Szabályozás

Szabványok

Szabványok 2013-ban
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2013-BAN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK. A negyedévente közreadott lista teljes éves változata Vágvölgyi László összeállításában.
 
MSZ EN 1993-1-2:2013                    Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra (MSZ EN 1993-1-2:2005 és az MSZE 21993-1-2:2008 helyett; SzK: 1.)
 
MSZ EN 1994-1-2:2013                    Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra (MSZ EN 1994-1-2:2005 és az MSZE 21994-1-2:2008 helyett; SzK: 1.)
 
*MSZ EN ISO 7010:2013                  Grafikus szimbólumok. Biztonsági színek és biztonsági jelzések. Regisztrált biztonsági jelzések (SzK: 2.)
 
*MSZ EN 81-21:2009+A1:2013        Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben (MSZ EN 81-21:2010 helyett; SzK: 2.)
 
*MSZ EN 671-1:2013                        Beépített tűzoltó berendezések. 1. rész: Tömlődob alaktartó tömlővel (MSZ EN 671-1:2009 helyett; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 671-2:2013                        Beépített tűzoltó berendezések. 2. rész: Falitűzcsapszekrények lapostömlővel (MSZ EN 671-2:2009 helyett, SzK: 3.)
 
*MSZ EN 13204+A1:2013                Tűzoltáshoz és mentőszolgáltatáshoz alkalmazott, kétszeres működésű hidraulikus mentőeszközök. biztonsági követelmények (MSZ EN 13204:2005 helyett, SzK: 3.)
 
*MSZ EN ISO 5923:2013                  Tűzvédelem. oltóanyag. Szén-dioxid. (MSZ EN 25923:19952 helyett, SzK: 3.)
 
MSZ EN 1992-1-2:2013                    Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra. (MSZ EN 1992-1-2:2005 és MSZE 21992-1-2:2008 helyett, SzK: 3.)
 
MSZ EN 1995-1-2:2013                    Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra (MSZ EN 1995-1-2:2005 és az MSZE 21995-1-2:2008 helyett; SzK: 4.)
MSZ EN 1996-1-2:2013                    Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Szerkezetek tervezése tűzhatásra (MSZ EN 1996-1-2:2005 és az MSZE 21996-1-2:2008 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 13237:2013                       Potenciálisan robbanásveszélyes közegek. A potenciálisan robbanásveszélyes közegekben való használatra tervezett berendezések és védelmi rendszerek szakkifejezései és meghatározásuk (MSZ EN 13237:2003 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 1839:2013                         Gázok és gőzök robbanási határainak meghatározása (MSZ EN 1839:2004 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 14491:2013                       Szellőzőnyílásos porrobbanás-védelmi rendszerek (MSZ EN 14491:2006 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 50291-1:2010/A1:2013     Villamos gyártmányok szén-monoxid érzékelésére lakóhelyiségekben. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények (MSZ EN 50291-1:2011 módosítása; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 50341-1:2013                    1 kV-nál nagyobb váltakozó feszültségű szabad vezeté- kek. 1. rész: Általános követelmények. Közös előírások (MSZ EN 50341-1:2002, MSZ EN 50341-1:2001/A1:2009, MSZ EN 50423-1:2005, MSZ 151-1:2000, MSZ 151-1:2000/1M:2010, MSZ 151-3:1988 és az MSZ 151-4:1989 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 60079-0:2013                    Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (MSZ EN 60079-0:2010 helyett, amely azonban 2015. 04. 12-ig még érvényes; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 50117:2009/A1:2013         Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülékek éghető bevonóporokhoz. Biztonsági követelmények (MSZ EN 50117:2010 módosítása; SzK: 4.)
 
*MSZ HD 60364-7-714:2013            Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-714. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Szabadtéri világítóberendezések (MSZ 2364-714:2002 helyett, amely azonban 2015. 03. 14-ig még érvényes; SzK: 4.)
 
*MSZ EN ISO 5659-2:2013              Műanyagok. Füstfejlesztés. 2. rész: Az optikai sűrűség meghatározása egykamrás vizsgálattal (MSZ EN ISO 5659-1:2000 és MSZ EN ISO 5659-2:2007 helyett; SzK: 5.)
 
*MSZ EN 45545-5:2013                    Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűzvédelme. 5. rész: Villamos járművek tűzvédelmi követelményei, ideértve a trolibuszokat, sínautóbuszokat és mágneses lebegtetésű járműveket (SzK: 7.)
 
*MSZ EN 60695-4:2013                    A tűzveszélyesség vizsgálata. 4. rész: Az elektrotechnikai termékek tűzállósági vizsgálatokkal kapcsolatban használt szakkifejezései (MSZ EN 60695-4:2007 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 60695-7-2:2013                A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-2. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. Vizsgálati módszerek összefoglalása és alkalmazhatósága (SzK: 7.)
 
*MSZ EN 1363-1:2013                      Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények (MSZ EN 1363-1: 2000 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 1365-1:2013                      Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak (MSZ EN 1365-1:2000 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 15269-2:2013                    Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 2. rész: Forgó- vagy csuklópántos acélajtók tűzállósága (SzK: 7.)
 
*MSZ EN 62034:2013                       Automatikus világítórendszerek akkumulátoros táplálású biztonsági világításhoz (MSZ EN 62034:2007 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 1755:2000+A2:2013         Ipari targoncák biztonsága. Üzemelés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghető gázos, gőzős, ködös és poros környezetben (MSZ EN 1755:2000+A1:2009 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN ISO 14798:2013                Liftek (felvonók), mozgólépcsők és mozgójárdák. A kockázatértékelés és –csökkentés módszertana. (SzK: 7.)
 
*MSZ EN 71-4:2013                          Gyermekjátékszerek biztonsága. 4. rész: Kísérletezőkészletek kémiai és hasonló kísérletekhez (MSZ EN 71-4:2009 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 13200-1:2013                    Nézőtéri berendezések. 1. rész: A nézőtéri terület általános jellemzői (MSZ EN 13200-1:2004 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 13200-6:2013                    Nézőtéri berendezések. 6. rész: Szétszedhető (ideiglenes) lelátók (MSZ EN 13200-6:2007 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 45545-1:2013                    Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 1. rész: Általános előírások (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 45545-2:2013                    Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 2. rész: Anyagok és részegységek tűzállósági követelményei (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 45545-3:2013                    Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 3. rész: A tűzakadályok tűzállósági követelményei (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 45545-4:2013                    Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 4. rész: A gördülőállomáy kialakításának tűzvédelmi követelményei (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 45545-6:2013                    Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 6. rész: Tűzellenőrzés és irányítási rendszerek (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 45545-7:2013                    Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek tűz elleni védelme. 7. rész: Éghető folyadékokkal és éghető gázokkal üzemelő berendezések tűzbiztonsági követelményei (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 14564:2013                       Veszélyes anyagok szállítótartályai. Fogalom-meghatározások (MSZ EN 14564:2005 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 16256-1:2013                    Pirotechnikai eszközök. Színházi pirotechnikai eszközök. 1. rész: Fogalom-meghatározások (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 16256-2:2013                    Pirotechnikai eszközök. Színházi pirotechnikai eszközök. 2. rész: A színházi pirotechnikai eszközök kategóriái (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 16256-3:2013                    Pirotechnikai eszközök. Színházi pirotechnikai eszközök. 3. rész: Tervezési és kialakítási követelmények (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 16256-4:2013                    Pirotechnikai eszközök. Színházi pirotechnikai eszközök. 4. rész: Minimális címkézési követelmények és kezelési utasítás (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 16256-5:2013                    Pirotechnikai eszközök. Színházi pirotechnikai eszközök. 5. rész: Vizsgálati módszerek (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 16261-1:2013                    Pirotechnikai eszközök. Tüzijátéktestek, 4. kategória. 1. rész: Követelmények (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 16261-2:2013                    Pirotechnikai eszközök. Tüzijátéktestek, 4. kategória. 2. rész: Fogalom-meghatározások (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 16261-3:2013                    Pirotechnikai eszközök. Tüzijátéktestek, 4. kategória. 3. rész: Vizsgálati módszerek (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 16261-4:2013                    Pirotechnikai eszközök. Tüzijátéktestek, 4. kategória. 4. rész: Minimális címkézési követelmények és kezelési utasítás (SzK: 8.)
 
*MSZ EN ISO 13736:2013                A lobbanáspont meghatározása Abel féle zárt tégelyes módszer (MSZ EN ISO 13736:20132009 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ ISO 4190-1:2013                    Felvonók (emelők) létesítése. 1. rész: I., II., III., és IV. osztályba tartozó felvonók (MSZ ISO 4190-1:2006 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 1846-2:2009+A1:2013      Tűzoltógépjárművek. 2. rész: Általános követelmények. Biztonság és működési jellemzők (MSZ EN 1846-2:2009 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 1047-2:2009+A1:2013      Biztonságos értéktároló eszközök. Tűzállósági osztályozás és vizsgálati módszerek. 2. rész: Adattároló termek és adattároló konténerek (MSZ EN 1047-2:2009 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 60695-11-3:2013              A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-3. rész: Vizsgálólángok. 500 W-os lángok. Berendezés és igazolóvizsgálati módszerek (SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14894:2013                       LPG-berendezések és -tartozékok. A palack és hordó megjelölése (MSZ EN 14894:2011 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN ISO 7225:2007/A1:2013   Gázpalackok. Veszélyességjelző címkék (MSZ EN ISO 7225:2008 módosítása; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14678-1:2013                    LPG-berendezés és tartozékok. Gépjármű-töltőállomások LPG-berendezéseinek felépítése és kialakítása. 1. rész: Kútoszlopok (MSZ EN 14678-1:2006+A1:2009 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14678-3:2013                    LPG-berendezés és tartozékok. Gépjármű-töltőállomások LPG-berendezéseinek felépítése és kialakítása. 3. rész: Tüzelőanyag-töltő berendezés kereskedelmi és ipari létesítményekben (SzK: 9.)
 
*MSZ EN 1859:2009+A1:2013         Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék- elvezető berendezések Vizsgálati módszerek (MSZ EN 1859:2009 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 1846-3:2013                      Tűzoltógépjárművek. 3. rész: Tartósan beépített felszerelés. Biztonság és műszaki jellemzők (MSZ EN 1846-3:2012+A1:2009 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 1866-3:2013                      Mozgatható tűzoltó készülékek. 3-as rész: Az EN 1866-1 szerinti szén-dioxiddal oltó berendezés összeszerelési, kialakítási és nyomásállósági követelményei (MSZ EN 1866:2006 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN ISO 340:2013                    Szállítószalag-hevederek. Gyúlékonysági jellemzők laboratóriumi mérése. Követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN ISO 340:2005 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 13381-4:2013                    Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 4. rész: Acélszerkezetek járulékos passzív védelme (MSZ ENV 13381-4: 2003 helyett; SzK: 11.)
 
*MSZ EN 13381-8:2013                    Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 8. rész: Acélszerkezetek járulékos reaktív védelme (MSZ ENV 13381-8: 2011 helyett; SzK: 11.)
 
*MSZ EN ISO 9038:2013                  Folyadékok tartós éghetőségének meghatározása (MSZ EN ISO 9038:2004 helyett; SzK: 11.)
 
*MSZ EN 16276:2013                       Kiürítési világítás a közúti alagutakban (SzK: 11.)
 
*MSZ EN 16081:2001+A1:2013       Túlnyomásos kamrák. A tűzoltó rendszerek sajátos követelményei. Teljesítőképesség, üzembe helyezés és vizsgálat (MSZ EN 16081:2002 helyett; SzK: 12.)
 
*MSZ EN 50355:2013                       Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló kábelei és vezetékei. Használati útmutató (MSZ EN 50355:2013:2003 helyett, amely azonban 2016. 07. 01-jéig még érvényes; SzK: 12.)
 
*MSZ EN 50382-1:2008/A1:2013     Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló, nagy hőmérsékletű erősáramú kábelei. 1. rész: Általános követelmények (MSZ EN 50382-1:2009 módosítása; SzK: 12.)
 
*MSZ EN 50382-2:2008/A1:2013     Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló, nagy hőmérsékletű erősáramú kábelei. 2. rész: Egyerű, szilikongumi szigetelésű kábelek 120 oC vagy 150 oC hőmérsékletre (MSZ EN 50382-2:2009 módosítása; SzK: 12.)
 
*MSZ EN 61034-2:2005/A1:2013     Meghatározott körülmények között égő kábelek és vezetékek füstsűrűségének mérése. 2. rész: Vizsgálati eljárás és követelmények (MSZ EN 61034-2:2006 módosítása; SzK: 12.)
 
*MSZ EN 50292:2013                       Villamos készülékek a szén-monoxid érzékelésére lakóházakban, lakókocsikban és hajókon. Kiválasztási, üzembe helyezési, használati és karbantartási útmutató (MSZ EN 50292:2002 helyett, amely azonban 2016. 07. 15-ig még érvényes; SzK: 12.)
 
*MSZ EN 50110-1:2013                    Villamos berendezések üzemeltetése. 1. rész: Általános követelmények (MSZ EN 50110-1:2005 helyett, amely azonban 2016. 02. 11-ig még érvényes; SzK: 12.)
 
MSZ 15698:2013                               Felvonók, mozgólépcsők és mozgójárdák egyes kiegészítő követelményei (SzK: 12.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2013-BAN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 50130-4:2011                      Riasztórendszerek. 4. rész: Elektromágneses összeférhetőség. Termékcsalád-szabvány: Tűzjelző, behatolásjelző, támadásjelző, zárt láncú (CCTV-) televíziós megfigyelőrendszerek, beléptető és személyi segélyhívó rendszerek egységeinek zavartűrési követelményei (MSZ EN 50130-4:1999 és MSZ EN 50130-4:1995/A2:2003 helyett, amelyek azonban 2014. 06. 01-jéig még érvényesek, SzK 3.)
 
MSZ EN 45020:2007                         A szabványosítás és az azzal kapcsolatos tevékenységek. Általános szakszótár. (MSZ EN 45020:1999 helyett; SzK: 6.)
 
MSZ EN 50425:2008                         Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szerelésekhez. Kiegészítő szabvány. Tűzoltókapcsolók külső és belső téri jelzésekhez és világításhoz (SzK: 12.)
 
 
 
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2013-BAN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
MSZ EN 12845:2004+A2:2009         Beépített tűzoltó berendezések. Sprinklerberendezések. Tervezés, kivitelezés és karbantartás. (SzK: 1.)
 
MSZE 9116:2012                               Felvonók létesítése. Kis sebességű személy- és személy-teher felvonók műszaki követelményei (SzK: 2.)
 
MSZ 7573:2002                                 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Alkalmazási előírások (SzK: 3.)
 
MSZ 7574:2009                                 Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek (SzK: 3.)
 
*MSZ EN 1365-1:2013                      Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata 1. rész: Falak
(A helyesbítés jelzete: EN 1365-1:2012/AC:2013; SzK: 8.)
 
*MSZ ISO 4190-1:2013                                Felvonók (emelők) létesítése. 1. rész: I., II., III., és IV. osztályba tartozó felvonók (A helyesbítés jelzete: ISO 4190-1:2010/Cor1:2011; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 60079-25:2011                  Robbanóképes közegek. 25. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek (helyesbítés jelzete: EN 60079-25:2010/AC:2013, Szeptember; SzK: 11.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2013-BAN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK, SZABVÁNYJELLEGŰ DOKUMENTUMOK VISSZAVONÁSA
 
MSZ ISO 4190-1:2006                      Felvonók létesítése. 1.rész: I., II., III., IV., osztályba tartozó felvonók (SzK: 5.)
 
MSZ ISO 4190-5:1994                      Felvonók és kisteher-felvonók. 5. rész: Vezérlőszervek, jelzőszervek és egyéb szerelvények (SzK: 5.)
 
MI-04-110:1984                                 Irányelvek ponyvaszerkezetű építmények tervezésére és kivitelezésére (SzK: 6.)
 
MI-04-203-4:1974                             Oktatási épületek. Gyógypedagógiai általános iskolák. Tervezési előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04-204-1:1974                             Művelődési épületek. Művelődési otthonok. Tervezési előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04-204-2:1974                             Művelődési épületek. Filmszínházak. Tervezési előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04-204-4:1975                             Művelődési épületek. Közművelődési könyvtárak. Tervezési előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04-206-1:1975                             Otthonok, szállások. Diákotthonok, nevelőotthonok. Tervezési előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04-206-1:1974/K:1975                Otthonok, szállások. Diákotthonok, nevelőotthonok. Tervezési előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04-208-4:1975                             Egészségügyi létesítmények, intézeti gyógyszertárak. (SzK: 6.)
 
MI-04-212-1:1992                             Szállodák, üdülőszállodák tervezési alapelvei (SzK: 6.)
 
MI-04-260-1:1992                             Életvédelmi létesítmények tervezése: óvóhelyek. Általános előírás. (SzK: 6.)
 
MI-04:260-2:1992                              Életvédelmi létesítmények tervezése: óvóhelyek. Telepítési előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04:260-3:1992                              Életvédelmi létesítmények tervezése: óvóhelyek. Építészeti előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04:260-4:1992                              Életvédelmi létesítmények tervezése: óvóhelyek. Tartószerkezetek, méretezési előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04:260-5:1992                              Életvédelmi létesítmények tervezése: óvóhelyek. Épületgépészeti előírások. (SzK: 6.)
 
MI-04:260-6:1992                              Életvédelmi létesítmények tervezése: óvóhelyek. A villamosenergia ellátás előírásai (SzK: 6.)
 
ME-04-115:1982                                Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása (Melléklet: kommunális és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzata) (KLÉSZ): 8/1981. (XII. 27.) IpM rend.) (SzK: 6.)
 
ME-04-123:1983                                Villamos berendezés létesítése könnyűszerkezetes épületen (SzK: 6.)
 
ME-04-130-1:1984                            Közalagutak és közműfolyosók tervezése. (SzK: 6.)
 
 
ME-04-130-2:1984                            Közműalagutak és közműfolyosók üzemeltetése és karbantartása. (SzK: 6.)
 
ME-04-132:1984                                Füstmentes lépcsőházak követelményei (SzK: 6.)
 
MSZ ENV 60695-2-4/2:1998            A tűzveszélyesség vizsgálata. 2. rész: Vizsgálati módszerek 4. főfejezet/2. lap: 500 W névleges teljesítményű vizsgálóláng és irányelvek (SzK: 7.)
 
MSZ 2364-473:1994                          Legfeljebb 1000 V névleges feszültségű erősáramú villamos berendezések létesítése. Túláramvédelem alkalmazása (SzK: 9.)
 
MSZ 2364-482:1998                          Épületek villamos berendezések létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 48. kötet: Védelmi módok kiválasztása a külső hatások figyelembevételével. 482. főfejezet: Tűzvédelem fokozott kockázat vagy veszély esetén (SzK: 9.)
 
 
Lezárva: 2013. december 31.
Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő