Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN 81-3:2000+A1:2009       Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidrealikus üzemü kisteher-felvonók (MSZ EN 81-3:2000 helyett; SzK:1.)
 
*MSZ EN 1634-1:2009                   Ajtók, rendőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 1. rész: Ajtók, redőnyök és nyitható ablakok tűzállósági vizsgálatai
                                                         (MSZ EN 1634-1:2000 helyett; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 1634-2:2009                   Ajtók, rendőnyök, nyitható ablakok és vasalataik tűzállósági és füstzárási vizsgálatai. 2. rész: Vasalatok tűzállósági jellemzőinek vizsgálatai (SzK: 3.)
 
*MSZ EN 50402:2005/A1:2009      Villamos gyártmányok az éghető vagy toxikus gázok vagy gőzök, vagy az oxigén érzékelésére és mérésére. A helyhez kötött gázérzékelő rendszerek működésbiztonság követelményei
                                                         (MSZ EN 50402:2006 módosítása; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 1127-1:2009                   Robbanóképes közegek. Robbanás megelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan
                                                         (MSZ EN 1127-1:2000 helyett; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 1127-2+A1:2009            Robbanóképes közegek. Robbanás megelőzés és robbanásvédelem. 2. rész: Bányászati alapelvek és módszertan (MSZ EN 1127-2:2003 helyett; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 60079-14:2009               Robbanóképes közegek. 14. rész: Villamos berendezések tervezése, kiválasztása és szerelése (MSZ EN 60079-14:2003 helyett, amely azonban 2011. 07. 01-jéig még érvényes; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 60079-27:2009               Robbanóképes közegek. 27. rész: Gyújtószikramentes terepi busz biztonsági elvei (MSZ EN 60079-27:2007 helyett, amely azonban 2011. 04. 01-jéig még érvényes; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 1710:2005+A1:2009      Föld alatti bányák potencionálisan robbanásveszélyes környezeteiben való használatra szánt berendezések és részegységek (MSZ EN 1710:2006 helyett; SzK: 3.)
 
*MSZ EN ISO 13736:2009             A lobbanáspont meghatározása. Abel-féle zárt tengelyes módszer (MSZ EN ISO 13736:2000 helyett; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 15268:2009                     Üzemanyagtöltő állomások. A merülőszivattyú-csoportok biztonsági követelményei (SzK: 3.)
*MSZ EN 50164-1:2009                 Villámvédelmi berendezés elemei. 1. rész: Összekötő elemek követelményei (MSZ EN 50164-1:2000 és az MSZ EN 50164-1:1999/A1:2007 helyett, amelyek azonban 2011. 04. 01-jéig még érvényesek; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 50164-2:2009                 Villámvédelmi berendezés elemei. 2. rész: A vezetők és a földelők követelményi (MSZ EN 50164-2:2003 és az MSZ EN 50164-2:2002/A1:2007 helyett, amelyek azonban 2011. 04. 01-jéig még érvényesek; SzK: 3.)
 
*MSZ EN 50164-4:2009                 Villámvédelmi berendezés elemei. 4. rész: Vezetőtartók követelményei (SzK: 3.)
 
*MSZ EN 50164-7:2009                 Villámvédelmi berendezés elemei. 7. rész: Földelésjavító anyagok követelényei (SzK: 3.)  
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 I. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 60335-1:2002/A12:2006   Háztartási és hasonló jellegű villamos készülékek. Biztonság. 1. rész: Általános követelmények (MSZ EN 60335-1:2003 módosítása; SzK: 1.)
 
MSZ EN 771-6:2006                       Falazóelemek követeléményei. 6. rész: Természetes kő falazóelemek (MSZ EN 771-6:2000 helyett; SzK: 3.)
 
MSZ EN 14852:2006                       Aeroszol palackok. A permetsugár meggyullagási távolságának meghatározása (SzK: 3.)
 
MSZ EN 14853:2006                       Aeroszol palackok. A meggyulladás vizsgálata zárt térben (SzK: 3.)
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
*MSZ EN 54-20:2007                     Tűzjelző berendezések. 20. rész: Beszívottfüst-érzékelők (SzK: 1.)
 
*MSZ EN 14509:2007                     Önhordó, kétoldalt fémlemezburkolatú, hőszigetelő szendvicspanelek. Gyári termékek. Követelmények
                                                         (SzK: 1.)
 
MSZ EN 14878:2007                       Textíliák. Gyermekhálóruha égési viselkedése. Műszaki követelmények (SzK: 3.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNY VISSZAVONÁSOK
 
MSZ EN 9384-2:1989                     Ajtókok és erkélyajtók. Műszaki követelmények (SzK: 3.)
 
MSZ EN 9386:1993                         Ajtók műszaki követelményei (SzK: 3.)
 
MSZ EN 9387:1993                         Ajtók minősítése és minőségtanusítása (SzK: 3.)
 
 
 
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
 
Lezárva: 2009. március 31.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009. II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN ISO 7731:2009               Ergonómia. Közösségi területek és munkahelyek vészjelzései. Akusztikai vészjelzések (MSZ EN ISO 7731:2006 helyett; SzK: 4)
 
*MSZ EN 1028-1:2002+A1:2009    Tűzoltó szivattyúk. Tűzoltó centrifugálszivattyúk légteleinítővel. 1. rész: Osztályozás. Általános és biztonsági követelmények
                                                         (MSZ EN 1028-1:2003 helyett; SzK: 4)
 
*MSZ EN 1846-3:2002+A1:2009    Tűzoltójárművek. 3. rész: Tartósan beépített felszerelés. Biztonság és műszaki jellemzők
                                                         (MSZ EN 1846-3:2003 helyett; SzK: 4)
 
*MSZ EN 14466:2005+A1:2009     Tűzoltó szivattyúk. Hordozható szivattyűk. Biztonsági és működési követelmények, vizsgálatok
                                                         (MSZ EN 14466:2005 helyett; SzK: 4)
 
*MSZ EN 14710-1:2005+A1:2009 Tűzoltó szivattyúk. Légtelenítő nélküli tűzoltó centrifugálszivattyúk. 1. rész: osztályba sorolás, általános és biztonsági követelmények (MSZ EN 14710-1:2005; SzK: 4)
 
*MSZ EN 60695-1-30:2009            A tűzveszélyesség vizsgálata. 1-30. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tűzveszélyességének értékeléséhez. Előválasztásos vizsgálati folyamat.  Általános irányelvek (MSZ EN 60695-1-30:2003 helyett, amely azonban 2011. 10. 01-jéig még érvényes; SzK: 4)
 
*MSZ EN ISO 11612:2009             Védőruházat. Hő és láng ellen védő ruházat (MSZ EN 531:2000 helyett; SzK: 4)
 
*MSZ EN 1074-6:2009                   A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való alkalmasság követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 6. rész: Tűzcsapok (MSZ EN 1074-6:2004; SzK: 4)
 
*MSZ EN 12881-1:2005+A1:2009 Szállítószallag-hevederek. Tűzszimulációs lángállósági vizsgálat. 1. rész: Propánégős vizsgálatok (MSZ EN 12881-1:2006 helyett; SzK: 4)
 
*MSZ EN 12882:2009                     Szállítóhevederek általános célú felhasználásra. Elektromos és tűzveszélyességi biztonsági követelmények (MSZ EN 12882:2002 helyett; Szk: 4)
 
*MSZ EN 81-40:2009                     Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Különleges személy és teherfelvonók. 40. rész: Lépcsőfelvonók és ferdepályás emelőlapok mozgáskorlátozott személyek számára (SzK: 5)
 
MSZ EN 1993-1-1:2009                  Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok (MSZ EN 1993-1-1:2005 helyett; SzK: 5)
 
*MSZ EN 13384-2-2003+A1:2009 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárások. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez (MSZ EN 13384-2:2003 helyett; SzK: 6)
 
*MSZ EN 13162:2009                     Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű ásványgyapot (MW-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13162:2001 helyett; SzK: 6)
 
*MSZ EN 13163:2009                     Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol (EPS-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13163:2001 helyett; SzK: 6)
 
*MSZ EN 13164:2009                     Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13164:2001, MSZ EN 13164:2001/A1:2004 helyett; SzK: 6)
 
*MSZ EN 13165:2009                     Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű merev poliuretánhab (PUR-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13165:2001, az MSZ EN 13165:2001/A1:2004, és az  MSZ EN 13165:2001/A2:2005 helyett; SzK: 6)
 
*MSZ EN 13166:2009                     Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű fenolhab (PF-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13166:2001 és az MSZ EN 13165:2001/A1:2004 helyett; SzK: 6)
 
*MSZ EN 13167:2009                     Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű habüveg (CG-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13167:2001 és az MSZ EN 1367:2001/A1:2004 helyett; SzK: 6)
 
*MSZ EN 13168:2009                     Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készitésű fagyapot (WW-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13168:2001 és az MSZ EN 13168:2001/A1:2004 helyett; SzK: 6)
 
 
*MSZ EN 13169:2009                     Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű duzzasztott perlit (EPB-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13169:2001 és az MSZ EN 13169:2000/A1:2004 helyett; SzK: 6)
 
*MSZ EN 13170:2009                     Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált parafa (ICB-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13170:2001 helyett; SzK: 6)
 
*MSZ EN 13171:2009                     Építőipari hőszigetelő termékek. Gyári készítésű farost- (WF-) termékek. Műszaki előirások (MSZ EN 13171:2001 és az MSZ EN 13171:2001/A1:2004 helyett; SzK: 6)
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 II. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZAT ÁNAK MEGJELENÉSE
 
 
MSZ EN 60079-11:2007                 Robbanóképes közegek. 11. rész: Gyártmányok „i” gyújtószikramentes védelemmel (MSZ EN 50020:2003 helyett, amely azonban 2009. 10. 01-jéig még érvényes; SzK: 5)
 
MSZ EN 62305-1:2006                   Villámvédelem 1. rész: Általános alapelvek (MSZ EN 274-1:1977 helyett, amely azonban 2009. 02. 01-jéig még érvényes; SzK: 6
 
MSZ EN 62305-2:2006                   Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés (MSZ EN 274-2:1981 és az MSZ EN 274-2:1981/1M:2001 helyett, amely azonban 2009. 02. 01-jéig még érvényesek; SzK: 6)
 
MSZ HD 60364-5-51:2007              Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-51. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Általános előírások (MSZ 2364-510:2002 helyett, amely azonban 2008. 09. 01-jéig még érvényes; SzK: 6)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 II. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
MSZ EN 1990:2005                         Eurocode: A tartószerkezetek tervezésének alapjai (SzK:4)
 
MSZ EN 1990:2002/A1:2008          Eurocode: A tartószerkezetek tervezési alapjai (SzK: 4)
 
*MSZ EN 1993-1-2:2005                Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (helyesbítés jelzete EN 1993-1-2:2005/AC:2009; SzK: 5)
 
*MSZ EN 1995-1-2:2005                Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (helyesbítés jelzete EN 1995-1-2:2004/AC:2009; SzK: 5)
 
 
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
 
Lezárva: 2009. június 30.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes, tűzvédelmi szakértő
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009. III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN 12245:2009                     Szállítható gázpalackok. Teljes felületen erősített kompozitpalackok (MSZ EN 12245:2002 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 12981:2005+A1:2009     Bevonatkészítő üzemek. Szórófülkék szerves bevonóporokhoz. Biztonsági követelmények (MSZ EN 12981:2005 helyett; SzK: 7.)
 
*MSZ EN 13355:2004+A1:2009     Bevonat készítő üzemek. Kombinált szórófülkék. Biztonsági követelmények (MSZ EN 13355:2005 helyett; SzK: 7.)
 
MSZ EN 671-3:2009                       Beépített tűzoltó berendezések. Tömlős berendezések. 3. rész: Alaktartó tömlős tömlődob és lapostömlős falitűzcsapszekrény karbantartása (MSZ EN 671-3:2001 helyett; SzK: 8.)
 
MSZ EN 671-2:2009                       Beépített tűzoltó berendezések. Tömlőberendezések. 2. rész: Falitűzcsapszekrények lapostömlővel (MSZ EN 671-2:2001 és MSZ EN 671-2:2001/A1:2004 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 14678-1:2006+A1:2009 LPG-berendezések és -tartozékok. Gépjármű-töltőállomások LPG-berendezéseinek felépítése és kialakítása. 1. rész: Kútoszlopok (MSZ EN 14678-1:2006 helyett; SzK: 8.)
 
*MSZ EN 615:2009                         Tűzvédelem. Oltóanyag. Az oltóporok előírásai (kivéve a D osztályú porokat) (MSZ EN 615:1995 és MSZ EN 615:1994/A1:2001 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 1777:2004+A1:2009       Hidraulikus pódiumok tűzoltáshoz és mentései szolgáltatásokhoz. Biztonsági követelmények és vizsgálatok (MSZ EN 1777:2005 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 1846-2:2001+A3:2009    Tűzoltójárművek. 2. rész: Általános követelmények. Biztonság és jellemzők (MSZ EN 1846-2:2003, az MSZ EN 1846-2:2001/A1:2005 és az MSZ EN 1846-2:2001/A2:2007 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14710-1:2005+A2:2009  Tűzoltó szivattyúk. Légtelenítő nélküli tűzoltó centrifugálszivattyúk 1. rész: Osztályba sorolás, általános és biztonsági követelmények (MSZ EN 14710-1:200+A1:2009 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14710-2:2005+A2:2009 Tűzoltó szivattyúk. Légtelenítő nélküli tűzoltó centrifugálszivattyúk 2. rész: Az általános és biztonsági követelményeknek való megfelelés igazoló ellenőrzése (MSZ EN 14710-2:2005+A1:2008 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14043:2005+A1:2009     Tűzoltó magaslétrák. Körasztalos létrák kombinált mozgásokkal. Biztonsági és működési követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 14043:2006 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 14044:2005+A1:2009     Tűzoltó magaslétrák. Körasztalos létrák egymást követő mozgásokkal. Biztonsági és működési követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 14044:2006 helyett; SzK: 9.)
 
MSZ NE 54-2:2009                         Tűzjelző berendezések 2. rész: Tűzjelző központ (MSZ EN 54-2:2002 és az MSZ EN 54-2:1997/A1:2007 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 12845:2004+A2:2009     Beépített tűzoltó berendezések. Automata sprinkler berendezések. Tervezés, kivitelezés és karbantartás (MSZ EN 12845:2005 helyett; SzK: 9.)
 
*MSZ EN 13565-2:2009                 Beépített tűzoltó berendezések. Habbal oltó berendezések. 2. rész: Tervezés, kivitelezés és karbantartás (SzK: 9.)
 
*MSZ EN 15659:2009                     Biztonságos tárolóegységek. Osztályba sorolás és tűzzel szembeni ellenálló képesség vizsgálati módszerei. Kis tüzes tároló egység (SzK: 9.)
 
*MSZ 7574:2009                             Hőszigetelő termékek épületekhez. Gyári készítésű extrudált polisztirolhab (XPS-) termékek. Alkalmazási előírások (SzK: 9.)
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 III. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZAT ÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 50110-1:2005                   Villamos berendezések üzemeltetése
                                                         (MSZ EN 50110-1:1999 helyett; SzK: 7.)
 
MSZ EN 3-7:2004+A1:2008            Hordozható tűzoltó készülékek. 7. rész: Jellemzők, teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 3-7:2004 helyett; SzK: 8.)
 
MSZ EN 54-13:2005                       Tűzjelző berendezések. 13. rész: A rendszer részegységeinek összeférhetőség-értékelése (SzK: 8.)
 
MSZ EN 15182-1:2007                   Kézi tűzoltó sugárcsövek. 1. rész: Általános követelmények (SzK: 8.)
 
MSZ EN 15182-2:2007                   Kézi tűzoltó sugárcsövek. 2. rész: PN 16 típusú kombinált vízsugarú sugárcsövek (SzK: 8.)
 
MSZ EN 15182-3:2007                   Kézi tűzoltó sugárcsövek. 3. rész: Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű, szórt vízsugarú, PN 16 típusú sugárcsövek (SzK: 8.)
 
MSZ EN 15182-4:2007                   Kézi tűzoltó sugárcsövek. 4. rész: Nagynyomású, PN 40 típusú sugárcsövek (SzK: 8.)
 
MSZ EN 13501-1:2007                   Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-1:2002 helyett; SzK: 9.)
 
MSZ EN 13501-2:2008                   Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás - a szellőzési rendszereket kivéve - tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-2:2004 helyett; SzK: 9.)
 
MSZ EN 13501-5:2006                   Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (SzK: 9.)
 
MSZ EN 60079-17:2008                 Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (MSZ EN 60079-17:2003 és az MSZ EN 61241-17:2005 helyett, amelyek azonban 2010. 09. 01-jéig még érvényesek; SzK: 9.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 III. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
MSZ EN 659:2003+A1:2008           Védőkesztűk tűzoltók részére (helyesbítés jelzete: EN 659:2003+A1:2008/AC:2009; SzK: 8.)
 
MSZ EN 81-3:2000+A1:2009          Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher felvonók (helyesbítés jelzete: EN 81-3:2000+A1:2008/AC:2009; SzK: 9.)
 
MSZ EN 13565-2:2009                   Beépített tűzoltó berendezések. Habbal oltó berendezések. 2. rész: Tervezés, kivitelezés és karbantartás (helyesbítés jelzete: EN 13565-2:2009/AC:2009; SzK: 9.)
 
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
 
Lezárva: 2009. szeptember 30.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes, tűzvédelmi szakértő
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009. IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
MSZ ISO 3864-1:2009                      Grafikai jelképek. Biztonsági színek és biztonsági jelek. 1. rész: Munkahelyi és közterületi biztonsági jelek tervezési alapelvei (MSZ 17066:1985 helyett; SzK.:10.)
 
MSZ ISO 16069:2009                        Grafikai jelképek. Biztonsági jelek. Menekülési útirányt jelző rendszerek (SWGS-ek). (SzK.:10.)
 
*MSZ EN 15767-1:2009                    Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható ágyúk. 1. rész: Hordozható ágyús berendezések általános követelményei (SzK.:10.)
 
*MSZ EN 15767-2:2009                    Hordozható készülékek tűzoltó szivattyúk táplálására tervezett tűzoltó anyagokhoz. Hordozható ágyúk. 2. rész: Vízfúvókák (SzK.:10.)
 
MSZ 15688:2009                               A villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és -elosztó berende-zések tűzvédelme (SzK.:10.)
 
MSZ 14800-6:2009                            Tűzállósági vizsgálatok. 6. rész: Tűzterjedés vizsgálata épülethomlokzaton (MSZ 14800-6:1980 helyett; SzK.:10.)
 
*MSZ EN 1366-3:2009                      Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Átvezetések tömítései
(MSZ EN 1366-3:2005 helyett; SzK.:10.)
 
*MSZ EN 15882-3:2009                    Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálati eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. 3. rész: Átvezetések tömítései SzK.:10.)
 
*MSZ EN 13463-1:2009                    Robbanóképes közegekben használt nem villamos berendezések. 1. rész: Alapmódszer és követelmények (MSZ EN 13463-1:2002 helyett; SzK.:10.)
 
*MSZ EN 15089:2009                       Robbanásleválasztó rendszerek (SzK.: 10.)
 
*MSZ EN 50194-1:2009                    Lakóhelyiségekben éghető gázokat érzékelő villamos gyártmányok. 1. rész: Vizsgálati módszerek és működési követelmények (MSZ EN 50194:2000 helyett, amely azonban 2011.08. 01-jéig még érvényes; SzK.:10.)
*MSZ EN 60079-10-1:2009              Robbanóképes közegek. 10-1. rész: Térségek osztályozása. Robbanóképes gázközegek (MSZ EN 60079-10:2003 helyett, amely azonban 2012. 03. 01-jéig még érvényes; Szk.:10.)
 
*MSZ EN 1755:2000+A1:2009         Targoncák biztonsága. Üzemeltetés robbanásveszélyes környezetben. Üzemeltetés éghető gázos, gőzös, ködös és poros közegben (MSZ EN1755:2001 helyett; SzK.:10.)
 
*MSZ EN 50164-5:2009                    Villámvédemi berendezése elemi (LPC). 5. rész: A földelők ellenőrzési aknáinak és földelők tömítéseinek követelményei (SzK.:10.)
 
*MSZ EN 50164-6:2009                    Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 6. rész: Villámcsapás-számlálók követelményei (SzK.:10.)
 
*MSZ EN 1846-2:2009                      Tűzoltójárművek. 2. rész: Általános követelmények. Biztonság és jellemzők (MSZ EN 1846-2:2001+A3:2009 helyett; SzK.:11.)
 
MSZ 9771-3:2009                             Tűzcsapok és tartozékaik. 3. rész: Tűzcsapkulcsok
                                                           (SzK.:11.)
 
MSZ EN 50164-3:2009                      Villámvédelmi berendezések (LPC) 3. rész Az összecsatoló szikraközök követelményei (MSZ EN 50164-3:2007 helyett, amely azonban 2011. 11. 01-jéig még érvényes; SzK.:11.)
 
MSZ EN 62305-3:2009                      Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély (MSZ EN 62305-3:2006 helyett, amely azonban 2011. 12. 01-jéig még érvényes; SzK.:11.)
 
MSZE 15606:2009                             A tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata, illetve
karbantartása (SzK.:11.)
 
MSZ 1014:2009                                 Pótállványcső felszín alatti tűzcsaphoz (SzK.:12.)
 
MSZ 1042:2009                                 Jelzőtábla tűzoltóvíz-forrásokhoz (SzK.:12.)
 
MSZ 1094:2009                                 Kapocskulcsok tűzoltó kapcsokhoz (SzK.:12.)
 
MSZ EN 9771-7:2009                        Tűzcsapok és tartozékaik. 7. rész: Szerelvényszekrények felszín alatt és felszín feletti tűzcsapokhoz (SzK.:12.)
 
MSZ 9772:2009                                 Állváncső felszín alatti tűzcsapokhoz (SzK.:12.)
 
MSZ 9774:2009                                 Osztó tűzoltótömlőkhöz (SzK.:12.)
MSZ 9775:2009                                 Gyűjtő tűzoltótömlőkhöz (SzK.:12.)
 
MSZ 9789:2009                                 Nehéz- és középhabbal oltó kézi habsugárcsövek kialakítása, teljesítménykövetelményei és vizsgálati módszerei (SzK.:12.)
 
MSZE 1027:2009                               Tűzoltómászóöv (SzK.:12.)
 
MSZE 1059:2009                               A kézi tűzoltó sugárcsövek kiegészítő követelményei
                                                           (SzK.:12.)
 
MSZE 1092:2009                               Tűzoltó kapcsok (SzK.:12.)
 
MSZE 1185:2009                               Tűzoltó tömlők. Vízzáró lapos nyomótömlők és szerelt tömlők tűzoltó szivattyúkhoz és –járművekhez (SzK.:12.)
 
MSZ 9901-1:2009                              Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai. 1. rész: Olajlefejtés és olajkészlet-tárolás (MSZ 9901-1:1981 helyett; SzK.:12.)
 
MSZ 9901-2:2009                              Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai. 2. rész: Olajtovábbító és olajmelegítő rendszerek (MSZ 9901-2:1981 helyett; SzK.:12.)
 
MSZ 9901-3:2009                              Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai. 3. rész: Tüzelőberendezések (MSZ 9901-3:1981 helyett; SzK.:12.)
 
MSZ 9901-4:2009                              Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai. 4. rész: Telepítési távolság (MSZ 9901-4:1981 helyett; SzK.:12.)
 
MSZ 9901-5:2009                              Olajtüzeléshez tartozó tároló- és kiszolgálóépítmények, berendezések műszaki biztonsági és tűzvédelmi előírásai. 5. rész: Általános előírások, vizsgálatok (MSZ 9901-5:1981 helyett; SzK.:12.)
 
MSZE 595-1:2009                              Építmények tűzvédelme. 1. rész: Fogalommeghatározások (SzK.:12.)
 
MSZE 595-3:2009                              Építmények tűzvédelme. 3. rész: Épületszerkezetek tűzállósági követelményei (SzK.:12.)
MSZE 595-5:2009                              Építmények tűzvédelme. 5. rész: Tűzszakaszolás, tűzterjedés elleni védelem (SzK.:12.)
 
MSZE 595-6:2009                             Építmények tűzvédelme. 6. rész: Kiürítés (SzK.:12.)
 
MSZE 595-7:2009                              Építmények tűzvédelme. 7. rész: A számított tűzterhelés és a mértékadó tűzidőtartam meghatározása (SzK:.12.)
 
MSZE 595-8:2009                              Építmények tűzvédelme. 8. rész: Hő és füst elleni védelem (SzK.:12.)
 
MSZE 595-9:2009                              Építmények tűzvédelme. 9. rész: Robbanási túlnyomás lefúvatása (SzK.:12.)
 
MSZE 1025:2009                               Műanyag tűzoltó kupakkapcsok (SzK.:12.)
 
MSZE 9783:2009                               Széndioxiddal oltó berendezések (MSZ 9783:1985 helyett; SzK.:12.)
 
MSZ 9943:2009                                 Üzemanyagtöltő állomás előírásai (MSZ 9943:1994 helyett; SzK.:12.)
 
MSZ 6292:2009                                 Gázpalackok szállítása, tárolása és kezelése (MSZ 6292:1997 helyett; SzK.:12.)
 
MSZ 1585:2009                                 Villamos berendezések üzemeltetése (MSZ 1585:2001 helyett; SzK.:12.)
 
*MSZ EN 12215:2004+A1:2009       Bevonatkészítő üzemek. Szórófülkék szerves, folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények (MSZ EN 12215:2005 helyett; SzK.:12.)
 
MSZE 24205-1:2009                          Előadó-művészeti létesítmények. 1. rész: Általános tervezési előírások (SzK.:12.)
 
*MSZ EN 1856-1:2009                      Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések követelményei. 1. rész: Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések építőelemei (MSZ EN 1856-1:2003, MSZ EN 1856-1:2003/A1:2006 helyett, amelyek azonban 2011. 03. 31-jéig még érvényesek; SzK.:12.)
 
 
 
 
 
*MSZ EN 1856-2:2009                      Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések követelményei. 2. rész: Fém béléscsövek és összekötő elemek (MSZ EN 1856-2:2004 helyett, amely azonban 2011. 03. 31-jéig még érvényes; SzK.:12.)
 
*MSZ EN 520:2004+A1:2009           Gipszkarton lemezek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 520:20005 helyett, amely azonban 2010. 02. 28-ig még érvényes; SzK.:12.)
 
*MSZ EN 15283-1:2008+A1:2009    Szálerősítésű gipszlemezek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek. 1. rész Gipszkarton lemezek. (MSZ EN 15283-1:2008 helyett, amely azonban 2010. 02. 28-ig még érvényes; SzK.:12.)
 
*MSZ EN 15283-2:2008+A1:2009    Szálerősítésű gipszlemezek. Fogalommeghatározások, követelmények és vizsgálati módszerek. 2. rész: Gipszrostlemezek (MSZ EN 15283-2:2008 helyett, amely azonban 2010. 02. 28-ig még érvényes; SzK.:12.)
 
MSZ 447:2009                                   Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra való csatlakozás (MSZ 447:1998 és az MSZ 447:1998/1M:2002 helyett, amelyek azonban 2011. 12. 01-jéig még érvényesek; SzK.:12.)
 
MSZ 10900:2009                               Kisfeszültségű villamos berendezések időszakos (tűzvédelmi) ellenőrzése (MSZ 10900:1970 és az MSZ 10900:1970/1M:1986 helyett; SzK.:12.)
 
MSZ EN 71-4:2009                            Gyermekjátékszerek biztonsága. 4. rész: Kísérletező-készletek kémiai és hasonló kísérletekhez (MSZ EN 71-4:1993, MSZ EN 71-4:1990/A1:2002, MSZ EN 71-4:1990/A2:2003 és az MSZ EN 71-4:1990/A3:2007 helyett; SzK.:12.)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 IV. NEGYEDÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 3-8:2007                              Hordozható tűzoltó készülékek. 8. rész: Kiegészítő követelmények az EN 3-7-hez a legfeljebb 30 bar megengedhető nyomású oltókészülékek kialakítására, nyomásállóságára és mechanikai vizsgálataira (SzK.:10.)
 
MSZ EN 3-9:2007                              Hordozható tűzoltó készülékek. 9. rész: Kiegészítő követelmények az EN 3-7-hez, a széndioxiddal oltó készülékek nyomásállóságára (SzK.:10.)
MSZ EN 14540:2004+A1:2007         Tűzoltó tömlők. Szivárgásmentes lapostömlők beépített tűzoltó berendezésekhez (MSZ EN 1450:2004 helyett; SzK.:10.)
 
MSZ EN 694:2001+A1:2007             Tűzoltó tömlő. Alaktartó tömlők beépített rendszerekhez                                 (MSZ EN 694:2001 helyett; SzK.:11.)
 
MSZ EN 14339:2005                        Felszín alatti Tűzcsap (SzK.:11.)
 
MSZ EN 14384:2005                        Felszín feletti tűzcsap (SzK.:11.)
 
MSZ EN 15004-1:2008                      Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 1. rész: Tervezés, létesítés és karbantartás (SzK.:11.)
 
MSZ EN 15004-2:2008                      Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 2. rész: Az FK-5-1-12 oltóanyag fizikai jellemző és rendszertervezés (SzK.:11.)
 
MSZ EN 50164-1:2009                      Villámvédelmi berendezés elemei (LPC). 1 rész: Összekötő elemek követelményei (MSZ EN 50164-1:2000 és az MSZ EN 50164-1:1999/A1:2007 helyett, amelyek azonban 2011. 04. 01-jéig még érvényesek;  SzK.:11.)
 
MSZ EN 50164-2:2009                      Villámvédelmi berendezés elemei (LPC), 2. rész: A vezetők és a földelők követelményei (MSZ EN 50164-2:2003, MSZ EN 50164-2:2002/A1:2007 helyett, amelyek azonban 2011. 04. 01-jéig még érvényes; SzK.:11.)
 
MSZ EN 50164-4:2009                      Villámvédelmi berendezés elemei (LPC) 4. rész Vezetőtartók követelményei (SzK.:11.)
 
MSZ EN 50164-7:2009                      Villámvédelmi berendezés elemei (LPC) 7. rész Földelésjavító anyagok követelményei (SzK.:11.)
 
MSZ EN 1866-1:2008                        Mozgatható tűzoltó készülékek. 1. rész: Jellemzők, működési és vizsgálati módszerek (SzK.:12.)
 
MSZ EN 13617-1:2004                      Üzemanyagtöltő állomások. 1. rész: Kútoszlopok, nyomott rendszerű kútoszlopok és nyomószivattyús egységek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei (SzK.:12.)
 
MSZ EN 13617-2:2005                      Üzemanyagtöltő állomások. 2. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt törőcsatlakozók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei (SzK.:12.)
 
MSZ EN 13617-3:2005                      Üzemanyagtöltő állomások. 3. rész: Törőszelepek szerkezetének és működésének biztonsági követelményei (SzK.:12.)
 
MSZ EN 13617-4:2005                      Üzemanyagtöltő állomások. 4. rész: Kútoszlopokon és nyomott rendszerű kútoszlopokon használt forgócsuklók szerkezetének és működésének biztonsági követelményei (SzK.:12.)
 
MSZ EN 14015:2005                         Folyadékot környezeti és magasabb hőmérsékleten tároló, a helyszínen gyártott, föld feletti, álló, hengeres, sík fenekű, hegesztett, acéltartályok tervezési és gyártási előírásai (SzK.:12.)
 
MSZ EN 62305-4:2006                      Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben (SzK.:12.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 IV. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
MSZ EN 1991-1-2:2005                   Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások (SzK: 10.)
 
*MSZ EN 1999-1-2:2007                  Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Tervezés tűzterhelésre (SzK: 12.)
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2009 IV. NEGYEDÉVBEN VISSZAVONT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
MSZ 9785-1:1983                             Tűzjelző berendezés. Fogalommeghatározások és általános
előírások (SzK:12.)
 
MSZ 9785-2:1980                              Tűzjelző berendezés. Főbb egységek, létesítés és felülvizsgálat (SzK:12.)
 
MSZ 9785-5:1989                              Tűzjelző berendezés. Hőérzékelő legfeljebb 50 C környezeti hőmérsékletre (SzK:12.)
 
MSZ 9785-6:1989                             Tűzjelző berendezés. Hősebeség-érzékelők (SzK:12.)
 
MSZ 9785-7:1989                             Tűzjelző berendezés. Pontszerű füstérzékelők (SzK:12.)
 
MSZ 9785-8:1989                              Tűzjelző berendezés. Hőérzékelő 50 C feletti környezeti hőmérsékletre (SzK:12.)
 
MSZ 9785-9:1989                              Tűzjelző berendezés. A tűzjelzők érzékenységének meghatározása (SzK:12.)
 
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
 
Lezárva: 2009. december 31.
 
Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes, tűzvédelmi szakértő