Tanulmányok

História

A TŰZJELZÉS, FEJLŐDÉSE A XX. SZÁZAD KÖZEPÉIG
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-23
A tanulmány néhány alapfogalom tisztázása után vizsgálja, hogy az emberiség a tűz elleni hosszú küzdelmében miként, milyen eszközök alkalmazásával oldotta meg az információszerzés, az információtovábbítás, a kommunikáció feladatait.

A tudományosság szerepe a vizzeloltás technikájának fejlődésében 1945-ig
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-02
A tanulmány legfőbb törekvés a tűzoltás technikájának , mint emberi tevékenységnek a vizsgálata, a fejlődés tendenciájának bemutatása. Az elemzésben kitüntetett szerepe van a víznek, mint legfőbb oltóanyagnak.

Az oltóanyag útja
Írta: Sváb Attila - 2007-04-02
A tűzoltás "forradalmára", avagy a tűzoltó nyomótömlő múltja, jelene, helye a tűzoltás mai rendszerében

A gőzfecskendő, a XIX. század elejének magyar találmánya
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-02
Az alkotókat méltán tekinthetjük a tűzoltóügy kiemelkedő képviselőinek. Ezeknek a tűzoltószereknek az újdonságuk mellett az a leglényegesebb hozománya, hogy egy új szemléletű tűzoltási gyakorlat és azt megalapozó elmélet kimunkálását is segítették.
Kapcsolódó galéria

A magyar légoltalom létrejötte
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-02
A repülőeszközök hadi szolgálatba állítása egyben új kihívást is jelentett az általa fenyegetett anyagi javak és a polgári lakosság védelme szempontjából. A légoltalom hazai története erre a kihívásra adott válaszok sorozata.

MAGYARORSZÁG ELSŐ TŰZRENDÉSZETI TÖRVÉNYÉNEK MEGSZÜLETÉSE
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-02
A első tűzrendészeti törvény megszületésének (1936) előzményeit, az ezzel kapcsolatos csatározásokat és a törvény főbb előírásait bemutató tanulmány a mai generációk számára is tanulságokkal szolgálhat.

Fejezetek a szárazoltás, és a vízkármentes tűzoltás történetéből
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-18
Ez a tanulmány – a magyar szakemberek kutatómunkájának, jelentős technikatörténeti alkotásainak középpontba állításával - a száraz-, és a vízkármentes tűzoltással foglakozik. Áttekinti Szilvay Kornél e területen végzett alkotó munkáját, valamint a száraz- az impulzusoltás elméletét.

A REPÜLŐGÉP SUGÁRHAJTÓMŰ, MINT TŰZOLTÓSZER
Írta: Dr. Hadnagy Imre József - 2007-04-02
A repülőeszközök lelkének, a hajtóműnek (repülőgép-motornak) a tűzoltói szolgálatba állítása, a hajtómű nem repülési gyakorlatban való felhasználási lehetőségének szikrája - nagy valószínűséggel elsőként - egy magyar ember fejéből pattant ki. A szárazoltás elmélete és gyakorlata nagy magyarjának Szilvay Kornélnak az a gondolata, hogy a légcsavaros repülőgép motorját - egy gázturbinával kiegészítve - használják fel az inert gázzal való tűzoltáshoz, korszakos jelentőségű találmány volt.


1 2 3 4 5