Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2002-BEN KÖZZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK
MSZ EN 81-1:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 1. rész: Villamos üzemű személy- és teherfelvonók (MSZ-04-11-1:1985, MSZ-04-11-1:1985/1M:1988, MSZ-04-11-7:1986, MSZ-04-90:1983, MSZ 12851:1976 és MSZ 12852:1977, helyett, SzK.: 1.)
MSZ EN 81-2:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 2. rész: Hidraulikus üzemű személy- és teherfelvonók
(MSZ-04-11-5:1985 helyett, SzK.: 1.)
MSZ EN 81-3:2002 Felvonók szerkezetének és beépítésének biztonsági előírásai. 3. rész: Villamos és hidraulikus üzemű kisteher-felvonók
(MSZ-04-11-6:1986 helyett, SzK.: 1.)
MSZ 17200-6:2002 Nyomvonalas távközlő létesítmény megközelítési és kereszte-zési előírásai. 6. rész: Erősáramú kábelek és szabadvezetékek, villámhárító berndezések, földelési rendszerek (SzK.: 2.)
MSZ EN 1775:2002 Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás < 5 bar. Műszaki előírások (SzK.: 2.)
*MSZ EN 1775:1998/A1:2002 Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás < 5 bar. Műszaki előírások (MSZ EN 1775:2002 módosítása, SzK.: 2.)
*MSZ EN 1775:1998/A2:2002 Gázellátás. Fogyasztói gázvezetékek. Legnagyobb üzemi nyomás < 5 bar. Műszaki előírások (MSZ EN 1775:2002 módosítása, SzK.: 2.)
MSZ EN 71-1:1998/A1:2002 Gyermekjátékszerek biztonsága. 1. rész: Mechanikai és fizikai
Tulajdonságok (MSZ EN 71-1:2001 módosítása, SzK.: 2.)
MSZ EN 71-1:1998/A5:2002 Gyermekjátékszerek biztonsága. 1. rész: Mechanikai és fizikai
Tulajdonságok (MSZ EN 71-1:2001 módosítása, SzK.: 2.)
MSZ EN 71-4:1990/A1:2002 Gyermekjátékszerek biztonsága. 4. rész: Kísérletező készletek
kémiai és hasonló kísérletekhez
(MSZ EN 71-4:1993 módosítása, SzK.: 2.)
MSZ EN 54-1:2002 Tűzjelző berendezés. 1. rész: Bevezetés (SzK.: 4.)
MSZ EN 54-2:2002 Tűzjelző berendezés. 2. rész: Tűzjelző központ (SzK.: 4.)
MSZ EN 54-4:2002 Tűzjelző berendezés. 4. rész: Tápegységek (SzK.: 4.)
MSZ 22941:2002 Hordozható tűzoltó készülékek fémtüzek oltására. Előírások, követelmények, tűzoltási vizsgálatok (SzK.: 4.)
*MSZ EN 14115:2002 Textiliák. Védőtetők, nagy sátrak és hasonló termékek anyagainak égési viselkedése. Gyúlékonyság (SzK.: 4)
*MSZ EN ISO 2592:2002 A lobbanás- és a gyulladáspont meghatározása. Clevland szerinti nyitott tégelyes módszer (MSZ EN 22592:1996. helyett, SzK.: 5)
*MSZ EN 60695-6-1:2002 A tűzveszélyesség vizsgálata. 6-1. rész: A füst homályosító hatása. Általános irányelvek. (SzK.: 6.)
*MSZ EN 50292:2002 Villamoskészülékek a szénmonoxid érzékelésére lakóházakban. Kiválasztási, üzembe helyezési, használati és karbantartási útmutató. (SzK.: 6.)
MSZ EN 943-2:2002 A folyékony és a gáznemű vegyszerek - beleértve az areoszolokat és a szilárd részecskéket - ellen védő ruházat. 2. rész: A mentőcsapatok (ET) vegyszerek ellen védő gáztömör (1. típusú) öltözeteinek teljesítménykövetelményei. (SzK.:6.)
MSZ 447:1998/1M:2002 Kisfeszültségű, közcélú elosztó hálózatra csatlakozás (MSZ 447:1998 módosítása, SzK.: 6.)
*MSZ EN ISO 9239-1:2002 Padlóburkolatok tűzveszélyességi vizsgálatai. 1. rész: Az égési viselkedés meghatározása sugárzó hőforrás használatával (SzK.: 7.)
*MSZ EN 1634-3:2002 Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Füstgátló ajtók és nyílászárók (SzK.: 7.)
*MSZ EN 13238:2002 Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Kondicionálási eljárások és a hordozók (mintaalapok) kiválasztásának általános szabályai (SzK.: 7.)
*MSZ EN 13501-1:2002 Épületszerkezetek és építési termékek tűzvédelmi osztályozása. 1. rész: Osztályba sorolás a tűzveszélyességi vizsgálatok eredményeinek felhasználásával (SzK.: 7.)
*MSZ EN 13823:2002 Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Építési célú termékek vizsgálata a padlóburkolatok kivételével, egy égő tárgy hőhatása esetén (SzK.: 7.)
*MSZ EN ISO 1182:2002 Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. A neméghetőség vizsgálata (SzK.: 7.)
*MSZ EN ISO 1716:2002 Építési célú termékek tűzveszélyességi vizsgálatai. Az égéshő meghatározása (SzK.: 7.)
*MSZ EN ISO 11925-2:2002 Tűzveszélyességi vizsgálatok. Építési célú termékek gyúlékonysága közvetlen lánghatás mellett. 2. rész: "Egyedi lángos"-os vizsgálat (SzK.: 7.)
MSZ 151-8:2002 Erősáramú szabadvezetékek. A legfeljebb 1 kV névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai
(MSZ 151-8:1983 helyett, SzK.: 7.)
MSZ ENV 1992-1-2:2002 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2- rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre
(MSZ ENV 1992-1-2:2000 helyett, SzK.: 7.)
*MSZ EN 1802:2002 Szállítható gázpalackok. Alumíniumötvözetből készült, varrat nélküli gázpalackok időszakos ellenőrzése és vizsgálata
(SzK.: 8.)
*MSZ EN 1803:2002 Szállítható gázpalackok. Ötvözetlen acélból készült, hegesztett gázpalackok időszakos ellenőrzése és vizsgálata
(SzK.: 8.)
*MSZ EN 1968:2002 Szállítható gázpalackok. Acélból készült varrat nélküli gázpalackok időszakos ellenőrzése és vizsgálata (SzK.: 8.)
*MSZ EN ISO 11623:2002 Szállítható gázpalackok. Kompozitpalackok időszakos ellenőrzése és vizsgálata (SzK.: 8.)
*MSZ EN 13463-1:2002 Potenciálisan robbanékony légterek nem villamos felszerelései. 1. rész: Alapmódszer és követelmények
(SzK.: 9.)
*MSZ EN 12882:2002 Szállítóhevederek általános célú felhasználásra. Elektromos és tűzveszélyességi biztonsági követelmények (SzK.: 9.)
*MSZ EN 209:2002 Acélhordók. Levehető fedelű (nyitott) legalább 210 l űrtartalmú hordók (MSZ EN 209:1992 helyett, SzK.: 9.)
*MSZ EN 210:2002 Acélhordók. Rögzített fedelű (zárt) legalább 216,5 l űrtartalmú hordók (MSZ EN 210:1992 helyett, SzK.: 9.)
*MSZ EN 1047-2:2002 Biztonságos értéktároló eszközök. Tűzállósági osztályozás és vizsgálati módszerek. 2. rész: Adattároló termek és adattároló konténerek (SzK.: 9.)
MSZ K 1123:2002 Katonai repülőterek tűzvédelme (MSZ K 1123:1999 helyett, SzK.: 9.)
*MSZ EN 13478:2002 Gépek biztonsága. Tűzmegelőzés és tűzvédelem (SzK.: 10.)
MSZ EN 378-1:2002 Hűtőrendszerek és hőszivattyúk. Biztonsági és környezetédelmi követelmények. 1. rész: Alapkövetelmények, fogalommeghatározások, osztályozás és kiválasztási kritériumok (MSZ EN 378-1:1997, MSZ 11101-1:1985,
MSZ 11101-2:1985, MSZ 11101-3:1985, MSZ 11101-4:1985,
MSZ 11101-5:1985, MSZ 11101-6:1985, MSZ 11101-7:1985,
MSZ 11101-8:1985 helyett, SzK.: 10.)
*MSZ EN 50281-1-1:1998/A1/2002 Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek. 1-1. rész: Tokozással védett villamos készülékek. Szerkezet és vizsgálatok
(MSZ EN 50281-1-1-1:2000 módosítása, SzK.: 10)
*MSZ EN 50281-1-2:1998/A1:2002 Gyúlékony por jelenlétében alkalmaható villamos készülékek. 1-2. rész: Tokozással védett villamos készülékek. Kiválasztás, felszerelés és karbantartás
(MSZ EN 50281-1-2:2000 módosítása, SzK.: 10)
*MSZ EN 50264-1:2002 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló kábelei és vezetékei. Normál falvastagság. 1. rész: Általános követelmények (SzK.: 11)
*MSZ EN 50264-2:2002 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló kábelei és vezetékei. Normál falvastagság. 2. rész: Egyerű vezetékek (SzK.: 11)
*MSZ EN 50264-3:2002 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló kábelei és vezetékei. Normál falvastagság. 3. rész: Többerű vezetékek (SzK.: 11)
*MSZ EN 50305:2002 Vasúti alkalmazások. Vasúti járművek fokozottan tűzálló kábelei és vezetékei. Vizsgálati módszerek(SzK.: 11)
MSZ EN ISO 6942:2002 Védőruházat. Hő és tűz elleni védelem. Vizsgálati módszer: sugárzó hőforrásnak kitett anyagok és anyag-összeállítások érétékelése (MSZ EN 366:1998 helyett, SzK.: 11)
MSZ EN 13274-4:2002 Légzésvédők. Vizsgálati módszerek. 4. rész: Gyulékonysági vizsgálatok. (SzK.: 11)
*MSZ EN 13480-4:2002 Fémből készült ipari cső vezetékek. 4. rész: Gyártás és szerelés (MSZ 2980:1987, MSZ-09-96.0813:1985 helyett, (SzK.: 11)
*MSZ EN 13856:2002 Cseppfolyósított szénhidrogéngázzal (LPG-vel) üzemelő gépjárművek üzemanyag-ellátó rendszerei használati utasításainak minimumkövetelményei (SzK.: 11)
*MSZ EN 13776:2002 Cseppfolyósított szénhidrogéngázt (LPG-t) szállító közúti tartálykocsik töltése és lefejtése (SzK.: 11)
MSZ 2364-443:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 44. kötet: Túlfeszültség-védelem. 443. főfejezet: Légköri vagy kapcsolási eredetű túlfeszültségek elleni védelem (SzK.: 11)
MSZ 2364-460:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 4. rész: Biztonságtechnika. 46. kötet: Leválasztás és kapcsolás
(MSZ 2364-460:1994 helyett, SzK.: 11)
MSZ 2364-523:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 5. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. 523. főfejezet: A kábel- és vezetékrendszerek megengedett áramai
(MSZ 2364-523:1998 és az MSZ 2064-1:1998 helyett,
SzK.: 11)
MSZ 2364-7-714:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése. 7. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre vonatkozó követelmények. 714. főfejezet: Szabadtéri világítóberendezések (SzK.: 11)
*MSZ EN 50134-1:2002 Riasztórendszerek. Közösségi riasztórendszerek. 1. rész: Rendszerkövetelmények (SzK.: 12)
*MSZ EN 1089-2:2002 Szállítható gázpalackok. A gázpalackok megjelölése (kivéve LPG). 2. rész: Veszélyességazonosító címkék (SzK.: 12)
*MSZ EN 12863:2002 Szállítható gázpalackok. Oldottacetilén-palack időszakos felülvizsgálata és karbantartása (SzK.: 12)
*MSZ EN 13720:2002 Szállítható gázpalackok. Acetilénpalackok egységrakomány-szállító járműveinek töltési feltételei (SzK.: 12)
MSZ 7573:2002 Hőszigeelő termékek épületekhez. Gyári készítésű expandált polisztirol-(EPS-) termékek. Alkalmazási előírások (SzK.: 12)
*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.
   
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2002-BEN MEGHIRDETETT - KORÁBBAN JÓVÁHAGYÓ KÖZLEMÉNNYEL BEVEZETETT - FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK MAGYAR NYELVŰ VÁLTOZATÁNAK MEGJELENÉSE
MSZ EN 50054:2000 Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Általános előírások és vizsgálati módszerek (SZK.: 1.)
MSZ EN 50055:2000 Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Az I-es alkalmazási csoportba tartozó, levegőben 5 térfogat-százalékig terjedő metántartalmat kijelző készülékek működőképességi követelményei (SZK.: 1.)
MSZ EN 50056:2000 Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Az I-es alkalmazási csoportba tartozó, levegőben 100 térfogatszázalékig terjedő metántartalmat kijelző készülékek működőképességi követelményei (SZK.: 1.)
MSZ EN 50057:2000 Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. A II-es alkalmazási csoportba tartozó, az alsó robbanási határ 100%-ig terjedő kijelzésű készülékek működőképességi követelményei(SZK.: 1.)
MSZ EN 50058:2000 Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. A II.-es alkalmazási csoportba tartozó, 100 térfogatszázalékig terjedő gáztartalmat kijelzésű készülékek működőképességi követelményei (SZK.: 1.)
MSZ EN 60529:2001 Villamos gyártmányok burkolatai által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód) (SZK.: 1.)
MSZ EN ISO 4157-1:2000 Építészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 1.rész: Épületek és épületrészek (SZK.: 1.)
MSZ EN ISO 4157-2:2000 Építészeti rajzok. Megnevezési rendszerek. 2.rész: Helyiségnevek és -számok (SZK.: 1.)
MSZ EN 60034-5:2001 Villamos forgógépek. 5. rész: A villamos forgógépek kialakítása által nyújtott védettségi fokozatok (IP-kód). Osztályozás (SzK.: 3.)
MSZ EN 50266-1:2001 Kábelek és vezetékek közös, égetési vizsgálati módszerei. Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. 1. rész: Vizsgálóberendezés (SzK.: 9.)
MSZ EN 50266-2-1:2001 Kábelek és vezetékek közös, égetési vizsgálati módszerei. Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. 2-1. rész: Vizsgálati eljárások. A F/R kategória (SzK.: 9.)
MSZ EN 50266-2-2:2001 Kábelek és vezetékek közös, égetési vizsgálati módszerei. Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. 2-2. rész: Vizsgálati eljárások. A kategória (SzK.: 9.)
MSZ EN 50266-2-3:2001. Kábelek és vezetékek közös, égetési vizsgálati módszerei. Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. 2-3. rész: Vizsgálati eljárások. B kategória (SzK.: 9.)
MSZ EN 50266-2-4:2001 Kábelek és vezetékek közös, égetési vizsgálati módszerei. Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. 2-4. rész: Vizsgálati eljárások. C kategória (SzK.: 9.)
MSZ EN 50266-2-5:2001 Kábelek és vezetékek közös, égetési vizsgálati módszerei. Függőlegesen elhelyezett kábel- vagy vezetékkötegek függőleges lángterjedésének vizsgálata. 2-5. rész: Vizsgálati eljárások. Vékony kábelek és vezetékek. D kategória
(SzK.: 9.)
MSZ EN 50241-1:2000 Az éghető vagy toxikus gázok és gőzök érzékelésére használt, nyílt optikai mérőutas készülékek követelményei. 1. rész: Általános előírások és vizsgálati módszerek (SzK.: 10)
MSZ EN 50241-2:2000 Az éghető vagy toxikus gázok és gőzök érzékelésére használt, nyílt optikai mérőutas készülékek követelményei. 2. rész: Az éghető gázok érzékelésére használt készülékek működőképességi követelményei (SzK.: 10)
MSZ EN ISO 2592:2002 A lobbanás- és a gyulladáspont meghatározása. Cleveland szerinti nyitott tégelyes módszer (SzK.: 10)
MSZ EN 1539:2000 Szárítók és kemencék, amelyekben éghető anyagok szabadulnak fel. Biztonsági követelmények (SzK.: 12)
MSZ EN 60598-2-22:2001 Lámpatestek. 2-22. rész: Egyedi követelmények. Tartalékvilágítási lámpatestek (SzK.: 12)
   

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2002-BEN KÖZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK, HELYESBÍTÉSEK

MSZ 172-2:1994

Érintésvédelmi szabályzat. 1000 V-nál nagyobb feszültségű, nem közvetlenül földelt berendezések (SzK.: 5.)

MSZ 151-1:2000 Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai (SzK.: 6.)
MSZ 7048-1:1983 Körzeti gázellátó rendszerek. Fogalommeghatározások, csoportosítás, általános követelmények (SzK.: 8.)
MSZ K 1162:2001 A repülőtereken alkalmazott katonai tűzoltó gépjárművek műszaki előírásai (SzK.: 9.)
MSZ 1623:1998 Lakkbenzin (SzK.: 12)
   
A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2002-BEN KÖZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK VISSZAVONÁSA
MSZ 8196-1:1969 Modul méretű tűzálló acélajtók. 0,5 óra tűzállósági határértékű ajtó. Belső idomkeretes szárny, idomacéltokkal (SzK.: 5.)
MSZ 8196-2:1969 Modul méretű tűzálló acélajtók. 0,5 óra tűzállósági határértékű tolóajtó. Belső idomkeretes szárny, idomacéltokkal (SzK.: 5.)
MSZ 14770:1969 Polgári védelem. Óvóhelyek. Gázzáró és nyomásálló nyílászáró szerkezetek. Műszaki követelmények. Vizsgálat. (SzK.: 5.)
MSZ 14771-1:1969 Polgári védelem. Óvóhelyek. GA és GA-N jelű gázzáró acélajtó. (SzK.: 5.)
MSZ 14771-2:1969 Polgári védelem. Óvóhelyek. GB és GB-N jelű gázzáró acél búvóajtó. (SzK.: 5.)
MSZ 14772-1:1969 Polgári védelem. Óvóhelyek. GLA és GLA-N jelű gázzáró és nyomásálló acélajtó. (SzK.: 5.)
MSZ 14772-2:1969 Polgári védelem. Óvóhelyek. GLB és GLB-N jelű gázzáró és nyomásálló acél búvóajtó. (SzK.: 5.)
MSZ 14776-1 25:1977/78 Óvóhelyi védő nyílászáró szerkezetek. (25 db óvóhelyi nyílászáró szerkezetekkel kapcsolatos szabvány) (SzK.: 5.)
9-es. SZK-ig!  
   
Lezárva: 2002. 12.31.  
   
Összeállította: Vágvölgyi László tű. alezredes.