Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN 13617-1:2004+A1:2010         Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működési biztonsági követelményei (MSZ EN 13617-1:2004; SzK: 2.)
 
MSZ EN 1992-1-1:2010              Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok (MSZ EN 1992-1-1:2005; SzK: 2.)
 
*MSZ EN 81-21:2010                  Felvonók szerekezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 21. rész: Új személy- és személy-teher felvonók létesítése meglévő épületekben (SzK: 2.)
 
MSZ EN 1991-1-7:2010                   Eurocode 1: A tartószerkezetek érő hatások. 1-7. rész: Általános hatások. Rendkívüli hatások (MSZ EN 1991-1-7:2006 és az MSZ EN 21991-1-7:2008 helyett, SzK: 3.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
 
MSZ-04-82-1:1985                      Lakó- és közösségi épületek kéményei. Fogalommeghatározások és általános előírások (2.3. szakasz törölve; SzK: 1.)
 
MSZ-04-82-2:1985                      Lakó- és közöségi épületek kéményei. Egyedi kémények. (2., 5., 6. fejezetek és a 7.2., 7.3., 7.4. szakaszok törölve;   SzK: 1.)
 
MSZ-04-82-4:1985                      Lakó- és közösségi épületek kéményei. Központi kémények. (4.2., 4.3., szakaszok és az 5., 6., 7. fejezetek törölve;    SzK: 1.)
 
MSZ EN ISO 9994:2009              Öngyújtók. Biztonsági előírások (6.2 szakasz helyesbítése; SzK: 3.)
 
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
Tájékoztató
 
A kisfeszültségű, közcélú hálózatra való csatlakozás szabvány változásairól (SzK: 3., 27. oldal)
 
 
Lezárva: 2010. március 31.
 
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010. II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN 3-10:2010                          Hordozható tűzoltó készülékek. 10. rész: Rendelkezések a hordozható tűzoltó készülékek EN 3-7-nek való megfelelősége értékelésére (MSZ EN 3-6:1999 és az MSZ EN 3-6:1995/A1:2001 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 15182-1:2007+A1:2010    Kézi tűzoltó sugárcsövek. 1. rész: Általános követelmények (MSZ EN 15182-1:2007 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 15182-2:2007+A1:2010    Kézi tűzoltó sugárcsövek. 2. rész: PN 16 típusú kombinált vízsugarú sugárcsövek (MSZ EN 15182-2:2007 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 15182-3:2007+A1:2010    Kézi tűzoltó sugárcsövek. 3. rész: Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú, PN 16 típusú sugárcsövek (MSZ EN 15182-3:2007 helyett; SzK: 4.)
 
*MSZ EN 15182-4:2007+A1:2010    Kézi tűzoltó sugárcsövek. 4. rész: Nagynyomású, PN 40 típusú sugárcsövek (MSZ EN 15182-4:2007 helyett; SzK: 4.)
 
MSZ 151-1:2000/1M:2010                 Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai (MSZ 151-1:2000 módosítása; SzK: 4.)
 
MSZ EN 1994-1-1:2010                    Eurocode 4: Együtt dolgozó, acél-beton öszvérszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok (MSZ EN 1994-1-1:2005 helyett; SzK: 4.)
 
MSZ 24803-1:2010                            Épületszerkezetek megjelenési módjának előírásai. 1. rész: Általános előírások (SzK: 5.)
 
MSZE CEN/TS 14972:2010               Beépített tűzoltó berendezések. Vízköddel oltó berendezések. Tervezés és szerelés (SzK: 6.)
 
*MSZ EN 60332-3-10:2010              Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-10. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. Vizsgálóberendezés (MSZ EN 50266-1:2001 helyett, amely azonban 2012. 08. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 60332-3-21:2010              Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-21. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. A F/R kategória (MSZ EN 50266-2-1:2001 helyett, amely azonban 2012. 08. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 60332-3-22:2010              Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-22. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. A kategória (MSZ EN 50266-2-2:2001 helyett, amely azonban 2012. 08. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 60332-3-23:2010              Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-23. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. B kategória (MSZ EN 50266-2-3:2001 helyett, amely azonban 2012. 08. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 60332-3-24:2010              Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-24. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. C kategória (MSZ EN 50266-2-4:2001 helyett, amely azonban 2012. 08. 01- jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 60332-3-25:2010              Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 3-25. rész: Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. D kategória (MSZ EN 50266-2-5:2001 helyett, amely azonban 2012. 08. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 60079-0:2010                    Robbanóképes közegek. 0. rész: Készülékek. Általános követelmények (MSZ EN 60079-0:2007 és az MSZ EN 61241-0:2007 helyett, amelyek azonban 2012. 09.01-jéig még érvényesek; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 60079-10-2:2010              Robbanóképes közegek. 10-2. rész: Térségek osztályozása. Gyúlékony poros közegek (Az MSZ EN 61241-10:2005 helyett, amely azonban 2012. 06. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 60079-18:2010                  Robbanóképes közegek. 18. rész: Készülékek védelme kiöntéssel, „m” (MSZ EN 60079-18:2004 és az MSZ EN 61241-18:2005 helyett, amelyek azonban 2012. 10.01-jéig még érvényesek; SzK: 6.)
 
 
*MSZ EN 60079-31:2010                  Robbanóképes közegek. 31. rész: Készülékek porgyújtás elleni védelme tokozással, „t” (MSZ EN 61241-1:2005 helyett, amely azonban 2012. 10. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 15794:2010                       Éghető folyadékok robbanáspontjának meghatározása
(SzK: 6.)
 
*MSZ EN 1953:1998+A1:2010         Bevonóanyag- porlasztó és –szóró berendezések. Biztonsági követelmények (MSZ EN 1953:2000 helyett; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 50176:2010                       Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények (MSZ EN 50176:1999 helyett, amely azonban 2012. 12. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 50177:2010                       Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék éghető bevonóporokhoz. Biztonsági követelmények (MSZ EN 50177:2007 helyett, amely azonban 2012. 09. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 50348:2010                       Helyhez kötött elektrosztatikus szórókészülék nem éghető folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények (MSZ EN 50348:2002 helyett, amely azonban 2012. 12. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ HD 60364-4-43:2010              Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-43. rész: Biztonság. Túláramvédelem (Az MSZ 2364-430:2003 helyett, amely azonban 2013. 03. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ HD 60364-5-51:2010              Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (MSZ HD 60364-5-51:2007 helyett, amely azonban 2012. 04. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ HD 60364-5-56:2010              Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-56. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések táplálása (MSZ 2364-560:1995 helyett, amely azonban 2012. 11. 01-jéig még érvényes; SzK: 6.)
 
*MSZ EN 81-1:1998+A3:2010          Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók (MSZ EN 81-1:2002, EN 81-1:1998+A1:2006 és az MSZ EN 81-1:1989+A2:2005 helyett, amelyek azonban 2011. 06. 01-jéig még érvényesek; SzK: 6.)
*MSZ EN 81-2:1989+A3:2010          Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók (MSZ EN 81-2:2002, EN 81-2:1998+A1:2006 és az MSZ EN 81-2:1989+A2:2005 helyett, amelyek azonban 2011. 06. 01-jéig még érvényesek; SzK: 6.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010 II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 659:2003+A1:2008             Védőkesztyűk tűzoltó részére (MSZ EN 659:2005 helyett; SzK: 5.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010 II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
*MSZ EN 1990:2002/A1:2008         Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai szabvány nemzeti mellékletének módosítása. (SzK: 4.)
 
*MSZ EN 1992-1-1:2010                  Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok szabvány nemzeti mellékletének módosítása. (SzK: 4.)
 
*MSZ EN 1568-1:2008                      Tűzoltó anyagok. Habképző anyagok. 1. rész: Vízzel nem keveredő folyadékok felületére felvitt közepes habkiadósságú habok előírásai (Helyesbítés jelzete: EN 1568-1:2008/AC:2010; SzK: 5.)
 
*MSZ EN 1568-2:2008                      Tűzoltó anyagok. Habképző anyagok. 2. rész: Vízzel nem keveredő folyadékok felületére felvitt nagy habkiadósságú habok előírásai (Helyesbítés jelzete: EN 1568-2:2008/AC:2010; SzK: 5.)
 
*MSZ EN 1568-3:2008                      Tűzoltó anyagok. Habképző anyagok. 3. rész: Vízzel nem keveredő folyadékok felületére felvitt kis habkiadósságú habok előírásai (Helyesbítés jelzete: EN 1568-3:2008/AC:2010; SzK: 5.)
 
 
*MSZ EN 1568-4:2008                      Tűzoltó anyagok. Habképző anyagok. 4. rész: Vízzel keveredő folyadékok felületére felvitt kis habkiadósságú habok előírásai (EN 1568-4:2008/AC:2010; SzK: 5.)
 
Lezárva: 2010. június 30.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
*MSZ EN 12817:2010                       LPG-berendezések és -tartozékok. Legfeljebb 13 m3 űrtartalmú, cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok ellenőrzése és újraminősítése (MSZ EN 12817:2002, MSZ EN 12817:2002/A1:2006, MSZ EN 12818:2002, MSZ EN 12818:2002/A1:2006 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 12819:2010                       LPG-berendezések és -tartozékok. 13 m3-nél nagyobb űrtartalmú, cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) tároló tartályok ellenőrzése és újraminősítése (MSZ EN 12819:2002, MSZ EN 12820:2002 helyett; SzK: 7.)
 
MSZ EN 1995-1-1:2010                    Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok (MSZ EN 1995-1-1:2005, MSZ EN 1995-1-1:2004/A1:2008 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 1147:2010                         Kézi tűzoltólétrák (MSZ EN 1147:2001 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 1777:2010                         Hidraulikus emelőkosár (HPs) tűzoltáshoz mentéshez és mentési szolgáltatásokhoz. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (MSZ EN 1777:2004+A1:2009 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 13747:2005+A2:2010      Előre gyártott betontermékek. Födémrendszerek födém-lemezei    (MSZ EN 13747:2005+A1:2009  helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 15037-4:2010                    Előre gyártott betontermékek. Födémrendszerek gerendákból és béléstestekből. 4. rész: Expandált polisztirol béléstestek (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 14064-1:2010                    Hőszigetelő termékek épületekhez. Helyszínen kialakított laza ásványgyapot (MW-) termékek. 1. rész: A beépítés előtti laza kitöltőanyag előírásai (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 14064-2:2010                    Hőszigetelő termékek épületekhez. Helyszínen kialakított laza ásványgyapot (MW-) termékek. 2. rész: A beépített termékek előírásai (SzK: 8.)
 
*MSZ EN 15650:2010                       Épületek szellőztetése. Tűzgátló csappantyúk (SzK: 8.)
 
MSZ EN 54-4:2010                            Tűzjelző berendezések. 4. rész: Tápegységek (MSZ EN 54-4:2002, MSZ EN 54-4:1997/A1:2003, MSZ EN 54-4:1997/A2:2007 helyett; SzK: 9.)
*MSZ EN 54-23:2010                        Tűzjelző berendezések. 23. rész: Riadóegységek. Vizuális figyelemfelhívó eszközök (SzK: 9.)
 
*MSZ EN 60695-1-10:2010              A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-10. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Általános irányelvek (MSZ EN 60695-1-1:2001 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 16000:2010                       Műanyag csővezetékrendszerek. Rendszerek az épületszerkezeten belül. Az alkotóelemek felszerelése és rögzítése egyetlen égő darab hőhatását alkalmazó vizsgálóberendezésben (SzK: 9.)
 
*MSZ EN 1857:2010                         Égéstermék-elvezető berendezések. Építőelemek. Beton béléscsövek (MSZ EN 1857:2003+A1:2008 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 534:2006+A1:2010           Bitumenes hullámlemezek. Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 534:2006 helyett, amely azonban 2010. 12. 31-ig még érvényes; SzK: 9.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010 III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 3-10:2010                            Hordozható tűzoltó készülékek. 10. rész: Rendelkezések a hordozható tűzoltó készülékek EN 3-7-nek való megfelelőségének értékelésére (MSZ EN 3-6:1999, MSZ EN 3-6:1995/A1:2001 helyett; SzK: 7.)
 
MSZ EN 1486:2008                           Védőruházat tűzoltók részére. Különleges tűzoltáshoz használt hővisszaverő ruházat követelményei és vizsgálati módszerei (MSZ EN 1486:1998, SzK: 7.)
 
MSZ EN ISO 14116:2008                  Védőruházat. Hő és láng elleni védelem. Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyag-összeállítások és ruházatok (MSZ EN 533:2001 helyett; SzK: 7.)
 
MSZ EN ISO 11612:2009                  Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat (MSZ EN 531:2000, MSZ EN 531:1995/A1:2001 helyett; SzK: 8.)
 
Lezárva: 2010. szeptember 30.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes
 A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010. IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN 1366-4:2006+A1:2010      Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Hézagtömítések (MSZ EN 1366-4:2006 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 1366-5:2010                      Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szerelőcsatornák és -aknák (MSZ EN 1366-5:2004 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 13238:2010                       Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Kondicionális eljárások és hordozók kiválasztásának általános szabályai (MSZ EN 13238:2002 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010    Épületszerkezetek    és   építési   termékek    tűzvédelmi osztályozása . 1.  rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyes-ségi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-1:2006 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 13501-2:2007+A1:2010    Épületszerkezetek    és    építési  termékek  tűzvédelmi osztályozása.  2.  rész:  Osztályba sorolás  – a szellőzési rendszerek  kivételével  –  a  tűzállósági   vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-2:2008 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 13501-3:2005+A1:2010    Épületszerkezetek   és   építési  termékek   tűzvédelmi osztályozása. 3. rész: Osztályba sorolás az épületgépé-szeti rendszerekbe  beépítendő  termékek  és  elemek tűzállósági vizsgálatai eredményeinek felhasználásával: tűzállósági szellőzővezetékek és tűzgátló csappantyúk (MSZ EN 13501-3:2006 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 13501-4:2007+A1:2010    Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 4. rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek elemei tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-4:2007 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 13501-5:2005+A1:2010    Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásának kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-5:2006 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 15080-8:2010                    Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 8. rész: Gerendák (SzK: 10.)
 
*MSZ EN 15254-2:2010                    Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 2. rész: Gipsz és más falazóelemek (SzK: 10.)
 
*MSZ EN 15254-5:2010                    Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak. 5. rész: Fém szendvicspanelek (SzK: 10.)
 
*MSZ EN 15269-1:2010                    Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzálló-sági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiter-jesztett alkalmazása. 1. rész: Általános követelmények (SzK: 10.)
 
*MSZ EN 15269-7:2010                    Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzálló-sági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiter-jesztett alkalmazása. 7. rész: Tűzgátló acél tolóajtók. (SzK: 10.)
 
*MSZ EN 15269-20:2010                  Ajtók, redőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzálló-sági és/vagy füstzárási vizsgálati eredményeinek kiter-jesztett alkalmazása. 20. rész: Fütsgátló, forgó- vagy csuklópántos acél- és faajtók, fa- és fémkeretes üvegezett ajtók (SzK: 10.)
 
*MSZ EN ISO 1182:2010                  Termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A neméghetőség vizsgálata (MSZ EN ISO 1182:2002 helyett; SzK:10.)
 
*MSZ EN ISO 12863:2010                A cigaretták gyúlékonyságának értékelése szabványos vizsgálati módszerrel (SzK: 12.)
 
MSZ 845:2010                                   Égéstermék- elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése (MSZ-04-82-1:1985, MSZ-04-82-2:1985, MSZ-04-82-4:1985 helyett; SzK: 12.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010 IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 12845:2004+A2:2009         Beépített tűzoltó berendezések. Sprinklerberendezések. Tervezés, kivitelezés és karbantartás
(MSZ EN 12845:2005 helyett; SzK: 10.)
 
MSZ EN 60079-1:2008                      Robbanóképes közegek. 1. rész: Gyártmányok védelme nyomálló tokozással, „d” (MSZ EN 60079-1:2004 helyett, SzK: 10.)
 
MSZ EN 13162:2009                         Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszakik előírások (MSZ EN 13162:2001 helyett; SzK: 11.)
 
MSZ EN 60079-2:2008                      Robbanóképes közegek. 2. rész: Gyártmányok védelme túlnyomásos tokozással „p” (MSZ EN 60079-2:2005 helyett, amely azonban 2010.11.01-jéig még érvényes; SzK: 11.)
 
MSZ EN 15268:2009                         Üzemanyagtöltő állomások. A merülőszivattyú-egységek kialakításának biztonsági követelményei (SzK: 12.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2010 IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
*MSZ EN 54-25:2008                        Tűzjelző berendezések. 25. rész: Rádió-összeköttetések részei (*MSZ EN 54-25:2008/AC; SzK: 11.)
 
*MSZ EN 13565-2:2009                    Beépített tűzoltó berendezések. Habbal oltó berendezések. 2. rész: Tervezés, kivitelezés és karbantartás (*MSZ EN 13565-2:2009/AC:2010; SzK: 11.)
 
 
Lezárva: 2010. december 31.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes