Szabályozás

Szabványok

 A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. ÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
 
 
*MSZ EN ISO 10286:2008             Gázpalackok. Terminológia (SzK.: 1.)
 
­*MSZ EN 15614:2008                     Védőruházat tűzoltók részére. Terepruházat laboratóriumi vizsgálati módszerei és teljesítménykövetelményei
                                                         (SzK.: 1.)
 
*MSZ EN ISO 7225:2008               Gázpalackok. Veszélyességjelző címkék (MSZ EN 1089-2:2002 helyett; SzK.: 1.)
 
*MSZ EN 14678-2:2008                 LPG-berendezések és -tartozékok. Az autógáztöltő állomások berendezései. 2. rész: A kútoszlopoktól eltérő alkotóelemek és beépítési követelmények (SzK.: 1.)
 
*MSZ EN 13731:2008                     Emelőpárnás rendszerek tűzoltáshoz és mentéshez. Biztonság és működési követelmények (SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 3-7:2004+A1:2008          Hordozható tűzoltó készülékek. 7. rész: Jellemzők, teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek
                                                         (MSZ EN 3-7:2004 helyett; (SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 1866-1:2008                   Szállítható tűzoltó készülékek. 1. rész: Jellemzők működés és vizsgálati módszerek (MSZ EN 1866:2006 helyett; SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 13501-2:2008                 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás – a szellőzés rendszerek kivételével – a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-2:2004 helyett; SzK.: 4)
 
*MSZ EN 15493:2008                     Gyertyák. Tűzbiztosság előírása ( SzK.: 4)
 
*MSZ EN 15494:2008                     Gyertyák. A termék biztonsági megjelölése (SzK.: 4)
 
*MSZ EN 14591-4:2008                 Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 4. rész: Vágatelőfejtők automatikus oltórendszerei (SzK.: 5)
 
*MSZ EN 15188:2008                     A porfelhalmozás öngyulladási viselkedésének meghatározása (SzK.: 5)
 
*MSZ EN 15198:2008                     Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben való használatra szánt, nem villamos készülékek és alkatrészek kockázatértékelésének módszertana (SzK.: 5)
 
*MSZ EN 15233:2008                     Potenciálisan robbanásveszélyes közegekben használt védelmi rendszerek üzembiztonsági értékelésének módszertana (SzK.: 5)
 
*MSZ EN 60079-1:2008                 Robbanóképes közegek. 1. rész: Készülékek védelme ,,d” nyomásálló tokozással (MSZ EN 60079-1:2004 helyett, amely azonban 2010. 07. 01-jéig még érvényes; SzK.: 5)
 
*MSZ EN 60079-2:2008                 Robbanóképes közegek. 2. rész: Készülékek védelme ,,p” túlnyomásos tokozással (MSZ EN 60079-2:2005 helyett, amely azonban 2010. 11. 01-jéig még érvényes; SzK.: 5)
 
*MSZ EN 60079-5:2008                 Robbanóképes közegek. 5. rész: Készülékek védelme ,,q” kvarchomoktöltéssel (MSZ EN 50017:2000 helyett, amely azonban 2010. 11. 01-jéig még érvényes; SzK.: 5)
 
*MSZ EN 60079-17:2008               Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamosberendezések felülvizsgálatára és karbantartására (MSZ EN 60079-17:2003 helyett, amely azonban 2009. 09. 01-jéig még érvényes; SzK.: 5)
 
*MSZ EN 60079-19:2008               Robbanóképes közegek. 19. rész: Készülékek javítása, felújitása és helyreállítása (MSZ EN 60079-19:2000 helyett, amely azonban 2010. 05. 01-jéig még érvényes; SzK.: 5)
 
*MSZ EN 60079-29-1:2008            Robbanóképes közegek. 29-1. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok érzékelőinek működési követelményei (MSZ EN 61779-1:2000, MSZ EN 61779-1:2000/A11:2004, MSZ EN 61779-2:2000, MSZ EN 61779-3:2000, MSZ EN 61779-4:2000 és az MSZ EN 61779-5:2000 helyett, amely azonban 2010. 11. 01-jéig még érvényes SzK.: 5)
 
*MSZ EN 60079-29-2:2008            Robbanóképes közegek. 29-2. rész: Gázérzékelők. Éghető gázok és oxigén érzékelőinek kiválasztása, létesítése, használata és karbantartása (MSZ EN 50073:1999 helyett, amely azonban 2010. 11. 01-jéig még érvényes SzK.: 5)
 
*MSZ EN 1051-2-2008                   Építési üveg. Üvegtéglák és üveg járólapok. 2. rész: A megfelelőség értékelése. Termékszabvány (SzK.: 5)
 
*MSZ EN 14989-2:2008                 Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések és zárt égésterű fűtőberendezések és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól független levegőellátó vezetékeinek követelményei és vizsgálati módszerei. 2. rész: Zárt égésterű tüzelőberendezések égéstermék- és levegővezetékei (SzK.: 5)
 
 
*MSZ EN 14637:2008                     Zárak és épületvasalatok. Villamos szabályozású rögzítőrendszerek tűz-/füstgátló ajtórendszerekhez. Követelmények, vizsgálati módszerek, alkalmazás és karbantartás (SzK.: 5)
 
*MSZ EN 1486:2008                       Védőruházat tűzoltók részére. Különleges tűzoltáshoz használt hővisszaverő ruházat követelményei és vizsgálati módszerei (MSZ EN 1486:1998 helyett; SzK.: 6)
 
*MSZ EN ISO 12127-2:2008          Ruházat hő és láng elleni védelemhez. A kontakthőátvitel meghatározása védőruházaton vagy annak összetevő anyagain. 2. rész: Leeső kis hengerek által előállított kontathőt használó vizsgálati módszer (SzK.: 6)
 
*MSZ EN 50425:2008                     Kapcsolók háztartási és hasonló jellegű, rögzített villamos szereléselhez. Kiegészítő szabvány. Tűzoltókapcsolók külső és belsőtéri jelzésekhez és világításhoz (SzK.: 6)
 
*MSZ EN ISO 9994:2006/              Öngyújtók.    Biztonsági    előírások.   1.   módosítása:   A
/A1:2008                                          szerkezeti követelmények tisztázása (MSZ EN ISO 9994:2006 módosítása; SzK.: 6)
 
*MSZ EN 443:2008                         Védősisakok épületekben és más szerkezetekben végzett tűzoltáshoz (MSZ EN 443:2003 helyett, SzK: 8)
 
*MSZ EN 1439:2008                       LPG-berendezések és -tartozékok. Az LPG-palackok ellenőrzési eljárása a töltés elött, közben és után (MSZ EN 1439:2006, MSZ EN 14763:2006, MSZ EN 14794:2006, MSZ EN 14913:2006 helyett; SzK: 8)
 
*MSZ EN 1440:2008                       LPG-berendezések és -tartozékok. Szállítható, újratölthető LPG-palackok időszakos ellenőrzése (MSZ EN 1440:2006, MSZ EN 14767:2006, az MSZ EN 14795:2006, MSZ EN 14914:2006 helyett; SzK: 8)
 
*MSZ EN 12252:2005+A1:2008     LPG-berendezések és -tartozékok. LPG-t szállító közúti tartálykocsik szerelvényei (MSZ EN 12252:2006 helyett; SzK: 8)
 
MSZE 21992-1-2-2008                   Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (MSZ EN 1992-1-2:2005 nemzeti melléklete; SzK: 8)
 
MSZE 21993-1-2:2008                    Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (MSZ EN 1993-1-2:2005 nemzeti melléklete; SzK: 8)
 
MSZE 21995-1-2:2008                    Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (MSZ EN 1995-1-2:2005 nemzeti melléklete; SzK: 8)
 
MSZE 21996-1-2:2008                    Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (MSZ EN 1996-1-2:2005 nemzeti melléklete; SzK: 8)
 
MSZE 21994-1-2:2008                    Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (MSZ EN 1994-1-2:2005 nemzeti melléklete; SzK: 8)
 
*MSZ EN 179:2008                         Zárak és épületvasalatok. Menekülőutak kilincsel vagy nyomólappal működtetett vészkijárati zárai. Követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 189:1999, MSZ EN 179:1997/A1:2003 helyett; SzK: 8)
 
*MSZ EN 1125:2008                       Zárak és épületvasalatok. Menekülőutak pánikajtózárai vízszintes működtetőruddal. Követelmények és vizsgálati módszerek (MSZ EN 1125:1999 és az MSZ EN 1125:1997/A1:2003 helyett; SzK: 8)
 
*MSZ EN 1028-2:2002+                Tűzoltó     szivattyúk.     Tűzoltó    centrifugálszivattyú
+A1:2008                                        légtelenítővel.   2.   rész:   Az   általános és biztonsági
                                                        követelmények teljesülésének igazolása
                                                        (MSZ EN 1028-2:2003 helyett; SzK: 9)
 
*MSZ EN 1568-1:2008                   Tűzoltó anyagok. Habképző anyagok. 1. rész: Vízzel nem keveredő folyadékok felületére felvitt középes habkiadósságú habok előírásai (MSZ EN 1568-1:2001 helyett; SzK: 9)
 
*MSZ EN 1568-2:2008                   Tűzoltó anyagok. Habképző anyagok. 2. rész: Vízzel nem keveredő folyadékok felületére felvitt nagy habkiadósságú habok előírásai (MSZ EN 1568-2:2001 helyett; SzK: 9)
 
*MSZ EN 1568-3:2008                   Tűzoltó anyagok. Habképző anyagok. 3. rész: Vízzel nem keveredő folyadékok felületére felvitt kis habkiadósságú habok előírásai (MSZ EN 1568-3:2001 helyett; SzK: 9)
 
*MSZ EN 1568-4:2008                   Tűzoltó anyagok. Habképző anyagok. 4. rész: Vízzel keveredő folyadékok felületére felvitt kis habkiadósságú habok előírásai (MSZ EN 1568-4:2001 helyett; SzK: 9)
 
*MSZ EN 14710-2:2005+              Tűzoltó     szivattyúk.     Légtelenítő     nélküli     tűzoltó
+A1:2008                                         centrifugálszivattyúk. 2. rész: Az általános és biztonsági
                                                        követelményeknek való megfelelés igazoló ellenőrzése
                                                        (MSZ EN 14710-2:2005 helyett; SzK: 9)
 
*MSZ EN ISO14557:2002/             Tűzoltótömlő. Gumi és műanyag szivótömlők és
+A1:2008                                         tömlőszelvények. 1. módosítás (MSZ EN ISO 14557:2003 modosítása; SzK: 9)
*MSZ EN 13565-1:2003+               Beépített tűzoltó berendezések. Habbal oltó berendezések.
+A1:2008                                         1. rész: A részegységek követelményei és vizsgálati módszerei (MSZ EN 13565-1:2004 helyett; SzK: 9)
 
*MSZ EN 15004-1:2008                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 1. rész: Tervezés, létesítés és karbantartás (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15004-2:2008                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 2. rész: az FK-5-1-12 oltóanyag fizikai tulajdonságai és rendszertervezes (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15004-3:2008                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 3. rész: A HCFC-keverékes A-oltóanyag fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (SzK: 9)
*MSZ EN 15004-4:2008                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 4. rész: A HFC 125 oltóanyag fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15004-5:2008                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 5. rész: A HFC 227 ea oltóanyag fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15004-6:2008                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 6. rész: A HFC 23 oltóanyag fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15004-7:2008                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 7. rész: Az IG-01 oltóanyag fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15004-8:2008                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 8. rész: Az IG-100 oltóanyag fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15004-9:2008                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 9. rész: Az IG-55 oltóanyag fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15004-10:2008               Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések. 10. rész: Az IG-541 oltóanyag fizikai tulajdonságai és rendszertervezés (SzK: 9)
 
*MSZ EN 12881-2:2005+              Szállítószallag-hevederek. Tűzszimulációs lángállósági +A1:2008                                             vizsgálat. 2. rész: Nagy kiterjedésű tűzvizsgálat
         (MSZ EN 12881-2:2005 helyett; SzK: 9)
 
*MSZ EN 14973:2006+A1:2008     Szállítószallag-hevederek föld alatti létesítményekhez. Villamos és lángállósági biztonsági követelmények
                                                         (MSZ EN 14973:2006 helyett; SzK: 9)
 
*MSZ EN 1366-9:2008                   Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 9. rész: Önálló tűzszakaszok füstelvezető csatornái (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15254-4:2008                 Tűzállósági vizsgálatok eredményeinek kiterjesztett alkalmazása. Nem teherhordó falak 4. rész: Üvegezett szerkezetek (SzK: 9)
 
*MSZ EN 15423:2008                     Épületek szellőztetése. Légelosztó rendszerek tűzvédelme épületekben (SzK: 9)
 
*MSZ EN 1995-1-1-2004/              Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-1. rész: általános
A1:2008                                           szabályok. Közös és az épületekre vonatkozó szabályok
                                                         (MSZ EN 1995-1-1:2005 módosítása; SzK: 9)
 
 *MSZ EN 13478:2001+A1:2008    Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem (MSZ EN 13478:2002 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 60695-8-1:2008              A tűzveszélyesség vizsgálata. 8-1. rész: Hőleadás. Általános irányelvek (MSZ EN 60695-8-1:2001 helyett, amely azonban 2011. 05. 01-jéig még érvényes; SzK: 10.)
 
*MSZ EN ISO 14116:2008             Védőruházat. Hő és láng elleni védelem. Korlátozott lángterjedésű anyagok, anyagösszeállítások és ruházat
                                                         (MSZ EN 533:2001 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 659:2003+A1:2008         Védőkesztyűk tűzoltók részére (MSZ EN 659:2005 helyett; SzK: 10.)
 
*MSZ EN 60598-2-22:1998/           Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények
/A2:2008                                          Tartalékvilágítási lámpatestek (MSZ EN 60598-2-22:2001 módositása; SzK: 10.)
 
*MSZ 15695:2008                           Felvonók és mozgólépcsők létesítése. Építmények függőleges forgalomellátásának követelményei (MSZ-04-11-2:1985; helyett SzK: 10.)
 
*MSZ EN 54-16:2008                     Tűzálló berendezések. 16. rész: Hangriasztású vezérlő- és jelzőberendezések (SzK: 11.)
 
*MSZ EN 54-24:2008                     Tűzjelző berendezések. 24. rész: Hangriasztású rendszerek részei. Hangszórók (SzK: 11.)
 
*MSZ EN 54-25:2008                     Tűzjelző berendezések. 25. rész: Rádióösszeköttetések részei (SzK: 11.)
 
*MSZ EN 13384-1:2002+              Égéstermék-elvezető berendezések. Hő és áramtechnika
+A2:2008                                         méretezési eljárás. 1. rész: Egy tüzelőberendezést kiszolgáló egéstermék-elvezető berendezések (MSZ EN 13384-1:2004 helyett; SzK: 11.)
 
*MSZ EN 15287-2:2008                 Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 2. rész: Zárt égésterű tűzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései (SzK: 11.)
 
*MSZ EN 1094-1:2008                   Tűzálló hőszigetelő termékek. 1. rész: Nagy hőmérsékleten használt ásványi gyapot hőszigetelő termékek terminológiája, osztályozása és vizsgálati módszerei (MSZ EN 1094-1:1998, MSZ EN 1094-3:2003; az MSZ ENV 1094-7:1996 helyett; SzK: 12.)
 
*MSZ EN 13172:2008                     Hőszigetelő termékek. A megfelelőség értékelése (MSZ EN 13172:2001; MSZ EN 13172:2001/A1:2005 helyett; SzK: 12.)
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. ÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
 
MSZ EN 13012:2002                       Üzemanyagtöltő állomások. Kútoszlopon használatos automatikus töltőpisztoly szerkezeti és alkalmazási követelményei (SzK.: 1.)
 
MSZ EN 14678-1:2006                   LPG- berendezések és -tartozékok. Gépjármű-töltőállomások LPG- berendezéseinek felépítése és kialakítása. 1. rész: Kútoszlopok (SzK.: 1.)
  
MSZ EN 12845:2005                       Beépített tűzoltó berendezések. Sprinklerberendezések. Tervezés, kivitelezés és karbantartás (MSZ EN 12845:2004 helyett; SzK.: 5)
 
MSZ EN 81-1:1998/A1:2006           Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonó (MSZ EN 81-1:2002 módosítása; SzK: 7)
 
MSZ EN 81-2:1998/A1:2006           Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonó (MSZ EN 81-2:2002 módosítása; SzK: 7)
 
MSZ EN 81-73:2005                       Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és személy-teher felvonók különleges alkalmazásai. 73. rész Felvonók viselkedés tűz esetén (SzK: 7)
 
MSZ EN 15090:2006                       Tűzoltólábbeli (SzK: 7)
MSZ EN 14851:2006                       Aeroszol palackok. Aeroszol hab éghetőségi vizsgálata (SzK: 11.)
 
MSZ EN ISO 14121-1:2008            Gépek biztonsága. Kockázatfelmérés. 1. rész: Elvek (MSZ EN 1050:1999 helyett; SzK: 12.)
 
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. ÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK
 
 
MSZ EN 60598-2-22:2001              Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (Ez a helyesbítés helyettesíti a 2005. decemberi helyesbítést. SzK.: 3.)
 
*MSZ EN 1992-1-1:2008                Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és épületekre vonatkozó szabályok
                                                         A helyesbítés jelzete: MSZ EN 1992-1-1:2004/AC:2008 (SzK.: 6)
 
*MSZ EN 14591-4:2008                 Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 4. rész: Vágatelőfejtők autómatikus oltórendszerei
                                                         A helyesbítés jelzete: MSZ EN 14591-4:2007/AC:2008 (SzK.: 6) 
 
MSZ HD 60364-5-559:2006            Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5-55. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Egyég szerkezetek. 559. fejezet: Lámpatestek és világítási berendezések (SzK: 7)
 
*MSZ EN 1992-1-2:2005                Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre. (A helyesbítés jelzete EN 1992-1-2:2004/AC:2008; SzK: 9)
 
*MSZ EN 1994-1-2-2005               Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre (A helyesbítés jelzete EN 1994-1-2:2005/AC:2008; SzK: 9)
 
*MSZ EN 60079-17:2008               Robbanóképes közegek. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása (A helyesbítés jelzete EN 60079-17:2007/C:2008; SzK: 9)
 
 
MSZ EN 13501-5:2006                   Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 5. rész: Osztályba sorolás a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredeményeinek felhasználásával (helyesbítés jelzete EN 13501-5:2005/AC:2008; SzK: 11.)
 
MSZ EN 14491:2006                       Szellőzőnyilásos porrobbanás-védelmi rendszerk (helyesbítés jelzete EN 14491:2006/AC:2008; SzK: 12.)
 
MSZ EN 14591-2:2007                   Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 2. rész: Passzív vízzárak (helyesbítés jelzete EN 14591:2007/AC:2008; SzK: 12.)
 
MSZ EN 14604:2006                       Füstriasztóeszközök (helyesbítés jelzete EN 14604:2005/AC:2008; SzK:12)
 
MSZ EN 62305-3:2006                   Villámvédelem: 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (IEC 62305-3:2006 módosítva; helyesbítés jelzete EN 62305-3:2006/C:2008; SzK:12.)
 
 
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2008. ÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYVISSZAVONÁSOK
 
MSZ 1600-3:1986                            Létesítési biztonsági szabályzat 1000 V-nál nem nagyobb feszűltségű erősáramú villamos berendezések számára. Időszakos nedves helyiségek (SzK.: 3.)
 
MSZ 9779-1:1983                            Habbal oltó berendezések. Általános előírások
 
MSZ 9779-2:1983                            Habbal oltó berendezések. Léghabképző anyagok és oltóhabok
 
MSZ 9779-3:1984                            Habbal oltó berendezések. Csoportosítás és alkotóelemek
 
MSZ 9779-4:1984                            Habbal oltó berendezések. Vízellátás és csőhálózat
 
MSZ 9781-1:1987                            Sprinklerberendezés. Általános előírások
 
MSZ 9781-2:1987                            Sprinklerberendezés. Méretezés
 
MSZ 9781-3:1987                            Sprinklerberendezés. Vízellátás és csőrendszer
 
MSZ EN 60598-2-22:1995              Lámpatestek. 2. rész: Kiegészítő követelmények. 22. főfejezet: Tartalékvilágitási lámpatestek (SzK: 10.) 
 
MSZ 9785-1:1983                            Tűzjelző berendezés. Fogalommeghatározások és általános előírások (SzK: 12.)
 
MSZ 9785-2:1980                            Tűzjelző berendezés. Főbb egységek, létesítés és felülvizsgálat (SzK: 12.)
 
MSZ 9785-5:1989                            Tűzjelző berendezés. Hőérzékelő legfeljebb 50oC környezeti hőmérsékletre (SzK: 12.)
 
MSZ 9785-6:1989                            Tűzjelző berendezés. Hősebeség-érzékelők (SzK: 12.)
 
MSZ 9785-7:1989                            Tűzjelző berendezés. Pontszerű füstérzékelők (SzK: 12.)
 
MSZ 9785-8:1989                            Tűzjelző berendezés. Hőérzékelő 50oC feletti környezeti hőmérsékletre (SzK: 12.)
 
MSZ 9785-9:1989                            Tűzjelző berendezés. A tűzjelző érzékelők erzékenységének meghatározás (SzK: 12.)
 
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
 
Lezárva: 2008. december 31.
 
Összeállította: Vágvölgyi László ny. tű. alezredes