Tanulmányok

Jegyzetek, szakkönyv

Alkalmazott Tűzvizsgálat
Írta: Nagy László Zoltán
A 2014-ben kiadott, Nagy László Zoltán által szerkesztett könyv a tűzvizsgálat napi gyakorlatába vezeti be az olvasót. A témák beszédesek: gyújtóforrások elemzése, otthonjellegű létesítmények, járművek, villamos berendezések, hálózatok tüzeinek vizsgálata az elektromos hibahelyek azonosítása, szabadtéri tűzesetek vizsgálata, tűzfészek-kereső kutya alkalmazása, tűzmodellezés. Tűzokozással kapcsolatos bűncselekmények.

A tűzvizsgálat taktikája
Írta: Nagy László Zoltán
Nagy László Zoltán könyve megfogalmazza és rendszerbe foglalja a fő taktikai elveket. Alapvetően kriminalisztikai szempontból alapos elméleti felkészültséggel és nagyon gyakorlatias megközelítéssel hozza közelebb a tűzvizsgálatot. Címszavakban: helyszínek, szemle és módszerei, statikus és dinamikus szakasz, bizonyítási eszközök felkutatásuk és rögzítésük. A 2010-ben megjelent könyvet tesszük közzé.

A tűzvizsgálat alapjai
Írta: Bartha Iván és Fentor László
A tűz keletkezési okának vizsgálata sokoldalú ismereteket igényel. Bartha Iván és Fentor László 2006-ban kiadott, a tűzvizsgálatot gyakorlatiasan taglaló könyve alapműnek számít. A tűz tulajdonságainak megismerése mellett a műszaki-, társadalomtudományi, eljárási jogi ismeretekre is kiterjed. Nem csak tűzvizsgálóknak, hanem minden a tűzvédelemben közreműködőnek alapvető ismereteket tartalmaz.

Jegyzet és jogszabálygyűjtemény a közbiztonsági referensek felkészítéséhez
Hiánypótló kiadvány jelent meg, amely közérthető módon mutatja be a katasztrófák elleni védekezés rendszerét, a nemzeti védekezés időszakait, a védelmi igazgatás rendszerét. Külön dolgozza fel az új elem a közbiztonsági referens feladatait, valamint a veszélyeztető hatásokat és veszélyelhárítási tervezést. Mindehhez a jelenleg érvényes jogszabályokat is csokorba szedve adja közre. A jegyzetet adjuk közre.


A festékszóró fényező fülkék biztonságtechnikai elemzése a robbanásveszély szempontjából
Írta: Bónusz János
 Egy konkrét festőműhelybe telepített fényező fülkék biztonságtechnikai elemzését mutatja be szerzőnk. A robbanásveszély szempontjait szem előtt tartó elemzés végigvezet a vizsgálat szempontjain és a figyelembe veendő szempontokat is jól bemutatja.  

A robbanásveszélyes térségek zónabesorolásáról
Írta: Bónusz János
Az éghető gőzök gázok jelenléte által okozott veszélyhelyzetekre készített robbanásveszélyes térségek zónabesorolásáról készített összeállítást Bónusz János a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. Mindezt a villamos veszélyesség fokozatainak elemzésével, valamint a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.


Robbanási veszélyek ipari technológiákban
Írta: Perlinger Ferenc, Koburger Márk
Szerzőink "Éghető gázok, gőzök, ködök, éghető és robbanóképes porok, valamint nem éghető, de robbanóképes porok által okozott veszélyek ipari technológiákban" témájú, az új előírások alapján átdolgozott szakmai továbbképzési anyagát adjuk közre.

Ajánlott Műszaki Megoldások - Tűzálló kábelrendszerek
Írta: Elektrotechnikai Tűzmegelőzési Munkabizottság
Az OKF és az MMK Elektrotechnikai Tagozata 2007 folyamán közös Elektrotechnikai Tűzmegelőzési Munkabizottságot (ETMb) hozott létre. Az ETMb a Tűzálló kábelrendszerekről szóló első kiadványát adjuk közre, melynek célja a helyes szakmai gyakorlat kialakításának elősegítése.

Lángérzékelők alkalmazása és tervezése
Írta: Szűts Jenő
A lángérzékelők helyes alkalmazását és tervezését igyekszik megkönnyíteni ez a téma alapos ismeretén alapuló "hiánypótló" munka. A lánggal, mint elektromágneses sugárzással, a lángérzékelő típusokkal, azok kiválasztásával és elhelyezésével valamint a karbantartás feladataival ismerkedhetünk meg.A paneles technológiával épült lakóépületek felújításának tűzvédelmi szempontjai
Írta: Takács Lajos Gábor
A BME rekonstrukciós szakmérnöki képzésén írt szakdolgozatot a téma szisztematikus feldolgozását, egy a tűzesetek tapasztalataitól a létesítési - használati hiányosságokon és a rekonstrukció tűzvédelmi vonatkozásain keresztül a szükséges átalakítások és költségeik taglalásáig tartó átfogó művet adunk közre.


Mi a teendő vegyi baleset esetén? - segédlet a súlyos balesetek elleni védekezés lakossági tájékoztató kiadvány elkészítéséhez
Írta: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Jelen módszertani útmutató ismereteket ad a veszélyes ipari üzemek övezetében előforduló veszélyek kialakulásáról, megismerhetők az ellenük való védekezés lehetőségei, segítséget nyújt a lakosság felkészítéséhez, a kapcsolódó tájékoztató kiadványok kidolgozásához.

Nukleárisbaleset-elhárítási fogalmak, kategóriák
Írta: Dr Zellei Gábor (szerk.)
A nukleáris balesetekkel kapcsolatos tervezési kérdésekben, a különböző híradásokban hallható balesetek megítélésében, a veszélyhelyzeti tervezésnél alkalmazott zónák értelmezésében, a beavatkozásra okot adó dózisokban, de az élelmiszerek megengedett radiaktív szennyezettségének adataiban is eligazítást ad a segédlet.


  1 2