Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2004-BEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

 

*MSZ EN 1366-5/2004

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 5. rész: Szerelőcsatornák és -aknák

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13501-2:2004

Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőzőberendezések kivételével

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12101-2:2004

Füst- és hőérzékelő rendszerek. 2. rész: Természetes, füst-és hőkiszellőztető ventilátorok.

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-1:2004

Tűzijátéktestek. 1. rész: Fogalommeghatározások.

 

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-2:2004

Tűzijátéktestek. 2. rész: Osztályozás

 

 

 

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-4:2004

Tűzijátéktestek. 4. rész: Petárdák és petárdatelepek. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-12:2004

Tűzijátéktestek. 12. rész: Villanós petárdák és villanós petárdatelepek. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-15:2004

Tűzijátéktestek. 15. rész: Szikraszökőkutak. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-19:2004

Tűzijátéktestek. 19. rész: Kézi csillagszórók Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-23:2004

Tűzijátéktestek. 23. rész: Nagyméretű csillagszórók. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-27:2004

Tűzijátéktestek. 27. rész: Rakéták. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-34:2004

Tűzijátéktestek. 34. rész: Asztali bombák Előírás és vizsgálati módszerek

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 212:2004

Faanyagvédő szerek. Általános útmutató a faanyagvédő szerek és a kezelt faanyagok mintavételéhez és előkészítéséhez.

 

(MSZ EN 212:1993 helyett, SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 81-28:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Személy- és teherfelvonók. 28. rész: Távvészjelzés személy- és teherfelvonókhoz

 

(MSZ-04-11-8:1990 helyett, (SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 81-58:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Felülvizsgálat és vizsgálatok. 58. rész: Aknaajtók tűzállósági vizsgálata

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 81-70:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 70. rész: A felvonók megközelíthetősége személyek részéről, beleértve a fogyatékkal élő személyeket is.

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 81-72:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. A személy- és teherfelvonók speciális alkalmazásai. 72. rész: Biztonsági felvonók.

 

(SzK. 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 2364-100:2004

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 1. rész: Alkalmazási terület, tárgy és alapelvek

 

(MSZ 2364-100:1995 helyett, SzK.: 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 2364-410:1999/1M:2004

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 41. kötet: Áramütés elleni védelem

 

(MSZ 2364-410:1999 módosítása, SzK.: 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 2364-430:2004

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 43. kötet: Túláramvédelem

 

(MSz 2364-430:1994 helyett, SzK.: 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60079-7:2004

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 7. rész: Fokozott biztonság „e”

 

(MSZ EN 50019:2000 és az MSZ ENV 50269:2002 helyett, amelyek azonban 2006. 07. 01-jéig még érvényesek, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60079-15:2004

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 15. rész: „n” típúusú védelem

 

(MSZ EN 50021:1999 helyett, amely azonban 2006.04.01-jéig még érvényes, SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 9038:2004

Folyadékok tartós éghetőségének viszgálata

 

 

 

(Szk.:4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1839:2004

Gázok és gőzök robbanási határának meghatározása

 

 

(Szk.: 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13463-8:2004

Potenciálisan robbanékony légterek nem villamos felszerelései. 8. rész: Védelem folyadékba való bemerítéssel „k”

 

(Szk.: 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 6941:2004

Textilkelmék. Égési viselkedés. A lángterjedés mérése függőlegesen elhelyezett próbadarabokon

 

(MSZ EN ISO 6941:1999 helyett, Szk.: 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12391-1:2004

Égéstermék-elvezető berendezések. Fém égéstermék-elvezető berendezések kivitelezési szabályai. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezés nyitott égésterű tüzelő berendezésekhez

 

(Szk.: 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 3-7:2004

Hordozható tűzoltó készülékek. 7. rész: Jellemzők, teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek

 

(MSZ EN 3-1:1999, az MSZ EN 3-2:1999, az MSZ EN 3-4:1999 és az MSZ EN 3-5:1999 helyett, Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12845:2004

Beépített tűzoltó berendezések. Automatikus sprinklerrendszerek. Tervezés, kivitelezés és karbantartás.

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13565-1:2004

Beépített tűzoltó berendezések. Habbal oltó rendszerek. 1. rész: Követelmények és a részegységek vizsgálati módszerei

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60695-11-2-2004

A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-2. rész: Vizsgálólángok. 1 kW névleges teljesítményű előkevert láng. A berendezés, az igazolóvizsgálat elrendezése és útmutató

 

(MSZ EN 60695-2-4/1:1998 helyett, amely azonban 2006.10.01-jéig még érvényes, Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13463-5:2004

Robbanásveszélyes légterekben használatos nem villamos felszerelések. 5. rész: Szerkezetbiztonsági védelem „c”

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 4126-1:2004

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök 1. rész: Biztonsági szerelvények

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 4126-4:2004

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 4. rész: Önműködő biztonsági szerelvények

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 4126-5:2004

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 5. rész: Szabályozott, biztonsági lefúvató rendszerek

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 4126-6:2004

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök. 6. rész: Hasadótárcsás biztonsági szerkezetek alkalmazása, kiválasztása és telepítése

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 4126-7:2004

A megengedettnél nagyobb nyomás ellen védő eszközök 7. rész: Közös adatok

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14208:2004

Szállítható gázpalackok. Legfeljebb 1000 liter űrtartalmú, hegesztett, nyomástartó, gázszállító hordók előírásai. Tervezés és szerkezet

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1074:2004

A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésének való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 6. rész: Tűzcsapok

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 378-3:2000/A1:2004

Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezeti követelmények. 3. rész: A telepítés helye és a személyek védelme

 

(MSZ EN 378-3:2002 módosítása, Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60695-10-2:2004

A tűzveszélyesség vizsgálata. 10-2. rész: Rendellenes meleg. Golyós nyomópróba

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1991-1-5:2004

Eurocode 1: A tartószerkezeteket érő hatások. 1-5. rész: Általános hatások. Hőmérsékleti hatások

 

(MSZ ENV 1991-2-5:2001 helyett, Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13508-1:2004

Települések vízelvezető rendszereinek állapota. 1. rész: Általános követelmények

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 14344-1:2004

Radioaktív hulladékok. Fogalommeghatározások és osztályozás

 

(MSZ 14344-1:1989 helyett, Szk.: 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 7840:2004

Kishajók. Tűzálló üzemanyagtömlők

 

 

 

 

(MSZ EN ISO 7840:1998 és az MSZ EN ISO 7840:1995/A1:2001 helyett, Szk.: 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 81-80:2004

Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. Meglévő felvonók. 80. rész: Meglévő személy- és személy-teher felvonók biztonsága növelésének előírásai.

 

(Szk.: 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN ISO 13943:2004

Tűzbiztonság. Szótár

 

 

 

 

 

(Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 6940:2004

Textilkelmék. Égési viselkedés. Az éghetőség meghatározása függőlegesen elhelyezett próbadarabokon.

 

(MSZ EN ISO 6940:1999, Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 50241-1:1999/A1:2004

Az éghető vagy toxikus gázok és gőzök érzékelésére használt, nyílt optikai mérőutas készülékek követelményei. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek

 

(MSZ EN 50241-1:2000 módosítása, Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 61779-1:2000/A11:2004

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek.

 

(MSZ EN 61779-1:2000 módosítása, Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13911:2004

Védőruházat tűzoltók részére. A tűzoltók kámzsáinak követelményei és vizsgálati módszerei

 

(Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 1089-3:2004

Szállítható gázpalackok. Palackazonosítás (az LPG kivételével). 3. rész: Színjelölés

 

(MSZ EN 1089-3:2001 helyett, Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 50394-1:2004

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. I-es alkalmazási csoport. Gyújtószikramentes rendszerek. 1. rész: Szerkezet és vizsgálatok

 

(Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60079-18:2004

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 18. rész: Kiöntőanyaggal légmentesen lezárt, „m” védelmű villamos gyártmányok szerkezete, vizsgálata és megjelölése.

 

(MSZ EN 50028:1992 helyett, amely azonban 2007. 04. 01-jéig még érvényes, Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60079-25:2004

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 25. rész: Gyújtószikramentes rendszerek

 

(MSZ EN 50039:1992 helyett, amely azonban 2006. 12. 01-jéig még érvényes, Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 13384-1:2004

Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Égéstermék-elvezető berendezések egy tüzelőberendezéshez.

 

(MSZ EN 13384-1:2003 helyett, Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14470-1:2004

Tűzálló tárolószekrények. 1. rész: Gyuúlékony folyadékok biztonsági tárolószekrénye

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13123-2:2004

Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Követelmények és osztályba sorolás. 2. rész: Szabadtéri vizsgálat

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 13124-2:2004

Ablakok, ajtók és ablaktáblák. Robbanással szembeni ellenállás. Vizsgálati módszer. 2. rész: Szabadtéri vizsgálat

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 50289-4-12:2004

Távközlőkábelek. A vizsgálati módszerek előírásai. 4-12. rész: Környezetállósági vizsgálati módszerek. Kötegelt, kis átmérőjű távközlőkábelek függőleges lángterjedésének vizsgálata.

 

(Szk.: 10.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 3-7:2004

Hordozható tűzoltó készülékek. 7. rész: Jellemzők, teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek

 

(MSZ EN 3-7:2004 helyett, Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14540:2004

Tűzoltó tömlők. Szivárgásmentes lapos tömlők beépített tűzoltó berendezésekhez

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 671-2:2001/A1:2004

Beépített tűzoltó berendezések. Tömlőberendezések. 2. rész: Fali tűzcsapszekrények lapos tömlővel

 

(MSZ EN 671-2:2001 módosítása, Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12094-4:2004

Beépített tűzoltó berendezések. Gázzal oltó berendezések részegységei. 4. rész: Tartályok szelepeinek és indítóberendezéseinek követelményei és vizsgálati módszerei.

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12259-1:1999+A1:2001/A2:2004

Beépített tűzoltó berendezések. Sprinkler és vízpermetező oltóberendezések részegységei. 1. rész: Sprinklerek

 

(MSZ EN 12259-1:1999+A1:2001 módosítása, Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 12416-1:2001/A1:2004

Beépített tűzoltó berendezések. Porral oltók. 1. rész: A részegységek követelményei és vizsgálati módszerei

 

(MSZ EN 12416-1:2001 módosítása, Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 403:2004

Menekülő légzésvédő készülékek. Kámzsás, szűrős önmentő készülékek tűzből való menekülésre. Követelmények, vizsgálat, megjelölés.

 

(MSZ EN 403:1999 helyett, Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 407:2004

Termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen védő kesztyűk

 

(MSZ EN 407:1995 helyett, Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60079-0:2004

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 0. rész: Általános követelmények (IEC 60079-0:2004)

 

(MSZ EN 50014:2001 helyett, amely azonban 2007. 03. 01-jéig még érvényes, Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 60079-1:2004

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 1. rész: Nyomásálló tokozás „d” (IEC 60079-1:2003)

 

(MSZ EN 50018:2001 és az MSZ EN 50018:2000/A1:2003 helyett, amelyek azonban 2007. 03. 01-jéig még érvényesek, Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-3:2004

Tűzijátéktestek. 3. rész: Felszálló koronák. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-6:2004

Tűzijátéktestek. 6. rész: Bengálitűz. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-7:2004

Tűzijátéktestek. 7. rész: Vihargyufák. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-8:2004

Tűzijátéktestek. 8. rész: Bengálfáklyák. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-9:2004

Tűzijátéktestek. 9. rész: Pattogók. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-10:2004

Tűzijátéktestek. 10. rész: Kettős petárdák. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-17:2004

Tűzijátéktestek. 17. rész: Földi forgók. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-22:2004

Tűzijátéktestek. 22. rész: Tűzijátékmozsarak. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-24:2004

Tűzijátéktestek. 24. rész: Mókás gyufák. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-28:2004

Tűzijátéktestek. 28. rész: Római gyertyák. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-29:2004

Tűzijátéktestek. 29. rész: Tűzkígyók. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN 14035-36:2004

Tűzijátéktestek. 36. rész: Forgók. Előírás és vizsgálati módszerek

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*MSZ EN ISO 15791-1:2004

Műanyagok. A közepes méretű tárgyon végzett tűzállósági vizsgálatok kifejlesztése és alkalmazása műanyag termékekre. 1. rész: Általános útmutatás

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.

 

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2004-BEN MEGHIRDETETT - KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE

MSZ EN 50018:2001

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás „d”

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50019:2000

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Fokozott biztonság „e”

 

(SzK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60598-2-22:1998/ A1:2003

Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek

 

(SzK.: 1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 19:2002

Ipari csőszerelvények. Fémszerelvények megjelölése

 

 

(SzK.: 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 12327:2002

Gázellátó rendszerek. Nyomáspróba, üzembe helyezés és üzemen kívül helyezés. Műszaki követelmények.

 

(SzK.: 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 71-1:1998/A7:2002

Gyermekjátékszerek biztonsága. 1. rész: Mechanikai és fizikai tulajdonságok

 

(Szk.: 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1443:2003

Égéstermék-elvezető berendezések. Általános követelmények

 

(Szk.: 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1457:1999/A1:2003

Égéstermék-elvezető berendezések. Kerámia béléscsövek. Követelmények és vizsgálatok

 

(Szk.: 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 71-2:2003

Gyermekjátékszerek biztonsága. 2. rész: Gyúlékonyság

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 71-4:1990/A2:2003

Gyermekjátékszerek biztonsága. 4. rész: Kísérletezőkészletek kémiai és hasonló kísérletekhez

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50362:2003

Vészhelyzet idején üzemelő áramkörökben használt, védelem nélküli, nagy átmérőjű erősáramú és jelzőkábelek tűzállóságának vizsgálati módszere

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 146-7:1999/1M:2003

Különlegesen tűzálló, 0,6/1 kV-os és 1,9/3,3 kV-os erősáramú kábelek erőművi alkalmazásra

 

(Szk.: 6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50020:2003

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Gyújtószikramentes védelem „i”

 

(Szk.: 7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 13384-2:2003

Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 2. rész: Égéstermék-elvezető berendezések több tüzelőberendezéshez

 

(Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60079-17:2003

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 17. rész: Villamos berendezések felülvizsgálata és karbantartása robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével)

 

(Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 12252:2000

Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) szállító közúti tartálykocsik berendezései

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 13776:2002

Cseppfolyósított szénhidrongéngázt (LPG-t) szállító közúti tartálykocsik töltési és ürítési műveletei

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZEN 50016:2003

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Túlnyomásos védelem „p”

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50018:2000/A1:2003

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Nyomásálló tokozás „d”

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60079-10:2003

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 10. rész: A robbanásveszélyes térségek besorolása

 

(Szk.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60079-14:2003

Villamos gyártmányok robbanóképes gázközegekben. 14. rész: Villamos berendezések létesítése robbanásveszélyes térségekben (a bányák kivételével)

 

(Szk.: 11.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 12094-7:2001

Beépített tűzoltó berendezések. A gázzal oltó berendezések részegységei. 7. rész: A CO2-berendezések fúvókáinak követelményei és vizsgálati módszerei

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 13773:2003

Textíliák és textiltermékek. Égési viselkedés. Függönyök és sötétítőfüggönyök. Osztályba sorolási rendszer

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 14533:2003

Textíliák és textiltermékek. az ágyneműk égési viselkedése. Osztályba sorolási rendszer.

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 2364-610:2003

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 6-61. rész: Ellenőrzés. Első ellenőrzés

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 2364-711:2003

Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7-711. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. Kiállítások, bemutatók és standok.

 

(Szk.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2004-BEN KÖZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK

 

MSZ EN 13720:2002

Szállítható gázpalackok. Acetilénpalackok egységrakomány-szállító járműveinek töltési feltételei

 

(SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 151-1:2000

Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai

 

(SzK.: 3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1074-6:2004

A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való megfelelés követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 6. rész: Tűzcsapok

 

(Szk.: 8)

 

 

 

 

 

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2004-BEN KÖZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA 

 

 

MSZ-02-101:1968

Mozgóképszínházak és mozgókép bemutató helyiségek tűzrendészeti szabályai

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ-02-103:1968

Színházak és művelődési létesítmények tűzrendészeti szabályai

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 15688:1991

Villamosenergia-fejlesztő, -átalakító és –elosztó berendezések tázvédelme

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-1:1986

Építmények tűzvédelme. Fogalommeghatározások

 

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-2:1994

Építmények tűzvédelme. Építőanyagok osztályozása éghetőség, füstfejlesztő képesség és égve csepegési tulajdonságuk szerint

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-3:1986

Építmények tűzvédelme. Épületszerkezetek tűzállósági követelményei

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-3:1986/1M:1987

Építmények tűzvédelme. Épületszerkezetek tűzállósági követelményei

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-3:1986/2M:1989

Építmények tűzvédelme. Épületszerkezetek tűzállósági követelményei

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-4:1986

Építmények tűzvédelme. Középmagas és magas épületek tűzvédelmi előírásai

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-5:1987

Építmények tűzvédelme. Tűzszakaszok

 

 

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-6:1980

Építmények tűzvédelme. Kiürítés

 

 

 

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-7:1994

Építmények tűzvédelme. A számított tűzterhelés meghatározása és a mértékadó tűzállósági követelmények számítása

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-8:1994

Építmények tűzvédelme. Egylégterű csarnokjellegű épületek hő- és füstelvezetése

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 595-9:1994

Építmények tűzvédelme. Hasadó és hasadó-nyíló felületek

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ-02-104:1970

Éghető szilárd anyagok gyúlékonyságának mérése a gyulladáshoz szükséges minimális hősugárzás intenzitásának meghatározására

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 802:1969

Égéskésleltető anyagok fa és faszerkezetek védelmére

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 9613:1986

Égéskésleltető szer díszletanyagok védelmére

 

 

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 9615:1986

Égéskésleltető szerrel kezelt díszletek ellenőrző vizsgálata

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 14800-12:1989

Tűzállósági vizsgálatok. Kemencék az épületszerkezetek tűzállósági határértékének vizsgálatára

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 14800-13:1989

Tűzállósági vizsgálatok. Épületszerkezetek tűzállósági határértékének számítása a felmelegedési határérték alapján

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 13352:1980

Fűrészáru (deszka, padló) tárolása

 

 

 

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 21364:1979

Farostlemez, forgácslap és egyéb műfalapok lánggal szembeni ellenállásának vizsgálata

 

(Szk.: 9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezárva: 2004. december 31.

 

 

 

Összeállította: Nyíri Csaba tű. őrnagy és Vágvölgyi László tű. alezredes