Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 *MSZ EN ISO 12952-1:2011            Textíliák. Ágyneműk gyúlékonyságának értékelése. 1. rész: Gyújtóforrás: parázsló cigaretta (MSZ EN ISO 12952-1:1999 és az MSZ EN ISO 12952-2:1999 helyett, SzK.: 1.)

 
*MSZ EN ISO 12952-2:2011            Textíliák. Ágyneműk gyúlékonyságának értékelése. 2. rész: Gyújtóforrás: gyufalánggal egyenértékű (MSZ EN ISO 12952-3:1999 és az MSZ EN ISO 12952-4:1999 helyett, SzK.: 1.)
 
*MSZ EN 60512-20-1:2011              Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések. 20-1. rész: Tűzveszélyességi vizsgálatok. 20a jelű vizsgálat: Lángállóság, tűláng (SzK: 1.)
 
*MSZ EN 60512-20-3:2011              Csatlakozók elektronikus berendezésekhez. Vizsgálatok és mérések. 20-3. rész: Tűzveszélyességi vizsgálatok. 20c jelű vizsgálat: Lángállóság, izzóhuzal (SzK: 1.)
 
*MSZ EN 15287-1:2007+A1:2011    Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései (MSZ EN 15287-1:2007 helyett, SzK.: 1.)
 
*MSZ EN ISO 16852:2011                Lánggátló berendezések. Működési követelmények, vizsgálati módszerek és használati korlátok (MSZ EN 12874:2001 helyett, SzK.: 2.)
 
*MSZ EN 50495:2011                       A gyártmányok biztonságos üzemeléséhez szükséges védelmi eszközök, tekintettel a robbanási kockázatokra (SzK.: 2.)
 
*MSZ EN 60079-15:2011                  Robbanóképes közegek. 15. rész: Gyártmányok védelme „n” típusú védelemmel (MSZ EN 60079-15:2006 helyett, amely azonban 2013. 05. 01-jéig még érvényes, SzK.: 2.)
 
*MSZ EN 60079-20-1:2011              Robbanóképes közegek. 20-1. rész: Anyagjellemzők gáz és gőz osztályozásához. Vizsgálati módszerek és adatok (SzK.: 2.)
 
*MSZ EN 60079-25:2011                  Robbanóképes közegek. 25. rész: Gyújtószikramentes villamos rendszerek (MSZ EN 60079-25:2004 helyett, amely azonban 2013. 10. 01-jéig még érvényes, SzK: 2.)
 
*MSZ EN 60079-29-4:2011              Robbanóképes közegek. 29-4. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok nyílt optikai mérőutas érzékelőinknek működési követelményei (MSZ EN 50241-1:2000, az MSZ EN 50241-1:1999/A1:2004 és az MSZ EN 50241-2:2000 helyett, amely azonban 2013. 04. 01-jéig még érvényes, SzK.: 2.)
 
*MSZ EN 50223:2011                       Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető szálasanyagokhoz. Biztonsági követelmények (MSZ EN 50223:2001 helyett, amely azonban 2013. 05. 01-jéig még érvényes, SzK.: 2.)
 
*MSZ EN 15947-1:2011                    Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 1. rész: Fogalom meghatározások (MSZ EN 14035-1:2004 helyett, SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 15947-2:2011                    Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 2. rész: Tűzijátéktest-kategóriák és -típusok (MSZ EN 14035-2:2004 helyett, SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 15947-3:2011                          Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 3. rész: Minimális címkézési követelmények (MSZ EN 14035-3:2004, MSZ EN 14035-4:2004, MSZ EN 14035-5:2006, MSZ EN 14035-6:2004, MSZ EN 14035-7:2004, MSZ EN 14035-8:2004, MSZ EN 14035-9:2004, MSZ EN 14035-10:2004, MSZ EN 14035-12:2004, MSZ EN 14035-13:2005, MSZ EN 14035-15:2004, MSZ EN 14035-17:2004, MSZ EN 14035-18:2005, MSZ EN 14035-19:2004, MSZ EN 14035-20:2005, MSZ EN 14035-21:2006, MSZ EN 14035-22:2004, MSZ EN 14035-23:2004, MSZ EN 14035-24:2004, MSZ EN 14035-25:2006, MSZ EN 14035-27:2004, MSZ EN 14035-28:2004, MSZ EN 14035-29:2004, MSZ EN 14035-31:2006, MSZ EN 14035-33:2006, MSZ EN 14035-34:2004, MSZ EN 14035-35:2005, MSZ EN 14035-36:2004 és MSZ EN 14035-38:2006 helyett, SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 15947-4:2011                    Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 4. rész: Vizsgálati módszerek (MSZ EN 14035-3:2004, MSZ EN 14035-4:2004, MSZ EN 14035-5:2006, MSZ EN 14035-6:2004, MSZ EN 14035-7:2004, MSZ EN 14035-8:2004, MSZ EN 14035-9:2004, MSZ EN 14035-10:2004, MSZ EN 14035-12:2004, MSZ EN, MSZ EN 14035-13:2005, MSZ EN 14035-15:2004, MSZ EN 14035-17:2004, MSZ EN 14035-18:2005, MSZ EN 14035-19:2004, MSZ EN 14035-20:2005, MSZ EN 14035-21:2006, MSZ EN 14035-22:2004, MSZ EN 14035-23:2004, MSZ EN 14035-24:2004, MSZ EN 14035-25:2006, MSZ EN 14035-27:2004, MSZ EN 14035-28:2004, MSZ EN 14035-29:2004, MSZ EN 14035-31:2006, MSZ EN 14035-33:2006, MSZ EN 14035-34:2004, MSZ EN 14035-35:2005, MSZ EN 14035-36:2004 és MSZ EN 14035-38:2006 helyett, SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 15947-5:2011                    Pirotechnikai eszközök. Tűzijátéktestek. 1., 2. és 3. kategória. 5. rész: Konstrukciós és működési követelmények (MSZ EN 14035-3:2004, MSZ EN 14035-4:2004, MSZ EN 14035-5:2006, MSZ EN 14035-6:2004, MSZ EN 14035-7:2004, MSZ EN 14035-8:2004, MSZ EN 14035-9:2004, MSZ EN 14035-10:2004, MSZ EN 14035-12:2004, MSZ EN, MSZ EN 14035-13:2005, MSZ EN 14035-15:2004, MSZ EN 14035-17:2004, MSZ EN 14035-18:2005, MSZ EN 14035-19:2004, MSZ EN 14035-20:2005, MSZ EN 14035-21:2006, MSZ EN 14035-22:2004, MSZ EN 14035-23:2004, MSZ EN 14035-24:2004, MSZ EN 14035-25:2006, MSZ EN 14035-27:2004, MSZ EN 14035-28:2004, MSZ EN 14035-29:2004, MSZ EN 14035-31:2006, MSZ EN 14035-33:2006, MSZ EN 14035-34:2004, MSZ EN 14035-35:2005, MSZ EN 14035-36:2004 és MSZ EN 14035-38:2006 helyett, SzK.: 3.)
 
*MSZ NE ISO 8130-4:2011              Porlakkok. 4. rész: Az alsó robbanási határ kiszámítása (SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 12581:2005+A1:2011       Bevonatkészítő üzemek. Mártó- és galvanizálóberendezések szerves folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények (MSZ EN 12581:2006 helyett, SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 12621:2006+A1:2011       Gépek bevonóanyagok nyomás alatti forgatására és felvitelére. Biztonsági követelmények (MSZ EN 12621:2006 helyett, SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 12757-1:2005+A1:2011    Keverőgépek bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények 1. rész: Keverőgépek járművek újrafényezésére (MSZ EN 12757-1:2006 helyett, SzK.: 3.)
 
  
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011. I. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 71-2:2006+A1:2007            Gyerekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság (MSZ EN 71-2:2006 helyett, SzK.: 1)
 
MSZ EN 54-21:2006                          Tűzjelző berendezések. 21. rész: Riasztás- és hibajelzés-átviteli berendezés (SzK.: 2.)
 
MSZ EN 1856-1:2009                        Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések követelményei. 1. rész: Rendszer jellegű égéstermék- elvezető berendezések építőelemei (SzK.: 2.)
 
MSZ EN 1856-2:2006                        Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések követelményei. 2. rész: Fém béléscsövek és csőösszekötő elemek (SzK.: 2.)
 
MSZ EN 60079-7:2007                      Robbanóképes közegek. 7. rész: Gyártmányok védelme fokozott biztonsággal, „e” (MSZ EN 60079-7:2004 helyett, amely azonban 2009. 10. 01-jéig még érvényes, SzK.: 2.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011 I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
*MSZ EN 1996-1-2:2005                Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (SzK.: 1.)
 
Lezárva: 2011. március 31.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011. II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN 15767-3:2011                    Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható hab- és vízágyúk. 3. rész: Haboltó berendezés (SzK.: 4)
 
*MSZ EN 50272-1:2011                    Akkumulátorok és akkumulátortelepek biztonsági előírásai. 1. rész: Általános biztonsági tájékoztatás
(SzK.: 4)
 
MSZ 24210-1:2011                            Nevelési intézmények tervezési előírásai. 1. rész: Bölcsődések (SzK.: 4)
 
*MSZ EN 15288-1:2008+A1:2011    Fürdők. 1. rész: A tervezés és kivitelezés biztonsági követelményei (MSZ EN 15288-1:2009 helyett; SzK.: 4)
 
*MSZ EN 13772:2011                       Textíliák és textiltermékek. Égési viselkedés. Függönyök és sötétítő függönyök. A láng terjedési sebességének mérése függőleges helyzetű próbadarabokon nagy gyújtóforrással (MSZ EN 13772:2003 helyett; SzK.: 5)
 
*MSZ EN ISO 13943:2011                Tűzbiztonság. Szakszótár (MSZ ISO 13943:2004 helyett; SzK.: 5)
 
*MSZ EN 13381-8:2011                    Szerkezetek tűzállóságához való hozzájárulás meghatározásának vizsgálati módszerei. 8. rész: Acélszerkezetek járulékos relatív védelme (SzK.:6)
 
*MSZ EN 13823:2011                       Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Egy égő tárgy hőhatásának kitett építési termékek, a padlóburkolatok kivételével (MSZ EN 13823:2002 helyett; SzK.: 6)
 
*MSZ EN 15080-12:2011                  Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 12. rész: teherhordó falazatok (SzK: 6) 
 
*MSZ EN 15725:2011                       Építési termékek és épületszerkezetek tűzállósági teljesítményét igazoló vizsgálati jegyzőkönyvek kiterjesztett alkalmazása (SzK: 6)
 
*MSZ EN ISO 1716:2011                  Építési termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A bruttó égéshő (fűtőérték) meghatározása (MSZ EN ISO 1716:2002 helyett; SzK.: 6)
*MSZ EN ISO 9239-1:2011              Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. 1. rész: Égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrással (MSZ EN ISO 9239-1:2002 helyett; SzK.: 6)
 
*MSZ EN ISO 11925-2:2011            Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2- rész: Egyedi lángforrásos vizsgálat (MSZ EN ISO 11925-2:2002 helyett; SzK.: 6)
 
MSZE 24102:2011                             Villamos kábelrendszerek tűzállósági követelményei és vizsgálatai (SzK.:6)
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011. II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
 
MSZ HD 60364-5-51:2010                Kisfeszültségű villamos berendezések. 2-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (MSZ HD 60364-5-51:2007 helyett, amely azonban 2012. 04. 01-jéig még érvényes; SzK.: 4)
 
MSZ EN 1846-3:2002+A1:2009        Tűzoltójárművek. 3. rész: Tartósan beépített felszerelés. Biztonság és műszaki jellemzők (MSZ EN 1846-3:2003 helyett; SzK.: 6)
 
MSZ EN 15182-1:2007+A1:2010      Kézi tűzoltó sugárcsövek. 1. rész: Általános követelmények (MSZ EN 15182-1:2007 helyett; SzK.: 6)
 
MSZ EN 15182-2:2007+A1:2010      Kézi tűzoltó sugárcsövek. 2. rész: PN 16 típusú kombinált vízsugarú sugárcsövek (MSZ EN 15182-2:2007 helyett; SzK.: 6)
 
MSZ EN 15182-3:2007+A1:2010      Kézi tűzoltó sugárcsövek. 3. rész: Kötött vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú PN 16 típusú sugárcsövek (MSZ EN 15182-3:2007 helyett; SzK.: 6)
 
MSZ EN 15182-4:2007+A1:2010      Kézi tűzoltó sugárcsövek. 4. rész: Nagynyomású, PN 40 típusú sugárcsövek (MSZ EN 15182-4:2007 helyett; SzK.: 6)
 
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011 II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
 
*MSZ EN ISO 12863:2010             A cigaretták gyúlékonyságának értékelése szabványos vizsgálati módszerrel (SzK.: 4)
 
MSZ EN 12845:2004+A2:2009       Beépített tűzoltó berendezések. Sprinklerberendezések. Tervezés, kivitelezés és karbantartás (SzK.: 5)
 
*MSZ EN ISO 11925-2:2011          Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatásra. 2. rész: Egyedi lángforrásos vizsgálat (SzK.: 6)
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011 II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ VISSZAVONÁSOK
 
 
MSZ 15696:2003                             Felvonók létesítése meglévő épületben (helyette alkalmazható MSZ EN 81-21:2010; SzK.: 4)
 
 
 
Lezárva: 2011. június 30.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes
 A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN 54-1:2011                          Tűzjelző berendezések. 1. rész: Bevezetés (MSZ EN 54-1:2002 helyett, amely azonban 2013. 01. 01-jéig még érvényes; SzK.: 8.)
 
*MSZ EN 60695-1-11:2011              A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-11. rész: Irányelvek és elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez (IEC 60695-1-11:2010). ( részben az MSZ EN60695-1-1:2001 helyett; SzK.: 8.)
 
*MSZ EN 60695-6-1:2005/A1:2011  A tűzveszélyesség vizsgálata. 6-1. rész: A füst láthatóságot csökkentő hatása. Általános irányelvek (IEC 60695-6-1:2005/A1:2010). (Az MSZ EN 60695-6-1:2005 módosítása; SzK.: 8.)
 
*MSZ EN 60695-7-1:2011                A tűzveszélyességi vizsgálata. 7-1. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. Általános irányelvek (IEC 60695-7-1:2010). (az MSZ EN 60695-7-1:2005 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 50518-3:2011                    Riasztásfogadó központ. 3. rész: A működés folyamata és követelményei (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 14894:2011                       LPG-berendezések és -tartozékok. A palack és hordó megjelölése (az MSZ EN 14894:2006 helyett, SzK: 8.)
 
*MSZ EN 1949:2011                         Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal üzemelő gázberendezések emberi tartózkodás céljára szolgáló szabadidő-lakójárművek és egyéb járművekbe való beszerelési előírásai (az MSZ EN 1949:2002 és az MSZ EN 1949:2002/A1:2006 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 1846-1:2011                      Tűzoltójárművek. 1. rész: Szakszótár és megjelölés (az MSZ EN 1846-1:2000 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 12101-7:2011                    Füst- és hőszabályozó rendszerek. 7. rész: Füstelvezetők (SzK: 9.)
 
*MSZ EN 12101-8:2011                    Füst- és hőszabályozó rendszerek. 8. rész: Füstelszívó csappantyúk (SzK: 9.)
 
 
 
 
*MSZ EN 50399:2011                       Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Kábelek és vezetékek hő- és füstkibocsátásának mérése a lángterjedési vizsgálat során. Vizsgálóberendezés, vizsgálati eljárások, eredmények (SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14034-1:2004+A1:2011    Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 1. rész: A porfelhők legnagyobb robbanási nyomásának (pmax) meghatározása (az MSZ EN 14034-2:2005 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14034-2:2006+A1:2011    Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 2. rész: A porfelhő legnagyobb robbanásinyomás-növekedési sebességének (dp/df)max meghatározása (MSZ EN 14034-2:2007 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14034-3:2006+A1:2011    Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 3. rész: A porfelhők alsó robbanási határának (ARH) meghatározása (az MSZ EN 14034-3:2007 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14034-4:2004+A1:2011    Porfelhők robbanási jellemzőinek meghatározása. 4. rész: A porfelhők oxigén-határkoncentrációjának (OHK) meghatározása (MSZ EN 14034-4:2005 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 60079-13:2011                  Robbanóképes közegek. 13. rész: Gyártmányvédelem túlnyomásos helyiséggel „p” (SzK: 9)
 
*MSZ EN 60079-19:2011                  Robbanóképes közegek. 19. rész: Készülékek javítása, felújítása és helyreállítása (az MSZ EN 60079-19:2008 helyett, amely azonban 2014. 01. 01-jéig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 50536:2011                       Villámvédelem. Viharfigyelő rendszerek (SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62305-1:2011                    Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (IEC 62305-1:2010, modosítva). (az MSZ EN 62305-1:2006 helyett, amely azonban 2014. 01. 13-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62305-3:2011                    Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2010 módosítva). (az MSZ EN 62305-3 helyett, amely azonban 2014. 01. 02-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 62305-4:2011                    Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben (IEC 62305-4:2010, módosítva). (az MSZ EN 62305-4:2006 helyett, amely azonban 2014. 01. 13-ig még érvényes; SzK: 9.)
*MSZ EN 62561-4:2011                    Villámvédelmi rendszer elemei (LPSC) 4. rész: Vezetőtartók követelményei (IEC 62561-4:2010, módosítva). (az MSZ EN 50164-4:2009 helyett, amely azonban 2014. 02. 21-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
*MSZ HD 60364-4-42:2011              Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-42. rész: Biztonság. Hőhatások elleni védelem (IEC 60364-4-42:2010, módosítva). (az MSZ 2364-420:1994 helyett, amely azonban 2014. 02. 14-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
 
                                                          
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011. III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
 
MSZ EN 60079-0:2010                      Robbanóképes közegek. 0. rész: Gyártmányok. Általános követelmények (IEC 60079-0:2007). (MSZ EN 60079-0:2007 és az MSZ EN 61241-0:2007 helyett, amelyek azonban 2012. 06. 01-jéig még érvényesek; SzK.: 7.)
 
MSZ EN ISO 12863:2010                  A cigaretták tűzokozó hatásának értékelése szabványos vizsgálati módszerrel (ISO 12863:2010(. (SzK.: 7.)
 
MSZ EN 13911:2004                         Védőruházat tűzoltók részére. A Tűzoltó kámzsáinak követelményei és vizsgálati módszerei (SzK: 8.)
 
MSZ EN 15614:2008                         Védőruházat tűzoltók részére. Terepruházat laboratóriumi vizsgálati módszerei és teljesítménykövetelményei (SzK: 8.)
 
MSZ HB 60364-4-43:2010                Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (IEC 60364-4-43:2008, módosítva + 2008. októberi helyesbítés). (az MSZ 2364-430:2004 helyett, amely azonban 2012. 11. 01-jéig még érvényes; SzK: 8.)
 
MSZ EN 81-21:2010                          Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben (SzK: 9.)
 
Lezárva: 2011. szeptember 30.
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011. IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK


*MSZ EN 60695-2-12:2011            A tűzveszélyesség vizsgálata. 2-12. rész: Izzóhuzalos vizsgálati módszerek. Anyagok izzóhuzalos éghetőségi indexének (GWFI) vizsgálati módszerei (MSZ EN 60695-2-12:2000 helyett, SzK: 10)
 
*MSZ ISO 5658-2:2011                  Tűzveszélyességi vizsgálatok. Lángterjedés. 2. rész: Oldalirányú lángterjedés függőleges elrendezésű építési termékeken és közlekedési eszközök elemein. (SzK: 11)
 
*MSZ EN 50130-4:2011                 Riasztórendszerek. 4. rész: Elekromágneses összeférhetőség. Termékcsaládszabvány: Tűzjelző, behatolásjelző, támadásjelző, zárt láncú televíziós megfigyelőrendszerek, beléptetőrendszerek és személyi riasztórendszerek alkatrészeinek zavartűrési követelményei (Az MSZ EN 50130-4:1999 és az MSZ EN 50130-4:1995/A2:2003 helyett, amelyek azonban 2014. 06. 13-ig még érvényesek, SzK: 11)
 
*MSZ EN 1089-3:2011                   Szállítható gázpalackok. A gázpalackok megjelőlése (az LPG kivételével). 3. rész: Színjelőlés (az MSZ EN 1089-3:2004 helyett, SzK: 11)
 
*MSZ EN 15889:2011                     Tűzoltó tömlők. Vizsgálati módszerek (SzK: 11)
 
*MSZ EN 12561-1:2011                 Vasúti alkalmazások. Tartálykocsik. 1. rész: Veszélyes árukat szállító tartálykocsik azonosító táblái (az MSZ EN 12561-1:2001 helyett, SzK: 11)
 
*MSZ EN 1366-10:2011                 Épületgépészeti berendzések tűzállósági vizsgálata. 10. rész: Füstcsappantyúk (SzK: 12)
 
*MSZ EN 15254-4:2008+A1:2011       Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 4. rész: Üvegezett szerkezetek (az MSZ EN 15254-4:2008 helyett, SzK: 12)
 
*MSZ EN 15269-10:2011               Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 10. rész: Gördülő acél zsaluszerkezetek tűzállósága (SzK: 12)
 
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011. IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
 
MSZ HD 60364-5-534:2009            Kisfeszültségű villamos beremdezések. 5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök (SzK: 10)
 
MSZ EN 1755:2000+A1:2009         Targoncák biztonsága. Üzemelelés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghető gázos, gőzös, ködös poros közegben (az MSZ EN 1755:201 helyett, SzK: 11)
 
MSZ EN 50518-1:2010                   Felügyeleti és riasztásfogadó központ. 1. rész: Helyszín-megválasztási és építészeti követelmények (SzK: 11)
 
MSZ EN 60079-10-1:2009              Robbanóképes közegek. 10-1: Térségbesorolás. Robbanóképes gázközegek (az MSZ EN 60079-10:2003 helyett, amely azonban 2012. 03. 01-jéig még érvényes, SzK: 11)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011 IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA
 
 
MSZ 14800-1:1989                          Tűzállósági vizsgálatok. Épületszerkezetek tűzállósági határértékének vizsgálata (SzK: 11)
 
MSZ 14800-2:1994                          Tűzállósági vizsgálatok. Az építőanyagok nem éghetőségének vizsgálata (SzK: 11)
 
MSZ 14800-3:1982                          Tűzállósági vizsgálatok. Az éghető építési anyagok „nehezen éghetőségének” meghatározása (SzK: 11)
 
MSZ 14800-4:1984                          Tűzállósági vizsgálatok. Az éghető építési anyagok „közepesen éghetőségének” meghatározása (SzK: 11)
 
MSZ 14800-5:1994                          Tűzállósági vizsgálatok. Ajtók és belső üvegfelületek tűzállósági határértékeinek meghatározása (SzK: 11)
 
MSZ 14800-7:1983                          Tűzállósági vizsgálatok. Tűzvédő álmennyezetek tűzállósági vizsgálata (SzK: 11)
 
MSZ 14800-9:1985                          Tűzállósági vizsgálatok. Éghető padlóburkoló anyagok lángterjedési vizsgálata és lángterjedési osztályba sorolása (SzK: 11)
 
MSZ 14800-10:1987                        Tűzállósági vizsgálatok. Éghető szilárd anyagok füstfejlesztő tulajdonságának vizsgálata (SzK: 11)
 
MSZ 14800-11:1987                        Tűzállósági vizsgálatok. Éghető tetőburkolatok tűzterjedésének vizsgálata (SzK: 11)
 
MSZ 14800-11:1987/M1:1991        Tűzállósági vizsgálatok. Éghető tetőburkolatok tűzterjedésének vizsgálata (SzK: 11)
 
MSZ 14800-14:1990                        Tűzállósági vizsgálatok. Kábelvezetékek tűzállósági határértékének vizsgálata (SzK: 11)
 
MSZ 14800-15:1990                        Tűzállósági vizsgálatok. Szellőzővezetékek önműködő elzáróberendezéseinek tűzállósági vizsgálata (SzK: 11)
 
MSZ 13910:1973                             Gyári csomagolású festékanyagok tárolása (SzK: 11)
 
MSZ K1123:2006                            Katonai repülőterek tűzvédelme (SzK: 11)
 
MSZ K 1162:2006                           A repülőtereken alkalmazott katonai tűzoltó gépjárművek és katonai tűzoltók egyéni felszerelésének műszaki előírásai (SzK: 11)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2011 IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK KORSZERŰSÍTÉSÉNEK TERVEZETT PROGRAMBA VÉTELE
 
 
MSZE 595-1:2009                           Épületek tűzvédelme. 1. rész: Fogalommeghatározások (SzK: 11)
 
MSZE 595-3:2009                           Épületek tűzvédelme. 3. rész: Épületszerkezetek tűzvédelemi követelményei (SzK: 11)
 
MSZE 595-5:2009                           Épületek tűzvédelme. 5. rész: Tűzszakaszolás, tűzterjedés elleni védelem (SzK: 11)
 
MSZE 595-6:2009                           Épületek tűzvédelme. 6. rész: Kiürítés (SzK: 11)
 
Felvilágosítást ad: Kenderessy Györgyi, telefon: 456-6845; e-mail: gy.kenderessy@mszt.hu
 
Lezárva: 2011. december 31.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes