Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN 16091:2012                       Túlnyomásos kamrák. A tűzoltó rendszerek sajátos követelményei. Teljesítőképesség, üzembe helyezés és vizsgálat (SzK.: 1.)
 
*MSZ EN 71-2:2012                       Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság. (MSZ EN 71-2:2006+A1:2007 helyett; SzK.: 1.)
 
*MSZ EN 13922:2012                     Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőszerelvényei. Túltöltés-gátló biztonsági rendszerek folyékony üzemanyagokhoz. (MSZ EN 13922:2003 helyett; SzK.: 1.)
 
MSZE 1228-1:2012                         Építési tervek. 1. rész: Építési tervrajzok általános követelményei. (MSZ 1228-1:1999 helyett; SzK.: 2.)
 
MSZE 1228-2:2012                         Építési tervek. 2. rész: Mérnöki építmények terveinek általános követelményei. (Az MSZ EN 1228-2:1985 helyett; SzK.: 2.)
 
MSZE 1228-12:2012                       Építési tervek. 12. rész: Tetők, födémek, áthidalók és álmennyezetek ábrázolása és rajzjelei. (MSZ 1228-12:1985; SzK.: 2.)
 
MSZE 1228-16:2012                       Építési tervek. 16. rész: Építmények alapjának ábrázolása és jelölése. (MSZ 1228-16:1999 helyett; SzK.: 2.)
 
MSZE 24203-1:2012                       Oktatási intézmények tervezési előírásai 1. rész: Óvodák.
                                                         (MSZ 24203-1:2007 helyett; SzK.: 2.)
 
MSZE 24203-2:2012                       Oktatási intézmények tervezési előírásai. 2. rész: Általános iskolák (MSZ 24203-2:2007 helyett; SzK.: 2.).
 
MSZE 24203-3:2012                       Oktatási intézmények tervezési előírásai. 3. rész: Középfokú oktatási intézmények. (MSZ 24203-3:2007 helyett; SzK.: 2.)
 
MSZE 24203-5:2012                       Oktatási intézmények tervezési előírásai. 5. rész: Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények. (MSZ 24203-5:2007 helyett; SzK.: 2.)
 
MSZE 24203-6:2012                       Oktatási intézmények tervezési előírásai. 6. rész: Kollégiumok, diákotthonok. (MSZ 24203-6:2007 helyett; SzK.: 2.)
 
MSZE 24205-1:2012                       Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások. (MSZ 24205-1:2009 helyett; SzK.: 2.)
 
MSZE 24210-1:2012                       Nevelési intézmények tervezési előírásai. 1. rész: Bölcsődék. (MSZ 24210-1:2011 helyett, SzK.: 2.)
 
*MSZ ISO 8048:2012                      Műszaki rajzok. Építészeti rajzok. Nézetek, metszetek és szelvények ábrázolása. (SzK: 3.)
 
*MSZ EN 60695-2-13:2012            A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-13. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Anyagok izzóhuzalos gyulladási hőmérsékletétnek (GWIT) vizsgálati módszerei. (MSZ EN 60695-2-13:2010 helyett; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 15998:2012                     Építési üveg. Biztonsági tűz esetén, tűzállóság. Az üveg osztályozási célú vizsgálatának módszertana. (SzK: 4.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
MSZ 14800-6:2009                          Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedési vizsgálat épülethomlokzatokon. (SzK.: 1.)
 
*MSZ EN 60079-14:2009               Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezések, kiválasztása és szerelése. (EN 60079-14/AC:2011; SzK.: 1.)
 
MSZ 845:2010                                 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése (SzK: 2.)
 
MSZ EN 1992-1-1:2012                  Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok. (SzK: 4.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA
 
MSZE 595-1:2009                           Építmények tűzvédelme. 1. rész: Fogalom meghatározások. (SzK.: 2.)
 
MSZE 595-3:2009                           Építmények tűzvédelme. 3. rész: Épületszerkezetek tűzállósági követelményei. (SzK.: 2.)
 
MSZE 595-5:2009                           Építmények tűzvédelme. 5. rész: Tűzszakaszolás, tűzterjedés elleni védelem. (SzK.: 2.)
 
MSZE 595-6:2009                           Építmények tűzvédelme. 6. rész: Kiürítés. (SzK.: 2.)
 
MSZE 595-7:2009                           Építmények tűzvédelme. 7. rész: A számított tűzterjedés és mértékadó tűzidőtartam meghatározás. (SzK.: 2.)
 
MSZE 595-8:2009                           Építmények tűzvédelme. 8. rész: Hő és füst elleni védelem. (SzK.: 2.)
 
MSZE 595-9:2009                           Építmények tűzvédelme. 9. rész: Robbanási túlnyomás lefúvatása. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-206-2:1981                        Otthonok, szállások. Szociális otthonok tervezési előírásai. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-206-5:1981                        Otthonok, szállások. Munkásszállók tervezési előírások. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-206-7:1981                        Otthonok, szállások. Öregek napköziotthona tervezési előírásai. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-209-1:1979                        Sportlétesítmények. Tornacsarnokok, játékcsarnokok, sportcsarnokok. Tervezési előírások. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-209-2:1979                        Sportlétesítmények. Edzőtermek. Tervezési előírások. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-209-3:1979                        Sportlétesítmények. Uszodák tervezési előírásai. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-209-5:1979                        Sportlétesítmények. Atlétikai pályák. Tervezési előírások. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-209-6:1979                        Sportlétesítmények. Labdajátékpályák. Tervezési előírások. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-209-7:1979                        Sportlétesítmények. Műjégpályák. Tervezési előírások. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-209-8:1979                        Sportlétesítmények. Öltözők-zuhanyzók, szabadtéri és fedett sportlétesítményekhez. Tervezési előírások. (SzK.: 2.)
 
 
MSZ-04-209-9:1979                        Sportlétesítmények. Lelátók. Tervezési előírások.
                                                         (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-209-10:1979                      Sportlétesítmények. Közönségkiszolgáló létesítmények. Tervezési előírások. (SzK.: 2.)
 
MSZ-04-209-11:1979                      Sportlétesítmények. Közönségtájékoztatás és hírközlés. Tervezési előírások. (SzK.: 2.)
 
 
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
 
Lezárva: 2012. március 31.
Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012. II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
MSZ 1585:2012                                 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészitései, MSZ 1585:2009 helyett, SzK: 5.)
 
*MSZ EN 12245:2009+A1:2012       Szállítható gázpalackok. Teljesen bevont kompozit-palackok (MSZ EN 12245:2009 helyett; SzK.: 6.)
 
*MSZ EN ISO 11372:2012                Gázpalackok. Acetilénpalackok. Töltési feltételek és töltési felügyelet (MSZ EN 1801:2000 és MSZ EN 12754:2002 helyett; SzK.: 6.)
 
*MSZ 845:2012                                 Égéstermék elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése (MSZ 845:2010 helyett;  SzK.: 6.)
 
*MSZ EN 15882-1:2012                    Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 1. rész: Szellőzővezetékek. (SzK: 7.)
 
MSZ EN 1993-1-5:2012                    Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-5. rész: Lemezes szerkezeti elemek. (MSZ EN 1993-1-5:2007 és az, MSZE 21993-1-5:2008 helyett, SzK: 7.)
 
MSZE 3576-1:2012                            Vályog falazóelemek és szalmabála építőelemek követelményei. 1. rész: Vályog falazóelemek. (SzK: 7.)
 
*MSZE 3576-2:2012                          Vályog falazóelemek és szalmabála építőelemek követelményei. 2. rész: Szalmabála építőelemek.     (SzK: 7.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012 II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
 
MSZ EN 1028-1:2002+A1:2009        Tűzoltó szivattyúk. Tűzoltó centrifugálszivattyúk légtelenítővel. 1. rész: Osztályba sorolás. Általános és biztonsági követelmények (MSZ EN 1028-1:2003 helyett, SzK: 7.)
 
MSZ EN 1028-2:2002+A1:2008        Tűzoltó szivattyúk. Tűzoltó centrifugálszivattyúk légtelenítővel. 2. rész: Az általános és biztonsági követelményeknek való megfelelés igazolása (MSZ EN 1028-2:2003 helyett, SzK: 7.)
 
MSZ EN ISO 12127-2:2008              Ruházat hő és láng elleni védelemhez. A kontakthőátvitel meghatározása védőruházaton vagy annak összetevő anyagain. 2. rész: Leeső kis hengerek által előállított kontakthőt használó vizsgálati módszer. (SzK: 7.)
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012 II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
 
*MSZ EN 54-25:2008                     Tűzjelző berendezések. 25. rész: Rádio-összeköttetések részei (EN 54-25:2008/AC:2012; SzK.: 6.)
 
MSZ EN 1996-1-1:2009                  Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése 1-1. rész: Vasalt és vasalatlan falazott szerkezetekre vonatkozó általános szabályok (SzK: 7.)
 
Lezárva: 2012. június 30.
 
Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN 417:2012                           Leeresztőszelepes vagy anélküli, cseppfolyósított szénhidrogéngázokkal tölthető, nem újratölthető fémpalackok hordozható gázkészülékekhez. Kialakítás, ellenőrzés, vizsgálat és megjelölés (MSZ EN 417:2003 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 1440:2008+A1:2012         LPG-berendezések és -tartozékok. Szállítható, újratölthető LPG-palackok időszakos ellenőrzése (MSZ EN 1440:2008 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 1127-1:2012                      Robbanóképes közegek. Robbanásmellőzés és robbanás védelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan (MSZ EN 1127-1:2009 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 13463-5:2012                    Potencionálsi robbanóképes közegekben használatos nem villamos gyártmányok. 5. rész: Szerkezetbiztonsági védelem „c” (MSZ EN 13463-5:2004 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 15967:2012                       A gázok és gőzök legnagyobb robbanási nyomásnak és a nyomásnövekedés legnagyobb sebeségének meghatározása (idt EN 15967:2011; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 16009:2012                       Láng nélküli robbanás nyomást leeresztő eszközök
(SzK: 9.)
 
 *MSZ EN 16020:2012                      Robbanáselterelő szerkezetek (SzK: 9.)
 
*MSZ EN 15090:2012                       Tűzoltólábbeli (SzK: 9.)
 
MSZ EN 1993-1-8:2012                    Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-8. rész: Csomópontok (MSZ EN 1993-1-8:2005 és az MSZE 21993-1-8:2008 helyet; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62305-2:2012                    Villámvédelem 2. rész: Kockázatkezelés (az MSZ EN 62305-2:2006 helyett, amely azonban 2014. 01. 13-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62561-1:2012                    Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 1. rész: Az összekötő elemek követelményei (az MSZ EN 50164-1:2009 helyett, amely azonban 20154. 03. 16-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62561-2:2012                    Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 2. rész: A vezetők és a földelők követelményei (az MSZ EN 50164-2:2009 helyett, amely azonban 2015. 03. 16-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62561-3:2012                    Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 3. rész: Az összecsatoló szikraközök követelményei (az MSZ EN 50164-3:2009 helyett, amely azonban 2015. 03. 16-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62561-5:2012                    Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 5. rész: A földelők ellenőrző aknáinak és tömítéseinek követelményei (az MSZ EN 50164-5:2009 helyett, amely azonban 2014. 07. 28-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62561-6:2012                    Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 6. rész: Villámcsapás-számlálók (LSC) követelményei (az MSZ EN 50164-6:2009 helyett, amely azonban 2014. 07. 28-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62561-7:2012                    Villámvédelmi berendezés elemei (LPSC). 7. rész: Földelésjavító anyagok követelményei (az MSZ EN 50164-7:2009 helyett, amely azonban 2015. 01. 02-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ HD 60364-4-442:2012            Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-442. rész: Biztonság. A kisfeszültségű berendezések védelme a nagyfeszültségű rendszer földzárlata és a kisfeszültségű rendszer hibája miatt keletkező átmeneti túlfeszültségek ellen (az MSZ 2364-442:1998 helyett, amely azonban 2014. 12. 07-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ HD 60364-5-56:2010/             Kisfeszültségű     villamos     berendezések.    5-56. rész:
/A1:20112                                           Biztonság. A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések (az MSZ HD 60364-5-56:2011 módosítása; SzK: 9.)
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012 III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
 
MSZ 845:2012                                   Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése (SzK: 9.)
 
MSZ 1585:2012                                 Villamos berendezések üzemeltetése (EN 50110-1:2004 és nemzeti kiegészítései, SzK: 9.)
 
 
Lezárva: 2012. szeptember 30.
 
Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012. IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
*MSZ EN 60695-7-3:2012                A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-3. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. Vizsgálati eredmények használata és értelmezése (SzK.: 11.)
 
*MSZ EN 60695-11-4:2012              A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-4. rész: Vizsgálólángok. 50 W-os lángok. Berendezés és vizsgálati módszer (SzK.: 11.)
 
*MSZ EN 60695-6-2:2012                A tűzveszélyesség vizsgálata. 6-2. rész: A füst láthatóságot csökkentő hatása. A vizsgálati módszerek összefoglalása és alkalmazhatósága (SzK.: 11.)
 
MSZ EN 60079-11:2012                    Robbanóképes közegek. 11. rész: Gyártmányok gyújtóképes védelemmel, „i”Szállítható gázpalackok. Teljesen bevont kompozit-palackok (az MSZ EN 60079-11:2007, az MSZ EN 60079-27:2009 (részben) és az MSZ EN 61241-117:2007 helyett, amelyek azonban 2014. 08. 04-éig még érvényesek; SzK.: 11.)
 
*MSZ EN 13617-1:2012                    Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei (az MSZ EN 13617-1:2004 + A1:2010 helyett; SzK.: 11.)
 
MSZ 1699:2012                                 Magyar nemzeti szabványjel (MSZ 1699:1985 helyett; SzK.: 12.)
 
MSZ 3500:2012                                 Magyarország címerének ábrázolása (MSZ 3500:1990 helyett; SzK.: 12.)
 
*MSZ EN 13381-6:2012                    Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 6. rész: Járulékos tűzvédelem kibetonozott üreges acélpillérekhez. (az MSZ ENV 13381-6:2003 helyett; SzK.: 13.)
 
*MSZ EN 15254-7:2012                    Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó mennyezetek. 7. rész: Fém szendvicspanelek
(SzK.: 13.)
 
*MSZ EN 13382-4:2012                    Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálatai eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 4. rész: Hézagtömítések. (SzK: 13.)
*MSZ EN 15269-3:2012                    Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 3. rész: Forgó- vagy csuklópántos faajtók és nyitható faablakok tűzállósága  (SzK: 13.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2012 IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 71-2:2012                            Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság (MSZ EN 71-2:2016 + A1:2007 helyett, SzK: 11.)
 
MSZ EN 544:2011                             Bitumenes Zsindelyek ásványi és /vagy szintetikus hordozóréteggel. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 544:2006 helyett, SzK: 12.)
 
MSZ EN 771-3:2011                          Falazóelemek követelményei. 3. rész: Adalékanyagos beton falazóelemek (tömör és pólusos adalékanyagokkal) (MSZ EN 771-3:2003 és az MSZ EN 771-3:2003/A1:2005 helyett, SzK: 12.)
 
MSZ EN 771-6:2011                          Falazóelemek követelményei. 6. rész: Természetes kó falazóelemek (MSZ EN 771-6:2006 helyett, SzK: 12.)
 
MSZ EN 13163:2009                         Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS) termékek. Műszaki előírások (MSZ EN 13163:2001 helyett, SzK: 12.)
 
MSZ EN 60079-14:2009                    Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (az MSZ EN 60079-14:2003 helyett, amely azonban 2011. 07. 01-jéig még érvényes; SzK: 13.)
 
MSZ HD 60364-4-42:2011                Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva) (az MSZ 2364-420:1994 helyett, amely azonban 20141. 02. 41-ig még érvényes; SzK: 13.)
 
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
 
Lezárva: 2012. december 31.
Összeállította: Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő