Jogszabályok

Jogszabályok 2016. IV. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő 2016. IV. negyedévben megjelent jogszabályok

 

2016. évi CXVI. törvény
az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról

2016. évi CL. törvény
az általános közigazgatási rendtartásról

372/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 
a veszélyes áruk szállításának ellenőrzésével és szankcionálásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról

441/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 
egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

501/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet 
a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosításáról

39/2016. (X. 6.) BM rendelet 
a rendfokozati vizsgáról

46/2016. (XI. 23.) BM rendelet
A hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 9/2015. (III. 25.) BM rendelet módosításáról

49/2016. (XII. 14.) BM rendelet 
az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet módosításáról

50/2016. (XII. 14.) BM rendelet 
az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet, a különleges eszközök és módszerek engedélyezéséről és igénybevételéről szóló 26/1999. (VIII. 13.) BM rendelet, valamint a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról

51/2016. (XII. 14.) BM rendelet 
a települések katasztrófavédelmi besorolásáról, valamint a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosításáról szóló 61/2012. (XII. 11.) BM rendelet módosításáról

54/2016. (XII. 22.) BM rendelet 
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél alkalmazható rendvédelmi egészségkárosodási ellátásról

55/2016. (XII. 22.) BM rendelet 
egyes, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény végrehajtására kiadott rendeletek módosításáról

60/2016. (XII. 29.) BM rendelet 
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

45/2016. (XI. 11.) NFM rendelet
a tengeri hajók felszereléseinek alapvető követelményeiről, megfelelőségük tanúsításáról és a piacfelügyeleti eljárásról

 

2017. január 01.                    

Összeállította:             

Nyiri Csaba
tűzvédelmi szakértő
Tel: 20-261-7937
web: nyirituzvedelem.hu