-22:2015 – Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (helyesbítés jelzete: EN 60598-2-22:2014/AC:2016, September; SzK: 12.)

 

Lezárva: 2016. december 31.

Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő