Szabályozás

Szabványok

 A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2007-BEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

*MSZ EN 54-4:1997/A2:2007           Tűzjelző berendezések. 4. rész: Tápegységek (MSZ EN 54-4:2002 módosítása; SzK.: 01)

 

*MSZ EN 54-7:2000/A2:2007         Tűzjelző berendezések.  7. rész: Füstérzékelők. Szórt fénnyel, átbocsatott fénnyel vagy ionizációval működő pontszerű érzékelők (MSZ EN 54-7:2003 módosítása; SzK.: 01)

 

*MSZ EN 54-20:2007                     Tűzjelző berendezések. 20. rész: Beszívottfüst-érzékelők (SzK.: 01)

 

*MSZ EN 60695-4:2007                 A tűzveszélyeség vizsgálata. 4. rész: A tűzállósági vizsgálatokkal kapcsolatban használt szakkifejezések elektrotechnikai termékek esetén (MSZ EN 60695-4:2000 helyett, amely azonban 2009. 10. 01-jéig még érvényes; SzK.: 01.)

 

MSZ EN 60079-0:2007                   Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 0. rész: Általános követelmények (SzK.: 02.)

 

*MSZ EN 14470-2:2007                 Tűzálló tárolószekrények. 2. rész: Biztonsági szekrények túlnyomásos gázpalackokhoz (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 50200:2007                     Vészhelyzet idején üzemelő áramkörökben használt, védelem nélküli, kis átmérőjű kábelek tűzállósági vizsgálati módszere (MSZ EN 50200:2000 helyett, amely azonban 2009. 03. 01-jéig még érvényes; SzK.: 03)

 

*MSZ EN 14460:2007                     Robbanásbiztos berendezések (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 14797:2007                     Robbanásvédelmi szellőztetőeszközök (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 14620-1:2007                 Helyszínen épített, álló, hengeres, sík fenekű, acél tárolótartályok tervezése és gyártása mélyhűtött, cseppfolyósított gázok tárolására, 0°C és –165°C közötti üzemi hőmérsékleten. 1. rész: Általános előírások     (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 14620-2:2007                 Helyszínen épített, álló, hengeres, sík fenekű, acél tárolótartályok tervezése és gyártása mélyhűtött, cseppfolyósított gázok tárolására, 0°C és –165°C közötti üzemi hőmérsékleten. 2. rész: Fém alkatrészek (SzK.: 03.)

 

 

 

*MSZ EN 14620-3:2007                 Helyszínen épített, álló, hengeres, sík fenekű, acél tárolótartályok tervezése és gyártása mélyhűtött, cseppfolyósított gázok tárolására, 0°C és –165°C közötti üzemi hőmérsékleten. 3. rész: Betonelemek (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 14620-4:2007                 Helyszínen épített, álló, hengeres, sík fenekű, acél tárolótartályok tervezése és gyártása mélyhűtött, cseppfolyósított gázok tárolására, 0°C és –165°C közötti üzemi hőmérsékleten. 4. rész: Szigetelés (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 14620-5:2007                 Helyszínen épített, álló, hengeres, sík fenekű, acél tárolótartályok tervezése és gyártása mélyhűtött, cseppfolyósított gázok tárolására, 0°C és –165°C közötti üzemi hőmérsékleten. 5. rész: Vizsgálat, szárítás,. Tisztítás és lehűtés (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 60079-27:2007               Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 27. rész: Gyújtószikramentes terepi busz (FISCO) és nem gyújtóképes terepi busz (FNICO) biztonsági elvei     (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 61241-0:2007                 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártményok. 0. rész: Általános követelmények (MSZ EN 50281-1-1:2003 helyett, amely azonban 2008. 10. 01-jéig még érvényes; SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 61241-4:2007                 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 4. rész: „pD” típusú védelem (SzK.: 03)

 

*MSZ EN 61241-11:2007               Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 11. rész: „iD” gyújtószikramentes védelem (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 50050:2007                     Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Elekrosztatikus, kézi szórókészülékek (MSZ EN 50050:2001 helyett, amely azonban 2009. 05. 01-jéig még érvényes; SzK.: 03)

 

*MSZ EN 50177:2007                     Autómatikus, elektrosztatikus szórókészülékek éghető bevonóporokhoz (MSZ EN 50117:1999 helyett, amely azonban 2009. 05. 01-jéig még érvényes; SzK.: 03)

 

*MSZ EN 50164-1:1999/A1:2007   Villámvédelmi berendezés elemei. 1. rész: Összekötő elemek követelményei (MSZ EN 50164-1:2000 módosítása; SzK.: 03)

 

*MSZ EN 50164-2:2002/A1:2007   Villámvédelmi berendezés elemei. 2. rész: A vezetők és a földelők követelményei (MSZ EN 50164-2:2003 módosítása; SzK.: 03)

 

*MSZ EN 50164-3:2007                 Villámvédelmi berendezés elemei. 3. rész: a leválasztó szikraközök követelményei (SzK.: 03)

 

*MSZ EN  1364-3:2007                  Nem teherhordozó elemek tűzállósági vizsgálat. 3. rész: Függönyfalak. Teljes konfiguráció (teljes összeállítás)  (SzK.: 04.)

 

MSZ EN 469:2007                           Védőruházat tűzoltók részére. Tűzoltási védőruházat teljesítménykövetelményei (MSZ EN 469:2006 helyett; SzK.: 04.)

 

*MSZ EN 60034-5:2001/A1:2007   Villamos forgógépek. 5. rész: A villamos forgógépek kialakítása által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) Osztályozás (MSZ EN 60034-5:2001 módosítása; SzK.: 04.)

 

*MSZ EN 1846-2:2001/A2:2007     Tűzoltójárművek. 2. rész: Általános követelmények. Biztonság és jellemzők (MSZ EN 1846-2:2003 módosítása; SzK.: 05.)

 

*MSZ EN 54-2:1997/A1:2007         Tűzjelző berendezések. 2. rész: Tűzjelző központ (MSZ EN 54-2:2002 módosítása; SzK.: 05.)

 

*MSZ EN 14125:2004/A1:2007      Üzemanyagtöltő állomások hőre lágyuló műanyag és hajlékony fém csővezetékei, föld alatti elhelyezése (MSZ EN 14125:2005 módósítása; SzK.: 05.)

 

MSZ EN 12094-13:2007                 Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések részegységei. 13. rész: Visszacsapó és torlószelepek követelményei és vizsgálati módszerei (MSZ EN 12094-13:2001 helyett; SzK.: 06.)

 

*MSZ EN  71-2:2006­­­­­+A1:2007       Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság (MSZ EN  71-2:2006­­­­­ helyett; SzK.: 7.)

 

*MSZ EN 1800:2007                       Szállítható gázpalackok. Acetilénpalackok. Alapkövetelmények, fogalommeghatározások és típusvizsgálat (MSZ EN 1800:2001 helyett; Szk: 7.)

 

*MSZ EN 1364-4:2007                   Nem tehethordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Függöny falak. Részleges konfiguráció (SzK.: 8.)

 

*MSZ EN 13501-1:2007                 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (MSZ EN 13501-1:2002 helyett SzK.: 8.)

 

 

 

*MSZ EN 13501-4:2007                 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása 4. rész: Osztályba sorolás a füstgátló rendszerek elemei tűzállósági vizsgálati eredményeinek felhasználásával (SzK.: 8.)

 

*MSZ EN 14390:2007                     Tűzveszélyességi vizsgálatok. Felületképző termékek referenciavizsgálata nagyméretű helyiségben (SzK.: 8.)

 

*MSZ EN 1999-1-2:2007                Eurocode 9: Aluminiumszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Tervezés tűzterhelésre (MSZ ENV 1999-1-2:2000 helyett; SzK: 8.)

 

*MSZ EN 13084-1:2007                 Szabadon alló égéstermék-elvezető berendezések. 1. rész: Általános követelmények (MSZ EN 13084-1:2003 helyett; SzK: 8.)

 

*MSZ EN 14989-1:2007                 Égéstermék-elvezető berendezések. A fém égéstermék elvezető berndezések és zárt égésterű fűtőberendezések anyagtól független levegőellátó vezetékeinek  követelményei és vizsgálati módszerei. 1. rész.: C6 típusú gázkészülékek égéstermék-elvezető berendezéseinek függőleges elrendezésű levegő-égésremék feltétjei

                                                         (SzK: 8.)

 

*MSZ EN 14986:2007                     Potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben működő ventilátorok kialakítása. (Szk: 9.)

 

*MSZ EN 14878:2007                     Textíliák. Gyermekhálóruha égési viselkedése. Műszaki követelmények (Szk: 9.)

 

*MSZ EN 14983:2007                     Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Berendezés és védelmi rendszerek sújtólég-levezetéséhez (Szk: 9.)

 

*MSZ EN 3-8:2007                           Hordozható tűzoltó készülékek. 8. rész: Kiegészítő követelmények az EN 3-7-hez, a legfeljebb 30 bar megengedhető nyomású oltókészülékek kialakítására, nyomásállóságára és mechanikai vizsgálatára (SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 3-9:2007                           Hordozható tűzoltó készülékek. 9. rész: Kiegészítő követelmények az EN 3-7-hez, a szén-dioxiddal oltó készülékek nyomásállóságára (SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 694:2001+A1:2007         Tűzoltó tömlők. Alaktartó tömlők beépített rendszerekhez (MSZ EN 694:2001 helyett; SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 1947:2002+A1:2007       Tűzoltó tömlők. Szivattyúk és járművek alaktartó nyomótömlői és tömlőszerelvényei (MSZ EN 1947:2003 helyett; SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 14540:2004+A1:2007     Tűzoltó tömlők. Szivárgásmentes lapos tömlők beépített tűzoltó berendezésekhez (MSZ EN 14540:2004 helyett; SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 15182-1:2007                 Kézi tűzoltó sugárcsövek. 1. rész: Általános követelmények (SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 15182-2:2007                 Kézi tűzoltó sugárcsövek. 2. rész: PN 16 típusú kombinált vízsugarú sugárcsövek (SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 15182-3:2007                 Kézi tűzoltó sugárcsövek. 3. rész: Tömör vízsugarú és/vagy állandó szögű szórt vízsugarú, PN 16 típusú sugárcsövek (SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 15182-4:2007                 Kézi tűzoltó sugárcsövek. 4. rész: Nagynyomású, PN 40 típusú sugárcsövek (SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 12416-1:2001+A2:2007  Beépített tűzoltó berendezések. Porral oltók. 1. rész: A részegységek követelményei és vizsgálati módszerei (MSZ EN 12416-1:2001 és az MSZ EN 12416-1:2001+A1:2004 helyett; SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 12416-2:2001+A1:2007  Beépített tűzoltó berendezések. Porral oltók. 2. rész: Tervezés, kialakítás, karbantartás (MSZ EN 12416-2:2001 helyett; SzK.: 10.)

 

*MSZ EN 14591-2:2007                 Robbanásmegelőzés és robbanásvédelem föld alatti bányákban. Védelmi rendszerek. 2. rész: Passzív vízzárak (SzK.: 11.)

 

*MSZ EN 14994:2007                     Gázrobbanás elleni szellőztetés védelmi rendszerek

                                                         (SzK.: 11.)

 

*MSZ EN 60079-6:2007                 Robbanóképes közegek. 6. rész: Készülékek „o” olaj alatti védelemmel (MSZ EN 50015:2000 helyett, amely azonban 2010. 05. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

 

*MSZ EN 60079-7:2007                 Robbanóképes közegek. 7. rész: Készülékek „e” fokozott biztonságú védelemmel (MSZ EN 60079-7:2004 helyett, amely azonban 2009. 10. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

 

*MSZ EN 60079-11:2007               Robbanóképes közegek. 11. rész: Készülékek „i” gyújtószikramentes védelemmel (MSZ EN 50020:2003 helyett, amely azonban 2009. 10. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

 

*MSZ EN 60079-26:2007               Robbanóképes közegek. 26. rész: Ga készülékvédelmi szintű (EPL-) készülékek (MSZ EN 60079-26-2005 helyett, amely azonban 2009. 10. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

*MSZ EN 60079-28:2007               Robbanóképes közegek. 28. rész: Optikai sugarat használó készülékek és átviteli rendszerek védelme (SzK.: 11.)

 

*MSZ EN 60079-30-1:2007              Robbanóképes közegek. 30-1. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. Általános és vizsgálati és követelmények (MSZ EN 62086-1:2006 helyett, amely azonban 2010. 03. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

 

*MSZ EN 60079-30-2:2007              Robbanóképes közegek. 30-2. rész: Villamos ellenállásos kísérőfűtés. A tervezés, a létesítés és a karbantartás alkalmazási útmutatója (MSZ EN 62086-2:2006 helyett, amely azonban 2010. 03. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

 

*MSZ HD 60364-4-41:2007            Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-41.rész: Biztonság. Áramütés elleni védelem (MSZ EN 2364-410:1999, MSZ EN 2364-410/M1:2004 és az MSZ 2364:470:2002 helyett, amelyek azonban 2009. 02. 01-jéig még érvényesekek; SzK.: 11.)

 

MSZ HD 60364-5-54:2007              Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelőberendezések, védővezetékek és védő összekötővezetők (MSZ 2364-540:1995 helyett, amely azonban még 2009. 09 .01-jéig érvényes; SzK.: 11.)

 

*MSZ HD 60364-6:2007                 Kisfeszültségű villamos berendezések. 6. rész: Ellenőrzés (MSZ 2364-610:2003  helyett, amely azonban még 2009. 09. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

 

*MSZ HD 60634-7-704:2007          Kisfeszültségű villamos berendezések 7-704. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Felvonási területek villamos berendezési (MSZ 2364-704:2002 helyett, amely azonban 2009. 02. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

 

MSZ HD 60364-7-705:2007            Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-705. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Mezőgazdasági és kertészeti építmények (MSZ 2364-705:1999 helyett, amely azonban 2009. 10. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

 

*MSZ HD 60364-7-706:2007          Kisfeszültségű villamos berendezések. 7-706. rész: Különleges berendezésekre vagy helyekre vonatkozó követelmények. Vezetőanyagú szűk helyek (MSZ 2364-706:1999 helyett, amely azonban 2009. 02. 01-jéig még érvényes; SzK.: 11.)

 

MSZ 24203-1:2007                          Oktatási intézmények tervezési előírásai. 1. rész: Óvodák (Szk.: 12.)

 

MSZ 24203-2:2007                          Oktatási intézmények tervezési előírásai. 2. rész: Általános iskolák (MSZ-04-203-1:1981 helyett; Szk.: 12.)

 

MSZ 24203-3:2007                          Oktatási intézmények tervezési előírásai. 3. rész: Középfokú oktatási intézmények (MSZ-04-203-3:1979 és az MSZ-04-203-7:1979 helyett; Szk.: 12.)

 

MSZ 24203-4:2007                          Oktatási intézmények tervezési előírásai. 4. rész: Többcélú közoktatási intézmények (Szk.: 12.)

 

MSZ 24203-5:2007                          Oktatási intézmények tervezési előírásai. 5. rész: Gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmények (Szk.: 12.)

 

MSZ 24203-6:2007                          Oktatási intézmények tervezési előírásai. 6. rész: Kollégiumok, diákotthonok (Szk.: 12.)

 

*MSZ EN 13063-1:2005+A1:2007    Égéstermék elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámiai béléscsövekkel. 1. rész: A kormégés-állóság követelményei és vizsgálati módszerei (MSZ EN 13063-1:2006 helyett; Szk.: 12.)

 

*MSZ EN 13063-2:2005+A1:2007  Égéstermék elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámiai béléscsövekkel. 2. rész: Követelmények és vizsgálati módszerek nedves üzemi körülmények között (MSZ EN 13063-1:2006 helyett; Szk.: 12.)

 

*MSZ EN 13063-3:2007                 Égéstermék elvezető berendezések. Rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések kerámiai béléscsövekkel. 3. rész: Szellőzőkürtös, rendszer jellegű égéstermék-elvezető berendezések követelményei és vizsgálati módszerei (Szk.: 12.)

 

*MSZ EN 13084-2:2007                 Szabadon álló égéstermék elvezető berendezések. 2. rész: Beton égéstermék-elvezető berendezések (MSZ EN 13084-2:2003 helyett; Szk.: 12.)

 

*MSZ EN 15287-1:2007                 Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése. 1. rész: Nyitott égésterű tüzelőberendezések égésterméke-elvezető berendezései (MSZ EN 12391-1:2004 helyett; Szk.: 12.)

 

*MSZ EN 71-4:1990/A3:2007         Gyermekjátékszerek biztonsága. 4. rész: Kísérletezőkészletek kémiai és hasonló kísérletekhez (MSZ EN 71-4:1993 módosítása; Szk.: 12.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2007-BEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZAT ÁNAK MEGJELENÉSE

 

MSZ EN 13501-1:2002                   Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályzása 1. rész: Osztályba sorolása a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (SzK.: 01.)

 

MSZ EN 13501-2:2004                   Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályzása 2. rész: Osztályba sorolás – a szellőzési rendszerek kivételével – a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (SzK.: 01.)

 

MSZ EN 407:2004                           Védőkesztyűk termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen  (SzK.: 04.)

 

MSZ EN 13384-3:2006                   Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 3. rész: Egy tüzelőberendezéshez kapcsoló égéstermék-elvezető berendezések diagramjainak és táblázatainak kidolgozási módszerei  (SzK.: 7.)

 

MSZ EN 61663-2:2201                   Villámvédelem. Távközlési vonalak. 2. rész: Fémvezetős vonalak (MSZ 17016:1988 helyett, SzK.: 09.)

 

MSZ EN 1028-1:2003                     Tűzoltó szivattyúk. Tűzoltó centrifugálszivattyúk légtelenítővel. 1. rész: Osztályozás. Általános és biztonsági követelmények (SzK.: 10.)

 

MSZ EN 1028-2:2003                     Tűzoltó szivattyúk. Tűzoltó centrifugálszivattyúk légtelenítővel. 2. rész: Az általános és biztonsági követelményeknek való megfelelés igazolása (SzK.: 10.)

 

MSZ EN 1846-3:2003                     Tűzoltójárművek. 3. rész: Tartósan beépített felszerelés. Biztonság és műszaki jellemzők (SzK.: 10.)

 

MSZ EN 13869:2003                       Öngyújtók. Gyerekbiztos öngyújtók. Biztonsági követelmények és vizsgálati módszerek (SzK.: 11.)

 

MSZ EN ISO 9994:2006                 Öngyújtók. Biztonsági előírások (MSZ EN ISO 9994:2002 helyett; SzK.: 11.)

 

MSZ ISO 4190-6:2006                    Felvonók és kisteher-felvonók. 6. rész: Személyfelvonók létesítése lakóépületekben. Tervezés és kiválasztás

                                                         (SzK.: 11.)

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2007. I. NEGYEDÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK

 

*MS­­Z EN 1634-1:2000                   Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Tűzgátló ajtók és nyílászáró szerkezetek (SzK.: 01.)

 

*MSZ EN 13501-5:2006                 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályzása. 5. rész: Osztályba sorolása a külső tűzhatásnak kitett tetők vizsgálati eredményeinek felhasználásával (SzK.: 01.)

 

*MSZ EN 62305-1:2006                 Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek (SzK.: 01.)

 

*MSZ EN 62305-2:2006                 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatelemzés (SzK.: 01)

 

*MSZ EN 62305-3:2006                 Villámvédelem. 3. rész: A létesítmények fizikai károsodása és életveszély (SzK.: 01)

                                                        

*MSZ EN 62305-4:2006                 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek létesítményekben (SzK.: 01)

 

*MSZ EN 14043:2006                     Tűzoltó magaslétrák. Körasztalos létrák kombinált mozgásokkal. Biztonsági és működési követelmények és vizsgálati módszerek (SzK.: 02)

 

*MSZ EN 61241-1:2005                 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 1. rész: Védelem „tD” tokozással.       (SzK.: 02)

 

*MSZ EN 62305-4:2006                 Villámvédelem 4. rész : Villamos és elektronikus rendszerek létesítményekben (SzK.: 02)

 

*MSZ EN 54-18:2006                     Tűzjelző berendezések. 18. rész: Bemeneti/kimeneti eszközök (SzK.: 03.)

 

*MSZ EN 1846-2:2001/A1:2005     Tűzoltójárművek. 2. rész: Általános követelmények. Biztonság és teljesítőképesség (SzK.: 03.)

 

*MS­­Z EN 14044:2006                     Tűzoltó magaslétrák. Körasztalos létrák egymást követő mozgásokkal. Biztonsági és működési követelmények és vizsgálati módszerek (SzK.: 05.)

 

*MSZ EN 3-8:2007                         Hordozható tűzoltókészülékek. 8. rész: Kiegészítő követelmények az EN 3-7-hez, a legfeljebb 30 bar megengedhető nyomású oltókészülékek kialakításár, nyomásállóságára és mechanikai vizsgálataira

                                                         A helyesbítés jelzete: *EN 3-8:2006/AC:2007

 

*MSZ EN 3-9:2007                         Hordozható tűzoltókészülékek. 9. rész: Kiegészítő követelmények az EN 3-7-hez, a szén-dioxiddal oltó készülékek nyomállóságára

                                                         A helyesbítés jelzete: *EN 3-9:2006/AC:2007

 

*MSZ EN 50177:2007                     Automatikus, elaktrosztatikus szórókészülékek éghető bevonóporokhoz

                                                         A helyesbítés jelzete: *EN 50177:2006/C:2007

 

*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.

 

Lezárva: 2007. december 31.

 

Összeállította: Vágvölgyi László nyá. tű. alezredes