Jogszabályok

Jogszabályok 2017 I. félév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő, 2017. I. félévben megjelent jogszabályok

 

2017. évi XXIV. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyszerű bejelentés 300 négyzetméternél nagyobb lakóingatlan nem kereskedelmi célú építésére történő kiterjesztésével összefüggő módosításáról

2017. évi XCVII. törvény
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény módosításáról

2017. évi XC. törvény 
a büntetőeljárásról

10/2017. (VI. 1.) BM rendelet 
az egyes tűzvédelmi tárgyú belügyminiszteri rendeletek módosításáról

12/2017. (VI. 7.) BM rendelet 
az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos sajátos tűzvédelmi követelményekről és a hatóságok tevékenysége során azok érvényesítésének módjáról szóló 5/2015. (II. 27.) BM rendelet módosításáról

13/2017. (VI. 8.) BM rendelet 
egyes termékek tűzvédelmi megfelelőségével kapcsolatos belügyminiszteri rendeletek módosításáról

14/2017. (VI. 20.) BM rendelet 
a hivatásos katasztrófavédelmi szervek állományának, valamint a polgári védelmi szervezetek Szolgálati Szabályzatáról szóló 49/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosításáról

21/2017. (VI. 26.) NFM rendelet 
a tengeri személyhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 12/2002. (II. 7.) KöViM rendelet módosításáról

1/2017. (II. 21.) BM OKF utasítás 
a polgári védelmi szervezetek, a minősített önkéntes mentőszervezetek, valamint a közbiztonsági referensek 2017. évi katasztrófavédelmi felkészítésének rendjéről

2/2017. (VI. 15.) BM OKF utasítás 
a tűzoltó védősisakok jelöléséről

2017. július 01.                      

Összeállította:             

                                                               Nyiri Csaba

                                                              tűzvédelmi szakértő

                                                            Tel: 20-261-7937

                                                              web: nyirituzvedelem.hu