Jogszabályok

Jogszabályok 2016. II. negyedév

Vissza


 

A tűzvédelmet és a katasztrófavédelmet érintő 2016. II. negyedévben megjelent jogszabályok

 

2016. évi XXIX. törvény
az igazságügyi szakértőkről

 

99/2016. (V. 13.) Korm. rendelet 
a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról

 

121/2016. (VI. 7.) Korm. rendelet 
a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről

 

14/2016. (V. 10.) BM rendelet 
a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati, fegyverzeti, kényszerítőeszköz- és világítástechnikai felszereléséről

 

20/2016. (VI. 9.) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek tisztjelöltjeiről és a tisztjelölti szolgálati jogviszonyról

 

21/2016. (VI. 9.) BM rendelete
a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

 

12/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértőjelölti igazolványról

 

13/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértők statisztikai adatszolgáltatásáról, a kamarai költségátalány bevallásának és megfizetésének szabályairól, valamint az igazságügyi szakértő által vezetett adattovábbítási nyilvántartásról

 

14/2016. (VI. 29.) IM rendelet
Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

 

3/2016. (IV. 29.) BM OKF utasítás 
a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szervezeti és Működési Szabályzatának kiadásáról

 

6/2016. (VI. 24.) BM OKF utasítás 
a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról

 

2016. július 01.                      

Összeállította:             

                                                            Nyíri Csaba

                                                              tűzvédelmi szakértő

                                                            Tel: 20-261-7937

                                                              web: nyirituzvedelem.hu