Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2005. ÉVBEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

 

 

*MSZ EN 1366-3:2005

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Átvezetések tömítései

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1366-7:2005

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 7. rész: Konvejorrendszerek és záróelemeik.

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1366-8:2005

Épületgépészeti berendezések tűzűllósági vizsgálata. 8. rész: Füstelevezető csővezetékek

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14135:2005

Burkolatok. A tűzvédő képesség meghatározása.

 

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13160-5:2005

Szivárgásjelző rendszerek. 5. rész: A tartálytöltet szivárgását jelző rendszerek.

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13616:2005

Folyékony ásványolajtermékek helyhez kötött tartályaqinak túltöltésgátló berendezése.

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 10479:2005

Csőszerelvények vizsgálata. A tűzbiztonság típusvizsgálati követelményei.

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 50172:2005

Biztonsági világítási rendszerek

 

 

 

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14267:2005

Öntözőberendezések. Öntözővíztűzcsapok.

 

 

 

(SzK.: 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 2:1992/A1:2005

A tüzek osztályozása

 

 

 

 

 

 

(MSZ EN 2:1993 módosítása, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1777:2005

Hidraulikus pódumok tűzoltáshoz és mentőszolgáltatá-sokhoz. Biztonsági követelmények és vizsgálatok.

 

(SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1846-2:2001/A1:2005

Tűzoltójárművek. 2. rész: Általános követelmények. Biztonság és teljesítőképesség

 

(MSZ EN 1846-2:2003 módosítása, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 340:2005

Szállítószalag-hevederek. Gyúlékonysági jellemzők laboratóriumi mérése. Követelmények és vizsgálati módszerek.

 

(MSZ EN 20340:1994 helyett, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 357:2005

Építési üveg. Átlátszó vagy áttetsző üvegtermékeket tartalmazó, tűzálló, üvegezett elemek. A tűzállóság osztályozása.

 

(MSZ EN 357:2000 helyett, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 50134-5:2005

Riasztórendszerek. Közösségi riasztórendszerek. 5. rész: Összekapcsolás és adatátvitel.

 

(SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50281-1-2:2005

Gyúlékony por jelenlétésben alkalmazható villamos gyártmányok. 1-2. rész: Tokozással védett villamos gyártmányok. Kiválasztás, felszerelés és karbantartás.

 

(MSZ EN 50281-1-2:2000 és az MSZ EN 50281-1-2:1998/A1:2002 helyett, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ ENN 60079-2:2005

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 2. rész: Túlnyomásos védelem „p”

 

(MSZ EN 50016:2003 helyett, amely azonban 2007. 06. 01-jéig még érvényes, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 61241-1:2005

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 1. rész: Védelem „tD” tokozással

 

(SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 61241-18:2005

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 18. rész: Védelem „mD” légmentes lezáró kiöntőanyaggal

 

(SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14175-4:2005

Vegyifülkék. 4. rész: Helyszíni vizsgálati módszerek.

 

 

(SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1992-1-2:2005

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre.

 

(MSZ ENV 1992-1-2:2002 helyett, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1995-1-2:2005

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre.

 

(MSZ ENV 1995-1-2:2000 helyett, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 115:1995/A2:2005

Mozgólépcsők és mozgójárdák szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai.

 

(MSZ EN 115:1999 módosítása, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60695-7-1:2005

A tűzveszélyesség vizsgálata. 7-1. rész: A füst és/vagy égési gázok mérgező hatása. Általános irányelvek

 

(MSZ EN 60695-7-1:2000 helyett, amely azonban 2007. 07. 01-jéig még érvényes, SzK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14458:2005

Személyi szemvédő eszközök. Tűzoltó-, mentő- és vészhelyzeti szolgálatok által tűzoltó- és nagy teljesítményű ipari védősisakokkal együtt használt arcvédők és álarcok

 

(SzK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14610:2005

Hegesztés és rokon eljárásai. A fémhegesztési eljárások fogalommeghatározásai

 

(SzK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 61241-14:2005

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 14. rész: Kiválasztás és felszerelés

 

(SzK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60079-26:2005

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 25. rész: A II-es alkalmazási csoportú, 1 G kategóriájú villamos gyártmányok kialakítása, vizsgálata és megjelölése

 

(MSZ EN 50284:2000 helyett, amely azonban 2007. 04. 01-jéig még érvényes, SzK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 61241-10:2005

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 10. rész: Az olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy lehetnek

 

(MSZ EN 50281-3:2003 helyett, amely azonban 2007. 07. 01-jéig még érvényes, SzK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13204-:2005

Tűzoltáshoz és mentőszolgáltatáshoz alkalmazott, kétszeres működésű hiraulikus mentőeszközök. Biztonság és teljesítőképességi követelmények

 

(SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1365-5:2005

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Erkélyek, függőfolyosók és kezelőjárdák

 

(SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1365-6:2005

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 6. rész: Lépcsők

 

(SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1366-6:2005.

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 6. rész.: Kettős és üreges padlók

 

(SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1634-3:2005

Ajtók és nyílászárók szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Füstgátló ajtók és nyílászárók

 

(MSZ EN 1634-3:2002 helyett, SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12779:2005

Famegmunkáló gépek biztonsága. Beépített forgács- és porelszívó rendszerek. Biztonsági vonatkozású teljesítőképesség és biztonsági követelmények.

 

(SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 81-1:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

 

(MSZ EN 81-1:2002 módosítása, SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 81-2:1998/A2:2005

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók. A2: Gép- és kerékterek

 

(MSZ EN 81-2:2002 módosítása, SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60332-1-1:2005

Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-1. rész: Egyedül álló szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Vizsgálóberendezés

 

(MSZ EN 50265-1:2000 helyett, amely azonban 2007. 09. 01-jéig még érvényes, SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60332-1-2:2005

Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-2. rész: Egyedül álló szigetlt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Vizsgálati eljárás 1 kW-os előkevert lánggal

 

(MSZ EN 50265-2-1:2000 helyett, amely azonban 2007. 09. 01-jéig még érvényes, SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60332-1-3:2005

Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 1-3. rész: Egyedül álló szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Eljárás égő cseppek/részecskék meghatározására

 

(SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60332-2-1:2005

Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 2-1. rész: Egyedülálló, kisméretű szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Vizsgálóberendezés

 

(MSZ EN 50265-1:2000 helyett, amely azonban 2007. 09. 01-jéig még érvényes, SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60332-2-2:2005

Villamos és fényvezető kábelek és vezetékek égetési vizsgálatai. 2-2. rész: Egyedül álló kisméretű szigetelt vezeték vagy kábel függőleges lángterjedési vizsgálata. Vizsgálati eljárás szórt lánggal

 

(MSZ EN 50265-2-2:2000 helyett, amely azonban 2007. 09. 01-jéig még érvényes, SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14564:2005

Veszélyes anyagok szállítótartályai. Fogalommeghatározások.

 

(SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-13:2005

Tűzijátéktestek. 13. rész: Villanó tabletták (szemcsék). Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-18:2005

Tűzijátéktestek. 18. rész: Kézi szikraszökőkutak. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-20:2005

Tűzijátéktestek. 20. rész: Ugráló pattogók (békák). Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-35:2005

Tűzijátéktestek. 35. rész: Durranó borsók. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12215:2005

Bevonatkészítő üzemek. Szórófülkék szerves, folyékony bevonóanyagokhoz. Biztonsági követelmények

 

(MSZ-05-20.0510-2:1992 helyett, SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13355:2005

Bevonatkészítő üzemek. Kombinált fülkék. Biztonsági követelmények

 

(MSZ-05-20.0511:1984 helyett, SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14710-1:2005

Tűzoltó szivattyúk. Indítóelem nélküli centrifugálszivattyúk. 1. rész: Osztályba sorolás, általános és biztonsági követelmények

 

(SzK.: 7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14466:2005

Tűzoltó szivattyúk. Hordozható szivattyúk. Biztonsági és működési követelmények, vizsgálatok

 

(SzK.: 7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14710-2:2005

Tűzoltó szivattyúk. Indítóelem nélküli centrifugálszivattyúk. 2. rész: Az általános és biztonsági követelményeknek való megfelelés igazoló ellenőrzése

 

(SzK.: 7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12094-7:2000/A1:2005

Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések részegységei. 7. rész: A CO2-berendezések fúvókáinak követelményei és vizsgálati módszerei

 

(MSZ EN 12097-7:2001 módosítása, SzK.: 7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12845:2005

Beépített tűzoltó berendezések. Automatikus sprinklerrendszerek. Tervezés, kivitelezés és karbantartás 

 

(MSZ EN 12845-7:2001 helyett, amely azonban 2007. 09. 01-jéig még érvényes, SzK.: 7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12285-2:2005

Gyári kialakítású acéltartályok. 2. rész: Fekvő, hengeres, szimpla éa dupla falú tartályok éghető és nem éghető, vízszennyező folyadékok föld feletti tárolására

 

(MSZ 9909-2:1994 helyett, SzK.: 8.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13341:2005

Háztartási tüzelőolaj, kerozin és dízel-gázolaj föld feletti helyhez kötött, hőre lágyuló műanyag tárolótartályai. Polietilénből extrúziós fúvással vagy rotációs öntéssel alakított és poliamid 6-ból anionos polimerizációvál készült tartályok. Követelmények és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 8.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1991-1-2:2005

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-2. rész: Általános hatások. A tűznek kitett szerkezeteket érő hatások

 

(MSZ EN 1991-1-2:2003 helyett, SzK.: 8.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 54-13:2005

Tűzjelző berendezések. 13. rész: Rendszerelemek összeférhetőség-értékelése

 

(SzK.: 9.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1101:1995/A1:2005

Textíliák és textiltermékek. Égési viselkedés. Függönyök és sötétítőfüggönyök. Részletes eljárás a függőleges próbadarabok gyúlékonyságának meghatározása (kis lánggal).

 

(MSZ EN 1001:1999 módosítása, SzK.: 9.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60695-6-1:2005

A tűzveszélyesség vizsgálata 6-1. rész: A füst láthatóságot csökkentő hatása. Általános irányelvek

 

(MSZ EN 60695-6-1:2002 helyett, amely azonban 2008. 05. 01-jéig még érvényes, SzK.: 9.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14334:2005

Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) szállító közúti tartálykocsik ellenőrzése és vizsgálata

 

(SzK.: 9.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60695-11-5:2005

A tűzveszélyesség vizsgálata 11-5-1. rész: Vizsgálólángok. Tűlángos vizsgálati módszer. A berendezés, az igazolóvizsgálat elrendezése és irányelvek

 

(MSZ EN 60695-2-2:1994 és MSZ EN 60695-2-2:1994/A1:2000 helyett, amelyek azonban 2008. 02. 01-jéig még érvényes, SzK.: 9.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 943-1:2005

Folyékony aeroszolokat és szilárd részecskéket tartalmazó folyadék- és gáz-halmazállapotú vegyszerek elleni védőruházat. 1. rész: Szellőztetett és nem szellőztetett, „gázzáró” (1. típusú) és nem „gázzáró” (2. típusú), vegyszerek ellen védő öltözetek teljesítmény-követelményei

 

(MSZ EN 934-1:2003 helyett, SzK.: 10.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ ENV 1187:2002/A1:2005

Külső tűz tetőre gyakorolt hatásának vizsgálati módszere.

 

(MSZ ENV 1187:2003 módosítása, SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1993-1-2:2005

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre

 

(MSZ ENV 1993-1-2:2000 helyett, SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1994-1-2:2005

Eurocode 4: Acél és beton kompozit szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre

 

(MSZ ENV 1994-1-2:2000 helyett, SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1996-1-2:2005

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre

 

(MSZ ENV 1996-1-2:2000 helyett, SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 659:2005

Védőkesztyűk tűzoltók részére

 

 

 

 

(MSZ EN 659:2003 helyett, SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13463-3:2005

Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 3. rész: Védelem nyomásálló tokozással ’d’

 

(SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13463-6:2005

Robbanásveszélyes közegekben használt nem villamos berendezések. 63. rész: Védelem a gyújtóforrás ellenőrzésével ’b’

 

(SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 61241-17:2005

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos gyártmányok. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével)

 

(SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 81-73:2005

Felvonók szerkezeteinek és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 73. rész: Felvonók viselkedése tűz esetén

 

(SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14384:2005

Felszín feletti tűzcsap

 

 

 

 

 

(SzK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14339:2005

Felszín alatti tűzcsap

 

 

 

 

 

 

(SzK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12101-6:2005

Füst- és hőszabályozó rendszerek. 6. rész: Nyomáskülömbséges rendszerek műszaki előírásai. Szerelvények

 

(SzK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12881-2:2005

Szállítószalag-hevederek. Tűzszimulációs lángállósági vizsgálat. 2. rész: Nagy kiterjedésű tűzvizsgálat

 

(SzK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 *A szabvány csak angol nyelven jelent meg.

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2005. ÉVBEN MEGHIRDETETT- KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

MSZ EN 13622:2002

Gázhegesztő berendezések. Fogalommeghatározások. Gázhegesztő berendezésekre használatos szakkifejezések.

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 13237:2003

Potenciálisan robbanásveszélyes környezetek. A potenciálisan robbanásveszélyes környezetekben való használatra tervezett berendezések és védelmi rendszerek szakkifejezései és meghatározásuk.

 

(SzK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50281-3:2003

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható berendezések. 3. rész: Az olyan térségek besorolása, ahol gyúlékony porok vannak vagy lehetnek.

 

(SzK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 12101-2:2004

Füst- és hőszabályozó rendszerek. 2. rész: Természetes füst- és hőelszívó készülékek műszaki előírása

 

(SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 13922:2003

Veszélyes anyagok szállítótartályai. A tartályok kezelőszerelvényei. Túltöltésgátló biztonsági rendszerek folyékony üzemanyagokhoz.

 

(SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 81-28:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherszállításra használt felvonók. 28. rész: Személy- és személy-teher felvonók távvészjelző rendszere

 

(SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 81-72:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók különleges alkalmazásai. 72. rész: Tűzoltófelvonók

 

(SzK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 12101-3:2003

Füst- és hőszabályozó rendszerek. 3. rész: A kényszeráramoltatású füst- és hőelvezető berendezések műszaki előírásai

 

(SzK.: 8.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1839:2004

Gázok és gőzök robbanási határának meghatározása

 

 

(SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 12391-1:2004

Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések kivitelezési szabályai. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések nyitott égésterű tüzelő berendezésekhez

 

(SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1089-3:2004

Szállítható gázpalackok. A gázpalackok megjelölése (az LPG kivételével). 3. rész: Színjelölés

 

(SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50130-4:1995/A2:2003

Riasztórendszerek. 4. rész: Elektromágneses összeférhető-ség. Termékcsalád-szabvány: Tűzjelző-, behatolásjelző és személyi riasztórendszerek alkatrészeinek zavarszűrési követelményei

 

(MSZ EN 50130-4:1999 módosítása, SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN ISO 15025:2003

Védőruházat. Hő- és láng elleni védelem. A korlátozott lángterjedés vizsgálati módszere

 

(SzK.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2005. ÉVBEN KÖZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK

 

 

 

 

MSZ EN 1846-2:2003

Tűzoltójárművek. 2. rész: Általános követelmények. Biztonság és jellemzők.

 

(SzK.: 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 12101-3:2003

Füst- és hőérzékelő rendszerek. 3. rész: Motoros füst- és hőelszívó ventilátorok előírása

 

(SzK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 9113:2003

Felvonók létesítése. A felvonók épülettűzzel kapcsolatos kiegészítő követelményei

 

(SzK.: 9.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50130-4:1999

Riasztórendszerek. 4. rész: Elektromágneses összeférhető-ség. Termékcsalád-szabvány: Tűzjelző-, behatolásjelző és közösségi riasztórendszerek alkatrészeinek zavarszűrési követelményei

 

(SzK.: 10.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2005. ÉVBEN VISSZAVONT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

MSZ 21461-1:1988

Munkahelyek levegőtisztasági követelményei. Vegyi anyagok

 

(SzK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezárva: 2005. december 31.

 

 
Összeállította: Vágvölgyi László ny. tű. alezredes