Jogszabályok

Jogszabályok 2016. III. negyedév

Vissza


A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő 2016. III. negyedévben megjelent jogszabályok

 

176/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 
a katasztrófavédelmi bírság részletes szabályairól, a katasztrófavédelmi hozzájárulás befizetéséről és visszatérítéséről szóló 208/2011. (X. 12.) Korm. rendelet módosításáról

260/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 
új tűzoltólaktanyák létrehozását és fejlesztését célzó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

280/2016. (IX. 21.) Korm. rendelet 
 a villamosenergia-rendszer jelentős zavara és a villamosenergia-ellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedésekről

288/2016. (IX. 22.) Korm. rendelet 
a polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet, valamint a Rendőrség szerveiről és a Rendőrség szerveinek feladat- és hatásköréről szóló 329/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról

35/2016. (VIII. 30.) BM rendelet
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés hatósági eljárásaiban az igazgatási szolgáltatási díj fizetési körébe tartozó hatósági eljárásokról, igazgatási jellegű szolgáltatásokról és bejelentésekről, továbbá a fizetendő díj mértékéről, valamint a fizetésre vonatkozó egyéb szabályokról szóló 51/2011. (XII. 21.) BM rendelet, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény végrehajtásáról szóló 75/2013. (XII. 18.) BM rendelet módosításáról

36/2016. (VIII. 30.) BM rendelet 
a belügyminiszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes, szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról szóló miniszteri rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló 20/2013. (V. 28.) BM rendelet módosításáról

37/2016. (IX. 1.) BM rendelet 
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

38/2016. (IX. 29.) BM rendelet 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére kiadott természetbeni ellátásról

28/2016. (VIII. 23.) NGM rendelet 
a felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági berendezések biztonsági követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

7/2016. (VII. 5.) BM OKF utasítás 
a kéményseprő-ipari szerv formanyomtatványainak kiegészítő adattartalmáról

 

2016. október 01.                  

Összeállította:             
Nyíri Csaba
tűzvédelmi szakértő
Tel: 20-261-7937
web: nyirituzvedelem.hu