Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2014. ÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN 60695-2-10:2014 - A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-10. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Izzóhuzalos vizsgálóberendezések és általános vizsgálati eljárások (MSZ EN 60695-2-10:2001 helyett; SzK: 2.)

*MSZ EN 60695-9-1:2014 - A tűzveszélyesség vizsgálata. 9-1. rész: A láng felületi terjedése. Általános irányelvek (MSZ EN 60695-9-1:2006 helyett; SzK: 2.)

*MSZ EN 60695-11-10:2014 - A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-10. rész: Vizsgálólángok. Vizsgálati módszerek 50 W-os vízszintes és függőleges lánggal (MSZ EN 60695-11-10:2000 és az MSZ EN 60695-11-10:1999/A1:2003 helyett; SzK: 2.)

*MSZ EN 60669-2-6:2014 - Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. 2-6. rész: Tűzvédelmi kapcsolók külső és belsőtéri jelzésekhez és világításhoz (MSZ EN 50425:2008 helyett, amely azonban 2015. 02. 22-ig még érvényes; SzK: 2.)

*MSZ EN 50050-1:2014 - Elektrosztatikus, kézi szórókészülékek. Biztonsági követelmények. 1. rész: Kézi szórókészülékek gyúlékony, folyékony bevonóanyagokra (MSZ EN 50050-2007 helyett, amely azonban 2016. 10. 14-ig még érvényes; SzK: 2.)

*MSZ EN 50050-2:2014 - Elektrosztatikus, kézi szórókészülékek. Biztonsági követelmények. 2. rész: Kézi szórókészülékek gyúlékony, por alakú bevonatokra (SzK: 2.)

*MSZ EN 50050-3:2014 - Elektrosztatikus, kézi szórókészülékek. Biztonsági követelmények. 3. rész: Kézi szórókészülék gyúlékony állományhoz (SzK: 2.)

*MSZ EN 1838:2014 - Alkalmazott világítástechnika. Tartalékvilágítás (MSZ EN 1838:2000 helyett; SzK: 2.)

*MSZ EN ISO 15791-1:2014 - Műanyagok. Közepes méretű tárgyak tűzállósági vizsgálatának kifejlesztése és alkalmazása műanyag termékeken. 1. rész: Általános útmutatás (MSZ EN ISO 15791-1:2004 helyett; SzK: 3.)

*MSZ EN 14509:2014 - Önhordó, kétoldalt fémlemez burkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek. Gyári termékek. Követelmények (MSZ EN 14509:2007 helyett; SzK: 3.)

*MSZ EN 60529:1991/A2:2014 - Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP kódok) (MSZ EN 60529:2001 módosítása; SzK: 4.)

*MSZ EN 14043:2014 - Tűzoltásra és mentésre használt magaslétrák. Kombinált mozgathatóságú forgóasztalos létrák. Biztonsági és teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 14043:2005+A1:2009 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 14044:2014 - Tűzoltásra és mentésre használt magaslétrák. Szakaszos mozgathatóságú forgóasztalos létrák. Biztonsági és teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 14044:2005+A1:2009 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 16325:2014 - Tűzvédelem. Túlnyomásos adagoló rendszerek (PPS) és sűrített habbal oltó rendszerek (CAFS) (SzK: 5.)

*MSZ EN 1634-1:2014 - Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 1. rész: Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok tűzállósági vizsgálatai (MSZ EN 1634-1:2009 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 1664-3:2014 - Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Függönyfalak. Teljes konfiguráció (teljes összeállítás) (MSZ EN 1664-3:2007 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 1664-3:2014 - Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Függönyfalak. Részleges konfiguráció (MSZ EN 1664-4:2007 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 13501-6:2014 - Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 6. rész: Villamos kábelek tűzvédelmi osztályba sorolása a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (SzK: 5.)

*MSZ EN 15254-6:2014 - Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 6. rész: Függönyfalak (SzK: 5.)

*MSZ EN 14841-1:2014 - LPG-berendezések és –tartozékok. Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) szállító vasúti tartálykocsik lefejtési eljárásai (MSZ EN 14841:2006 helyett,; SzK: 5.)

*MSZ EN ISO 10462:2014 - Gázpalackok. Acetilénpalackok. Időszakos felülvizsgálat és karbantartás (MSZ EN 12863:2002 és az MSZ EN 12863:2002/A1:2006 helyett; SzK: 5.)

*MSZ EN 60079-0:2013/A11:2014  - Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (MSZ EN 60079-0:2013 módosítása; SzK: 5.)

*MSZ HD 50579-5-57:2014 - Villamos berendezés védelemre, leválasztásra, kapcsolásra és vezérlésre vonatkozó koordinálása. (SzK: 5.)

*MSZ EN ISO 7010:1012/A1:2014 - Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések (az MSZ EN ISO 7010:1013 módosítása; SzK: 6.)

*MSZ EN ISO 7010:1012/A2:2014 - Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések (az MSZ EN ISO 7010:1013 módosítása; SzK: 6.)

*MSZ EN ISO 7010:1012/A3:2014 - Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések (az MSZ EN ISO 7010:1013 módosítása; SzK: 6.)

MSZ 14890:2014 - Építési termékek gyújtásveszélyességének vizsgálata (SZK: 6.)

MSZ EN 13200-7:2014 - Nézőtéri berendezések. 7. rész: A beléptető és kiléptető rendszer elemei, illetve a nézőtér megközelítésének és elhagyásának útvonalai (SZK: 6.)

*MSZ EN 71-2:2011+A1:2014 - Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság (MSZ EN 71-2:2012 helyett; SzK: 7.)

*MSZ EN 61034-1:2005/A1:2014 - Meghatározott körülmények között égő kábelek és vezetékek füstsűrűségének mérése. 1. rész: Vizsgálóberendezés (MSZ EN 61034-1:2006 módosítása; SzK: 7.)

 

*MSZ EN 15888:2014 - Szállítható gázpalackok. Palackkötegek. Időszakos ellenőrzés és vizsgálatok (SzK: 7.)

MSZE 50341-2:2014 - 1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabad-vezetékek. 2. rész: Nemzeti előírások (SzK: 7.)

*MSZ EN 60079-14:2014 - Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (MSZ EN 60079-14:2009 helyett; SzK: 7.)

*MSZ EN 60079-17:2014 - Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (MSZ EN 60079-17:2008 helyett; SzK: 7.)

*MSZ EN 60695-11-2:2014 - A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-2- rész: Vizsgálólángok. 1 kW névleges teljesítményű előkevert láng. A berendezés, az igazolóvizsgálat elrendezés és útmutató (MSZ EN 60695-11-2:2004 helyett; SzK: 8.)

MSZ EN 50291-1:2014 - Villamos készülékek szén-monoxid érzékelésére lakóépületekben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények (MSZ EN 50291-1:2011 és az MSZ EN 50291-1:2010/A1:2013 helyett; SzK: 8.)

*MSZ EN 1873:2014 - Előre gyártott tetőtartozékok. Egyedi műanyag tetővilágítók. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 1873:2006 helyett; SzK: 8.)

*MSZ EN 13964:2014 - Álmennyezetek. Követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 13964:2004 és az MSZ EN 13964:2004/A1:2007 helyett; SzK: 8.)

*MSZ EN 12881-1:2014 - Szállítószalag-hevederek. Tűzszimulációs lángállósági vizsgálatok. 1. rész: Propánégős vizsgálatok (MSZ EN 12881-1:2005+A1:2009 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN 1866-2:2014 - Mozgatható tűzoltó készülékek. 2. rész: Szerkezeti, nyomásállósági követelmények és az MSZ 1866-1-nek megfelelő, legfeljebb 30 bar maximális nyomású tűzoltó készülékek mechanikai vizsgálata (MSZ EN 1866:2006 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN 60695-1-40:2014    - A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-40- rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Szigetelő folyadékok. (SzK: 9.)

*MSZ EN 60695-2-12/A1:2014    - A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-12- rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Anyagok izzóhuzalos éghetőségi indexének (GWFI) vizsgálati módszerei. (MSZ EN 60695-2-12:2011 módosítása; SzK: 9.)

*MSZ EN 60695-2-13/A1:2014    - A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-13- rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Anyagok izzóhuzalos gyulladási hőmérsékletének (GWIT) vizsgálati módszerei. (MSZ EN 60695-2-13:2012 módosítása; SzK: 9.)

*MSZ EN 16522:2014  - Veszélyes anyagok szállítótartályai. A szállítótartályok kezelőszerelvényei. A légtelenítő készülékek lángzárói (SzK: 9.)

*MSZ EN 60754-1:2014  - Kábel- és vezetékanyagok égésekor fejlődő gázok vizsgálata. 1. rész: A halogénsav gáztartalmának meghatározása (részben az MSZ EN 60767-1:2000, részben az MSZ EN 60767-2-1:2000, részben az MSZ EN 60767-2-2:2000 és részben az MSZ EN 60767-2-3:2000 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN 60754-2:2014  - Kábel- és vezetékanyagok égésekor fejlődő gázok vizsgálata. 2. rész: A savasság (pH méréssel) és vezetőképesség meghatározása (részben az MSZ EN 50267-1:2000, részben az MSZ EN MSZ EN 50267-2-1:2000, részben az MSZ EN 50267-2-2:2000 és részben az MSZ EN 50267-2-3:2000 helyett; SzK: 9.)

*MSZ EN 1127-2:2014 - Robbanóképes közegek. Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem. 2. rész: Bányászati alapelvek és (MSZ EN 1127-2:2002+A1:2009 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 16447:2014 - Robbanásleválasztó szelepcsappantyúk (SzK: 10.)

*MSZ EN ISO 4126-6:2014 - A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 6. rész: Hasadótárcsás biztonsági szerkezetek alkalmazása, kiválasztása és telepítése (MSZ EN ISO 4126-6:2004 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 469:2014 - Védőruházat tűzoltók részére. Tűzoltók védőruházatának teljesítménykövetelményei (MSZ EN 469:2007 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 60079-29-3:2014 - Robbanóképes közegek. 29-3. rész: Gázérzékelők. Útmutató a rögzített gázérzékelő rendszerek funkcionális biztonságához (SzK: 10.)

*MSZ EN 60079-31:2014 - Robbanóképes közegek. 31. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással, „t”  (MSZ EN 60079-31:2010 helyett; SzK: 10.)

*MSZ EN 694:2014 - Tűzoltó tömlők. Alaktartó tömlők beépített rendszerekhez (MSZ EN 694:2014 MSZ EN 694:2011+A1:2007helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 14540:2014 - Tűzoltó tömlők. Szivárgásmentes lapostömlők beépített rendszerekhez (MSZ EN 14540:2004+A1:2007helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 54-3:2014 - Tűzjelző berendezések. 3.rész Riasztóegységek. Hangjelzők (MSZ EN 54-3:2003, az MSZ EN 54-3:2001/A1:2003 és az MSZ EN 54-3:2001/A2:2006 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 1021-1:2014 - Bútorok. Kárpitozott bútorok gyúlékonyságának értékelése. 1. rész: A gyújtóforrás parázsló cigaretta (MSZ EN 1021-1:2006 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 1021-2:2014 - Bútorok. Kárpitozott bútorok gyúlékonyságának értékelése. 2. rész: Gyufalángnak megfelelő gyújtóforrás (MSZ EN 1021-2:2006 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN ISO 8030-2:2014 - Gumi- és műanyag tömlők. Az éghetőség vizsgálati módszere (MSZ EN ISO 8030:2000 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 15269-5:2014 - Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 5. rész: Forgó- vagy csuklópántos, fémkeretes üvegezett ajtók és nyitható ablakok tűzállósága (SzK: 11.)

MSZE 12804:2014 - Hegesztés biztonsága. Gázhegesztő felszerelések és berendezések biztonságos kezelése (SzK: 11.)

MSZE 12808:2014 - Hegesztés biztonsága. Biztonsági eszközök alkalmazása gázhegesztéshez és rokon eljárásokhoz (SzK: 11.)

MSZE 12809:2014 - Hegesztés biztonsága. Gázhegesztés eszközeinek időszakos biztonsági ellenőrzése és vizsgálata (SzK: 11.)

MSZE 12810:2014 - Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata (SzK: 11.)

*MSZ EN 81-20:2014 - Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók (MSZ EN 81-1:1998+A3:2010 és az MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 81-50:2014 - Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonó-részegységek tervezési előírásai, számításai, felülvizsgálatai és, vizsgálatai (MSZ EN 81-1:1998+A3:2010 és az MSZ EN 81-2:1998+A3:2010 helyett; SzK: 11.)

*MSZ EN 50575:2014 - Erősáramú jelző- és távközlőkábelek. Építmények általános alkalmazású kábelei a tűzállósági követelményeknek való megfelelés szempontjából  (SzK: 12.)

*MSZ EN 13950:2014 - Gipszkarton hő-/hangszigetelő rétegelt panelek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 13950:2006 helyett; SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2014. ÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 50130-4:2011 - Riasztórendszerek. 4. rész: Elektromágneses összeférhetőség. Termékcsalád-szabvány: Tűzjelző, behatolásjelző, támadásjelző, zárt láncú (CCTV-) televíziós megfigyelőrendszerek, beléptető és személyi segélyhívó rendszerek egységeinek zavartűrési követelményei (MSZ EN 50130-4:1999 és MSZ EN 50130-4:1995/A2:2003 helyett, amelyek azonban 2014. 06. 01-jéig még érvényesek, SzK: 3.)

MSZ EN 15090:2012 - Tűzoltólábbeli (MSZ EN 15090:2006 helyett; SzK: 4.)

MSZ EN 13063-1:2005+A1:2007 - Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámiai béléscsövekkel. 1. rész: A koromégés-állóság követelményei és vizsgálati módszerei (MSZ EN 13063-1:2006 helyett; SzK: 9.)

MSZ EN 13063-2:2005+A1:2007 - Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámiai béléscsövekkel. 2. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek nedves üzemi körülmények között (MSZ EN 13063-2:2006 helyett; SzK: 9.)

MSZ EN 13063-3:2007 - Égéstermék-elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámiai béléscsövekkel. 3. rész: Szellőzőkürtős, rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések követelményei és vizsgálati módszerei (SzK: 9.)

MSZ EN 50525-3-21:2011 - Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségig. 3-21. rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Hajlékony, halogénmentes térhálósított szigetelésű és kevés füstöt kibocsátó vezetékek (MSZ HD 22.13 S2:2007 helyett, amely azonban 2014. 01.17-ig még érvényes; SzK: 9.)

MSZ EN 50525-3-31:2011 - Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségig. 3-31- rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Egyerű, köpeny nélküli, halogénmentes hőre lágyuló szigetelésű és kevés füstöt kibocsátó vezetékek (MSZ HD 21.15 S1:2007 helyett, amely azonban 2014. 01.17-ig még érvényes; SzK: 9.)

MSZ EN 50525-3-41:2011 - Villamos kábelek és vezetékek. Kisfeszültségű erősáramú vezetékek legfeljebb 450/750 V (U0/U) névleges feszültségig. 3-41- rész: Különleges tűzállóságú vezetékek. Egyerű, köpeny nélküli, halogénmentes térhálósított szigetelésű és kevés füstöt kibocsátó vezetékek (MSZ HD 22.9 S3:2007 helyett, amely azonban 2014. 01.17-ig még érvényes; SzK: 9.)

MSZ EN 492:2013 - Szálerősítésű cement tetőfedő lemezek és idomelemek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 492:2006 és az MSZ EN 492:2004/A2:2007 helyett, amelyek azonban 2013.04.30-ig még érvényesek; SzK: 10.)

MSZ EN 60079-0:2013 - Robbanóképes közegek. O. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (MSZ EN 60079-0:2010 helyett, amely azonban 2015.04.02-ig még érvényes; SzK: 10.)

MSZ EN 179:2008 - Zárak és épületvasalatok. Menekülőutak kilinccsel vagy nyomólappal működtetett vészkijárati zárai. Követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 179:1999 és az MSZ EN 179:1997/A1:2003 helyett; SzK: 12.)

MSZ EN 1125:2008 - Zárak és épületvasalatok. Menekülőutak pánikajtózárai vízszintes működtető rúddal. Követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 1125:2008:1999 és az MSZ EN 1125:1997/A1:2003 helyett; SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2014. ÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK

 

MSZ 7574:2009 - Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek (SzK: 3.)

MSZ 845:2012 - Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése (SzK: 8.)

*MSZ EN 81-20:2014 - Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 20. rész: Személy- és személy-teher felvonók (SzK: 12.)

*MSZ EN 81-50:2014 - Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálatok és vizsgálatok. 50. rész: Felvonó-részegységek tervezési előírásai, számításai, felülvizsgálatai és, vizsgálatai (SzK: 12.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2014. ÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK, SZABVÁNYJELLEGŰ DOKUMENTUMOK TERVEZETT VISSZAVONÁSA

 

MSZ ENV 1187:2002/A1:2005 - Külső tűz tetőre gyakorolt hatásának vizsgálati módszere. (Szk: 3.)

MSZ ISO 10286:1994 - Gázpalackok. Fogalommeghatározások (Szk: 4.)

MSZ ISO 3864-1:2009 - Grafikai jelképek. Biztonsági színek és biztonsági jelek. 1. rész: Munkahelyi és közterületi biztonsági jelek tervezési alapelvei (SzK: 4.)

MSZ 14800-8:1994 - Tűállósági vizsgálatok. Építőanyagok égve csepegésének vizsgálata. (Szk: 6.)

MSZ EN 50054:2000 - Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Általános követelmények és vizsgálati módszerek (Szk: 9.)

MSZ EN 60695-1-1:1998 - Tűzveszélyesség vizsgálata. 1. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. 1. főfejezet: Általános irányelvek      (SzK: 9.)

MSZ EN 60707:2000 - Gyújtóforrás hatásának kitett szilárd nemesfém anyagok éghetősége. A vizsgálati módszerek felsorolása (SzK: 9.)

MSZ EN 50055:2000 - Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Az I-es alkalmazási csoportba tartozó, levegőben 5 térfogatszázalékig terjedő metántartalmat kijelző készülékek működőképességi követelményei (SzK: 9.)

MSZ EN 50056:2000 - Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Az I-es alkalmazási csoportba tartozó, levegőben 100 térfogatszázalékig terjedő metántartalmat kijelző készülékek működőképességi követelményei (SzK: 9.)

MSZ EN 50057:2000 - Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. A II-es alkalmazási csoportba tartozó, az alsó robbanási határ (100%-áig terjedő kijelzésű készülékek működőképességi követelményei (SzK: 9.)

MSZ EN 50058:2000 - Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. A II-es alkalmazási csoportba tartozó, 100%-áig terjedő gáztartalmat kijelzésű készülékek működőképességi követelményei (SzK: 9.)

MSZ EN 50053-1:1994 - Gyúlékony anyagokat felhasználó, elektrosztatikus szóróberendezések kiválasztási telepítési és használati előírásai. 1. rész: Kézi elektrosztatikus festékszók 0,24 mJ energiahatárral és kapcsolódó berendezéseik (Szk: 9.)

MSZ EN 50053-2:1994 - Gyúlékony anyagokat felhasználó, elektrosztatikus szóróberendezések kiválasztási telepítési és használati előírásai. 2. rész: Kézi elektrosztatikus porszórók 5 mJ energiahatárral és kapcsolódó berendezések (Szk: 9.)

MSZ EN 50053-3:1994 - Gyúlékony anyagokat felhasználó, elektrosztatikus szóróberendezések kiválasztási telepítési és használati előírásai. 3. rész: Kézi elektrosztatikus szálszórók 0,24 mJ vagy 5 mJ energiahatárral és kapcsolódó berendezések (Szk: 9.)

MSZ EN 50281-1-2:2005 - Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 1-2. rész: Tokozással védett villamos gyártmányok. Kiválasztás, felszerelés, karbantartás  (Szk: 9.)

MSZ EN 61241-14:2005 - Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 14. rész: Kiválasztás és felszerelés      (Szk: 9.)

MSZ ISO 3500:1993 - Varrat nélküli, acél CO2-gázpalac hajók beépített tűzoltó berendezéseihez (Szk: 10.)

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2014. ÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ ELŐSZABVÁNYOK

 

MSZE 12802:2014 - Hegesztés biztonsága. Hegesztő munkahelyek kialakításának munkabiztonsági és egészségvédelmi követelményei (SzK. 6.)

MSZE 12804:2014 - Hegesztés biztonsága. Gázhegesztő felszerelések és berendezések biztonságos kezelése (SzK. 6.)

MSZE 12805:2014 - Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek időszakis ellenőrzése és vizsgálata (SzK. 6.)

MSZE 12806:2014 - Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztés (SzK. 6.)

MSZE 12807:2014 - Hegesztés biztonsága. Hegesztési gázellátó rendszerek létesítésének biztonsági előírásai (SzK. 6.)

MSZE 12808:2014 - Hegesztés biztonsága. Biztonsági eszközök alkalmazása gázhegesztéshez és rokon eljárásaihoz (SzK. 6.)

MSZE 12809:2014 - Hegesztés biztonsága. Gázhegesztés eszközeinek időszakis biztonsági ellenőrzése és vizsgálata (SzK. 6.)

MSZE 12810:2014 - Hegesztés biztonsága. Villamos hegesztő munkaeszközök ellenőrzése és vizsgálata (SzK. 6.)

 

Lezárva: 2014. december 31.

 

Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő