Szabályozás

Szabványok

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2000-BEN KÖZZÉTETT FONTOSABB TŰZVÉDELMI, ILLETVE TŰZVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYOK

 

 

MSZ ENV 1363-3:2000*

Tűzállósági vizsgálatok. 3. rész: A vizsgálókemence működésének hitelesítése

 

(SZK.: 1.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 161:1991/A1:2000

Automatikus elzárószelepek gázégőkhöz és gázkészülékekhez

 

(MSZ EN 161:1994 módosítása, SZK.: 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 161:1991/A2:2000

Automatikus elzárószelepek gázégőkhöz és gázkészülékekhez

 

(MSZ EN 161:1994 módosítása, SZK.: 2.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1846-1:2000

Tűzoltó járművek. 1. rész: Szakkifejezés és megjelölés

 

 

(SZK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1624:2000*

Textíliák és textiltermékek. Ipari és műszaki textíliák égési viselkedése. Eljárás a függőlegesen elhelyezett próbadarabokon való lángterjedés meghatározására

 

(SZK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1625:2000*

Textíliák és textiltermékek. Ipari és műszaki textíliák égési viselkedése. Eljárás a függőlegesen elhelyezett próbadarabok gyúlékonyságának meghatározására

 

(SZK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50267-1:2000

Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Kábelek és vezetékek anyaginak égésekor fejlődő gázok vizsgálata. 1. rész: Vizsgálókészülék

 

(Az MSZ HD 602 S1:1999 helyett, SZK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 976-1:2000

Föld alatti, üvegszál erősítésű műanyag (GRP) tartályok. Fekvő, hengeres tartályok kőolajalapú folyékony üzemanyagok atmoszférikus tárolására. 1. rész: Szimpla falú tartályok követelményei és vizsgálati módszerei

 

(Az MSZ 9933:1993 helyett, SZK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1795:2000

Szállítható gázpalackok (az LPG kivételével). Eljárások a gáztöltet megváltoztatásakor

 

(SZK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1801:2000

Szállítható gázpalackok. Egyedi acetilénpalackok töltési feltételei

 

(SZK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MSZ EN 134:2000

Légzésvédők. A szerkezeti elemek elnevezése

 

 

(MSZ EN 134:1993 helyett, SZK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 136:2000

Légzésvédők. Teljes álarcok. Követelmények, vizsgálatok, megjelölés

 

(MSZ EN 136:1994, MSZ EN 136-10:1994 helyett, SZK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 151-1:2000

Erősáramú szabadvezetékek. Az 1 kV-nál nagyobb névleges feszültségű szabadvezetékek létesítési előírásai

 

(MSZ 151-1:1986, MSZ 151-1:1986/1M:1997,

 

 

MSZ 151-5:1986, MSZ 151-5:1986/1M:1997,

 

 

MSZ 151-6:1992, MSZ 151-6:1992/1M1997 és

 

 

MSZ 151-7:1987 helyett, SZK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50265-1:2000

Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Egyedül álló kábel vagy vezeték függőleges lángterjedéssel szembeni ellenállásának vizsgálata. 1. rész: Vizsgálóberendezés

 

(MSZ HD 405.1 S1:1998, MSZ HD 405.2 S1:1998 helyett, SZK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50265-2-1:2000

Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Egyedül álló kábel vagy vezeték függőleges lángterjedéssel szembeni ellenállásának vizsgálata. 2-1. rész: Vizsgálati eljárások. 1 kW-os előkevert láng

 

(SZK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50265-2-2:2000

Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Egyedül álló kábel vagy vezeték függőleges lángterjedéssel szembeni ellenállásnak vizsgálata. 2-2. rész: Vizsgálati eljárások. Szórt láng

 

(SZK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ 13207:2000

0,6/l kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

 

(MSZ 13207-1:1994, MSZ 13207-3:1995 helyett, SZK.: 6.)

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN ISO 4589-1:2000*

Műanyagok. Az égési viselkedés meghatározása oxigénindexszel. 1. Rész: Útmutató

 

(MSZ 10200:1989 helyett, SZK.: 7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN ISO 4589-1:2000*

Műanyagok. Az égési viselkedés meghatározása oxigénindexszel. 2. Rész: Környezeti hőmérsékletű vizsgálatok

 

(MSZ 10200:1989 helyett, SZK.: 7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN ISO 11114-3:2000

Szállítható gázpalackok. Gázpalack és palackszelep szerkezeti anyagainak megfelelősége a gáztöltetnek. 3. Rész: Öngyulladás vizsgálat oxigénatmoszférában.

 

(SZK.: 7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60079-14:1999

Villamos gyártmányok robbanásveszélyes gázközegben 19.  rész: Robbanásveszélyes közegekben (a bányák és robbanóanyagok kivételével) alkalmazott gyártmányok javítása és felújítása 

 

(MSZ-05-43.0050-2:1989 helyett, SZK.: 7.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1127-1:2000

Robbanóképes közegek. Robbanás megelőzés és robbanásvédelem. 1. rész: Alapelvek és módszertan

 

(SZK.: 8.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 203-1:2000

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények

 

(MSZ EN 203-1:1998, MSZ 11424-1:1987, MSZ 11424-2:1985, MSZ 11424-5:1985 helyett, SZK.: 9.)

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 132:2000

Légzésvédők. Fogalom meghatározások és piktogramok

 

(MSZ EN 132:1993 helyett, SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1363-1:2000*

Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1363-2:2000*

Tűzállósági vizsgálatok. 2. rész: Alternatív és kiegészítő

 

vizsgálatok (SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1364-1:2000*

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1364-2:2000*

Nem teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Mennyezetek

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1365-1:2000*

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Falak

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1365-2:2000*

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Födémek

 

és tetők

 

 

 

 

 

 

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1365-3:2000*

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 3. rész: Gerendák

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1365-4:2000*

Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 4. rész: Oszlopok

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1366-1:2000*

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Szellőzővezetékek

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1366-2:2000*

Épületgépészeti berendezések tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Tűzgátló csappantyúk

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1634-1:2000*

Ajtók és nyílászáró szerkezetek tűzállósági vizsgálata. 1. rész: Tűzgátló ajtók és nyílászáró szerkezetek

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ ENV 1992-1-2:2000*

Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ ENV 1993-1-2:2000*

Eurocode 3: Acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ ENV 1994-1-2:2000*

Eurocode 4: Betonnal együtt dolgozó acélszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Tervezés tűzterhelésre

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ ENV 1995-1-2:2000*

Eurocode 5: Faszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ ENV 1996-1-2:2000*

Eurocode 6: Falazott szerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ ENV 1999-1-2:2000*

Eurocode 9: Alumíniumszerkezetek tervezése. 1-2. rész: Általános szabályok. Tervezés tűzterhelésre

 

(SZK.: 10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 135:2000

Légzésvédők. Szakkifejezések

 

 

 

 

(MSZ EN 135:1991 helyett, SZK.: 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 1539:2000*

Gyúlékony anyagokat tartalmazó szárítók és kemencék. Biztonsági követelmények

 

(SZK.: 11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50200:2000*

Szükségállapot idején üzemelő áramkörökben használt, védelem nélküli, kisméretű vezetékek tűzállóságának vizsgálati módszere

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50268-1:2000*

Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Meghatározott körülmények között égő kábelek és vezetékek füstsűrűségének mérése. 1. rész: Berendezés

 

(Az MSZ 1181-1:1998 2. Helyett, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50268-2:2000*

Égetésnek kitett kábelek és vezetékek közös vizsgálati módszerei. Meghatározott körülmények között égő kábelek és vezetékek füstsűrűségének mérése. 2. rész: Eljárás

 

(MSZ 1181-2: 1998 2. Helyett, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60695-2-1/0:2000*

A tűzveszélyesség vizsgálata. 2. rész: Vizsgálati módszerek. 1. főfejezet /0. lap: Az izzóhuzalos vizsgálatok módszerei. Általános rész

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60695-2-1/1:2000*

A tűzveszélyesség vizsgálata. 2. rész: Vizsgálati módszerek. 1. főfejezet/1. lap: Végtermékek izzóhuzalos vizsgálata és útmutató

 

(MSZ IEC 695-2-1/1:1998 helyett, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60695-2-2:1994/A1:2000*

Lángállósági vizsgálatok 2. rész: Vizsgálati módszerek. 2. főfejezet: Tűlángos vizsgálat

 

(MSZ EN 60695-2-2:1994 módosítása, SZK.: 12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60695-4:2000*

A tűzveszélyesség vizsgálata. 4. rész: A tűzállósági vizsgálatokkal kapcsolatban használt szakkifejezések

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60695-5-1:2000*

A tűzveszélyesség vizsgálata. 5. rész: A gyújtógázok által előidézett lehetséges korróziós károsodás megállapítása. 1. főfejezet: Általános irányelvek

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60695-7-1:2000*

A tűzveszélyesség vizsgálata. 7. rész: Irányelvek az elektrotechnikai gyártmányok tüzei során fellépő mérgezésveszély minimálisra csökkentéséhez. 1. főfejezet: Általános megállapítások

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60695-9-1:2000*

A tűzveszélyesség vizsgálata. 9-1. rész: a láng felületi terjedése. Általános irányelvek

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60695-11-10:2000*

A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-10. rész: Vizsgálólángok. 50 W-os vízszintes és függőleges láng vizsgálati módszerei

 

(IEC 60695-11-10:1999, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60695-11-20:2000*

A tűzveszélyesség vizsgálata. 11-20. rész: Vizsgálólángok. 500 W-os láng vizsgálati módszerei

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60707:2000*

Gyújtóforrás hatásának kitett szilárd nemfémes anyagok éghetősége. A vizsgálati módszerek felsorolása

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50054:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Általános előírások és vizsgálati módszerek

 

(MSZ EN 50054:1994 helyett, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50055:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Az I alkalmazási csoportú, levegőben 5% (V/V) metántartalomig terjedő kijelzésű készülékek működési előírásai

 

(MSZ EN 50055:1994 helyett, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50056:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Az I alkalmazási csoportú, levegőben 100%-ig (V/V) terjedő metántartalmat kijelző készülékek működési előírásai

 

(MSZ EN 50056:1994 helyett, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50057:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Az II alkalmazási csoportú, az alsó robbanási határ 100%-ig terjedő kijelzésű készülékek működési előírásai

 

(MSZ EN 50057:1994 helyett, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50058:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. A II. alkalmazási csoportú, 100% (V/V) gáztartalomig terjedő kijelzésű készülékek működési előírásai

 

(MSZ EN 50058:1994 helyett, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50194:2000*

Háztartási helyiségekben az éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos készülékek. Vizsgálati módszerek és működési követelmények

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50241-1:2000*

Az éghető vagy mérgező gázok és gőzök érzékelésére használt, nyílt optikai mérőutas készülékek követelményei. 1. rész: Általános előírások és vizsgálati módszerek

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50241-2:2000*

Az éghető vagy mérgező gázok és gőzök érzékelésére használt, nyílt optikai mérőutas készülékek követelményei. 2. rész: Az éghető gázok érzékelésére használt készülékek működési követelményei

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50244:2000*

Háztartási helyiségekben az éghető gázok érzékelésére alkalmazható villamos készülékek. Kiválasztási, felszerelési, használati és karbantartási útmutató

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 60849:2000*

Hangrendszerek veszélyhelyzetekhez

 

 

 

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 61779-1:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. 1. rész: Általános követelmények és vizsgálati módszerek.

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 61779-2:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Az I-es alkalmazási csoportú, levegőben legfeljebb 5% térfogatrész metántartalmat kijelző készülékek működési előírásai.

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 61779-3:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. Az I-es alkalmazási csoportú, levegőben 100% térfogatrészig terjedő metántartalmat kijelző készülékek működési előírásai.

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 61779-4:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. A II-es alkalmazási csoportú, az alsó robbanási határ 100%-áig terjedő kijelzésű készülékek működési előírásai

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 61779-5:2000*

Villamos készülékek éghető gázok érzékelésére és mérésére. A II-es alkalmazási csoportú, 100% térfogatrész gáztartalomig terjedő kijelzésű készülékek működési előírásai.

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ HD 541 S1:2000*

Vizsgálati módszerek szilárd villamos szigetelőanyagok gyúlékonyságának meghatározására, izzóhuzalos módszerrel

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50014:2000*

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános előírások

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50014:1997/A1:2000*

Robbanásbiztos villamos gyártmányok: Általános előírások

 

(MSZ EN 50014:2000 módosítása, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50014:1997/A2:2000*

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Általános előírások

 

(MSZ EN 50014:2000 módosítása, SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50015:2000*

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Olaj alatti védelem o

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50017:2000*

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Kvarchomok-védelem q

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50019:2000*

Robbanásbiztos villamos gyártmányok. Fokozott biztonság e

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50281-1-1:2000*

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek. 1-1. rész: Tokozással védett villamos készülékek. Szerkezet és vizsgálatok

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50281-1-2:2000*

Gyúlékony por jelenlétében alkalmazható villamos készülékek. 1-2. rész: Tokozással védett villamos készülékek. Kiválasztás, felszerelés és karbantartás

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50281-2-1:2000*

Gyúlékony pr jelenlétében alkalmazható villamos készülékek. 2-1. rész: Vizsgálati módszerek. A legkisebb gyulladási hőmérséklet meghatározási módszerei

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 50303:2000*

Sújtólégveszélyes és/vagy szénporveszélyes környezetben alkalmazható, I-es alkalmazási csoportú, M1 kategóriájú berendezések

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 12252:2000*

Cseppfolyósított szénhidrogént (PB-gázt) szállító közúti tartálykocsik felszerelései

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 357-2000*

Építési üveg. Átlátszó vagy áttetsző üvegtermékeket tartalmazó tűzálló üvegezett elemek. A tűzállóság osztályozása

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 534:2000

Bitumenes hullámlemezek

 

 

 

 

 

(SZK.: 12.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ EN 203-1:1992/A2:2000*

Gáztüzelésű nagykonyhai készülékek. 1. rész: Általános biztonsági követelmények

 

(MSZ EN 203-1:2000 módosítása, SZK.: 12.)

 

 

 

 

*A szabvány csak angol nyelven jelent meg.

 

 

A SZABVÁNYÜGYI KÖZLÖNYBEN 2000-BEN KÖZÉTETT FONTOSABB KATASZTRÓFAVÉDELMET ÉRINTŐ SZABVÁNYMÓDOSÍTÁSOK
 

MSZ ISO 10286:1994

Gázpalackok. Fogalom meghatározások

 

 

 

(SZK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ-04-11-8:1990

Felvonók létesítése. Vész- és üzemállapot jeleket átvivő berendezések műszaki követelményei

 

(SZK.: 4.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ-04-11-1:1985

Felvonók létesítése. Általános rendeltetésű felvonók műszaki követelményei

 

(SZK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MSZ-04-11-5:1985

Felvonók létesítése. Hidraulikus felvonók műszaki követelményei

 

(SZK.: 5.)

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította: Vágvölgyi László tű. őrgy.